ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

Τ(σ)ατσόπουλε, ἔχεις καί Πατρίδα;

«Δυστυχῶς γιὰ τὴν Πατρίδα….» λέει ὁ Τ(σ)τσόπουλος στὸ 5:28, ἀπὸ τὸ ταινιάκι ποὺ θὰ σᾶς παρουσιάσω λίγο παρακάτω.
Κι ὅταν τὸ ἄκουσα θυμήθηκα ἕνα ἄρθρον στὴν σελίδα τῆς Αὐγῆς, πρὸ μηνῶν, ποὺ οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ὁ συγγραφέας του ἰσχυριζόταν πὼς δὲν πρέπει οἱ ἀριστεροὶ νὰ πέφτουν στὴν παγίδα τῆς χρήσεως ἐνοιῶν σὰν τὴν Πατρίδα, διότι εἶναι, κατὰ πῶς ἰσχυριζόταν πάντα ὁ γράφων, μακρὰν τῶν στόχων τῆς ἀριστερᾶς.
Ἤ ἔχουμε λοιπὸν κάποιον ποὺ ξέφυγε ἀπὸ τοὺς στόχους τῆς ἀριστερᾶς ἤ κάποιον ποὺ ἐμπρὸς στὴν προσωπική του προβολή, θὰ χρησιμοποιήσῃ κάθε εἴδους μέσον. Ἀκόμη κι αὐτὰ ποὺ ὁ ἴδιος καταδικάζει σὲ ἄλλα σημεῖα τῆς πορείας του.
Γιὰ νὰ γίνω πιὸ ἀκριβής, θὰ θυμίσω στὸν Τ(σ)τσόπουλο τὴν ἐθνομηδενιστικὴ στάσιν καὶ δράσιν τοῦ κόμματος μὲ τὸ ὁποῖον ἐκλέγεται. Θὰ τοῦ θυμίσω τὶς θέσεις τους περὶ καταργήσεως συνόρων (μόνον  τῆς Ἑλλάδος), περὶ ἑλληνοποιήσεως ὅλων τῶν ΛΑΘΡΟεποίκων, πάντα μόνον γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ περὶ τοῦ Αἰγαίου ποὺ ἀνήκει στὰ ψάρια του. (Ἀκριβῶς τὰ ἴδια ἔλεγε καὶ τὸ GAPατο!!!).
Θὰ τοῦ θυμίσω τὴν στάσιν του κόμματός τους στὸ θέμα τῶν Σκοπίων, στὴν Θράκη καθῶς ἐπίσης καὶ στὶς ἀνθελληνικὲς κι ἀντιπατριωτικὲς δράσεις τους στὴν θέα τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας, ποὺ κατ’ αὐτοὺς παραμένει φασιστικὸν σύμβολον. Τέλος θὰ θέσω τὸ ἐρώτημα, ποὺ ἔθεσαν οἱ κάτοικοι τῆς Πελοποννήσου, ὅταν ἑξήντα χρόνια μετὰ ἀπὸ τὶς σφαγὲς ποὺ ὑπέστησαν, ἀπὸ τὸν τόσο «δοξασμένο» ΔΣΕ, ἐρωτοῦσαν διαρκῶς: «ὑπό ποίαν σημαία ἐπολέμησαν». Ὑπό ποίαν σημαία ἐπολέμησαν Τ(σ)ατσόπουλε ὅλοι αὐτοί πού συμμετεῖχαν στίς δράσεις τοῦ ΔΣΕ; Ὑπό ποίαν σημαία; Ὑπό τήν Ἑλληνική ἤ ὑπό τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος; Καί γιά ποίαν πατρίδα ἔρχεσαι σήμερα νά κάνῃς ἀναφορά; Τήν Ἑλληνική ἤ τήν κομματική-κομμουνιστική;
Σὲ παρακαλῶ λοιπὸν πολύ, ἔννοιες ὅπως Πατρίς, Ἦθος, Δίκαιον, καλὸ θὰ ἦταν νὰ μὴν τὶς πιάνετε στὸ στόμα σας.
Εἶστε πάρα πολὺ μονομερεῖς γιὰ νὰ ἔχετε τέτοιο δικαίωμα! Τὶς μολύνετε….
Ἐν τάξει;
Τὸ σίγμα στὸ ὄνομά σου Τ(σ)ατσόπουλε στὸ προσέδωσε φίλος ἀναρχικός. (Συνιστῶσες σας δέν εἶναι κι αὐτές;)
Καὶ εἰλικρινῶς, ἰδίως μετὰ ἀπὸ τὶς δικές σου πράξεις, φράσεις καὶ ἰσχυρισμούς, τώρα πιὰ πιστεύω πὼς εἶχε ἀπόλυτον δίκαιον! Ἔχουμε πήξει στοὺς ἐργολάβους συνειδήσεων… Κι ἐσὺ δὲν διαφέρεις  σὲ τίποτα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἤδη ἔχεις τόσο πολὺ πασχίσει, τάχα μου,  νὰ ἀποποιηθῇς!
Ὅσο γιὰ τὸν Γλέζο καὶ τὸ ἐὰν εἶναι ἤ ὄχι ἡρωϊκὴ μορφή, καλὸ θὰ ἦταν νὰ μᾶς ἀπεδείκνυε τοὺς ἰσχυρισμούς του. Διότι ἔως σήμερα ἡ μοναδική μαρτυρία γιὰ τὸ δῆθεν κατέβασμα τῆς γερμανικῆς σημαίας, ἦταν ἡ δική του καὶ τοῦ Σάντα. (Τοῦ Σάντα ἐρευνᾶται…)
Δῆλα δή, αὐτῶν ποὺ κατὰ τὰ λεγόμενά τους, βρῆκαν νυκτιάτικα σὲ ἱστὸ σημαία, ἡ ὁποία ὅμως θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχῃ ἀπὸ τὸ σούρουπο ὑποσταλλεῖ!  Αὐτὰ μόνον ἕνας Γλέζος θὰ μποροῦσε νὰ τὰ κάνῃ. Κι ὄχι ὅποιος κι ὅποιος Γλέζος. Ὁ γνωστὸς Γλέζος ποὺ πρωτοστατοῦσε στὴν νεολαία Μεταξᾶ.
Ἄν τὲ γιατὶ πολλὰ μᾶς τὰ εἴπατε μὲ τοὺς κατασκευασμένους σας ἀνυπάρκτους ἥρωες!

Ἐπίσης, ὁ κατάπτυστος κατ’ ἐμὲ Εἰσαγγελᾶτος, οὐδεμίαν παρέμβασιν ἔκανε γιὰ τοὺς ἀπαραδέκτους χαρακτηρισμοὺς τοῦ Τ(σ)ατσοπούλου. Ἀντιθέτως βρῆκε λόγο νὰ παρατηρήσῃ τὸν Παναγιώταρο. Αὐτό λοιπόν πού ἀκούσαμε εἶναι ἡ γλῶσσα ἐκλεγμένων βο(υ)λευτῶν;
Τέλος Τ(σ)ατσόπουλε, θὰ ἤθελα νὰ μοῦ ἀπαντήσῃς μὲ τὸ χέρι στὴν καρδιά, ἐὰν ἔχῃς, γιὰ τὸ ποιὸς ἔχει ξεπεράσει τὰ ὅρια τῆς δημοκρατίας. Δὲν εἶναι τίποτα… Δική σου συμπεριφορὰ εἶναι….
Μόνον ὅπλο δὲν ἔβγαλες Τ(σ)ατσόπουλε….  Μόνον αὐτό….. (Ὄχι δῆλα δὴ πὼς ὁ Σταυρίδης ἦταν καλλίτερός σου…. Ἀλλὰ ὅταν ἀνακατεύονται τὰ πίτουρα μὲ τὶς κότες….) 

Δὲν μοῦ λὲς Εἰσαγγελᾶτε, τὰ «ἠλίθιος»,  «καραγκιόζης», «τραμποῦκος», «καραγκιοζᾶκος», «συμμορίτης», «νταβατζὴς» καὶ τόσα ἄλλα τοῦ Τ(σ)ατσοπούλου γιατί δέν ἔτυχαν διορθώσεως; Δέν σέ ἐνοχλοῦν; Ἤ μήπως σέ πληρώνουν γιά νά μήν σέ ἐνοχλοῦν;
Δὲν μοῦ ἀρέσουν διόλου αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ χαρακτηρισμοί, ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν προέρχονται… Ἀλλὰ μὲ θίγει ἡ ἐπιλεκτικὴ παρέμβασις τοῦ δημοσιοκάφρου. Ἤ θὰ διορθώσῃ καὶ τοὺς δύο, παρεμβαίνοντας, ἤ θὰ τὸ βουλώσῃ ἐν τελῶς, ὅπως δῆλα δὴ ἔπρεπε νὰ κάνῃ ἐξ ἀρχῇς, ἐφ’  ὅσον ἀδυνατεῖ νὰ χωρίσῃ δύο γαϊδουριῶν ἄχυρα.
Ὅσο γιὰ τὴν Παναγοπούλου… Οὐδόλως μὲ ἀφορᾷ τὸ παρελθόν της. Ἀλλὰ ἐπίσης οὐδόλως μὲ ἀφοροῦν οἱ πεποιθήσεις της καὶ οἱ θρησκευτικές της θεωρήσεις. Ἀδυνατῶ ὅμως νὰ ἀντιληφθῶ τὴν τέχνη ποὺ καταπιάνεται μὲ θρησκεῖες καὶ θέματα ποὺ θίγουν τὰ πιστεύω τῆς ὁποιασδήποτε μερίδος κάποιου πληθυσμοῦ. Μικρῆς ἤ  μεγάλης.
Γιατί ὅμως δέν καταπιάνεται μέ θέματα ἰσλάμ; Γιατί περιορίζει τήν μεταφραστική της ἱκανότητα μόνον σέ θέματα πού ἀφῳροῦν τόν χριστιανισμό; Γιατί δέν ἐπέλεξε ἑβραϊκό θέμα; Μήπως διότι ἐκεῖ δέν βρέθηκε τό χρῆμα πού θά τήν καλύψῃ;
Ἐπίσης, θὰ ἤθελα νὰ γνωρίζῃ, πὼς ὅποιος γεννήθηκε στὴν Ἑλλάδα δὲν εἶναι ἀπαραιτήτως Ἕλλην. Αὐτὸ βέβαια οἱ ῥίζες της πολὺ πιθανὸν νὰ μὴν τὸ ἀποσαφηνίζουν, ἀλλὰ καλὸ θὰ ἦταν νὰ συζητήσῃ μὲ ἕναν καθηγητὴ γενετικῆς. Ὁποιονδήποτε.
Ἐπίσης, θὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζῃ ἡ Παναγοπούλου πὼς ἀκόμη κι ἐὰν ἔχῃ κάποιος γονιδιακὲς ἑλληνικὲς καταβολές, ἐπίσης κάτι τέτοιο δὲν τὸν χαρακτηρίζει ὥς Ἕλληνα. Ὁ Ἕλλην δὲν εἶναι Ἕλλην ἐπεὶ δὴ οἱ γονεῖς του κατοικοῦσαν ἐδῶ, οὔτε ἐπεὶ δὴ εἶναι ἤ δὲν εἶναι χριστιανός, οὔτε ἐπεὶ δὴ πολέμησε ὁ μπαμπάς του κι ὁ παπποῦς του σὲ κάποιο βουνό. Ἄλλως τέ, στὸν λεγόμενον ἐμφύλιον, αὐτοὶ ποὺ πολέμησαν κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους, κατὰ κύριον λόγον ἦταν Σλαῦοι καὶ Τσάμηδες. Ἐκτὸς κι ἐὰν ἕλκῃ ῥίζες ἀπὸ ἐκεῖ… Τότε ἀλλάζει….
Τέλος μία μικρὴ ἀναφορὰ στὸν Παναγιώταρο, τὸν ὁποῖον πρώτη φορὰ εἶδα …ἐν δράσει.
Ὅλα καλά, ὅλα ἀνθηρά… Καλὲς οἱ φωνές, καλὰ τὰ ἐρωτήματα, καλὸ τὸ στρίμωγμα τοῦ Τ(σ)τσοπούλου καὶ τῆς Παναγοπούλου. Ἀπό ποῦ κι ὥς ποῦ ὅμως «καλό» μου ἐπιζητᾶς σεβασμό ὅταν δέν σέβεσαι; Θέλεις νά γίνῃς σεβαστός; Κρᾶτα τὰ ὅρια σεβαστά. Ὁ κάθε Τ(σ)ατσόπουλος μπορεῖ νὰ αὐτοκαραρριφθῇ. Ἐσύ γιατί τόν μιμεῖσαι; Δὲν κάνει… Εἶχα τὴν ἐντύπωσιν πὼς παρακολουθοῦσα κοκκορομαχία κι ὄχι συζήτησιν βουλευτῶν.
Ὅσο γιὰ τὴν ἀναφορά σου στὴν Παναγοπούλου καὶ τὸ παρελθόν της…
Χμμμ… Ἐαν δὲν κάνω λᾶθος ἐξωδικαστικῶς ἔκλεισε ἡ ὑπόθεσις. Κι ὅ,τι δὲν ἔχει ἀποδεικτεῖ, παραμένει στὰ ὅρια τῆς φαντασίας, τῆς κακοηθείας, ἀκόμη καὶ τῆς συκοφαντίας. 
Εἰλικρινῶς πάντως, τέτοια γέλια εἶχα πάρα πολὺ καιρὸ νὰ κάνω.
Οὐδόλως μὲ ἐνδιαφέρουν οἱ θρησκειολογικὲς προτιμήσεις τῶν παρισταμένων στὰ παράθυρα. (Παραθυρομένων εἶναι τό ὀρθότερον μήπως;) Οὔτε τὰ κομματικά, πολιτικὰ ἤ ἄλλου εἴδους σχήματα ποὺ πρεσβεύουν. Αὐτὸ ποὺ μὲ ἀπασχολεῖ εἶναι μόνον ἡ γελοιότης… Δυστυχῶς μᾶς περίσσεψε….
Τελικῶς δὲν μοῦ ἀρέσει διόλου ἡ δημοκρατία σας… Ὅσο μάλλιστα κυλᾶ ὁ καιρός, τόσο πιὸ ἔντονα τὴν ἀπεχθάνομαι, τὴν σιχαίνομαι καὶ τὴν φτύνω. Ἀλλά τί νά κάνουμε; Θὰ τὴν ὑποστοῦμε, διότι μόνον ἔτσι θὰ καταφέρουμε νὰ τὴν ξεπεράσουμε!
Φιλονόη.
Υ.Γ. Ἡ φωτογραφία, γιὰ ὅσους ἠλιθίους, ἀνεγκεφάλους, βλαμμένους κυκλοφοροῦν γύρω μας, ἀπὸ τὴν ἱστορία μας. Ἰδιεταίρως ἀφιερωμένη στὸν ἀπερίγραπτα ἀμόρφωτο Εἰσαγγελᾶτο καὶ τοὺς ἀγαπημένους του!
φωτογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια: