ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Οἱ ἐκλεκτοί


Ἡ πολιτικὴ φυλακὴ ἐξαγνίζει καὶ ἀναδεικνύει τοὺς ἐκλεκτοὺς διότι ὁ μῦθος τῆς ἰσότητος ποτὲ δὲν ὑπῆρξε ἑλληνικός. Ἡ ἀρετὴ ἀναδεικνύει τὸν ἡγέτη κι ὁ Ἀλέξανδρος στὴν ἔρημο τῆς Ἀσίας ὅταν τὸ ἐξουθενωμένο στράτευμά του ἐστερεῖτο ὕδατος γιὰ νὰ ξεδιψάσῃ, ἐπέταξε στὴν ἄμμο τὸ μοναδικὸ γεμάτο παγούρι ποὺ τοῦ προέτεινε ὁπλίτης: Ὁ ἀρχηγὸς συμπάσχει μὲ τὸ στράτευμά του, συνδιψάζει, ὄχι ἐπειδὴ εἶναι ἴσος ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι ἐκλεκτός. Ἡ ταξικὴ δημοκρατία εἶναι δυτική. Λαὸς καὶ λαοκρατία εἶναι ἑλληνικὲς ἔννοιες βασισμένες στὴν τιμή, τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἀφοσίωση. Ὁ σκύλος δίδει μάθημα στὸν γραικύλο. Στὸ Ἐδιμβοῦργο δεσπόζει ἄγαλμα τοῦ σκύλου Μπόμπυ ὁ ὁποῖος ἀπεβίωσε στὶς 14ης Ἰανουαρίου 1872 φυλάττοντας τὸν τάφο τοῦ ἀφεντικοῦ του, ἀπὸ τὴν ἡμέρα τοῦ θανάτου του, ἐπὶ 14 χρόνια! Ἐσύ, ἐθνικόφρονε γραικύλε ἀναφωνεῖς ζήτω ἡ Ἑλλάς, καὶ ἀμέσως μετά: Δῶσε μου ἕνα πεντοχίλιαρο!

Τὸ νευρόσπαστο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, "ἐξαρθρωτής" τῆς Ε.Ο. 17Ν, ἔγινε σύμβολο, ὑπεράνω κομμάτων τοῦ γραικυλισμοῦ. Ὁ ἔγκλειστος Νῖκος Μιχαλολιᾶκος, ἀρχηγὸς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἐστέφθη  Ἕλλην μὲ τὴν εἴσοδό του στὴν πολιτικὴ φυλακή, ὅπως Ἑλληνίδα ἐστέφθη ἡ κομμουνίστρια μητέρα μου (βλέπε τὸ λῆμμα, "Μπεάτα Κιτσίκη" στὴν Βικιπαίδεια) ἡ ὁποία ἔμεινε πέντε χρόνια στὶς φυλακὲς Ἀβέρωφ, καταδικασμένη σὲ θάνατο, χωρὶς ποτὲ νὰ ὑπογράψῃ δήλωση μετανοίας παρὰ τὰ βασανιστήρια ποὺ ὑπέστη, διότι Ἕλλην δὲν ὑπογράφει ποτὲ τὸν ἐξευτελισμό του, ὅπως δὲν ὑπέγραψε ποτὲ ὁ  πραξικοπηματίας Ν.Ντερτιλῆς ποὺ ἐκρατήθη στὸν Κορυδαλλό, 38 ὁλόκληρα χρόνια, μέχρι τὸν θάνατό του σὲ ἡλικία 92 ἐτῶν, ὅταν κοινοὶ ἐγκληματίες ἀποφυλακίζονται συστηματικά.

Ὑποχρέωση τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, μετὰ τὴν ἀναγέννησή του, εἶναι νὰ μετατρέψῃ τὰ κελλιὰ ὅλων τῶν πολιτικῶν κρατουμένων, ἀσχέτως ἰδεολογίας, σὲ τόπο προσκυνήματος, ἐνῷ θὰ δεσπόζῃ στὸ Κολωνάκι ὁ λόφος τῶν Διεφθαρμένων. Τὸ διεφθαρμένο καθεστὼς τῆς Μεταπολιτεύσεως ἔκαμε τὴν τιμὴ στὸν Νῖκο Μιχαλολιᾶκο νὰ τὸν φυλακίσῃ καὶ νὰ τὸν ἡρωποιήσῃ.

Ἐπαναλαμβάνω ὅτι ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἰδεολόγοι, Ὀρθόδοξοι καὶ μή Ὀρθόδοξοι, κομμουνιστές, ἀναρχικοί, φασιστές, ἑλληνοκεντρικοὶ καὶ ἐθνικιστές, στὶς ἑπόμενες τριαδικὲς ἐκλογὲς θὰ ἔχουν τὴν μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ καθαρίσουν τὸν τόπο ἀπὸ τὸν ῥύπο τῆς δωσιλογίας τοῦ Δ΄ Ῥάϊχ, ψηφίζοντας Χρυσῆ Αὐγή. Οἱ ἀλληλοκατηγορίες διαιροῦν καὶ διαιωνίζουν τὴν δικτατορία τῆς Μεταπολιτεύσεως. "Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος τὸν λίθον ἐπ' αὕτη βαλέτω"! Ὄχι ἡμίμετρα ἀλλὰ σκούπα!

                                                Δημήτρης Κιτσίκης         15 Φεβρουαρίου 2014
ΠΗΓΗ

Γιατί πρέπει νὰ ψηφισθῇ ἡ Χρυσῆ ΑὐγήὍταν ἕνα κτίριο εἶναι ἑτοιμόρροπο, λόγῳ σεισμοῦ πρέπει νὰ κατεδαφισθῇ ἐὰν θέλουμε νὰ τὸ κτίσουμε ξανά. Τὸ μπάλωμα εἶναι ἀνέφικτο. Δὲν χωροῦν συναισθηματισμοὶ ὅπως ὅτι τὸ σαραβαλιασμένο κτίριο μᾶς θυμίζει παλιὲς ὡραῖες ἡμέρες, διότι μέσα ἐκεῖ ἐμεγαλώσαμε, ἀγαπήσαμε, ἐρωτευθήκαμε καὶ πολὺ περισσότερο ὅτι πρόκειται γιὰ οἰκογενειακὸ κειμήλιο στὴν ἀποθήκη τοῦ ὁποίου διετηρήσαμε τὸ καριοφίλι τοῦ προγόνου μας ποὺ ἐθυσιάσθη γιὰ τὴν ἐλευθερία μας.

Ἡ ἐκρηκτικὴ οὐσία ποὺ θὰ ἐπιλέξουμε πρέπει νὰ εἶναι ἰσχυροτάτη καὶ ἀποτελεσματική. Δὲν πρόκειται νὰ τὴν ἐπιλέξουμε μὲ ἄλλα κριτήρια, οὔτε διακοσμητικά, οὔτε ἠθικά. Τὸ ἀντάρτικο πόλεων δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἀνατινάξῃ τὸ κτίριο. Ἐπὶ διακόσια χρόνια τώρα προσπαθοῦν χωρὶς ἀποτέλεσμα. Ἡ 17Ν τὸ ἐπεχείρησε καὶ ἀπέτυχε. Μόνον μία μαζικὴ λαϊκὴ μπουλντόζα δύναται νὰ καθαρίσῃ τὸ τοπίο. Κάτι τέτοιο ἐπέτυχε ἡ μπολσεβικικὴ ἐπανάσταση. Καὶ οἱ Ἕλληνες ἔχουν χάσει τὴν ὑπομονή τους. Ἔχουν κουρασθῇ νὰ ἐπαναλαμβάνουν τὸ πάλι μὲ χρόνια καὶ καιρούς, πάλι δικά μας θᾶναι. Δὲν δύνανται νὰ περιμένουν πότε θὰ ὡριμάσουν οἱ ἀντικειμενικὲς συνθῆκες γιὰ νὰ πάρῃ τὸ ΚΚΕ τὴν ἀρχή.

Εἶναι τελείως τρελὸ νὰ περιμένουμε ἀπὸ τὸν Σύριζα νὰ κατεδαφίσῃ τὸ κτίριο. Ὡς νέο ΠΑΣΟΚ θυμίζει τὸν Ἀνδρέα, δηλαδὴ τὸν ἐμπαιγμό. Ὅσο γιὰ τὰ ὑπόλοιπα κόμματα, μόνον ξεκουτιασμένοι γέροι πάσχοντες ἀπὸ ἀνία δύνανται νὰ πιστεύσουν ὅτι θὰ σώσουν τὴν κατάσταση. Στρατὸς καὶ ἀστυνομία εἶναι καθηλωμένοι στὸ μεροκάματο. Σᾶς ἐρωτῶ λοιπόν: ποῖος θὰ κατεδαφίσῃ τὸ κτίριο ἀφοῦ ὅλοι συμφωνοῦμε ὅτι ἔχει βαφτῆ κόκκινο ἀπὸ τὸν σεισμό; Ὑπάρχει καὶ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι οἱ ἀναρχικοί, τὸ μόνο ποὺ ξέρουν νὰ κάνουν εἶναι νὰ κατεδαφίζουν, ἀλλὰ δὲν γνωρίζουν πῶς νὰ οἰκοδομοῦν. Σωστό, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀλλάζει τίποτα στὴν σημερινὴ πραγματικότητα ὅτι δὲν γίνεται νὰ συνεχίζουμε νὰ ζοῦμε στὰ χαλάσματα τοῦ κατεδαφιστέου κτιρίου.

Ἔχουμε τίποτα περισσότερο νὰ χάσουμε; Ὁ Μάρξ, στὸ Μανιφέστο του, εἶχε παρατηρήσει ὅτι οἱ κολασμένοι τῆς γῆς δὲν εἶχαν τίποτα περισσότερο νὰ χάσουν ἀπὸ τὶς ἁλυσίδες τους. 
Στὶς ἑπόμενες τριαδικὲς ἐκλογὲς μᾶς δίδεται ἡ μοναδικὴ ἐυκαιρία νὰ κατεδαφίσουμε ὁλοκληρωτικὰ τὸ κτίριο ψηφίζοντας Χρυσῆ Αὐγή καὶ ἄς μή μᾶς ἀρέσῃ ἡ μουτσούνα τους. Ἡ ἐποχὴ τῶν καλλωπισμῶν ἔχει παρέλθη. Ἐὰν ἀφήσουμε νὰ περάσῃ αὐτὴ ἡ εὐκαιρία θὰ εἴμαστε ἄξιοι τῆς μοίρας μας.


                        Δημήτρης Κιτσίκης                     14 Φεβρουαρίου 2014
ΠΗΓΗ

ΓΙ' ΑΥΤΟ ΟΛΟΙ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ! ΙΔΟΥ!


Και για το δεκατέσσερα, πριν η χρονιά τελειώσει,

εύχομαι να 'ρθει ο ΣΥΡΙΖΑ τη χώρα μας να σώσει.

Να σκίσει τα μνημόνια, να διώξει και τον πόνο,

να δώσει χρήμα στο λαό, μ΄ένα άρθρο κι ένα νόμο.

Να έχουμε όλοι ακίνητα, ίσα με του Στρατούλη,

λεφτά πολλά κι ομόλογα, σαν του Παπαδημούλη.

Να 'χουμε λίρες Αγγλικές, ωσάν τη Βαλαβάνη,

βραβεία όλοι να παίρνουμε, ωσάν τον Βαξεβάνη.

Εφάπαξ σαν του Τσουκαλά, όλοι να τα χαρούνε,

να μπαίνουν στο δημόσιο, όσοι το επιθυμούνε.

Να γίνουμε Αργεντινή, μα και Βενεζουέλα,

να ψάχνουμε κωλόχαρτα, δραχμές, δεκάρες, ΤΡΕΛΛΑΑΑ!!!!!!!!
ΠΗΓΗ

ΜΕ ΕΝΟΧΛΕΙ...


Με ενοχλεί που η ζωή συνεχίζεται σαν να μη συμβαίνει τίποτα..
     Ο κόσμος βγαίνει, ψωνίζει ό,τι μπορεί να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ, χαζογελάει, κουτσομπολεύει, πίνει και κανένα καφεδάκι στον ήλιο, πηγαίνει κανά σινεμαδάκι, Σάββατο βράδυ κανά ποτάκι, όλα από λίγο, μίζερα και τσιφούτικα, αλλά στρωτά. 
     Σαν να μη συμβαίνει τίποτα..
     Ή, σαν να συνήθισε..

     Μ' ενοχλεί που βλέπω το βράδυ τηλεοράσεις αναμμένες να βλέπουν Μεγκάλο και Ουράνιο κανάλι. Τον εχθρό στα σπίτια μας; 
     Μ' ενοχλεί που ακούω να συζητάνε για το τάδε ή το άλλο σίριαλ, για τα μεσημεριανάδικα, για το ποιός αδικήθηκε απ' τους τηλεκυνηγούς ταλέντων.
     Μ' ενοχλεί που κάθονται ν' ακούσουν έστω και την φωνή του Περδεντέρη, να δουν την σιχαμένη φάτσα του..

     Με ενοχλεί που ακόμα υπάρχουν άνθρωποι της διπλανής πόρτας που δεν καταλαβαίνουν, που μισθός τους έφτασε τα 480 ευρώ, αλλά  ''πάλι καλά'', ''μη χάσουμε και αυτό!''..

     Μ' ενοχλεί που τα καθάρματα κυκλοφορούν ακόμα, που μπορούν να κυκλοφορούν ακόμα..
     Μ' ενοχλεί που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που υποστηρίζουν τα καθάρματα που κυκλοφορούν ακόμα, και κυκλοφορούν κι αυτοί μεταξύ μας.. Ζούν ανάμεσά μας.

     Με ενοχλεί που ενώ όλα γύρω είναι πλασματικά και ψεύτικα, 
     ..πλασματική ζωή, πλασματική ελευθερία, πλασματική αυτοδιάθεση, πλασματική κυβέρνηση πλασματικού κράτους,
     ..εμείς δεν ασχολούμαστε αποκλειστικά και μόνον γι αυτά που μας συμβαίνουν!

     Με ενοχλεί εν τέλει που υπάρχει ζωή χωρίς ελευθερία, ζωή στο μικροσκόπιο, ζωή υπό αίρεση και υπό καθοδήγηση: 
     Ζωή χωρίς ζωή.. εικονική ζωή.. ζωή matrix.

     Θα 'πρεπε απ' το πρωί ως το βράδυ, κι απ' το βράδυ ως το πρωί, στον ύπνο, στο φαγητό, στη δουλειά, στον δρόμο, στο κρεβάτι, στον καναπέ, παντού κι όλες τις ώρες,
     ..μόνον αυτό να συζητάμε, μόνον αυτό να σκεφτόμαστε, μόνον αυτό να σχεδιάζουμε:
     ΤΟ ΠΏΣ ΘΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠ' ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ.
     ΠΩΣ ΘΑ ΞΑΝΑΓΙΝΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ.
     ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ.

     Μόνον αυτό!
     Με μανία, με σχιζοφρενική προσήλωση, με αρρωστημένο πάθος!
     Όλα τ' άλλα, τώρα, δεν είναι ζωή..
     Είναι διεκπεραίωση!..
ΠΗΓΗ

Ο Η.Κασιδιάρης στον Γ.Τράγκα για τον Δήμο Αθηναίων

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΜΠΟΥΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑΤΑ ΕΦΟΔΟΥ ΟΤΑΝ ΣΠΑΝΕ ΠΑΓΚΟΥΣ ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΜΕ ΛΑΘΡΑΙΑ ΕΝΩ ΟΙ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΙ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ, ΚΟΥΚΟΥΕΔΕΣ ΚΑΙ "ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ" ΟΤΑΝ ΚΑΙΝΕ ΔΙΟΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΓΜΑΤΑ ΕΦΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΜΠΟΥΚΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΟΠΑΙΔΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ;;; ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΡΙΑ...


Αυτά τα άνωθεν μπολσεβίκικα κατορθώματα γιατί δεν είναι τραμπουκισμοί και επελάσεις ταγμάτων εφόδου ενώ τα από κάτω των χρυσαυγιτών είναι; Μάλιστα πως λέγεται ποινικά το να πετάς με τη βία από το χώρο εργασίας του τον εργαζόμενο στα διόδια απειλώντας τον πως εάν δεν συμβιβαστεί με την θέληση των τραμπούκων αυτών, θα τον κάψουν μαζί με το κουβούκλιο που μετά και έκαψαν; Κάτι τέτοιοι μπολσεβίκοι δεν έκαψαν και τους αθώους της Μαρφίν; Αυτοδικία, Αντιποίηση Αρχής, τραμπουκισμός και επελάσεις ταγμάτων δεν υπάρχουν στην περίπτωση των νεομπολσεβίκων;;; Γιατί έτσι;;;Έχουνε με το μέρος τους οι μπολσεβίκοι του ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και "Δεν Πληρώνω" τις τοπικές κοινωνίες που δεν μπορούν να πληρώνουν τα εξοντωτικά διόδια; Σώπα καλέ, και οι χρυσαυγίτες που σπάνε πάγκους δεν έχουν με το μέρος τους τους νόμιμους μικροπωλητές, εμπόρους και τις τοπικές κοινωνίες ανέργων που έχουν χάσει τη δουλειά τους από τους λαθραίους;

Γιατί λοιπόν από τη μία οι χρυσαυγίτες είναι τραμπούκοι και τάγματα εφόδου ενώ από την άλλη οι προαναφερόμενοι νεομπολσεβίκοι δεν είναι τραμπούκοι και τάγματα εφόδου αλλά κοινωνικοί αγωνιστές και καλόπαιδα;

Σκατά στα μούτρα σας ρε υποκριτές.
ΠΗΓΗ

Ψηφίζουμε ολοι ΣΥΡΙΖΑ και σταυρώνουμε Σταθάκη να μας ΞΕΣΚΙΣΕΙ χειρότερα στους ΦΟΡΟΥΣ.

«Η Ελλάδα υποφέρει από χαμηλή φορολόγηση» (!!!) είπε ο οικονομολόγος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Σταθάκης αναφερόμενος στην υστέρηση εσόδων της χώρας από την φορολογία, ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε σχέση με τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 


«Τα έσοδα είναι μόλις στο 38% του ΑΕΠ. Οφείλουμε να αυξήσουμε τα φορολογικά έσοδα στο 43%. Η τρύπα είναι στο 6% σε σχέση με Γερμανία στα φυσικά και νομικά πρόσωπα» συμπλήρωσε ο κος Σταθάκης σε ομιλία σε εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:Ο κίνδυνος, ωστόσο, είναι –την πρώτη Κυριακή– να δούμε στην τηλεόραση τα χρώματα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.

Η μοιραία πορεία των εξελίξεων

του Κώστα Ιορδανίδη
Οι διαδικασίες που βρίσκονται εν εξελίξει εν όψει των εκλογών της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ανέδειξαν την παθογένεια του πολιτικού συστήματος. Κάποιες από τις υποψηφιότητες που εξήγγειλε ο κ. Αλέξης Τσίπρας προκάλεσαν τη βίαιη αντίδραση των τοπικών οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το κόμμα αυτό είναι ούτως ή άλλως ανορθόδοξο· το διακρίνει μία χαλαρή ενότητα. Εξάλλου, η κακοφωνία στην Αριστερά είναι φαινόμενο απολύτως σύνηθες, με εξαίρεση τη μονολιθικότητα του ΚΚΕ.

Δεν θα εμπλακούμε στον κυκεώνα της εσωτερικής διαπάλης του κόμματος του οποίου ηγείται ο κ. Τσίπρας. Ούτως ή άλλως, και ενώ οι ενδείξεις δείχνουν ότι έχει πιθανότητες να διεκδικήσει την εξουσία –ή, εν πάση περιπτώσει, να αναδειχθεί πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές, οψέποτε διεξαχθούν–, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να λειτουργεί συχνά σαν μία φοιτητική ομάδα καταλήψεων.

Από την άλλη πλευρά, η όποια ενασχόληση με την «παρουσία» του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως υπάρχει κίνδυνος να εκληφθεί ως προσβολή στη νοημοσύνη του μέσου Ελληνα πολίτη. Το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου έπαυσε ουσιαστικώς να υφίσταται.

Απομένουν, κατά συνέπεια, τα πάθη της Δεξιάς. Η διαχείριση του θέματος των εκλογών της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως από τη Ν.Δ. υπήρξε απλώς ακατανόητη. Αντί ενιαίας μετωπικής αντιπαραθέσεως με τον ΣΥΡΙΖΑ –λόγω του κλίματος πολώσεως που έχει διαμορφωθεί– ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Αντώνης Σαμαράς επέλεξε να θέσει, άνευ λόγου, θέμα «νομιμοφροσύνης» κάποιων στελεχών προς το πρόσωπό του.

Ο σημερινός περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας προέρχεται από παλιά γνωστή συντηρητική πολιτική οικογένεια της Θεσσαλονίκης. Καλύπτει όλες τις προδιαγραφές για να εκπροσωπήσει τους συντηρητικούς ψηφοφόρους της περιφέρειας. Πέραν τούτου, δεν είναι ασφαλώς παράφρων και όταν εξήγγειλε αρχικώς την υποψηφιότητά του είχε κάποιες διαβεβαιώσεις από την ηγεσία του κόμματος ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είχε διατυπωθεί σαφής αντίρρηση.

Η επίδοση του «χρίσματος» από τον πρόεδρο κ. Αντώνη Σαμαρά στον κ. Γιάννη Ιωαννίδη –εξαίρετου προπονητή της καλαθοσφαιρίσεως, που χάρισε τόσες νίκες στην Ελλάδα– δεν αυξάνει τη διεισδυτικότητα της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια. Οι υπάρχουσες ψήφοι μάλλον θα μοιραστούν μεταξύ των δύο υποψηφίων.

Το αντίστοιχο από μίαν άποψη συμβαίνει στον Δήμο Αθηναίων, όπου το «χρίσμα» δόθηκε στον κ. Αρη Σπηλιωτόπουλο από τη Ν.Δ., ενώ ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης είχε αναγγείλει από μηνών την υποψηφιότητά του.

Φοβούμενη ήττα –σημαντική ενδεχομένως– στις ευρωεκλογές, η ηγεσία της Ν.Δ. –συμπράττοντος και του ΠΑΣΟΚ– αποφάσισε να προηγηθούν οι εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Επένδυε στην προοπτική να κυριαρχήσει το «γαλάζιο» στην τηλεοπτική εικόνα την πρώτη Κυριακή. Ο κίνδυνος, ωστόσο, είναι –την πρώτη Κυριακή– να δούμε στην τηλεόραση τα χρώματα της Χρυσής Αυγής.
Μοιραία η πορεία των εξελίξεων όταν κυριαρχούν τακτικισμοί.
ΠΗΓΗ

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

ΔΑΙΜΟΝΕΣ..58 Ή ΕΛΙΑ


Μην αναρωτιέστε πού είναι κρυμμένος, πού καιροφυλακτεί ο σκληρός πυρήνας του ΠαΣοΚ, αυτό που συνηθίσαμε να λέμε DNA ΠαΣοΚ, βαθύ ΠαΣοΚ.
     Όχι, δεν είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση.
     Βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και το αθλιότερο υποκείμενο που γέννησε η πολιτική ζωή αυτού του τόπου,  μετά βέβαια τον ιδρυτή του ΠαΣοΚ: 
     Στους ''58'', ή..Ελιά, 
     .. ή όπως αλλοιώς θα ονομαστούν για να κρυφτούν όπως οι βρυκόλακες και οι δαίμονες, περιμένοντας τα βαθειά μεσάνυχτα της πατρίδας, για να βγουν απ' τους τάφους τους, να συνεχίσουν το αιμοδιψές τους έργο.

     Όλοι οι σκληροπυρηνικοί πασόκοι κατευθύνονται πλέον να πλαισιώσουν τον μέγα αγύρτη, αυτόν που έκανε επιστήμη και  έργο ζωής την καταστροφή της χώρας.

     Αυτόν που έκανε το γαλάζιο Αιγαίο, γκρίζες ζώνες! 
     Αυτόν που με πλαστά στοιχεία και με συμπαιγνία των ενδιαφερόμενων δανειστών και μελλοντικών, εν δυνάμει κατακτητών, υπερχρέωσε την χώρα, εν γνώσει του, επί τούτου, για να συρθεί μιά μέρα σιδηροδέσμια στον πάγκο του χασάπη!
     Αυτόν που αφαίρεσε από την χώρα την ευελιξία και την διαπραγματευτική δύναμη ενός εθνικού νομίσματος, μπήγοντας σαν ξύλινη σφήνα στην καρδιά της Εθνικής Οικονομίας την ισοτιμία 340,75 προς ένα!
     Αυτόν που όχι μόνον έκανε πως δεν βλέπει, αλλά καλλιέργησε κιόλας την διαφθορά μέσα στην κυβέρνηση, γύρω απ' την κυβέρνηση,  μαζί με την κυβέρνηση, φτύνοντας μέσα στην Βουλή το εμετικό του επιχείρημα:  ''Όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα''!
     Αυτόν που προώθησε και διαφήμισε την ληστρική επιδρομή της κομπίνας του Χρηματιστηρίου λέγοντας πως το Χρηματιστήριο είναι η ''εικόνα της Εθνικής Οικονομίας'', για να ξεράσει μετά στα μούτρα των κατεστραμμένων την σύφιλη της ψυχής του με το απίθανο: ''Ας πρόσεχαν''!
     Για να λιποτακτήσει αμέσως μετά, και να παραδώσει όχι την σκυτάλη αλλά τις ευθύνες του ο άνανδρος, σε έναν γελοίο και μειωμένης αντίληψης τύπο, που αν δεν είχε το επίθετο του Ιδρυτή, θα ήταν μιά χαρά αχθοφόρος στην ψαραγορά (τιμιότατο και σεβαστότατο επάγγελμα, σε αντίθεση με αυτό του πολιτικού).

     Αυτόν λοιπόν οραματίζονται ως σωτήρα, δικό τους βέβαια (χ@στηκαν για τον τόπο) οι πασόκοι!
     Όλοι αυτοί, που κοντεύουμε να τους λυπηθούμε γιατί τάχα γελάστηκαν, γιατί αποπλανήθηκαν(!), ενώ ήταν και είναι οι κυρίως υπεύθυνοι γιατί με την ψήφο τους και τα συμφεροντάκια τους, αδιαφορώντας για ο,τιδήποτε άλλο εκτός απ' το τομάρι τους, επέτρεψαν την τριαντάχρονη ληστεία και καταστροφή της χώρας.

     Δεν χρειάζονται συγχώρεση, δεν είναι άξιοι για ''άφεση αμαρτιών''.
     Στην πρώτη ευκαιρία θα πράξουν τα ίδια.
     Είναι δαίμονες, με αρχηγούς βρυκόλακες..
ΠΗΓΗ

Η.ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ-Γ.ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΖΟΥΓΚΛΑ


ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΒΗΣΤΕ ΤΑ ΡΕ ΚΑΙ ΡΙΧΤΕ ΤΑ ΕΠΑΝΩ ΜΑΣ.ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ!Εμείς κερνάμε!..
     Εμείς, ο κιμπάρης λαός!
     Ο large και μεγαλόκαρδος.

     Τί κι αν μας κατάσχουν τα σπίτια για 300 και 500 ευρώ, τί κι αν μας τρέχουν στα αυτόφωρα για το ΤΕΒΕ και το ΦΠΑ..
     ..εμείς γουστάρουμε να φορτωθούμε (αφού κάθε βάρος του Δημοσίου είναι δικό μας βάρος) και τα χρέη του Μεγάρου της Μουσικής!
     Σβήστε ρε τα χρέη του, και ρίχτε τα επάνω μας. Αντέχουμε!

     Εδώ αντέξαμε τόσα χρόνια να εξουσιάζει την Ελλάδα και ν' ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις με τις εφημερίδες του το συγκρότημα του εκλιπόντος διοικητή του Μεγάρου, στον οποίο το Κράτος το είχε ''παραχωρήσει'' για να παίζει με τα λεφτά, τις επιδοτήσεις, τις εγγυήσεις και τα δάνεια του Δημοσίου,
     ..και του οποίου διοικητή δεν της έφτανε τόση εξουσία και τόση ασυδοσία, αλλά ήθελε να το παίξει και ''Ηγερία'' των τεχνών και των γραμμάτων στην χώρα μας!

     Με την ίδια λογική και το ίδιο κιμπαριλίκι φέρτε να φορτωθούμε στις πλάτες μας (με την ανακεφαλαίωση των τραπεζών, που εκείνες πήραν τα χρήματα αλλά το κράτος, δηλαδή εμείς, τα χρεώθηκε) και τα 270 εκατομμύρια ευρώ δάνεια του ΠαΣοΚ και της ΝΔ, που τα κόμματα αυτά σταμάτησαν να ''εξυπηρετούν''.
     Φρόντισαν μάλιστα από πριν με νόμο να μην διώκονται αστικά και ποινικά εκείνοι που χορήγησαν κατά καιρούς αυτά τα δάνεια!
     Όμορφος κόσμος, ηθικός, κυβερνητικά πλασμένος!..

     Εμείς όμως είμαστε κιμπάρης λαός, μεγαλόκαρδος..
     Όλα τ' αντέχουμε κι όλα τα συγχωρούμε!
     Ή μήπως όχι;..
     Ή μήπως θάρθει η ώρα που θα αναφωνήσουμε:
     Όξω π@ύστηδες (και οι άλλοι), απ' την παράγκα (και τα Μέγαρα)!..
ΠΗΓΗ

«Η ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ!»

Του Γ. ΔΕΛΑΣΤΙΚ*

Σίγουρα ο ανενημέρωτος αναγνώστης θα βάλει τα γέλια αν ακούσει ότι ένα κόμμα της Ολλανδίας κατεβαίνει στις ευρωεκλογές με κεντρικό σύνθημα «Εξω η Ολλανδία, όχι μόνο από την Ευρωζώνη, αλλά και από την ΕΕ»! Γραφικοί, περιθωριακοί τύποι μηδαμινής σίγουρα εκλογικής επιρροής, θα σκεφτεί. Μαθαίνοντας μάλιστα ότι ο περί ου ο λόγος πολιτικός σχηματισμός είναι το Κόμμα της Ελευθερίας της σκληρής ολλανδικής Δεξιάς ή Ακροδεξιάς, θα αισθανθεί αυθόρμητα δικαιωμένος για την αρχική εκτίμησή του. Μόνο που, αν ψάξει λίγο καλύτερα το θέμα, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν μερικές ενοχλητικές λεπτομέρειες.

Πρώτα πρώτα αυτό το Κόμμα της Ελευθερίας Partij voor de Vrijheid στις δημοσκοπήσεις για τις ευρωεκλογές έρχεται... πρώτο! Δημοσκοπήσεις βέβαια είναι αυτές, αλλά αν όντως βγει και από τις ευρωκάλπες κάτι ανάλογο, αν δηλαδή πραγματικά το κόμμα του Χέερτ Βίλντερς Geert Wilders κατακτήσει την πρώτη θέση στην Ολλανδία στις ευρωεκλογές, μόνο περιθωριακό δεν θα μπορεί να χαρακτηριστεί το κόμμα αυτό. Αν όντως νικήσει το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας, πρέπει η επικράτησή του να βάλει σε σκέψη όχι μόνο τους Ολλανδούς, αλλά όλους τους Ευρωπαίους, για τις επιπτώσεις που έχει στις συνειδήσεις των πολιτών η πολιτική που ασκούν η Ευρωζώνη και η ΕΕ. Υπάρχει και μια δεύτερη «ενοχλητική» λεπτομέρεια, ευτυχώς για τους υποστηρικτές του ευρώ και της ΕΕ δημοσκοπική κι αυτή για την ώρα, μέχρι να γίνουν οι ευρωεκλογές σε τρεις μήνες. Δημοσκόπηση για λογαριασμό της «Ντε Τέλεχρααφ», της μεγαλύτερης ολλανδικής εφημερίδας, που καμιά συμπάθεια δεν τρέφει προς τον Βίλντερς και το κόμμα του, έδειξε ότι αυτή τη στιγμή το Κόμμα της Ελευθερίας απολαμβάνει τόσο ισχυρής υποστήριξης μεταξύ των Ολλανδών ώστε όχι μόνο θα βγει πρώτο, αλλά επιπλέον θα πάρει μόνο του μόλις έναν ευρωβουλευτή λιγότερο από όσους θα πάρουν όλα μαζί τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού!

Για να δούμε βέβαια αν και αυτό το πράγμα θα επιβεβαιωθεί από το πραγματικό εκλογικό αποτέλεσμα τον Μάιο, γιατί άλλο οι δημοσκοπήσεις και εντελώς άλλο τα ψηφοδέλτια στις κάλπες. Υπάρχει όμως και μια άλλη, τελευταία αλλά καθόλου ασήμαντη «λεπτομέρεια», η οποία ομολογουμένως προκαλεί σοκ, παρόλο που και αυτό το στοιχείο είναι δημοσκοπικό: το 37% (!) των Ολλανδών τάσσεται υπέρ της αποχώρησης της χώρας τους όχι απλώς από το ευρώ, αλλά από την ίδια την ΕΕ, ενώ υπέρ της παραμονής της Ολλανδίας στην ΕΕ τάσσεται μόλις το 45% των ερωτηθέντων - δηλαδή μόνο 8 εκατοστιαίες μονάδες περισσότερο!

Πράγμα που σημαίνει ότι αρκεί να αλλάξει γνώμη μόλις το 4% αυτών που υποστηρίζουν την παραμονή της Ολλανδίας στην ΕΕ για να βρεθούν τα δύο στρατόπεδα ισοδύναμα! Μα πως είναι δυνατόν σε μια πλούσια χώρα σαν την Ολλανδία της οποίας το 70% των εξαγωγών κατευθύνεται προς τις άλλες χώρες της ΕΕ, το στρατόπεδο των υποστηρικτών της ΕΕ να υπερέχει τόσο λίγο έναντι εκείνων που θέλουν να αποχωρήσει η Ολλανδία από το ευρώ αλλά και την ΕΕ; Εύκολα μπορεί να κατανοήσει κανείς τους Ελληνες, τους Πορτογάλους, τους Ισπανούς, ακόμη και τους Ιταλούς που τα τελευταία χρόνια βλέπουν το βιοτικό τους επίπεδο να καταποντίζεται ή να πέφτει και να θεωρούν γι' αυτό υπεύθυνη την πολιτική της Ευρωζώνης και της ΕΕ, να διακατέχονται αυτή την εποχή από αντι-ΕΕ αισθήματα. Αλλά να θέλουν να φύγουν από την ΕΕ σε μεγάλο ποσοστό και οι πλούσιοι Ολλανδοί αυτό σίγουρα προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Είναι βέβαιο ότι κάτι λάθος, σοβαρό λάθος κάνει η ΕΕ στην πολιτική της για να ξεσηκώνονται εναντίον της οι πολίτες τόσο των φτωχών κρατών όσο και των πλούσιων! Στο μεταξύ, όση λογική δυσπιστία κι αν έχει δικαιολογημένα κάποιος για την αξιοπιστία των ευρημάτων των δημοσκοπήσεων, η πραγματικότητα για τις διαθέσεις των Ολλανδών απέναντι στο ευρώ και την ΕΕ δεν πρέπει να απέχει πολύ από τα δημοσκοπικά ευρήματα, ενδεχομένως.

Ας θυμηθούμε ότι πριν από σχεδόν εννέα χρόνια, τον Ιούνιο του 2005, όταν έγινε στην Ολλανδία δημοψήφισμα για το ευρωσύνταγμα, ο λαός της είπε ένα πεντακάθαρο «όχι», που συγκλόνισε την Ευρώπη! Καθώς είχε προηγηθεί τον Μάιο του 2005 και το «όχι» του γαλλικού λαού στο ευρωσύνταγμα, το αποτέλεσμα ήταν να σταματήσει αμέσως κάθε διαδικασία για την ψήφιση ευρωσυντάγματος μέσω δημοψηφισμάτων και να μην επανέλθει ποτέ αυτή η διαδικασία, για κανένα θέμα της ΕΕ. Απλή ένδειξη φυσικά αποτελεί το «όχι» των Ολλανδών στο ευρωσύνταγμα σχεδόν προ δεκαετίας και κατά κανέναν τρόπο απόδειξη ότι είναι σωστές και οι σημερινές δημοσκοπήσεις, αλλά σίγουρα προκαλεί ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών στην Ολλανδία. Οψόμεθα...

*Δημοσιεύθηκε στο "ΕΘΝΟΣ" την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014
ΠΗΓΗ

ΟΥΤΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ΗΘΙΚΗΣΜε τι σοβαρότητα να αντιμετωπίσεις τις αρλούμπες που ακούς και τις αηδίες που βλέπεις καθημερινώς; Είναι δυνατόν να πάρεις σοβαρά έναν πρωθυπουργό που συναντιέται στο Μαξίμου σε ιδιωτική συζήτηση με τον πρόεδρο αλυσίδας των σούπερ μάρκετ Lidl κοροϊδεύοντας ότι τα 170 εκατομ. που θα επενδύσει σε αποθήκες μακαρονιών και βουτύρων θα δώσει ανάπτυξη στην χώρα; Αφού την πρώτη αποθήκη στα Καλύβια Αττικής θα τα εγκαινιάσει ο υπουργός Χατζηδάκης, πρόκειται για πολύ σοβαρή επένδυση. Τόσο σοβαρή όσο σοβαρός είναι και ο Χατζηδάκης.
Πόσο σοβαρά να πάρεις αυτόν τον τύπο που θέλει να λέγεται πρωθυπουργός, όταν η μεγαλύτερη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, βάζει λουκέτο.
 Το να κλείνει η Χαλυβουργική δεν σημαίνει ότι θα γίνει φτωχός ο ιδιοκτήτης Αγγελόπουλος, σημαίνει ότι παρέα με τις μονάδες παραγωγής αλλάζει όλο το καθεστώς σε όλα τα επαγγέλματα που είχαν σχέση με το είδος. Σημαίνει ότι η οποιαδήποτε ανάπτυξη που έχει στο πρόγραμμα η ΕΕ δεν θα έχει ελληνική υπογραφή. Αλλά ο Σαμαράς είχε συζήτηση με το “Τι θα φάμε σήμερα, μαμά;”! Πόσο θα πουλήσει το μακαρόνι ο Γερμανός στον ψωμόλυσσα Έλληνα που ψωνίζει πια με κουπόνι και με προσφορές και όχι κατ' επιλογή.
Πόσο χιούμορ να έχεις όταν διαβάζεις ότι ο Δρ Κ. Γρίβας, που μίλησε στην παρουσίαση του προγράμματος του Σύριζα για την Εθνική Άμυνα, χαρακτηρίζει την χώρα Ελλάδα ως “γεωσύστημα στο οποίο λειτουργεί η Ελλάδα”. Πάνε τα κράτη γύρω-γύρω, παρέα και η Ελλάδα. Όλα είναι ένα γεωσύστημα και μέσα σε αυτό υπάρχει και η Ελλάδα. Με μία κουβέντα διαγράφονται αγώνες ανεξαρτησίας, αγώνες αντίστασης, αγώνες αιματοκυλισμένοι. Όλοι αυτοί που “έπεσαν” το έκαναν για το γεωσύστημα και όχι για την Ελλάδα. Και θέλει να σε πείσει ο Σύριζα ότι αύριο που θα είναι κυβέρνηση θα σε αντιμετωπίσει ως Έλληνα και όχι ως κάτοικο του γεωσυστήματος που τυχαία βρίσκεται και η Ελλάδα.
Είναι να κλαις και να γελάς όταν ο Θεοχάρης βγήκε παγανιά βάζοντας τους ηλεκτρονικούς ρουφιάνους να καταγράφουν πόσο νερό κατανάλωσες και πόσο ρεύμα. Να σε καλεί η εφορία γιατί τα έσοδα που δηλώνεις δεν δικαιολογούν τα έξοδα επιβίωσής σου. Ξέρουν ότι τα λεφτά είναι σε μασούρια στα σπίτια, αυτά θέλουν και θα τα πάρουν. Φέτος άρχισαν με το ηλεκτρονικό φακέλωμα μέσω ΔΕΚΟ, τραπεζών και ιδιωτικών θεραπευτηρίων, του χρόνου με την κάρτα αγορών άντε να αποδείξεις πώς αγόρασες 5 κιλά φακές και 120 κωλόχαρτα. Εκτός βέβαια αν υπάρχει φοροελάφρυνση αν αγοράζεις μόνο από τον φίλο του Σαμαρά, κύριο Lidl.
Και σαν να μην φθάνει το δούλεμα με τα 170 εκατ. Ευρώ που θα επενδύσει το σούπερ μάρκετ και θα σωθεί η Ελλάδα, Στουρνάρας και Παναγιωτόπουλος με μία υπογραφή σβήσανε το χρέος 230 εκατομμυρίων του Μεγάρου Μουσικής συν 15 εκατομμύρια λόγω της κατάπτωσης της εγγύησης. Αυτά τα 245 δεν θα εξαφανιστούν, θα τα πληρώσουν οι φορολογούμενοι με τις μαεστρίες που μόνο το υπουργείο του Στουρνάρα μπορεί να κάνει.
Μέσα σε αυτόν ορυμαγδό της ιλαροτραγωδίας που ακούμε και βλέπουμε περνάνε στα ψιλά των εφημερίδων ότι παρέα με την “μικρή ΔΕΗ” που πωλείται σε ιδιώτες δίνουν τους σταθμούς φυσικού αερίου στο Αλιβέρι και την Κομοτηνή. Δίνουν όμως και τα μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά φράγματα της χώρας. Χάνουμε όχι μόνο την ενέργεια αλλά και τα ποτάμια Άραχθο, Νέστο, Αλιάκμονα, Άγρα. Χάνουμε και το νερό. Χάνεται όλο το οικοσύστημα που ζει από αυτά τα ποτάμια αλλά το θέμα είναι πόσο θα πουλήσει το παριζάκι ο κύριος Lidl.
Κανείς από τους υποψηφίους σωτήρες των τοπικών κοινωνιών δεν πρόκειται να ζητήσει τον λόγο για τόσο αστεία θέματα όταν το σοβαρό του θέμα είναι πώς θα μαζέψει την ψήφο να την ακουμπήσει στο πουγκί το κόμματός του.
Στο “γεωσύστημα στο οποίο λειτουργεί η Ελλάδα”, ο πολίτης πρέπει να τρώει φθηνό σαλάμι, να δίνει λόγο που βρήκε λεφτά να πιει νερό, να αποδέχεται να πληρώνει τους χορηγούς των κυβερνήσεων μέσω Μεγάρων και να βλέπει τα ποτάμια του να στερεύουν αφήνοντας ξερές τις τελευταίες ρίζες που κρατούσαν όρθιο το δέντρο της Πατρίδας.-
ΠΗΓΗ

ΟΥΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ

Άλλοι τους λένε λιγόψυχους, άλλοι τους λένε δειλούς, άλλοι πάλι τους λένε εγωιστές κανείς όμως δεν χαρακτηρίζει τους αυτόχειρες ως νεκρούς στρατιώτες ενός πολέμου της “δημοκρατίας” και της "ανάπτυξης". Επειδή δεν τους έλαχε να κρατήσουν όπλο απέναντι στον εισβολέα ή τον εγχώριο εχθρό δεν τους πρέπει τιμή που άντεξαν μέχρι εκεί που οι ψυχικές δυνάμεις τους είχαν όριο. Επειδή δεν πέθαναν για σένα και για μένα δεν τους πρέπει ενός λεπτού σιγή ως νεκρούς που αφήσαν τα κόκαλά τους σε αυτή την χώρα θεωρώντας ότι η ζωντανή τους παρουσία θα επιβάρυνε τους οικείους τους και κατ΄επέκταση εσένα και μένα.
Κανείς εκτός από τους οικείους τους δεν γνωρίζει το όνομά τους. Ξέρουμε την περιγραφή της αυτοκτονίας τους και διαβάζουμε ότι το αίτιο είναι ψυχολογικά προβλήματα αποδεικνύοντας ότι είναι εν τέλει θύματα ενός ψυχολογικού πολέμου που δεχόμαστε όλοι. Όλοι μας εκτός από αυτούς που έχουν την ψυχή διπλωμένη σαν την συνείδησή τους και χωμένη στην κωλότσεπη του παντελονιού τους. Για να ματώσει η ψυχή πρέπει να έχεις ψυχή.
Ο πρώτος σχολιασμός που γίνεται όταν ένας Έλληνας τινάζει τα μυαλά στο αέρα ή φουντάρει από το μπαλκόνι ή βάζει θηλιά στον λαιμό του είναι “γιατί δεν σκότωνες και καμιά δεκαριά”. Ποιους δεκαριά; Ο καθένας έχει και καμιά δεκαριά στον μυαλό του αλλά ουδείς σκέφτεται εκείνη την στιγμή ότι όποιος φθάνει να βάλει τέλος στην ψυχική του εξάντληση, τον μόνο υπαίτιο που βλέπει είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Δικάζει τον εαυτό του ως υπαίτιο ότι δεν τα κατάφερε να φέρει μεροκάματο για άλλη μια μέρα στο σπίτι, γνωρίζει ότι στην ηλικία που είναι δουλειά δεν πρόκειται να βρει, ελπίζει ότι το δάνειο του σπιτιού που στεγάζει τα παιδιά του ίσως να μειωθεί αν αυτός αποχωρίσει και ίσως να είναι από αυτούς που δεν θέλει να δει το παρακάτω. Το παρακάτω θέλει μεγαλύτερο όγκο ψυχής από αυτόν που έχει ή ίσως γνωρίζει ότι το παρακάτω ίσως να τον αφήσει χωρίς ψυχή. Η υποταγή, η συνδιαλλαγή και η εξαθλίωση θέλει τόση ψυχή όσο θέλει και να τραβήξεις την σκανδάλη εναντίον του εαυτού σου.
Πίσω από κάθε αποχαιρετιστήριο γράμμα κάθε Έλληνα που μάς λέει αντίο, κρύβεται και μια ιστορία σαν όλων των Ελλήνων (εκτός από αυτούς που νιώθουν αθάνατοι). Ο καθένας μας θα βρει και κάτι κοινό στην δική του πορεία με την ζωή αυτού που κόπηκε αποφασιστικά και απότομα. Όσο και να μπαίνει στα μονόστηλα των εφημερίδων η αυτοκτονία δεν παύει να είναι ένα μακελειό. Ήσυχο αλλά το ίδιο αποτελεσματικό με έναν πόλεμο ή με έναν τοίχο εκτελέσεων. Το ότι δεν στηθήκαν 5,000 άνθρωποι ο ένας δίπλα στον άλλο με ένα τάγμα εκτελεστών απέναντι να τους πυροβολεί δεν σημαίνει ότι όλοι τους δεν ήταν θύματα πολέμου. Το ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν έχει βαρέσει ακόμα συναγερμό για την γενοκτονία στην οποία γινόμαστε μάρτυρες, δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί δεν ήταν άνθρωποι με δικαιώματα, απλά δεν μπόρεσαν να γίνουν Ευρωπαίοι στα μέτρα που τους όρισαν.
Αν υπήρχε η δυνατότητα δημιουργίας ενός Νεκροταφείου Αυτόχειρων Ελλήνων δεν θα μάς έφθανε μία εβδομάδα να περπατήσουμε ανάμεσα στους τάφους διαβάζοντας τα ονόματα και κοιτώντας τις φωτογραφίες τους. Δεν θα έφθανε η ψυχή μας να αντέξουμε να το περπατήσουμε όλο, διότι ο καθένας θα έβλεπε και κάτι κοινό με τον νεκρό αυτόχειρα αν αναγραφόταν ο τόπος, η δουλειά που κάποτε είχε, η ηλικία του και τα προβλήματά του. Θα ήταν το μοναδικό Νεκροταφείο της χώρας που δεν θα είχε μάντρα να το ορίζει διότι κάθε μέρα μεγαλώνει.
Οι τάφοι αυτών των πεσόντων Ειρήνης δεν είναι σαν των πεσόντων Πολέμου. Αυτοί φορολογούνται, πληρώνουν ταφία και δεν έχουν λάδι στο καντήλι. Το λάδι βγάζει το φαγητό για έναν μήνα μιας οικογένειας που όλοι τους αφήσαν πίσω.
Αλίμονο σε μας που ψάχνουμε ανάμεσα σε αυτούς τον ήρωα που θα μάς έβγαζε από την δύσκολη κατάσταση. Αυτόν που δεν ζώστηκε με δυναμίτη να μπει στην Βουλή για να σώσει το δικό μας τομάρι, αλλά προτίμησε να δώσει έναν ήσυχο θάνατο στην ήσυχη ζωή που περπάτησε. Αλίμονο σε μας που φθάσαμε στο σημείο να γνωρίζουμε και να ψηφίζουμε τον ηθικό αυτουργό και τον εκτελεστή όλων αυτών των Ελλήνων. Αλίμονο σε μας που μετά την συγκινησιακή φόρτιση του δευτερολέπτου στην ανάγνωση της είδησης, με ένα κλικ του “ποντικιού” αλλάζουμε σελίδα λες και αυτός ο θάνατος ποτέ δε συνέβη ξεχνώντας συνειδητά ότι ένα κλικ ήταν αυτό που τον πήρε από κοντά μας.
Για αυτούς τους ανώνυμους νεκρούς δεν αρμόζουν επικήδειοι και στάση προσοχής. Χαρακιά στον τοίχο της συνείδησής μας τούς πρέπει να μας υπενθυμίζει ότι κάποτε ήταν εδώ.-

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

False Dawn or Golden Dawn ΛΑΘΟΣ ΑΥΓΗ Ή ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ;Our leaders, whether Samaras of Greece or Cameron of Britain, would have us believe our future is bright and rosy while they are at the helm of their respective ships of state.

While David Cameron is doing a first rate impression of the captain of the Titanic by not steering us through the icebergs of the 21st century, Prime Minister Samaras of Greece has steered his ship of state on to the European Union banking reef of disaster and despair.
While the Greek ship of state founders and wallows in the trough of European Union disaster, rather than organise essential emergency repairs as any good captain would, he is casting around for someone else to blame other than himself.

"Aha", cries out Samaras, like some demented dwarf in a grand opera of hate and deceit. "I see criminals surround me. Guards!" he shouts, and a thousand heavily armed Stasi-like storm troopers materialise out of the mist of state. "Arrest the criminals!"

And so the democratically elected Golden Dawn members of parliament are arrested and imprisoned on trumped up charges, by the fascist totalitarian EU and New World Order approved tyrant of Greece, that political dwarf, that intellectual non-entity, Samaras.

And for what? For daring to say that Prime Minister Samaras is a liar. For daring to say that Samaras has no intention of helping the Greek peoples he is ruling. For helping the weak and vulnerable of their nation survive the greed and dishonesty of the unelected European Union dictators Samaras is in thrall to.

How stupid are our leaders? They must be deluded, petty minded weaklings to believe that we will be suckered by their lies and empty promises. How puerile their thoughts must be if they believe for one moment that we will be fooled by their poorly disguised dishonesty.

Samaras, Obama and Cameron offer us a false dawn of economic slavery to unseen banking masters of war, death and destruction. Nationalists and the British National Party offer a Golden Dawn of hope, honesty and truth. We know what we would have any day: Nationalism and freedom - a Golden Dawn.
ΠΗΓΗ

ΣΥΣΚΕΥΗ GPS ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΧΙΛ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2015

Αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας των μικρομεσαίων ΙΧ αναμένεται να επιφέρει η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού με βάση την ετήσια χιλιομετρική απόσταση που διανύει ο κάτοχος του ΙΧ (διαβάστε εδώ).

Αν και το σενάριο αυτό έχει ελάχιστες πιθανότητες να επιβεβαιωθεί λόγω και του κόστους των συσκευών GPS (βέβαια με τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών ποτέ δεν είσαι σίγουρος), εάν όμως ισχύσει θα επιφέρει σημαντικές αυξήσεις στα μικρομεσαίου κυβισμού ΙΧ προς όφελος των μεγάλων σε κυβισμό, τα οποία θα ανασάνουν σημαντικά και από τη μείωση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης κατά 30%, όπως προτίθεται το ΥΠΟΙΚ.

Διπλασιασμός τελών!

Λαμβάνοντας υπόψη ένα ιδιαίτερα συντηρητικό σενάριο, αυτό των 10.000 διανυθέντων χλμ. κατά μέσο όρο (στην Ελλάδα υπολογίζεται στα 15.000χλμ./έτος) και κάνοντας έναν απλό υπολογισμό (βλέπε σχετικό πίνακα) παρατηρούμε ότι τα μικρού κυβισμού ΙΧ επιβαρύνονται σημαντικά, ακόμη και με υπερδιπλασιασμό των τελών κυκλοφορίας.

Ωφελημένοι (αν και ελάχιστοι οι εναπομείναντες) οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων άνω των 1.929 κ.εκ., καθώς εκεί αναμένεται να υπάρξει μείωση τουλάχιστον 50%!

Οχήματα με άδεια κυκλοφορίας ως 30/10/2010*


Κυβισμός
Τέλη
Νέα τέλη
786-1.071 κ.εκ.
120 ευρώ
300
1.072-1.357 κ.εκ.
135 ευρώ
300
1.358-1.548 κ.εκ.
240 ευρώ
300
1.549-1.738 κ.εκ.
265 ευρώ
300
1.739-1.928 κ.εκ.
300 ευρώ
300
1.929-2.357 κ.εκ.
660 ευρώ
300
2.358-3.000 κ.εκ.
880 ευρώ
300
3.001-4.000 κ.εκ.
1100 ευρώ
300
4.001 κ.εκ. και άνω
1320 ευρώ
300


*Τέλη κυκλοφορίας βάσει του κυβισμού του κινητήρα.

Αλλά και στα νέας τεχνολογίας αυτοκίνητα, εκείνα δηλαδή που τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση την εκπομπή CO2 θα υπάρξουν πολύ σημαντικές αυξήσεις. Ωφελημένα και εδώ τα μεγάλα αυτοκίνητα!

Οχήματα με άδεια κυκλοφορίας μετά την 1/11/2010*

Εκπομπές CO2 g/km
Τέλη ανά gr
Τέλη
Νέα Τέλη
0-100
0 ευρώ/gr
0
300
101-120
0,9 ευρώ/gr
108
300
121-140
1,1 ευρώ/gr
154
300
141-160
1,7 ευρώ/gr
272
300
161-180
2,25 ευρώ/gr
405
300
181-200
2,55 ευρώ/gr
510
300
201-250
2,8 ευρώ/gr
700
300
Άνω των 250
3,4 ευρώ/gr
850
300
*Τέλη κυκλοφορίας με βάση το CO2

Τι αλλαγές θα επιφέρει στο φόρο πολυτελείας η ποσοστιαία μείωση των τεκμηρίων κατά 30%

Σημαντικές μειώσεις φόρων στους κατόχους αυτοκινήτων άνω των 2.000 κ.εκ. θα επιφέρει η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες έχει «κλειδώσει» στο 30% (διαβάστε εδώ).

Η μείωση των τεκμηρίων στα ΙΧ, θα επηρεάσει αναλόγως και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, κάτι φυσικά που θα αποτυπωθεί φορολογικά το 2016, καθώς τα τεκμήρια που επιβαρύνουν τις φετινές φορολογικές δηλώσεις (2014) είναι τα ισχύοντα του 2013, ενώ οι ίδιες επιβαρύνσεις θα υπάρξουν και για την φορολογική χρήση του 2015.

Ιδού πόσο θα μειωθούν τεκμήρια και φόρος πολυτελούς διαβίωσης με την παραδοχή της μείωσης κατά 30%:


Τεκμήρια

Κυβισμός κινητήρα (κ.εκ.)
Τεκμήρια που ισχύουν(ευρώ)
Τεκμήρια μειωμένα κατά 30% (ευρώ)
έως 1200
4000
2800
1300
4600
3220
1400
5200
3640
1500
5800
4060
1600
6400
4480
1700
7000
4900
1800
7600
5320
1900
8200
5740
2000
8800
6160
2100
9700
6790
2200
10600
7420
2300
11500
8050
2400
12400
8680
2500
13300
9310
2600
14200
9940
2700
15100
10570
2800
16000
11200
2900
16900
11830
3000
17800
12460
3100
19000
13300
3200
20200
14140
3300
21400
14980
3400
22600
15820
3500
23800
16660
3600
25000
17500
3700
26200
18340
3800
27400
19180
3900
28600
20020
4000
29800
20860
4100
31000
21700
4200
32200
22540
4300
33400
23380
4400
34600
24220
4500
35800
25060
4600
37000
25900
4700
38200
26740
4800
39400
27580
4900
40600
28420
5000
41800
29260
5100
43000
30100
5200
44200
30940
5300
45400
31780
5400
46600
32620
5500
47800
33460
5600
49000
34300
5700
50200
35140
5800
51400
35980
5900
52600
36820
6000
53800
37660
6100
55000
38500
6200
56200
39340
6300
57400
40180
6400
58600
41020
6500
59800
41860
6600
61000
42700
6700
62200
43540
6800
63400
44380
6900
64600
45220
7000
65800
46060

Φόρος πολυτελούς διαβίωσης

Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης επιβάλλεται σε αυτοκίνητα με κυβισμό 1.929 κ.εκ. και άνω. Εάν και εφόσον υπάρξει μείωση, θα αποτυπωθεί στις δηλώσεις του 2016, καθώς ο ΦΠΔ επιβάλλεται αναδρομικά και ισχύει για την χρήση της προηγούμενης χρονιάς.

Δηλαδή οι ιδιοκτήτες ΙΧ άνω των 1.929 κ.εκ. θα πληρώσουν το φόρο του 2013 στις δηλώσεις του 2014.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το κατά πόσο θα επηρεάσει η μείωση των τεκμηρίων κατά 30%, το φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Κυβισμός κινητήρα (κ.εκ.)
Φόρος πολυτελούς διαβίωσης που ισχύει (ευρώ)
Φόρος μετά τη μείωση (ευρώ)
1929
410
287
2000
440
308
2100
485
339,5
2200
530
371
2300
575
402,5
2400
620
434
2500
665
465,5
2600
1420
994
2700
1510
1057
2800
1600
1120
2900
1690
1183
3000
1780
1246
3100
1900
1330
3200
2020
1414
3300
2140
1498
3400
2260
1582
3500
2380
1666
3600
2500
1750
3700
2620
1834
3800
2740
1918
3900
2860
2002
4000
2980
2086
4100
3100
2170
4200
3220
2254
4300
3340
2338
4400
3460
2422
4500
3580
2506
4600
3700
2590
4700
3820
2674
4800
3940
2758
4900
4060
2842
5000
4180
2926
5100
4300
3010
5200
4420
3094
5300
4540
3178
5400
4660
3262
5500
4780
3346
5600
4900
3430
5700
5020
3514
5800
5140
3598
5900
5260
3682
6000
5380
3766
6100
5500
3850
6200
5620
3934
6300
5740
4018
6400
5860
4102
6500
5980
4186
6600
6100
4270
6700
6220
4354
6800
6340
4438
6900
6460
4522
7000
6580
4606