ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010

Πρόσκληση


Καλείσθε σε συγκέντρωση στην Αθήνα το Σάββατο 30 Ιανουαρίου, ώρα 15, στην καφετέρια του ξενοδοχείου Τιτάνια με σκοπό τη δημιουργία Κινήματος Αντίστασης Πανελλήνων. Προωθήστε.

Ομάδα Πρωτοβουλίας

Ονήσιλος- Κύπρος, 00357 99 2723342
Σπαρτιάτης- Κύπρος,
Οδυσσέας- Κύπρος
Αίας-Αθήνα

Ὁ ἀνορθολογισμὸς τῶν ἐθνομηδενιστῶν καὶ ὁ μεταναστευτικὸς ἐποικισμός

Γράφει ο Καλλίμαχος

σσΟ: Αξίζει να αφιερώσετε χρόνο για να διαβάσετε αυτό το πόνημα μέχρι τέλους. Περιέχει στοιχεία αποτέλεσμα μίας εκτεταμένης και πολυδιάστατης έρευνας. Έχουμε βεβαίως τις διαφωνίες μας ιδιαίτερα στον ορισμό του Εθνικισμού, που τις έχουμε εκφράσει και στο παρελθόν, διότι ένα Έθνος (=Γέννα, βασισμένη πάνω στον κοινό πρόγονο που είναι η Πατρίδα – Πατρώα Γη – Μητέρα Γη) δεν έχει ανάγκη από “ορισμούς”. Αντίθετα, τα μη – Έθνη, έχουν ανάγκη από πολλούς -ισμούς για να διατηρούν την αφύσικη μορφή τους. Αυτό το γεγονός αποδεικνύεται και σήμερα όπου η έννοια “Έθνος” υπερπροβάλλεται μόνο στα κράτη που βασίζονται στην Εθνοκτονία (=Γενοκτονία, σφαγή των Γηγενών, δηλαδή του Γένους της Γης).
Μία τέτοια μελέτη όμως αξίζει να μελετηθεί με τον αντίστοιχο σεβασμό.

Οἱ ἐθνομηδενιστὲς (οἱ «προδευτικοὶ» ἀριστεριστὲς καὶ οἱ «φιλελεύθεροι» καπιταλιστὲς, ἡ πλήρης σχεδὸν ταύτισις τῶν ὁποίων εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικότερα συμπτώματα τῆς συγχύσεως τῶν ἐννοιῶν καὶ τοῦ ἐπικρατοῦντος ἀνορθολογισμοῦ στὰ ἑλλαδικὰ πολιτικὰ πράγματα [1]) ὁμιλοῦν συχνὰ περὶ ὀρθολογισμοῦ, καὶ ἀποδίδουν μάλιστα τὴν ἔλλειψί του στοὺς ἀντιπάλους τους. Δὲν ἔχει ἐπισημανθεῖ πόσο καπηλικὴ καὶ ὑποκριτικὴ εἶναι ἡ χρήσις καὶ αὐτῆς τῆς λέξεως (ὅπως παλαιότερα ἡ χρήσις τῶν λέξεων δημοκρατία, πρόοδος, ἐκσυγχρονισμός), ἀπὸ τοὺς βασικοὺς πολέμιούς της, τοὺς ἀριστεριστές καὶ ἐλευθεριακούς, δηλαδή, ἐθνομηδενιστές.
Ὁ ἀνορθολογισμὸς τῶν ἀριστεριστῶν καὶ ἐλευθεριακῶν (ψευδο-«φιλελευθέρων») ἐθνομηδενιστῶν εἶναι, ὅμως, βαθύτατος, ἐγγενής, καὶ ὄχι ἁπλῶς προϊόν τῆς ἑλλαδικῆς πολιτικῆς τραγελαφικότητος καὶ τῆς ἐδῶ κυριαρχίας τοῦ διαπλεκομένου κατεστημένου τῆς ἀριστερῆς προπαγάνδας. Καὶ ὁ λόγος εἶναι ἡ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς σύγκρουσίς του μὲ τὸν φυσικό, ἐγγενῆ ὀρθολογισμό τοῦ ἐθνικισμοῦ.
Ποῦ στηρίζεται ὁ ἐθνικισμός; Μά, στὴν φύσι τῶν πραγμάτων. Στὰ χειροπιαστά, φυσικά πράγματα. Ἂς τὰ δοῦμε, τὰ ἔθεσαν οἱ πρόγονοί μας, γιὰ ὅλους τοὺς αἰῶνες:
Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾿, ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τέ πατρῴων ἕδη, θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών.
(Ὁ πολεμικὸς παιὰν τῶν Σαλαμινομάχων, 480 π.Χ. (Αἰσχύλος, «Πέρσαι», 402-405))
αὗτις δὲ τὸ Ἑλληνικόν, ἐὸν ὅμαιμόν τε καὶ ὁμόγλωσσον, καὶ θεῶν ἱδρύματά τε κοινὰ καὶ θυσίαι ἤθεά τε ὁμότροπα, τῶν προδότας γενέσθαι Ἀθηναίους οὐκ ἂν εὗ ἔχοι.
(Οἱ Ἀθηναῖοι πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους, 480 π.Χ. (Ἡρόδοτος Ἱστορίαι, βιβλ. 8, 144, 14-17))
Μητέρα γῆ, οἰκογένεια (χῶμα καὶ αἷμα), ὁστὰ τῶν προγόνων καὶ ὄνειρα τῶν ἀπογόνων, οἰκογενειακὲς ἑστίες καὶ βωμοὶ τῶν θεῶν μας, γλῶσσα καὶ ἤθη.
Τί πιό φυσικὸ ἀπὸ αὐτά; Τί πιὸ χειροπιαστὸ ἀπὸ αὐτά; Τί πιὸ ὀρθολογικὸ ἀπὸ αὐτά;
Τί πιὸ φυσικό καὶ ὀρθολογικό ἀπὸ τὸν ἐθνικισμό, ὁ ὁποῖος θέτει στὴν βάσι τῆς πολιτικῆς συγκροτήσεως καὶ λειτουργίας (ἐθνικὸ κράτος) αὐτὰ τὰ θεμελιώδη, τὴν φύσι;
Ὁτιδήποτε δὲν βασίζεται σὲ αὐτά τὰ χειροπιαστά, στὴν φύσι μας, εἶναι ψεύτικο. Ὁτιδήποτε βασίζεται σὲ ἰδεολογήματα μόνον (κοινωνικὰ συμβόλαια καὶ ἀόρατα χέρια τῆς ἀγορᾶς ἢ τεχνοφασισμούς, φαντασιακὲς κοινότητες καὶ ἐπανακαθορισμοὺς τῆς ἔννοιας τῆς ἐθνικῆς ταυτότητος, νέο, πολιτικὸ πατριωτισμὸ (sic), πολυπολιτισμό, παγκοσμιοποίησι καὶ social liberalism (ἐλευθεριακότητα -ὄχι φιλελευθερισμὸ μὲ κοινωνικὴ εὐαισθησία), οὐδετερότητα (ἐθνική, θρησκευτική, πολιτισμική) τῆς πολιτείας), διαγράφοντας τὰ φυσικά, χειροπιαστά πράγματα, εἶναι ἀνορθολογικό.
Καὶ ἔρχονται σήμερα οἱ ἀρνητὲς τῆς φύσεως, τῆς καταγωγῆς μας, τῆς γλώσσας, τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἱστορίας μας, χάριν τῶν νεοταξικῶν ἰδεολογημάτων καὶ ὁμιλοῦν γιὰ ὀρθολογισμό! Ὦ τῆς διαστροφῆς τῶν ἐννοιῶν τῶν λέξεων!
Οἱ ἀνορθολογικὲς ἀντιφάσεις τῶν ἀριστεριστῶν καὶ ἐλευθεριακῶν (ψευδο-«φιλελευθέρων») ἐθνομηδενιστῶν, εἶναι ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ἀναπόφευκτες, σὲ ὅλα. Σὲ κάθε λέξι τους. Ἂς δοῦμε μερικὲς χαρακτηριστικές, μὲ ἀφορμὴ τὸ νομοθέτημα γιὰ τὸν ἐποικιστικὸ ἀφελληνισμὸ τῆς χώρας.
α) Ἀνθρωπισμός
Οἱ κατὰ τ᾿ ἄλλα χριστιανόφοβοι ἄθεοι (ὄχι οἱ σοβαροί, πατριῶτες ἄθεοι, φυσικά) μᾶς φλομώνουν στὴν ὑποκριτικὴ ψευτοχριστιανικὴ κλάψα, λέγοντάς μας ὅτι πρέπει νὰ «ἑλληνοποιοῦμε» τοὺς τριτοκοσμικοὺς εἰσβολεῖς χάριν… ἀνθρωπισμοῦ! Οἱ ἴδιοι, συμπονοῦντες τὴν «ἀνθρωπότητα» καὶ μισοῦντες τὸν πλησίον τους (τὸ λέγει και ὁ Ντοστογιέφσκυ στοὺς «Ἀδελφοὺς Καραμαζώφ» αὐτό) καταδικάζουν τὰ παιδιά μας νὰ μεγαλώσουν σὲ ἕνα τριτοκοσμικὸ Σουδάν ἢ Πακιστάν, καὶ καταστρέφουν αὐτὴν τὴν γωνίτσα γῆς ποὺ γενεὲς γενεῶν χύσαμε αἷμα νὰ νοικοκυρέψουμε. Μιλοῦν γιὰ ἀνθρωπισμό, αὐτοὶ οἱ «ἀριστεροί», καὶ ὅμως, ὁ Κάρολος Μάρξ ἐνωρίς ἐσημείωσε ὅτι ἡ εἰσαγωγὴ ξένων ἐργατῶν ἀπὸ τὸ κεφάλαιο σκοπὸ ἔχει τὴν διατήρηση τῆς δουλείας [2]. Ἀντιθέτως, τὸ κεφάλαιο, ποὺ αὐτὸ δὲν ἔχει πατρίδα (Βελουχιώτης, Λόγος τῆς Λαμίας [3]), αὐτὸ εὐνοεῖ τὴν μετανάστευσι (π.χ. Διεθνὴς Τράπεζα [4], capitalism.org [5]), καταβαραθρώνοντας τὰ ἔθνη, τὶς τοπικὲς κοινωνίες, τὴν ἐργατικὴ τάξι καὶ τὴν ἐθνικὴ παραγωγή, ἀλλὰ καὶ ἀπομυζῶντας τὶς χῶρες προελεύσεως τῶν μεταναστῶν. Μιλοῦν οἱ «φιλάνθρωποι» γιὰ ἀνθρωπισμό, καὶ δὲν ἀντιμάχονται, δὲν θίγουν κἂν τὸ μέγιστο ἀπάνθρωπο κακό, αὐτὴν τούτην τὴν ἀναγκαστικὴ μετανάστευσι λαῶν ὁλόκληρων, ἀλλὰ ἀντιθέτως τὴν εὐνοοῦν, χάριν τοῦ διεθνοῦς κεφαλαίου.
Καὶ ἂς κλείσουμε τὰ περὶ «φιλανθρωπίας» μὲ τὰ λόγια τοῦ Δημοσθένους (Προοίμια, 16.1):
κἀκεῖνο δ᾿ ὑπολαμβάνω σωφρόνων ἀνθρώπων ἔργον εἶναι, ἴσην πρόνοιαν τῶν αὑτοῖς οἰκείων ὅσηνπερ τῶν ἀλλοτρίων ποιεῖσθαι, ἵνα μὴ φιλάνθρωποι μόνον, ἀλλὰ καὶ νοῦν ἔχοντες φαίνησθε.
(κι ἐκεῖνο θεωρῶ ἔργο σωφρόνων ἀνθρώπων, νὰ λαμβάντε πρόνοια γιὰ τὰ δικά σας τόση ὅση λαμβάνετε γιὰ τὰ ξένα, ὥστε νὰ μὴν φαίνεσθε φιλάνθρωποι μόνον, αλλὰ καὶ νοῦν ἔχοντες.)
β) Δημοκρατία καὶ ἀνθρώπινα δικαιώματα
Ἐθνομηδενιστὲς ὅπως ὁ θλιβερὸς Καμπύλης χαρακτηρίζουν τὰ πολιτικὰ δικαιώματα ξένων εἰσβολέων καὶ ἐποίκων ἐπὶ τῆς Ἑλληνικῆς πατρίδος μας, ὡς… δημοκρατικὸ δικαίωμα [6]! Ὁποία παραφροσύνη! Δὲν ἔχουν ἁπλῶς δικαία ἐλπίδα οἱ ἀναξιοπαθοῦντες ἱκέτες γιὰ προστασία καὶ ἕνα πιάτο φαΐ (καὶ πάλιν ἐφ᾿ ὅσον δὲν κινδυνεύει αὐτὴ τούτη ἡ ὕπαρξις τοῦ νοικοκύρη, διότι, βεβαίως, ἐὰν εἰσέβαλε ὁλόκληρη ἡ Ἰνδία στὴν Ἑλλάδα, οὔτε ἕνα πιάτο φαῒ δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ τοὺς δώσουμε), ἀλλὰ ἔχουν ἀπαίτησι νὰ ὑφαρπάξουν καὶ νὰ διοικοῦν τὸ σπίτι τοῦ νοικοκύρη!
Καὶ κονιορτοποιεῖ βεβαίως ἀπὸ νομικῆς πλευρᾶς ὁ κ. Νίκος Παπαγεώργης [7] τὴν τεραστία σύγχυσι ἀνθρωπίνων καὶ πολιτικῶν δικαιωμάτων στὰ τρικυμισμένα «προοδευτικὰ» κρανία, ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα εἶναι ἐξωφρενικόν. (Προφανῶς δέ, οἱ Πακιστανοὶ καὶ οἱ Νιγηριανοὶ δὲν στεροῦνται πολιτικῶν δικαιωμάτων, γιὰ νὰ χρειάζεται νὰ τοὺς ἀποδοθοῦν τέτοια. Ἔχουν -στὸ Πακιστάν καὶ στὴν Νιγηρία (καὶ ἂν δὲν ἔχουν ἐκεῖ, πρέπει φυσικὰ νὰ τοὺς ἀποδοθοῦν ἐκεῖ).)
Ἐπὶ τέλους, τὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας, προσωπικῆς, ποὺ προϋποθέτει καὶ τὴν ἐθνική, καὶ αὐτὴ τούτη ἡ δημοκρατία καὶ ἡ ἐθνικὴ αὐτοδιάθεσις καὶ ἀνεξαρτησία (προϋπόθεσις τῆς δημοκρατίας), σημαίνουν ὅτι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἔχουμε τὸ αὐτεξούσιο νὰ ἀποφασίζουμε τὰ τῆς χώρας ΜΑΣ, τῆς Ἑλλάδος, οἱ Κινέζοι τὰ τῆς Κίνας, οἱ Κογκολέζοι τὰ τοῦ Κογκό. Δὲν σημαίνει ἐγὼ νὰ ἀποφασίζω μὲ τὸ ἔτσι θέλω γιὰ τὴν Κίνα, ὁ Κινέζος γιὰ τὸ Μεξικὸ καὶ ὁ Μεξικάνος γιὰ τὸ Κογκό! Ἀντιθέτως, ἐντελῶς ἀντιθέτως, ἐὰν γιὰ τὴν χώρα ΜΟΥ ἀποφασίζουν οἱ ξένοι ἀφροασιάτες ἔποικοι (καὶ γιὰ τὴν Κύπρο οἱ Τοῦρκοι ἔποικοι, γιατί ὄχι, μὲ αὐτὴν τὴν λογική; ), τότε αὐτομάτως καταργεῖται ἡ δική ΜΟΥ πολιτικὴ ἐλευθερία, ἡ δική ΜΟΥ ἐθνικὴ αὐτοδιάθεσις καὶ ἀνεξαρτησία, τὰ δικά ΜΟΥ πολιτικά δικαιώματα!
Καὶ γράφει ὁ θλιβερὸς Καμπύλης γιὰ τήν… «καλυμμένη ακροδεξιά ρητορεία των δημοψηφισμάτων, με την οποία ακυρώνεται η ουσία της Δημοκρατίας»! Στὴν μοναδικὴ χώρα τῆς προηγμένης Εὐρώπης ποὺ δὲν ἔγινε δημοφήφισμα ποτὲ καὶ γιὰ τίποτε ἀπὸ τὸ 1974!
Ἀλλά, ἐπὶ τοῦ προκειμένου, ἐγὼ θὰ ἔλεγα κάτι πολὺ περισσότερο: Ἡ ἀπόδοσις ὑπηκοότητος σὲ μὴ ἀφομοιώσιμους πληθυσμοὺς ἀλλοφύλλων καὶ ἀλλοθρήσκων τριτοκοσμικῶν εἰσβολέων καὶ καταληψιῶν, θὰ ἦταν ΠΑΡΑΝΟΜΗ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ -πόσο μᾶλλον τώρα, χωρὶς δημοψήφισμα, πραξικοπηματικῶς. Διότι θὰ καταργοῦσε θεμελιώδεις διατάξεις τοῦ Συντάγματος (ἐθνικὴ αὐτοδιάθεσις καὶ δημοκρατία), ἀλλὰ καὶ θεμελιώδη ἀτομικά ΜΟΥ δικαιώματα (πολιτικὲς ἐλευθερίες ΜΟΥ, ἀλλὰ καὶ δικαίωμα ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας ΜΟΥ -διότι οἱ κύριοι μοῦ κλέβουν μέρος τῆς ἀτομικῆς ΜΟΥ ἰδιοκτησίας καὶ τὴν παραδίδουν σὲ ξένους.) Τὸ ὅτι ἀπαιτοῦμε δημοψήφισμα γιὰ νὰ ξεσκεπάσουμε τὴν ἀντιδημοκρατικότητα τῶν πραξικοπηματιῶν, δὲν σημαίνει ὅτι ἡ προδοσία, ἡ ἐθνοκτονία, ὁ ἀφανισμὸς ἑνὸς ἔθνους καὶ ἑνὸς πολιτισμοῦ τόσων χιλιάδων ἐτῶν, θὰ ἦταν ἐπιτρεπτὰ ἀκόμη καὶ τότε! Ὁ ἀφανισμὸς ἑνὸς εὐρωπαϊκοῦ πληθυσμοῦ καὶ πολιτισμοῦ καὶ ἡ ἀντικατάστασίς του ἀπὸ ξένους ἀλλοφύλλους καὶ ἀλλοθρήσκους τριτοκοσμικοὺς ἀφροασιάτες, εἶναι ἔγκλημα ἀκόμη καὶ μόνον ὡς οἰκολογικὴ καταστροφή, ὡς ἀλλοίωσις τοῦ οἰκοσυστήματος -ἕνας φυσιολάτρης θὰ ἀγανακτοῦσε ἀκόμη καὶ ἐὰν εἴμαστε ζῶα· καὶ ὁ ΟΗΕ, ἐπὶ τέλους, προνοεῖ γιὰ τὴν προστασία τῶν αὐτοχθόνων πολιτισμῶν!
Καὶ φθάνουν οἰ μισέλληνες ἐθνομηδενιστὲς στὸ σημεῖο νὰ δίνουν ὑπηκοότητα (τὴν ὀνομάζουν δὲ «ἰθαγένεια», λέξι ποὺ σημαίνει τὸ αὐτόχθον γένος) σὲ ἀφροασιάτες εἰσβολεῖς, τὴν ὁποίαν ἀκόμη ἀρνοῦνται στοὺς ὁμογενεῖς μας! Γιὰ τοὺς ὁποίους ἀπαιτεῖται καὶ πλειοψηφία 2/3 τῆς Βουλῆς, γιὰ νὰ τοὺς δοθεῖ τὸ φυσικό τους διαίωμα, λὲς καὶ εἶναι λιγότεροι ἄνθρωποι καὶ λιγότερο Ἕλληνες ἀπὸ τοὺς ἀφροασιάτες! Κι αὐτὴν τὴν γωνίτσα γῆς, τὴν σπαρμένη μὲ τὰ κόκκαλα τῶν προγόνων τους, τὴν κλέβουν οἱ προδότες ἀπὸ τοὺς ὁμογενεῖς μας καὶ τὴν δίνουν νὰ τὴν νέμονται οἱ ἀλλόφυλοι…
γ) Κοινωνικὴ συνοχὴ καὶ πατριωτισμός
Στὸ φύλλο τῆς 10-1-2010 τῆς «Καθημερινῆς», ὁ καθ. Γ. Παγουλάτος, γράφει [8], μὲ σχετικὴ σοβαρότητα καὶ νηφαλιότητα (ἐν συγκρίσει μὲ τοὺς Καμπύληδες τουλάχιστον), γιὰ «έναν πατριωτισμό του πολίτη (civic patriotism), που αποφεύγει τους αποκλεισμούς αλλά ανταποκρίνεται στην ανάγκη μιας παραδοσιακής ταυτότητας» -πῶς «παραδοσιακῆς», ἀφοῦ καταργεῖται ὁ «παλαιὸς» πατριωτισμός; καί, γενικῶς, ἐπιτρέψτε μου νὰ ὑποπτεύομαι ὅτι ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπανακαθορίσουν τὸν πατριωτισμό καὶ ὁμιλοῦν γιὰ νέο ἢ πολιτικό πατριωτισμό, λὲς καὶ ὑπάρχουν πολλοὶ πατριωτισμοί, συνήθως ἐπιδιώκουν μᾶλλον νὰ τὸν καταργήσουν…-, γράφει, ὅμως, ὀρθότατα, καὶ γιὰ τὴν «εγγενή ανθρώπινη ανάγκη του ανήκειν σε μια ευρύτερη κοινότητα», καὶ γιὰ τὸ ὅτι «ο πατριωτισμός είναι εγγενής στις ανθρώπινες κοινωνίες, αναβλύζει αυθόρμητα σαν τη μητρική αγάπη». Ὡραῖα.
Καὶ συνεχίζει μὲ μία παράγραφο, γεμάτη ἀντιφάσεις:
«Ο πατριωτισμός δεν απειλείται για έναν ακόμα λόγο: γιατί, όπως γράφει στο παραπάνω συλλογικό έργο ο Τσαρλς Τέιλορ, «στον σύγχρονο κόσμο δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς πατριωτισμό: οι κοινωνίες που προσπαθούμε να οικοδομήσουμε -ελεύθερες, δημοκρατικές και έως ένα βαθμό κοινωνίες εθελουσίας ισότητας- χρειάζονται ισχυρή ταύτιση από πλευράς των πολιτών τους». Ο πατριωτισμός κατά Τέιλορ δίνει επίσης μια απάντηση σε όσους στενόμυαλα επιχειρηματολογούν εναντίον της (υπό προϋποθέσεις) απονομής ιθαγένειας στα γεννημένα στην Ελλάδα παιδιά μεταναστών: «μια δημοκρατία πολιτών, λέει ο Τέιλορ, είναι εξαιρετικά ευάλωτη απέναντι στην αποξένωση που δημιουργούν οι μεγάλες ανισότητες και στην αίσθηση εγκατάλειψης και αδιαφορίας που εύκολα εισπράττουν οι εγκαταλειμμένες μειονότητες». Για να λειτουργήσουν οι σύγχρονες δημοκρατίες χρειάζονται την κινητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών, απαιτούν μια κοινή ταυτότητα, και αυτή είναι η λειτουργία του πατριωτισμού. Πρόκειται όμως τότε όχι για έναν εθνικιστικό πατριωτισμό «του αίματος», αλλά για έναν σύγχρονο «συνταγματικό πατριωτισμό» του πολίτη. Τότε, η επιλογή, όπως γράφει ο Τέιλορ, είναι μία: «να είμαστε κοσμοπολίτες και πατριώτες ταυτόχρονα, δηλαδή να προωθούμε ένα είδος πατριωτισμού που είναι ανοιχτός σε αισθήματα οικουμενικής αλληλεγγύης, ενάντια σε έναν κλειστό πατριωτισμό που στηρίζεται στις διακρίσεις και στους αποκλεισμούς».»
Ἀντιλαμβάνονται ὁ κ. Παγουλάτος καὶ ὁ κ. Τέιλορ, ὅτι τὰ ἐπιχειρήματά τους καταρρίπτουν αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ θέλουν νὰ ὑποστηρίξουν, τὴν μετανάστευσι;
Ὀρθῶς ἐπισημαίνουν ὅτι ὁ πατριωτισμὸς εἶναι ἀναγκαῖος γιὰ τὴν δημοκρατία καὶ γιὰ τὴν κοινωνικὴ συνοχὴ ἐπίσης.
Μά, αὐτὸ ἀκριβῶς ἀποδεικνύει ὅτι ἡ μετανάστευσις (μαζικὸς καὶ ἀνεξέλεγκτος ἐποικισμός) ἀπειλεῖ καὶ μάλιστα θανάσιμα καὶ τὸν πατριωτισμὸ καὶ τὴν κοινωνικὴ συνοχὴ καὶ τὴν δημοκρατία!
Αὐτὸ ἀκριβῶς σημαίνει ὅτι πρέπει κατ᾿ ἀρχὴν καὶ πρὶν ἀπὸ ὁτιδήποτε ἄλλο νὰ κάνουμε τὸ πᾶν γιὰ νὰ πολεμήσουμε τὴν αἰτία τοῦ κακοῦ: τὸν μεταναστευτικὸ ἐποικισμό. Νὰ τὸν ἐμποδίσουμε καὶ νὰ τὸν ἀποθαρρύνουμε. (Νόμος προσφορᾶς καὶ ζητήσεως, τὸν ὁποῖον οἱ δῆθεν φιλελεύθεροι ἀγνοοῦν: δηλώνουμε ἀφελῶς ὅτι εἶναι εὐπρόσδεκτοι, χωρὶς ὅριο, χωρὶς προϋποθέσεις ἀποδοχῆς καὶ ἐπιβραβεὐσεως, χωρὶς μέτρα ἀποτροπῆς καὶ ἐπαναπροωθήσεως τῶν παρανόμων καὶ ὑπεραρίθμων, οἱ ξένοι ἔποικοι· γιατί νὰ μὴν ἔρθουν ἀκόμη περισσότεροι, μέχρι νὰ ἀπηυδήσουν καὶ νὰ γίνουν «ρατσιστὲς» ἀκόμη καὶ οἱ καλοπροαίρετοι φιλάνθρωποι ὅπως ὁ κ. Παγουλάτος καὶ ὁ κ. Τέιλορ; )
Ἐχει γεμίσει ὁ ὀργανισμὸς τῆς κοινωνίας βλαβερὰ μικρόβια, καὶ ὁ κ. Παγουλάτος ἐλπίζει ὅτι βαπτίζοντάς τα «ὑγιῆ κύτταρα», ὀνοματίζοντας δηλαδὴ τὰ πλήθη τῶν ἀλλοφύλων ἀλλοθρήσκων τριτοκοσμικῶν ἀφροασιατῶν «Ἕλληνες», ἀντὶ νὰ τὰ περιορίσουμε, καὶ καλῶντας ἀκόμη περισσότερα, λύνουμε καὶ τὸ πρόβλημα! Ὅτι ἐνσωματώθηκαν, ἐξελληνίστηκαν οἱ ἀλλοδαποί· καὶ δὲν ἀφελληνίστηκε καὶ διελύθη ἡ Ἑλλάδα!
Καὶ συνεχίζει ὁ κ. Παγουλάτος (καὶ σχολιάζω ἐγώ):
«Από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία μέχρι το Ισραήλ και τις αναπτυσσόμενες χώρες, ο σύγχρονος εθνικιστικός νεο-μακαρθισμός έχει έναν κοινό αντίπαλο: τους φιλελεύθερους του κέντρου και της αριστεράς [σ.σ. γιὰ τὴν τραγελαφικότητα τῆς ταυτίσεως ἀριστεριστῶν καὶ ἐλευθεριακῶν- νεοφιλελευθέρω ἔγραψα ἤδη]. Και ένα κοινό γνώρισμα: θέτει πάντοτε υπό αμφισβήτηση τον πατριωτισμό των αντιπάλων του [σ.σ. Μάλλον οἱ ἴδιοι ἀρνοῦνται τὸν πατριωτισμὸ αὐτὸν καθ᾿ ἑαυτὸν καὶ τὴν ὕπαρξιν τούτη τοῦ Ἔθνους· ἄλλωστε διαγράφουν τὴν λέξι «ἔθνος» ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὶς ὀνομασίες τῶν ὑπουργείων.]. Αυτή είναι και η θεμελιώδης διαφορά της ακροδεξιάς (ή των ακροδεξιών της ακροαριστεράς) [σ.σ. ἐδῶ ὁ συνήθως νηφάλιος Παγουλάτος καταφεύγει σὲ ὑβριστικοὺς χαρακτηρισμοὺς α λα Καμπύλη καὶ Ἀλιβιζάτο] από το δημοκρατικό φάσμα, ή το «συνταγματικό τόξο», που μας θύμισε ο Νίκος Αλιβιζάτος στην «Καθημερινή» της περασμένης Κυριακής. [σ.σ. Καὶ ἐδῶ γελοῦν... Ὁ Ἀλιβιζάτος τῆς ΜΚΟ τῶν ἀκραίων μισελλήνων ποὺ ἔφτιαξαν τὸ κατὰ παραγγελίαν νομοσχέδιο γιὰ τὸν τριτοκοσμικὸ ἐποικισμὸ τῆς Ἑλλάδος [9]· μὲ ἕνα φαιδρὸ ἄρθρο στὴν «Κ» [10], χωρὶς οὔτε ἕνα λογικὸ ἐπιχείρημα, παρὰ μόνον ἀνορθολογικὲς κραυγὲς τοῦ στὺλ «ξενόφοβοι», «ἀκροδεξιοί», «φασίστες», κίνδυνος! μπουου! «Ἀξιοσέβαστος ἐπιστήμων»… Κατάντια. Στὸ ἴδιο φύλλο, ὄασις ὁ Σταῦρος Λυγερός [11], εἶχε ἐπιχειρήματα τουλάχιστον, συγκεκριμένα, ἕνα, δύο, τρία, τέσσερα. Λογική. Διαβάστε ἂν σᾶς εἶναι εὔκολο τὰ δύο ἄρθρα ποὺ λέγω, καὶ συγκρίνετε. Κραυγαλέα ἡ διαφορά λογικῆς θεμελιώσεως.]»
Τὰ πολλὰ λόγια περιττεύουν.
Ἀριστοτέλης («Πολιτικά», 1303a, 25-28):
«στασιωτικὸν δὲ καὶ τὸ μὴ ὁμόφυλον, ἕως ἂν συμπνεύσῃ· ὥσπερ γὰρ οὐδ᾿ ἐκ τοῦ τυχόντος πλήθους πόλις γίγνεται, οὕτως οὐδ᾿ ἐν τῷ τυχόντι χρόνῳ· διὸ ὅσοι ἤδη συνοίκους ἐδέξαντο ἢ ἐποίκους, οἱ πλεῖστοι διεστασίασαν.»
(Είναι στασιωτικόν (στασιάζει) δε και το μη ομόφυλον, μέχρι που να αποκτήσει το ίδιο πνεύμα, γιατί όπως η κάθε πόλη δεν γίνεται από τυχαίο πλήθος, έτσι επίσης δεν γίνεται σε τυχαίο χρόνο, γι᾿ αυτό όσοι ήδη δέχθηκαν συνοίκους ή εποίκους, τις περισσότερες φορές εστασίασαν.)
Ὁ δὲ καθηγητὴς Κώστας Ζουράρις μᾶς ὑπενθυμίζει τὸν Θουκυδίδη [12]:
«Ὑπάρχει ἕνας μέγιστος πολιτικὸς νόμος τοῦ Θουκυδίδη: «ἰσόψηφοι ὄντες καὶ οὐχ ὁμόφυλοι τὸ ἐφ᾿ ἑαυτὸν ἕκαστος σπεύδῃ» (βιβλ. 1, 141.6). Ἡ δημοκρατία (ἰσόψηφοι ὄντες) προϋποθέτει τὴν ὁμοιογένεια καὶ τὴν ὁμογένεια, γιατὶ ἀλλιῶς ἕκαστος τὸ ἐφ᾿ ἑαυτὸν σπεύδει. Ἄρα ἡ δημοκρατία λειτουργεῖ μὲ ὁμόφυλο. Τὸ πολυπολιτισμικὸ δημιουργεῖ γκέτο καὶ ζεῖ ὁ καθένας στὸ γκέτο του. Ἡ ἰσότητα τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων εἶναι στοιχεῖο ἀνεπαρκέστατο γιὰ συγκρότηση κοινωνίας. Γίνεται ἕνα σκορποχώρι ὅπου καθένας γιὰ τὸ ἐφ᾿ ἑαυτὸν σπεύδει.»
Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ συστηματικοὺς μελετητὲς τοῦ φαινομένου τῆς μεταναστεύσεως ἐν Ἑλλάδι, ὁ Γιάννης Κολοβός (συγγραφεὺς τῶν βιβλίων: «Τὸ Κουτὶ τῆς Πανδώρας: Παράνομη μετανάστευση καὶ νομιμοποίηση στὴν Ἑλλάδα» (2003), «Τὸ τέλος μιᾶς οὐτοπίας: ἡ κατάρρευση τῶν πολυπολιτισμικῶν κοινωνιῶν στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη» (2008)), παραθέτει σὲ ἕνα ἐξαιρετικὸ ἄρθρο του [13] ἀπόψεις ἐγκρίτων ξένων εἰδικῶν (Edward Tiryakian, William Pfaff, Jonathan Sacks, Samuel Huntington, Γιώργος Κοντογιώργης, Κώστας Ζουράρις, Ζαν Κλοντ Μισεά -ὅλους αὐτοὺς οἱ κ. Παγουλάτος, Ἀλιβιζάτος, Καμπύλης κ.λπ. τοὺς ἀποκαλοῦν «ἀκροδεξιούς») περὶ πολυπολιτισμικότητος καὶ «πολιτικοῦ πατριωτισμοῦ», ἀπαντῶντας στὸ εὐχολόγιο τοῦ κ. Παγουλάτου. Τὸ συμπέρασμα εἶναι σαφές:
«Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η πολυπολιτισμικότητα συγκρούεται με την ουσία της δημοκρατίας καθώς η τελευταία, ως πολιτικό σύστημα, πρέπει να στηρίζεται σε μία αμοιβαία εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών και στην αίσθηση αυτών περί ενός κοινού οράματος και κοινών ηθικών υποχρεώσεων. Και αυτά κείνται πολύ παραπάνω από την απλή διακήρυξη πίστης στην δημοκρατία, στο Σύνταγμα και στους νόμους την οποία επιβάλλει ο «συνταγματικός πατριωτισμός» του «δικαίου του εδάφους». Όταν η πολυπολιτισμική κοινωνία περιλαμβάνει τόσο διαφορετικές πολιτισμικά ομάδες ώστε να μην υπάρχει κοινό όραμα, κοινές αξίες και κοινές ηθικές υποχρεώσεις, τότε η κοινωνική αλληλεγγύη καταρρέει και επικρατούν φυγόκεντρες δυνάμεις.»
Καὶ κλείνουμε τὴν ἑνότητα μὲ τὸν καθηγητή Κωνσταντῖνο Ρωμανό, ὁ ὁποῖος στὸ βιβλίο του «Ἐθνοκτονία ἐν ἐξελίξει: Ἡ Ἑλλὰς στὸ μάτι τοῦ κυκλώνα τῆς Νέας Τάξης» (ἐκδ. Πελασγός, 2009), κονιορτοποιεῖ τοὺς ἐθνομηδενιστὲς μεταναστολάγνους. Ἐρωτᾷ ρητορικῶς σὲ σχετικὴ ὁμιλία του [14]:
«Τί πειράζει που η εμπειρία ολόκληρης της Ευρώπης καταδεικνύει την συγκρουσιακότητα του πολυπολιτισμού, ή η εμπειρία και αυτών των ΗΠΑ επισημαίνει την καταστροφή του κοινωνικού κεφαλαίου; (Η πολύχρονη έρευνα του αριστερού καθηγητή του Χάρβαρντ Robert Putnam [15] έδειξε καθίζηση της εμπιστοσύνης και κοινωνικότητας στα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.) Τί πειράζει τελικά όταν διαφαίνεται η αδυναμία λειτουργίας της ίδιας της δημοκρατίας όταν άνθρωποι χωρίς κοινή ιστορική διαδρομή και στόχους για το μέλλον συμβιώνουν τεχνητά στο πάλαι ποτέ εθνικό έδαφος; (Ηabermas 2001). Το πραγματικό πρόβλημα είναι οι Έλληνες, οι ιδιοκτήτες του εθνικού χώρου που δεν μπορούν να απαλλαγούν από την «έμμονη ιδέα» μιας δήθεν προνομιακής τους σχέσης με τον εθνικό χώρο που θεωρούν πατρίδα… Γι’ αυτούς θα υπάρξει καταστολή και αλλοδαποί πραιτοριανοί στην αστυνομία και τον στρατό.»
δ) Παιδεία
Διαστρέφουν οἱ ἐθνομηδενιστὲς τὸν Ἰσοκράτη, λέγοντάς μας ὅτι «Ἕλληνες εἶναι οἱ τῆς ἡμετέρας παιδείας μετέχοντες», καί, ὅμως, αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ἀφελληνίζουν τὴν ἑλληνικὴ παιδεία! Ἀπὸ τὴν διαγραφὴ τῆς λέξεως «ἐθνικὴ» ἀπὸ τὴν ὀνομασία τοῦ ὑπουργείου, μέχρι τὸ κατέβασμα τῶν ἐθνικῶν ἱερῶν συμβόλων καὶ εἰκόνων ἀπὸ τὰ σχολεῖα, καὶ φυσικὰ τὸν ἐθνικὸ ἀποχρωματισμὸ ὅλων τῶν μαθημάτων (Ἱστορία Ρεπούση, Γλῶσσα κ.ἄ.)
Καὶ γράφει ὁ καθηγητὴς Χρῆστος Γιανναρᾶς [16], ὀρθῶς, ὅτι ἡ παιδεία, ὁ πολιτισμός μας, δίδει τὴν ἀφομοιωτικὴ δύναμι στὸν Ἑλληνισμό. Βεβαίως, θὰ ἐπεσήμαινα στὸν κ. καθηγητή, ὅτι ἀλλόφυλλοι τριτοκοσμικοὶ ἰσλαμιστές δὲν εἶναι ἀφομοιώσιμοι ὡς ἐγγενῶς ἀσύμβατοι -καὶ μάλιστα πέραν ἑνὸς ἀριθμοῦ. (Βλέπουμε ἤδη τὸ ἰσλαμικὸ πρόβλημα στὶς πλέον ἰσχυρὲς χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ μὲ παράδοσι στὴν πολιτικὴ ἐνσωματώσεως καὶ στὸν «πολιτικὸ πατριωτισμό», ὅπως ἡ Γαλλία· στὸ ξέφραγο ἀμπέλι Ἑλλάδα θὰ τὸ δοῦμε στὸ πολλαπλάσιο -στοὺς δρόμους θὰ μᾶς κυνηγοῦν οἱ ἀνθρωποφάγοι, ὅπως τὰ λυσσασμένα ζόμπι στὶς ταινίες του Τζώρτζ Ρομέρο.) Ἀλλά, στὸν βαθμό καὶ γιὰ τοὺς πληθυσμούς ποὺ ὄντως ὑπάρχει δυνατότητα ἐνσωματώσεως, τί κάνουμε; Ἀπαντᾷ ὁ ἴδιος ὁ καθηγητής: «Δεκαετίες τώρα, το υπουργείο Παιδείας και τα ασυνείδητης κερδοσκοπίας ΜΜΕ απεργάζονται μεθοδικά τον αφελληνισμό των Ελλήνων, όχι τον εξελληνισμό των επήλυδων.» Τὸ αὐτὸ ἐπισημαίνει καὶ ὁ καθηγητὴς Κωνσταντῖνος Ρωμανός, σὲ πρόσφατο ἐξαιρετικό ἄρθρο του [17].
…Καὶ στὸ ἴδιο φύλλο τῆς ἴδιας ἐφημερίδος, ἡ διαβόητη Δραγώνα ἀναπτύσσει τὰ σχέδιά της γιὰ τὴν πολυπολιτισμική παιδεία [18]! Πῶς θὰ μαθαίνουν πακιστανικὰ τὰ πακιστανόπουλα καὶ θὰ ξεχνοῦν τὰ ἑλληνικὰ τὰ ἑλληνόπουλα… Καημένε Γιανναρᾶ!
Θὰ μπορούσαμε νὰ συνεχίσουμε ἐπὶ πολύ. Ἀρκεῖ.
Σημειώσεις:
[1] Ἔτσι π.χ. ταυτίζονται οὐσιαστικῶς ὅσον ἀφορᾷ στὴν πολιτική τους (ἐθνομηδενισμός) ἡ Φιλελεύθερη Συμμαχία, ἡ ΑΝΤΑΡΣΥΑ καὶ οἱ ἀναρχικοὶ βάνδαλοι. Δὲν πρέπει νὰ προκαλεῖ ὅμως ἐντύπωσιν, διότι καὶ ἡ χρήσις τῆς λέξεως φιλελευθερισμὸς εἶναι ἐπίσης καπηλική. Διότι οἱ ἐν Ἑλλάδι «φιλελεύθεροι», συνήθως κάθε ἄλλο παρὰ πραγματικοὶ τέτοιοι εἶναι. Ἐν πολλοῖς πρόκειται γιὰ εἰσοδιστὲς στὸν χῶρο τῆς Δεξιᾶς καὶ τοῦ Κέντρου, ἀριστεριστὲς τοῦ Γκράμσι καὶ τῆς σχολῆς τῆς Φραγκφούρτης (ἐν Ἑλλάδι μᾶς προέκυψαν, ὅπως ὅλα, μὲ χρονικὴ καθυστέρησι), ἀντίθετοι στὴν πραγματικότητα μὲ τὸν παραδοσιακό, ἐθνικό, πραγματικὸ φιλελευθερισμὸ τῆς Δεξιᾶς καὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ. Ἐπιπλέον, καθὼς σήμερα οὔτε ὁ κομμουνισμὸς εἶναι τῆς μόδας, ἀφ᾿ ἑνός, οὔτε ὁ καπιταλιστικὸς φιλελευθερισμὸς τῆς Θάτσερ καὶ τοῦ Ρέηγκαν, τοῦ Χάγιεκ καὶ τοῦ Φρήντμαν, ἀφ᾿ ἑτέρου, πρώην ἀριστεροὶ ἐγκαταλείψαντες τὸ ἕνα καὶ πρώην δεξιοί ἐγκαταλείψαντες τὸ ἄλλο, συναντῶνται καὶ περιορίζουν τὴν πολιτικὴ σκέψι καὶ δράσι στό… «ἐλεύθερο χασίσι καὶ γ…σι». Μπορεῖ συνεπῶς ἡ πατρίδα μας νὰ ἀφανίζεται πληθυσμιακῶς (τριτοκοσμικὸς μεταναστευτικὸς ἐποικισμός), πολιτισμικῶς (ἐκ τοῦ ἐποικισμοῦ ἀφελληνισμός, ἐκ τῆς ἀνθελληνικῆς παιδείας καὶ πολιτικῆς ἐθνομηδενισμός), ἐθνικῶς (κατάλυσις ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ αὐτοδιαθέσως, νεοθωμανισμός, Κύπρος, Αἰγαῖο, Θράκη, Μακεδονία, Ἤπειρος), πολιτικῶς (κατάλυσις ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καὶ δημοκρατίας), κοινωνικῶς (διάλυσις κοινωνικῆς συνοχῆς), οἰκονομικῶς (καταστροφὴ τῆς ἑλληνικῆς ἐπιχειρησεως καὶ τῶν παραγωγικῶν τάξεων, παρασιτισμὸς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, χρεωκοπία, ὑποδούλωσις στὸ ξένο κεφάλαιο, ἀνεργία, ἀνασφάλεια), ἀλλὰ οἱ ἐλευθεριακοὶ (καὶ ὄχι φιλελεύθεροι) θὰ μᾶς ἔχουν ἐξασφαλίσει τὴν «ἐλευθερία» νὰ παντρευόμεθα σὲ γκαίη γάμο τὸν πακιστανὸ λαθρομετανάστη ἐραστή μας (καὶ νὰ μὴν βλέπουμε θρησκευτικές εἰκόνες στὰ δημόσια κτήρια καὶ ξενερώνουμε σεξουαλικῶς) -ζήτω ὁ «φιλελευθερισμός»!-, ἄλλο ποὺ θὰ εἴμαστε δοῦλοι, χωρὶς πατρίδα ἀνεξάρτητη καὶ ἐλεύθερη, χωρὶς ἐθνικὸ πολιτισμὸ καὶ κοινωνία, χωρὶς σπίτι, οἰκογένεια, ἐργασία, ἀσφάλεια! Ὁποία κατάπτωσις τῆς πολιτικῆς…
Μήπως αὐτὸ εἶναι ὅμως τὸ μόνον τραγελαφικὸν τοῦ ἑλληνικοῦ φρενοκομείου; (Περικλῆς Γιαννόπουλος, «Νέον Πνεῦμα», 1906: «τὸ Ἑλλαδικὸν Ληστρικὸν Φρενοκομεῖον» κ.ἄ· πολὺ μετὰ ὁ Κων. Καραμανλῆς πρεσβύτερος: «ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἕνα ἀπέραντο φρενοκομεῖον»!)
Ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης Σωτήρης Χατζηγάκης, κατὰ τὴν συνεδρίασι τῆς Βουλῆς στὶς 14-5-2008 ἀμφισβητεῖ εὐθέως αὐτὴν τούτην τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία (προϋπόθεσι κάθε δημοκρατίας, καὶ πολιτικῶν ἑπομένως δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν), χαρακτηρίζοντάς την… ἀσύμβατη μὲ κάθε ἀνθρώπινο δικαίωμα!
(«Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαγράφει την Εθνική Κυριαρχία»:
Είπε ο κ. υπουργός: «…Επομένως, εάν ξεκινήσει κανείς από τη σκέψη και από τη θέση ότι «εγώ θέλω την εθνική κυριαρχία», τότε δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για ενωμένη Ευρώπη, ούτε για μία κοινωνία όπου και το ατομικό δικαίωμα και το ανθρώπινο δικαίωμα και το δικαίωμα αυτό καθ’ εαυτό, με οποιαδήποτε έννοια του δώσει κανείς, θα μπορεί να σταθεί.»)
Καὶ ἐπανέρχεται ἰσχυριζόμενος ὅτι δὲν μᾶς χρειάζεται πλέον ἡ πατρίδα, ἡ θρησκεία καὶ ἡ οἰκογένεια, ἀφοῦ ὑπάρχουν ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωση καὶ τὰ ἀσιατικὰ κράτη (sic)!
(Χρῆστος Χαρίτος, «Η ιδεολογική εξαχρείωση της Νέας Δημοκρατίας»:
«[...] Συνεχίζει λέγοντας: «Τί πατρίδα, κύριε Καρατζαφέρη; Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση; Δεν υπάρχουν τα ασιατικά κράτη; Δηλαδή, σηκώνοντας τη σημαία του εθνικισμού θα κλείσουμε τα μάτια στην πραγματικότητα;»)
Σύμφωνα δὲ με άρθρο του κ. Ι. Μοίρα, αναπληρωτού Γραμματέως Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος της Ν.Δ., στο περιοδικό «Μετεξέλιξη» (το επίσημο περιοδικό της Ν.Δ.), «Η Ν.Δ. πρέπει να μετεξελιχθεί από ένα κόμμα κεντροδεξιό σε κόμμα κεντρώο» (!), και γι’ αυτό προτείνει, μεταξύ άλλων, ταχύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών, με πρώτα τα παιδιά τους, διαχωρισμό κράτους και Εκκλησίας, αποποινικοποίηση των μαλακών ναρκωτικών, εξομοίωση των ομοφυλοφιλικών ζευγαριών με τα ετεροφυλόφιλα κ.ά.!
(Χρῆστος Χαρίτος, «Η αριστερή Νέα Δημοκρατία»)
Καὶ αὐτὰ σὲ προφανῆ ἀντίθεσι μὲ τὴν βούλησι τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.
Καὶ ἄλλα πολλὰ τραγελαφικά. Μὲ δυὸ λόγια:
«Όλοι ξέρουν ότι η λέξη «δεξιός» είναι εντελώς άδεια από κάθε περιεχόμενο, ότι η Ελλάδα γνώρισε τον συνεπέστερο καπιταλισμό με «σοσιαλιστική» κυβέρνηση και την προκλητικότερη αρνησιπατρία με δεξιά καραμανλική κυβέρνηση.»
(σ.σ. φούσκα χρηματιστηρίου ἀφ᾿ ἑνός, ἐθνομηδενισμὸς Ρεπούση ἀφ᾿ ἑτέρου)
(Χρήστος Γιανναράς, «Ανοιχτό μυαλό, αδέσμευτος ψυχισμός», «Η Καθημερινή», 30-9-2007.)
[2] Βλ. π.χ. Κάρολος Μάρξ, «Μιὰ προειδοποίηση», 1866.
[3] Ἄρης Βελουχιώτης, λόγος στὴν Λαμία, 29-10-1944: «Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα και τρέχει να βρει κέρδη σ’ όποια χώρα υπάρχουνε τέτοια. Γι’ αυτό δε νοιάζεται κι ούτε συγκινείται με την ύπαρξη των συνόρων και του κράτους. Ενώ εμείς, το μόνο πού διαθέτουμε, είναι οι καλύβες μας και τα πεζούλια μας. Αυτά αντίθετα από το κεφάλαιο που τρέχει, οπού βρει κέρδη, δε μπορούν να κινηθούν και παραμένουν μέσα στη χώρα που κατοικούμε. Ποιος, λοιπόν, μπορεί να ενδιαφερθεί καλύτερα για την πατρίδα του; Αυτοί που ξεπορτίζουν τα κεφάλαιά τους από τη χώρα μας ή εμείς που παραμένουμε με τα πεζούλια μας εδώ;»
[4] Βλ. π.χ. Andrew Leonard, «Can immigrants save an aging Europe?», Salon.com, 3-7-2008.
Προσέξτε λογική. Ἀφοῦ μᾶς ἀπειλεῖ ὅτι θὰ ἐξαφανιστοῦμε διὰ τῆς… φυσικῆς ἐπιλογῆς, συμπεραίνει βάσει κάποιων ὑπολογισμῶν, ὅτι χρειαζόμαστε μερικές… ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια μεταναστῶν (π.χ. ἡ Γερμανία 188 ἑκατομμύρια μέχρι τὸ 2050) (!), γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὸ ἀσφαλιστικό! Καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν τερατωδία, ὁ ἴδιος ἀναγνωρίζει ὅτι καὶ οἱ μετανάστες θά… γεράσουν, ἄρα θὰ χρειαστοῦμε στὸ μέλλον ἀκόμη πιὸ τερατωδῶς περισσότερους μετανάστες ἀπὸ τοὺς ἤδη τερατωδώς πολλούς, γιὰ νὰ χρηματοδοτοῦμε τοὺς πρώτους μετανάστες! Καὶ τὸ προτείνει σοβαρά. Αυτὴν τὴν πορεία ἐκθετικῆς ἐπιταχύνσεως πρὸς τὸ χάος (βλέπε «πυραμίδα», «φούσκα χρηματιστηρίου») εἶναι τὸ μοντέλο τοῦ «εκσυγχρονισμού» (νεοφιλελεύθερου διεθνισμοῦ- ἐθνομηδενισμοῦ καὶ «προοδευτικοῦ» «ἀντιρατσισμοῦ», χέρι-χέρι μὲ τὴν παγκοσμιοποίησι καὶ τὸν καπιταλισμό) για το μέλλον μας… Ἰδοὺ τίνων τὰ συμφέροντα ἐξυπηρετοῦν οἱ χρήσιμοι ἠλίθιοι τῆς παγκοσμιοποίησης, οἱ «προοδευτικοὶ» «ἀντιρατσιστές»…
[5] capitalism.org, «Foreigners and Immigration». Τὸ capitalism.org εἶναι ἡ ἱστοσελίδα τῆς ὁμάδας ποὺ ἐκδίδει τὸ περιοδικὸ Capitalism. Διαβάζουμε:
«What is capitalism’s policy in regard to foreigners?
Capitalism’s policy to people outside its borders is identical to its policy to people inside its borders, or in the words of Thomas Jefferson, “Free trade with all nations, and entangling alliances with none.”
Is immigration a problem under capitalism?
As there is no “welfare” extorted from producers at the point of a gun in Capitalist countries (only private charity), the entrance of people into a Capitalist country (immigration) is not looked upon as a problem, as it is in the American welfare state of today, but as an asset: the more people, the larger the market, and the greater possibilities for the division of labor.»
Καὶ ἄλλα φαιδρά, τὰ ὁποῖα στὴν πολιτικῶς παρανοϊκὴ Ἑλλάδα ὑποβοηθοῦν οἱ χρήσιμοι ἠλίθιοι «ἀριστεροὶ» καὶ «ἀντιρατσιστές»…
[6] Τάκης Καμπύλης, «H Δημοκρατία σε διαβούλευση;», ἐφημ. «Ἡ Καθημερινή», 10-1-2010.
[7] Νίκος Παπαγεώργης, «Ο ετοιμαζόμενος νέος νόμος απονομής της ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς», ἱστολόγιον Δικαιόπολις, 31-12-2009.
[8] Γιώργος Παγουλάτος, «Πατριωτισμός και ανοιχτή κοινωνία», ἐφημ. «Ἡ Καθημερινή», 10-1-2010.
[9] Γιὰ τὴν διαπλοκή, στερουμένης δημοκρατικῆς νομιμοποιήσεως, κυβερνήσεως καὶ ὑπόπτων συμφερόντων ΜΚΟ καὶ προσώπων, βλέπε: antinews, «Μια ΜΚΟ πίσω από το νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια !!!», 8-1-2010· antinews, «Μια ΜΚΟ από το σχέδιο Ανάν ως το σχέδιο για την Ιθαγένεια», 9-1-2010· α-εργῶδες, «O GAP, ο Νίκος Αλιβιζάτος, οι ΜΚΟ και το Χρυσό Μοσχάρι της Πολυπολιτισμικότητας», 9-1-2010.
[10] Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, «Mετανάστες: «συνταγματικό τόξο» για την Ελλάδα», ἐφημ. «Ἡ Καθημερινή», 3-1-2010.
[11] Σταύρος Λυγερός, «Νομοσχέδιο για την ιθαγένεια: ανάγκη, παγίδες, ιδεολογήματα», ἐφημ. «Ἡ Καθημερινή», 3-1-2010.
[12] Κώστας Ζουράρις, συνέντευξις στὴν ἐφημερίδα «Ἀντιφωνητής», 22-12-2004, τμῆμα τῆς ὁποίας ἀναδημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Ρεσάλτο», τεῦχος 1, Δεκέμβριος 2005, σελ. 53.
[13] Γιάννης Κολοβός, «Η έννοια του «Έλληνα» σε μία πολυπολιτισμική Ελλάδα», περ. Patria, τ. 17, Μάιος 2009. Απὸ τὸ ἐξαιρετικὸ αὐτὸ ἄρθρον μεταφέρω ἐδῶ τὸ ἀπόσπασμα τοῦ Μισεά:
«Μια συμπυκνωμένη απόδοση των προαναφερθέντων δίνει ο Γάλλος φιλόσοφος Ζαν Κλοντ Μισεά (16) ο οποίος τονίζει ότι: «Ο πυρήνας της φιλελεύθερης φιλοσοφίας είναι η ιδέα ότι μόνον μια ιδεολογικά ουδέτερη εξουσία μπορεί να εξασφαλίζει την ειρηνική συνύπαρξη των πολιτών. Συγκεκριμένα κάθε άτομο είναι ελεύθερο να ζει σύμφωνα με τον δικό του ιδιωτικό ορισμό της ευτυχίας ή της ηθικής (αν έχει κάποια ηθική), υπό τον όρο ότι δεν θα βλάπτει την ελευθερία του άλλου. Το τελευταίο κριτήριο γίνεται γρήγορα ανεφάρμοστο, από τη στιγμή που θέλουμε να διατηρήσουμε μιαν αυστηρή ιδεολογική ουδετερότητα. Το παράδοξο είναι ότι η λογική του πολιτικού και πολιτισμικού φιλελευθερισμού δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε έναν νέο πόλεμο όλων εναντίον όλων, που διεξάγεται αυτή τη φορά στα δικαστήρια. Επειδή απαγορεύεται να έχουμε έναν φιλοσοφικό ορισμό του γενικού συμφέροντος, το φιλελεύθερο δίκαιο είναι υποχρεωμένο να νομοθετεί στα τυφλά, με βάση τον συσχετισμό δυνάμεων που υπάρχει σε μια δεδομένη στιγμή στην κοινωνία. Μια κοινωνία που αρνείται κάθε πολιτική σημασία σε κοινές ανθρώπινες αξίες, οδηγείται αναπόφευκτα να θέλει να διεκπεραιώνει τα πάντα με το δίκαιο. Εγώ υποβάλλω σε κριτική το φιλελεύθερο σύστημα από μια ριζοσπαστική δημοκρατική ή, αν προτιμάτε, αναρχική σκοπιά, επειδή απειλεί όλο και περισσότερο τις στοιχειώδεις δημοκρατικές ελευθερίες. Ο φιλελευθερισμός αποκλείει κάθε αναφορά σε κοινές ηθικές αξίες. Μια κοινωνία που είναι ταυτόχρονα ατομικιστική και «πολυπολιτισμική» δεν μπορεί επομένως να βρει μιαν επίφαση ανθρωπολογικής συνοχής, παρά μόνο στη λατρεία της ανάπτυξης και της κατανάλωσης. Να γιατί η οικονομία έγινε η θρησκεία των σύγχρονων κοινωνιών».»
Πόσο ἐπίκαιρο σήμερα ποὺ εξαλλοι οἰκονομάχοι Δημητράδες ξεσαλώνουν ἐξαπολύοντες δικαστικὲς διώξεις κατὰ θρησκευτικῶν εἰκόνων, κατὰ συγγραφέων καὶ κατὰ κάθε Ἕλληνος!
[14] Κωνσταντῖνος Ρωμανός, ὁμιλία στὴν ἡμερίδα «Ἴων Δραγούμης καὶ Ἑλληνισμός», Παλαιὰ Βουλή, 24-9-2008.
[15] Περὶ Putnam βλ. π.χ. Mark Easton, «Does diversity make us unhappy?», BBC:
«It is an uncomfortable conclusion from happiness research data perhaps – but multicultural communities tend to be less trusting and less happy.»
[16] Χρῆστος Γιανναρᾶς, «Ηγέτης: η σημασία και ενδείξεις», ἐφημ. «Ἡ Καθημερινή», 10-1-2010:
«Πίσω από την απειλή, ο ηγέτης θα διαβλέψει την ευκαιρία: Ο Ελληνισμός φθίνει πληθυσμικά με ρυθμούς που εγγυώνται εγγύτατη την ιστορική του εξαφάνιση. Η απειλή κατάλυσης της κοινωνικής συνοχής από την ανεξέλεγκτη εισροή αλλοδαπών στη χώρα μπορεί, πολιτικά, να μετατραπεί σε ευκαιρία με την αφομοίωση των επήλυδων. Γι’ αυτό και η εκπαιδευτική πολιτική, όπως και ο κοινωνικός έλεγχος των ΜΜΕ (το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο), μαζί με οικονομική ενίσχυση (όχι δημεύσεις) του κοινωνικού έργου των εκκλησιαστικών ενοριών, είναι τα πρωτεύοντα μέτρα για να νιώσουν οι μετανάστες την Ελλάδα καινούργια πατρίδα τους, επιθυμητή και σεβαστή.
Με σπιθαμιαίους ηγέτες, δεκαετίες τώρα, το υπουργείο Παιδείας και τα ασυνείδητης κερδοσκοπίας ΜΜΕ απεργάζονται μεθοδικά τον αφελληνισμό των Ελλήνων, όχι τον εξελληνισμό των επήλυδων. Τυχάρπαστες μετριότητες, σε ρόλους πρακτορίσκων ξένων συμφερόντων και υπηρεσιών, προωθούνται σε καίριες για την Παιδεία και την Ενημέρωση θέσεις. Και αν καταγγελθεί η αυθαιρεσία, εξεγείρεται αστραπιαία η συντονισμένη με απίστευτη ομοτροπία (σαν από ντουντούκα) ομάδα των «προοδευτικών» εθνομηδενιστών, από τη νεοφιλελεύθερη Δεξιά ώς την «ανανεωτική» τάχα Αριστερά, για να παραμείνουν αμετακίνητοι οι τριτοκλασάτοι πρακτορίσκοι στα πόστα τους.»
[17] Κωνσταντῖνος Ρωμανός, «Ελληνική ιθαγένεια, πολιτικά δικαιώματα και λαθρομετανάστευση», ἐφημ. «Τὸ Παρόν», 29-11-2009.
[18] «Ευκαιρίες μάθησης σε όλα τα παιδιά των μεταναστών», ἐφημ. «Ἡ Καθημερινή», 10-1-2010. Τῶν Ἑλλήνων, πότε;

ΟΤΑΝ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΤΟΥΝ subject : NAXIOS v/s TROKTIKO ? Ή Διαίρει και Διαφέντευέ τους ?

Δημοσιεύθηκε από Περίοπας στο Ιανουαρίου 23, 2010
Η αναμονή μας έπρεπε να κρατήσει  4  μέρες και αφού εν τω μεταξύ αναζητήσαμε σχετική αρθρογραφία και την μελετήσαμε δεόντως αναζητώντας  ίσως σκοπιμότητες ,διαπλοκές , σωληνώσεις συγκοινωνούντων δοχείων και γέφυρες μεταξύ εξουσίας και  εναλλασόμενων  σε  αυτήν κομματικών μηχανισμών από τη μία ,και όλων ημών των μπλόγκερ που ενδιαφερόμαστε για την πάταξη και στηλίτευση της λογοκρισίας από την άλλη’  Ήρθε σήμερα η ανάρτηση ενός από τα εμπλεκόμενα μπλογκς όσον αφορά την άμεση και αδικαιολόγητη δημοσιοποίηση από αυτό ,άρα  και  "ύποπτη" αν μη τι άλλο,ανακοίνωση των στοιχείων του διωκομένου μπλογκερ του :  Naxios. Η ανάρτηση αυτή καθ εαυτή αν και είναι αντιγραφή από άλλο παρακλάδι των παραπάνω σωληνώσεων  από  το   Φιλελεύθερος της Πάρου  ,παρουσιάζεται σαν αντικειμενική πληροφόρηση από το  Τρωκτικό. Από την πρώτη στιγμή ήταν φανερό ότι κάτι "μυρίζει" στην υπόθεση.Θέλεις τα ήξεις αφίξεις απο το ανερχόμενο μπλογκ θες η προσπάθειά του να το κάνει να φανεί οτι είναι μεν προσπάθεια της εξουσίας( Ραγκούσης ) να επιβληθεί (φιμώσει) το μπλογκ ,δικαιολογημένη δε εκ των παραπτωμάτων,naxiosθέλεις η (βιαστική) απόδοση κατηγορίας αλλά και το πέταγμα της μπάλας στην  "σέντρα",δηλαδή στον  κ.Ραγκούση  η ευθύνη να αποδείξει τα περί "εκβιασμού" με λιγα λογια η αρχική του προσπάθεια να το  παίξει το ίδιο  Πόντιος Πιλάτος,ε!! μας έκανε να κουμπωθούμε και να είμαστε επιφυλακτικοί.Διαβάστε στην εικόνα τί γράφαμε εκείνο το απόγευμα. Ξεσηκωθήκαμε όλοι οι αδέσμευτοι μπλογκερς μήπως είναι μια νέα προσπάθεια φίμωσής μας.Τελικά δεν ήταν ΜΟΝΟ προσπάθεια φίμωσης,ήταν πολλά περισσότερα.Μελετήστε προσεκτικά το σημερινό δημοσίευμά τους,προσέξτε πίσω από τις λέξεις τους,θα διακρίνετε εύκολα όλα όσα αναφέρω στήν εισαγωγή μου.Τα ίδια ακριβώς "ανέβασε" και το Τρωκτικό,και…..περισσότερο σαν "απολογία" μου μοιάζουν!paros
ΠΗΓΗ: "ΤΑ ΝΕΑ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ"
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
BLOG-αραν!
Σύστημα παραπληροφόρησης και στην Πάρο;
Μία ιστορία που απασχόλησε τα ηλεκτρονικά μέσα της χώρας την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου που αφορούσε το blog «naxios» ήρθε να «αποσταθεροποιήσει» ένα σύστημα παραπληροφόρησης …….

που συνδέεται άμεσα και με την Πάρο!
Συγκεκριμένα το blog «naxios» που υπάρχει στο διαδίκτυο από τα τέλη του 2007 ασχολείται με πολιτικά θέματα της Παροναξίας κυρίως, είχε μπει στο στόχαστρο της Υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος από πολύ παλιά.
Πρώτος που είχε κάνει μήνυση στο «Νάξιο» φέρεται να ήταν ο τότε γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της ΝΔ κ. Ν. Καραχάλιος. Το συγκεκριμένο blog όμως είχε και μία σχεδόν καθημερινή ενασχόληση με τα πολιτικά δρώμενα της Πάρου. Το πώς βέβαια μάθαινε ειδήσεις και είχε φωτογραφικό υλικό από το νησί μας, είναι κάτι το οποίο θα εξηγήσουμε παρακάτω.
Ένα από τα «αγαπημένα» φετίχ του «Νάξιου» ήταν και ο υπουργός εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούσης. Ο κ. Ραγκούσης είχε δεχθεί αμέτρητη «λάσπη» όλα αυτά τα χρόνια από τον «ανώνυμο» μπλόκερ. Το τελευταίο όμως χρονικό διάστημα οι επιθέσεις οι οποίες δεχόταν είχαν γίνει μεγαλύτερες σε ένταση, αλλά και πιο συκοφαντικές, κατά την άποψη του υπουργού. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν όταν το blog του «Νάξιου» τις προηγούμενες 20 ημέρες είχε σε καθημερινή βάση στην πρώτη σελίδα τη φωτογραφία του κ. Ραγκούση και απειλούσε ότι «θα έκανε αποκαλύψεις για το σκάνδαλο πλαστογραφίας Ραγκούση», όπως έγραφε.
Παρότι οι ημέρες περνούσαν, αν και αρχικά έγραφε ότι σε 2-3 μέρες θα φέρει στο φως της δημοσιότητας τα στοιχεία, αυτά τα στοιχεία δεν τα εμφάνιζε ποτέ.
Η αντίδραση Ραγκούση
Όπως γράψαμε παραπάνω το blog επί τρία χρόνια περίπου ασχολιόταν με τον κ. Ραγκούση με άκομψο τρόπο, αλλά και πολύ προσβλητικό για τον Παριανό πολιτικό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και όταν ο τ. Δήμαρχος Πάρου έκτιζε το σπίτι του στον Κώστο, ο «Νάξιος» είχε λασπολογήσει εναντίον του με ανακριβή και τότε στοιχεία. Οι αναφορές του για τον κ. Ραγκούση δεν είχαν τελειωμό και σχεδόν σε καθημερινή βάση «ανακάλυπτε» εναντίον του ένα «σκάνδαλο». Η υπομονή του κ. Ραγκούση φαίνεται εξαντλήθηκε μετά από τόσα χρόνια και σύμφωνα με δημοσιεύματα προσέφυγε στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η υπηρεσία βρήκε τα ίχνη του «Νάξιου» και στις 20 Ιανουαρίου παρουσία εισαγγελέα, πήγε στο σπίτι του διαχειριστή του blog, που ήταν στην Καλλιθέα.
Εκεί, του κατάσχεσε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στην αρχή όλοι πίστευαν ότι η καταγγελία που θα κατηγορηθεί ο «Νάξιος», θα είναι πολύ βαριά (εξύβριση κατ’ εξακολούθηση, συκοφαντική δυσφήμηση). Όμως από ό,τι έγινε γνωστό τα ξημερώματα της 21/1 η κατηγορία τελικά που του απαγγέλθηκε ήταν για εξύβριση μόνο. Σύμφωνα με όσα γράφτηκαν στα ηλεκτρονικά μέσα των Αθηνών ο ίδιος ο κ. Ραγκούσης ήταν αυτός «που δεν ήθελε να τραβήξει άλλο το σκοινί».
Το «μπλέξιμο»
Ποιος ήταν όμως ο «Νάξιος» που επί χρόνια είχε βάλει ως στόχο τον κ. Γ. Ραγκούση;
Ο «Νάξιος» κατάγεται από το Φιλώτι και διαμένει στην Αθήνα. Σύμφωνα με όσα γράφτηκαν σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο διατηρούσε πολύ στενές σχέσεις με το βουλευτή Κυκλάδων κ. Γ. Βρούτση και φέρεται ως ένας από τους «κομματάρχες» του κ. Βρούτση.
Ακόμα ο μπλόκερ διατηρεί σχέσεις στην Πάρο με πολλά κομματικά στελέχη της ΝΔ.
Χαρακτηριστικό είναι ακόμα ότι ο «Νάξιος» έκανε παρόμοιες επιθέσεις (με μικρότερη ένταση πάντως) και στον επικεφαλής της Αντιπολίτευσης του Δήμου Πάρου κ. Λ. Κοντό. Παρόμοιες επιθέσεις είχε κάνει ο «Νάξιος» και στην εφημερίδα μας παρά του ότι δεν τον έχουμε συναντήσει ποτέ.
Εξαίρεση, ο «Νάξιος» από τις επιθέσεις του, έκανε μόνο για το τέως λιμενάρχη Πάρου, όπου καλούσε τους Παριανούς να τον στηρίξουν στην πολιτική του σταδιοδρομία! Είναι χαρακτηριστικό ακόμα, ότι ο Ναξιώτης μπλόκερ είχε αρκετούς οπαδούς σε συγκεκριμένα ΜΜΕ της Πάρου με τα οποία μάλιστα έκανε «ενορχηστρομένες» επιθέσεις λάσπης.
Πιο ενδεικτικό όμως της σχέσης που είχε με τα ΜΜΕ της Πάρου ήταν και η διαφήμιση που του παρείχαν αυτά. Ηλεκτρονική σελίδα ειδήσεων που διατηρεί ένας παλιός Δήμαρχος του νησιού μας, τον είχε ως προτεινόμενη σύνδεση φαρδιά-πλατιά στην πρώτη του σελίδα! Επίσης, ο «Νάξιος» αναδημοσίευε σχεδόν κάθε εβδομάδα τα κείμενα και τις φωτογραφίες που δημοσίευε έντυπο της Πάρου. Με λίγα λόγια πίσω από το «Νάξιο» σε τοπικό επίπεδο υπήρχε ένα ολόκληρο σύστημα που τον «τροφοδοτούσε» με «ειδήσεις», αλλά και αυτός εκθείαζε τα συγκεκριμένα ΜΜΕ.
Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει ότι πολλά από τα διαδικτυακά ΜΜΕ του νησιού μας μετά τις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, φρόντισαν να αφαιρέσουν από τις προτεινόμενες συνδέσεις το «Νάξιο».
Τέλος, σύμφωνα με δημοσιεύματα ηλεκτρονικών μέσων της Αθήνας ο μπλόκερ ήταν μέλος ενός άλλου συστήματος στην Πρωτεύουσα, που διατηρούσε σχέσεις με το μηχανισμό Ρουσσόπουλου σε ότι αφορά την προς τα έξω «πονηρή» παρέμβαση της ΝΔ στο internet.
Μετά όμως τον «εξοστρακισμό» Ρουσσόπουλου από την ΝΔ το σύστημα αυτό έμεινε όπως γράφεται, «ορφανό» και ανεξέλγκτο. Έτσι άρχισαν αυτόνομες παρεμβάσεις, αλλά στη συνέχεια άρχισαν να «καρφώνουν» πολιτικούς της ΝΔ αλλά και εφημερίδες που πρόσκεινται στην παράταξη, σε ένα εσωκομματικό ξεκαθάρισμα κατά δικαίων και αδίκων.
Το «κατέβασμα»
Τα ξημερώματα όμως της 21ης Ιανουαρίου άρχισαν να γράφονται στο διαδίκτυο και άλλες πληροφορίες για άμεση συνεργασία του «Νάξιου» και με τοπικό blog της Πάρου, που τους τελευταίους μήνες είχε κάνει αναρτήσεις στο διαδίκτυο και λεγόταν «Πάριος».
Αυτό το blog ακολουθούσε πιστά τη «γραμμή» του «Νάξιου» και έκανε αναδημοσιεύσεις από εκείνον. Φυσικά ο «Πάριος» είχε και τα λιβελογραφήματα κατά Ραγκούση, που είχε δημοσιεύσει ο «Νάξιος». Το γεγονός των φημών περί εισβολής της Υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και στον «Πάριο» εντάθηκε καθώς το blog του αίφνης «εξαφανίστηκε» από το internet. Κάποιοι τότε θεώρησαν «ότι του το έκλεισαν», επειδή αυτό είχε γίνει και με το «Νάξιο». Η αλήθεια είναι ότι η Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δεν «κλείνει» ιστοσελίδες, αφού αυτό χρειάζεται μία ολόκληρη διαδικασία. Ο «Νάξιος» από μόνος του έδωσε εντολή να «κατέβει» η σελίδα του. Δεν του την έκλεισε κανείς. Ο «Πάριος» από φόβο έκλεισε από μόνος του το blog του αγνοώντας ίσως το πως ακριβώς λειτουργεί η Υπηρεσία Δίωξης.
Δηλαδή, ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία «κλειδώνει» στο αρχείο της όλες τις αναρτήσεις, τις διευθύνσεις (ip) κλπ και είτε κάποιος «εξαφανίσει» τη σελίδα του, είτε όχι, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο.
Ιδιοκτήτης του «Πάριου» φέρεται ένας ένστολος κρατικός λειτουργός ο οποίος και στο παρελθόν είχε εμφανιστεί στο διαδίκτυο. Και τότε υπήρχαν πολλές αντιδράσεις, καθώς τα λιβελογραφήματα «έδιναν και έπαιρναν». Η τακτική ήταν ακριβώς η ίδια. Κατά όλων «λάσπη» και καλά λόγια για τον τότε λιμενάρχη. Αναμεταδώσεις από ραδιόφωνα των κειμένων, αναδημοσιεύσεις στις εφημερίδες κλπ. Τίποτα δεν άλλαξε ως προς το σκεπτικό. Απλά, επειδή και τότε στην υπηρεσία του είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις το θέμα, το blog «εξαφανίστηκε» και επανήλθε μετά από περίπου ένα χρόνο με άλλο όνομα και άλλο κόμβο φιλοξενίας. Παιδικά πράγματα δηλαδή.
Οι «τιμητές»
Στο όλο «σύστημα» παραπληροφόρησης της Πάρου ήρθε να προστεθεί το τελευταίο διάστημα και ένα άλλο blog που συνδέεται άμεσα με όλους τους παραπάνω.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 19/1 επικράτησε ένα τέτοιο αλαλούμ μεταξύ τους, που το νέο blog έκανε ταυτόχρονη ανάρτηση για ένα θέμα (κατά της κ. Γ. Πρωτολάτη) με τον «Πάριο». Η διαφορά; Ότι και τα δύο blog παρουσίαζαν το θέμα ως «αποκλειστικό».
Προφανώς ο συγγραφέας του κειμένου είτε από λάθος, είτε για κάποιο άλλο λόγο, έδωσε
στους δύο συνεργαζόμενους το άρθρο και αυτοί πίστεψαν ότι είναι για δική τους ανάρτηση. Αυτό όμως απέδειξε σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου της Πάρου την αγαστή συνεργασία όλης αυτής της ομάδας.
Το νέο blog είχε εξυπηρετηθεί όσο τίποτα όλο αυτό το διάστημα από τον «Πάριο» και το «Νάξιο» και το όλο σύστημα. Μόλις όμως έγιναν τα γεγονότα έσπευσε αμέσως την επόμενη ημέρα να αποποιηθεί κάθε συνεργασίας μαζί τους, αλλά και να τους καταδικάσει με το δικό του τρόπο λέγοντας «ότι οι εκτιμήσεις και οι απόψεις δεν πρέπει να είναι υβριστικές και συκοφαντικές για οποιονδήποτε, σε αντίθετη περίπτωση οι υπεύθυνοι να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους».
Ούτε δηλαδή, μία λέξη συμπάθειας για τους έως πριν λίγες ώρες συνεργάτες τους!

Γέφυρες πολέμου στήνουν οι Τούρκοι στον Έβρο.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τον “οργασμό” του Τουρκικού μηχανισμού και την ετοιμότητα τους να εφαρμόσουν ανά πάσα στιγμή τα σχέδια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας κατά καιρούς και αφήνεται να εννοηθεί ότι είναι “ευσεβείς πόθοι” κάποιων παρακρατικών μηχανισμών του βαθέως κράτους.
Η αλήθεια είναι διαφορετική, αφού η “δημοκρατία” στην Τουρκία ήταν πάντα το άλλοθι για τις εγκληματικές στρατιωτικές ενέργειες εντός και εκτός συνόρων.
Το 1955 μπορεί να φαίνεται απόμακρο, το 1974 είναι πιο κοντινό, το 1996 όμως και οι μεθοδεύσεις με εσωτερική “δικαιολογία” την πτώση Ερμπακάν είναι νωπές. Ας μην ξεχνάμε ότι οι συνθήκες πάντα εφαρμοζόντουσαν μονομερώς όπως και οι “ανακωχές”.
Οι φωτογραφίες είναι από το αναλυτικό αφιέρωμα του περιοδικού Στρατηγική, τον Ιούλιο του 2009. Την ίδια στιγμή που η Ελλάδα αποναρκοθετεί τον Έβρο, όχι βεβαίως από τις νάρκες κατά προσωπικού, αλλά από τις αντιαρματικές νάρκες. Η όλη κατάσταση θυμίζει την περιβόητη απόσυρση της Μεραρχίας ως ένδειξη καλής θέλησης στη “φίλη και σύμμαχο”.
Διαβάστε όλο το αποκαλυπτικό αφιέρωμα του περιοδικού Στρατηγική, εδώ.
Οι τούρκοι στήνουν γέφυρες στον Έβρο

8ήμερη κράτηση Σκορδέλης και αδελφού


Ο κρατούμενος που αποφάσισε να μιλήσει στους ανακριτές είναι ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου που είχε συλληφθεί λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του 'Αντη Χατζηκωστή ως ύποπτος για συμμετοχή στη διάπραξη του εγκλήματος, όπου κατηγόρησε ως ηθικούς αυτουργούς, την Ε.Σκορδέλη και τον αδελφό της. Μετά από την ομολογία του, οι ανακριτές κινήθηκαν με ταχύτητα και, αφού αξιολόγησαν τα όσα τους είπε, εξασφάλισαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης της Έλενας Σκορδέλλη και του αδελφού της Τάσου Κρασοπούλη, οι οποίοι φέρονται να σχετίζονται με το φόνο. Όλα αυτά έγιναν το βράδυ της Πέμπτης.

Η Έλενα Σκορδέλλη συνελήφθη στο σπίτι της στη Λακατάμια γύρω στις 8, ενώ ο αδελφός της φέρεται να είπε στους ανακριτές σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι βρισκόταν στην Πάφο και θα επέστρεφε αργότερα. Στο ΤΑΕ Λευκωσίας προσήλθε λίγο μετά τις 8 και ο δικηγόρος των δύο υπόπτων, Μιχαλάκης Κυπριανού. Μετά τη μεταφορά τους στην Πύλη Πάφου, οι δύο ύποπτοι ανακρίθηκαν σε διαφορετικά δωμάτια από διαφορετικές ομάδες ανακριτών. Η ανάκριση συνεχιζόταν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Χθες η Έλενα Σκορδέλλη και ο Τάσος Κρασοπούλης οδηγήθηκαν στο Δικαστήριο για έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου ισχυρίστηκε στους ανακριτές ότι το συμβόλαιο θανάτου για τη δολοφονία του 'Αντη Χατζηκωστή έκλεισε σε κέντρο ψυχαγωγίας ιδιοκτησίας των δύο υπόπτων στα Πέρα Ορεινής. Το ποσόν που προσφέρθηκε είναι 50.000 ευρώ, τα οποία θα μοιράζονταν ο εκτελεστής μαζί με τους συνεργούς του.


"New Deal" ή "Jew Deal";

Σ.Α: Μεθοδεύεται κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα σήμερα ταυτόχρονα με το μεταναστευτικό; Θυμηθείτε την "ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΙΤΩΝ"

Στην φώτο βλέπετε τους Εβραίους στην διοίκηση του Ρούζβελτ
Ο Roosevelt γέμισε πραγματικά όλα τα καίρια πόστα της κρατικής διοικητικής μηχανής με Εβραίους.

Η συμβατική ιστορία αναφέρει τον Ρούζβελτ σαν ένα "μεγάλο ηγέτη". Αν ψάξετε το τρόπο με τον οποίο διοίκησαν "μεγάλοι ηγέτες" όπως ο Ρούζβελτ θα δείτε οτι ονομάστηκαν απο τους μετέπειτα ιστορικούς "μεγάλοι" γιατί ακριβώς υπηρέτησαν με τον καλύτερο τρόπο τα αφεντικά τους. Οπως άλλωστε έκαναν και οι "μεγάλοι ιστορικοί"....

Τον όρο "New Deal" έπλασε ένας Εβραίος, ο Samuel Rosenman.


Είκοσι(20) χρόνια μετά το "New Deal", οι Εβραίοι στην Αμερική ελέγχουν:


98% των χρηματαγορών

99% των τραπεζών

69% της βιομηχανίας τροφίμων

100% του θεάτρου και του κινηματογράφου(Χόλυγουντ)

99% του τύπου

82% του ραδιοφώνου, των τηλεπικοινωνιών και βιομηχανιών τηλεγράφων

75% των μεταφορών

85% των ακινήτων(real estate)

ΠΗΓΗ

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΜΕ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

(Κάτω δεξιά στο in.gr θα βρείτε την δημοσκόπηση)

Με κάτι τέτοια ερωτήματα προσπαθούν να προκαλέσουν σύγχιση στον κόσμο

κοιτάξτε το
ερώτημα δημοσκόπησης:

"Να χορηγηθεί ελληνική ιθαγένεια στα παιδιά των μεταναστών;"

δεν διευκρινήζει όμως
ποια παιδιά;
της 2ης γενιάς;
της 3ης γενιάς;
της 4ης;
όλα τα παιδιά;
δύο-τρία;
ποιααααααααααα;

είναι μανούλες στην προπαγάνδα
με νύχια και με δόντια για να αλλάξουν την γνώμη του κόσμου
και αφού δεν μπορούν να την αλλάξουν
προσπαθούν να προκαλέσουν σύγχιση
με τα γνωστά ΜΜΕτζίδικα κολπάκια

ρίξτε και εσείς εδώ την ψήφο σας μήπως και στρώσουν χαρακτήρα

Απο GREEK ALERT

Πρωτοφανής διασυρμός, ξεπέρασαν και τις 400 μονάδες τα Spreads…

Από Factorx
Ιστορικό ρεκόρ όπως δυστυχώς είχαμε προβλέψει κατέγραψαν τα Ελληνικά ομόλογα πενταετούς διάρκειας, με διαφορά που ξεπέρασε και τις 400 μονάδες βάσης από το Γερμανικό! Μιλάμε για ένα παιχνίδι άνευ προηγουμένου με την κυβέρνηση απλό παρατηρητή, που υποθηκεύει το μέλλον της Ελληνικής κοινωνίας και καταργεί κάθε προσδοκία για κοινωνική πολιτική.
Το Δεκαετές ομόλογο έφτασε τις 317 μονάδες βάσης γεγονός καταστροφικό και για το εύρος της όποιας ανάκαμψης ακόμα και από τις επόμενες κυβερνήσεις.
Δικαιολογίες σχετικά με την πενταετία Καραμανλή ακούγονται τουλάχιστον κωμικές αφού οι ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΙΜΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΛΛΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
Η κυβέρνηση με το ένοχο παρελθόν αλλά και τα συνεχή δείγματα ανικανότητας μόνο εμπιστοσύνη δε μπορούν να εμπνεύσουν στις διεθνείς αγορές. Δυστυχώς, η ΕΕ βλέπει τον κύριο Παπακωνσταντίνου και γελάει, για τους λόγους που είχαμε αναλύσει ΕΔΩ. Όμως αυτή η κατάρρευση δε μπορεί να είναι απλώς η αποτίμηση των ανθρώπων που ανέλαβαν τις τύχες της χώρας. Η έλλειψη αντίδρασης είναι πλέον εξόφθαλμη και εκνευριστική.
Είναι σύμπτωση που πάντοτε επί ΠΑΣΟΚ θησαυρίζουν οι διεθνείς τοκογλύφοι εις βάρος της Ελλάδας; Είναι σύμπτωση που ο φάκελος Siemens παραμένει στο συρτάρι σε μία τόσο κρίσιμη συγκυρία;
Το μεγάλο πλιάτσικο των χρημάτων της ΕΕ που έγινε επί Σημίτη, είχε συγκεκριμένους μοχλούς και μεθοδεύσεις. Ο μόνος τρόπος να ληστευθούν τα δημόσια ταμεία (αφού η ίδια η ΕΕ έλεγχε την κατεύθυνση των πόρων) ήταν να γίνει μέσω “εκλεκτών” εταιρειών της Φρανκφούρτης, όπως η Siemens.
Ο κύριος δίαυλος της ληστείας ήταν ο ΟΤΕ όπως πλέον γνωρίζουμε. Ακολουθούν ΟΣΕ, ναυπηγεία, αεροδρόμιο κλπ. Πάντα με τις εκλεκτές, Γερμανικές εταιρείες.
Τα μέλη των ΔΣ του ΟΤΕ εκείνα τα έτη λοιπόν, είχαν βασική ευθύνη, είτε ως συνεργοί είτε γιατί δεν αντελήφθησαν τίποτα. Ένα από τα μέλη ήταν και ο σημερινός υπουργός οικονομικών, κύριος Παπακωνσταντίνου. Σύμφωνα βεβαίως με την Ελληνική δικαιοσύνη που ως γνωστόν έχει κάνει “τεράστιες προόδους” στο θέμα της Siemens, o κύριος Παπακωνσταντίνου δεν είχε ποινικές ευθύνες για τα χαμένα δισ. Δεν παύει όμως να ήταν μέλος γεγονός που η ΕΕ το γνωρίζει καλά, ιδιαίτερα οι Γερμανοί που γνώριζαν ΕΝΑΝ προς ΕΝΑΝ τα πρόσωπα κλειδιά στη μεγάλη μεθόδευση.
Τώρα λοιπόν, αυτές οι ίδιες περσόνες παρουσιάζονται στην ΕΕ ως “εγγυητές” του συμφώνου σταθερότητας και της ανάκαμψης της οικονομίας. Ποιοί; Αυτοί που διέσπειραν φήμες ως αντιπολίτευση, που συμμετείχαν στα ΔΣ του ΟΤΕ, που ανέσυραν ακόμα και τον Προβόπουλο σε ρόλο hitman της Ελληνικής οικονομίας.
Έχοντας μάλιστα την απόλυτη συναίνεση της αντιπολίτευσης, την απόλυτη στήριξη των μέσων, την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο…
Από την άλλη, είχαμε έναν Καραμανλή με ισχνή πλειοψηφία Δαϊλάκηδων και Γιακουμάτων, με αντιπολίτευση κουκουλοφόρων και τα ΜΜ”Ε” του κάθε επίορκου κακούργου να τη σφυροκοπούν αλύπητα. Με νωπή την κατάρρευση της Αμερικανικης οικονομίας και τις Ευρωπαϊκές πτωχεύσεις τραπεζών. Και όμως, ο Καραμανλής μπόρεσε και διαφύλαξε στα μέτρα του δυνατού τους “πλειστηριασμούς”.
Οι σημερινοί; Με όλες τις συνθήκες υπέρ τους, καταφέρνουν να διαλύουν ότι έχει απομείνει και να επιτρέπουν στους κερδοσκόπους να κάνουν πάρτι. Γιατί;
Πως θα εμπιστευθεί αυτούς τους ανθρώπους η ΕΕ; Ακόμα και η ΕΚΤ; Όταν εξ’ αιτίας τους θησαύρισαν οι αγαπημένοι της Φρανκφούρτης;
Όταν διογκώνεις τεχνητά το έλλειμα σου και χάνεις 50εκ Ευρώ την ημέρα από την αύξηση των επιτοκίων, πως χαρακτηρίζεται κύριε Προβόπουλε;

ΖΟΥΜΕ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΑΥΤΕΣ ΚΟΝΤΟΛΟΓΙΣ ΘΑ ΞΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ… ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ! ! !

Όσο κυλούν οι μέρες, τόσο και πιο χαρακτηριστικά αποκαλύπτεται πως το λαθρονομοσχέδιο του ΠΑΣΟΚ που επιχειρεί να εμπορευτεί την Ελληνική ψυχή, δε συνιστά ούτε ένα αποσπασματικό μέτρο ξεκομμένο και ανεξάρτητο από τη συνολική του πολιτική, ούτε πολύ περισσότερο μπορεί να εκλαμβάνεται ως μια συμπλεγματική εμμονή του αμφιλεγόμενου ηγέτη του.

Αποτελεί συστατικό στοιχείο μιας έξωθεν επιβαλλόμενης πολιτικής, που στοχεύει σε ευρύτερες κοινωνικές, πολιτικές αλλά και γεωπολιτικές ανακατατάξεις.

του Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Για την ουσία και το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, δε θα αναλωθούμε σ αυτό το άρθρο. Είναι κάτι που το έχουμε ήδη κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, και που θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον μέχρι την πλήρη κατάργησή τόσο του ίδιου, όσο και των μηχανισμών, των πολιτικών και τον εμπνευστών που το επέβαλαν.

Εδώ αυτό που έχει σημασία, είναι να επιχειρήσουμε τρία πράγματα:

1. Να προσδιορίσουμε με σαφήνεια τον μη αποσπασματικό του χαρακτήρα, αλλά την οργανική ένταξη του λαθρονομοσχέδιου στη γενικευμένη πολιτική επίθεση σε βάρος του Ελληνισμού….
2. Να ψηλαφίσουμε την πολιτική πρακτική των πολιτικών κομμάτων σε σχέση με τα επιχειρούμενα. Και το σημαντικότερο…
3. Να συγκεκριμενοποιήσουμε τις δυνατότητες της λαϊκής αντίστασης προκειμένου το μήνυμα να είναι σαφές και προς πάσαν κατεύθυνση.Ή ΤΟ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΑΖΙ Μ ΑΥΤΟ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ, ή ΣΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΙΣ ΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ. ΚΑΘΕ ΑΝΟΧΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΝΟΧΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΝΑ ΜΗ ΤΗΝ ΑΝΕΧΘΕΙ.

1. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ.

Επιγραμματικά και εντελώς ενδεικτικά, θα επιχειρήσουμε μια απλή απαρίθμηση επιλογών και προτεραιοτήτων που τη συνθέτουν.
- κατάθεση λαθρονομοσχέδιου
- επιχειρούμενη αναδιάταξη στρατηγικών σχεδιασμών στο Αιγαίο.
- συστηματική προσπάθεια υπονόμευσης του υψηλού φρονήματος του Ελληνισμού (κατάργηση παρελάσεων κλπ)
- συστηματική προσπάθεια αποδυνάμωσης των παραδοσιακών αξιακών του προτεραιοτήτων (αποκαθήλωση θρησκευτικών συμβόλων, ανοικτή προσπάθεια υποταγής των εκκλησιαστικών ταγών κλπ)
- χειραγωγημένη φωνή στα ΜΜΕ με στόχο τη διαμόρφωση κοινωνικής συνείδησης αποδοχής ή τουλάχιστον παθητικής ανοχής στα επειχειρούμενα.
- δικαστικά πραξικοπήματα με στόχο τη νομιμοποίηση της ανθελληνικής και υπονομευτικής δράσης (βλέπε αθώωση Πρωτονοτάριου κλπ)
- χειραγώγηση και υποταγή της ΕΛ.ΑΣ. απόπειρα μετατροπής της από θεσμό περιφρούρησης της έννομης τάξης, σε φόρουμ ανοχής στην παραβατικότητα και σε μοχλό προώθησης των κυβερνητικών – κατά παράβαση του Συντάγματος - επιλογών.
- ένοχη σιωπή απέναντι στους ανθελληνικούς σχεδιασμούς των όμορων γειτόνων. Πρόκειται για μια σιωπή που «ανοίγει την όρεξη» και ρίχνει νερό στο μύλο των λογικών του αλυτρωτισμού και του σε βάρος της Ελλάδας επεκτατισμού.
- ηθελημένη αλληλοσύνδεση της οικονομικής δυσπραγίας με την πορεία των εθνικών θεμάτων, εκούσια ανοχή στις πρακτικές των υπερεθνικών νταβατζήδων, εγκληματική σύμπραξη με όσους επιβουλεύονται το μέλλον του τόπου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα επικίνδυνο πλέγμα πρωτοφανών παρεμβάσεων που αγγίζουν την κοινωνία, τους θεσμούς, την οικονομία, την εθνική άμυνα, τη λειτουργία του πολιτεύματος και των μηχανισμών διοίκησης, επιχειρείται ένας πρωτοφανής βιασμός της καθημερινότητάς μας, και αυτό τίποτε καλό δεν προδιαγράφει για την επόμενη μέρα

2. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ:

Εδώ οφείλουμε οι αλήθειες να είναι ξεκάθαρες όσο και αν αυτό πονά και θυμώνει ορισμένους. Το μεγαλείο της αλήθειας άλλωστε είναι να πονά για να προτρέπει τους πάντες να τολμήσουν να την κοιτάξουν κατάματα.
- το πολιτικό σύστημα δεν έχει ανάγκη μόνο αυτούς που το συμπολιτεύονται στις κυρίαρχες επιλογές. Χρειάζεται και τις αντιπολιτευόμενες φωνές εκείνων που με τρόπο ακίνδυνο για το ίδιο επιχειρούν να το νομιμοποιήσουν.
- στα πλαίσια αυτά λοιπόν οφείλουμε να δούμε – στο βαθμό που θέλουμε να δούμε με ρεαλισμό – και τις εσωκομματικές παρενθέσεις που δήθεν κόπτονται για τους θεσμούς όπως αυτές του κ Παπουστή για παράδειγμα, οι οποίες «αντιπολιτεύονται» τον τύπο για να αφήσουν στο απυρόβλητο την ουσία, αλλά τις εμφαινόμενες ως περισσότερο ξεκάθαρες αντιπολιτευόμενες κραυγές που φιλοδοξούν τάχα μέσα από τις δημοψηφισματικές λογικές, να εκτονώνουν ανώδυνα για το σύστημα τις λαϊκές αντιστάσεις.

ΚΑΝΕΝΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΚΑΡΟΤΟ ΚΑΙ ΞΕΧΝΑ ΤΟ ΜΑΣΤΙΓΙΟ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΠΑΤΗΛΕΣ ΛΟΓΙΚΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΦΡΟΣΥΝΗΣ.

Είναι άλλο πράγμα να αποφασίζει ο Ελβετικός λαός για το αν θέλει ή όχι μιναρέδες στη χώρα του, και είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να προτείνεται ν αποφασίσει ο Ελληνικός λαός αν θέλει ή όχι την κατάλυση της συνταγματικής νομιμότητας. Τελεία και παύλα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Η στάση των πολιτικών κομμάτων – μηδενός εξαιρουμένου – πρέπει να κρίνεται υπό το πρίσμα της αταλάντευτης αποφασιστικότητάς τους να υπερασπίζονται το λαό και τον τόπο εν όψει μιας γενικευμένης επίθεσης, και όχι από την ομορφάδα, τη δελεαστικότητα και τον όποιο ψευδεπίγραφο δημοκρατισμό της πολιτικής τους συνθηματολογίας.

Κυρίως όμως η στάση των πολιτικών κομμάτων, πρέπει να κρίνεται από το δια ταύτα.
Από το πώς δηλαδή διαχειρίζονται…
Από το που κατευθύνουν…
Από το αν και κατά πόσο πρωτοστατούν…
Στην ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ και ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ , πολύ δε περισσότερο όταν ο ελληνικός λαός βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα σχέδιο γενικευμένης επίθεσης σε βάρος του μέλλοντος του δικού του και της πατρίδας του.

3. ΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΗ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.

- η «φορολογική επανάσταση» η οποία εκτεταμένα έχει αναλυθεί σε σχετική ανάρτηση στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ». Συνιστά πολιτική πράξη. Πράξη αμφισβήτησης της νομιμότητας μιας πολιτικής εξουσίας που παραβιάζει ηθελημένα το Σύνταγμα. Κι οριοθετεί την απόλυτη λαϊκή αντίθεση στις επιχειρούμενες μεθοδεύσεις
- η άρνηση οποιουδήποτε ελέγχου από το όποιο όργανο της τάξεως, στην περίπτωση που δε θα φέρει το ΕΘΝΟΣΗΜΟ στην υπηρεσιακή του στολή. Ακόμα και για τις απλούστερες τροχαίες παραβάσεις. Να αναγκάσουμε τα ελληνικά δικαστήρια να μην προλαβαίνουν να επιδικάζουν τις ωμές παραβιάσεις του Συντάγματος από την πολιτική εξουσία. Μέχρι να βρεθεί ένας πρωτοδίκης που να πει: «Κύριοι το μέτρο σας είναι απαράδεκτο και ανθελληνικό. Πάρτε το πίσω και βάλτε το εκεί που ξέρετε». Θα είναι κι αυτό μια νίκη του Ελληνικού λαού στον μεγάλο του πόλεμο για την εθνική του ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια.
- Στις δημοτικές εκλογές – όποτε και αν αυτές γίνουν – όλο οι έλληνες πολίτες που θα είναι διορισμένοι είτε στις εφορευτικές επιτροπές, είτε ως εκλογικοί αντιπρόσωποι των κομμάτων τους, σε όποιο κόμμα και αν ανήκουν, να καταθέσουν αμέσως ενστάσεις για να τις επιδικάσουν όλα τα εκλογοδικεία της χώρας, περί του απαραδέκτου και αντισυνταγματικού των εκλογικών καταλόγων με τους «ελληνοποιημένους» εισβολείς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Πρέπει όλοι μας ν καταλάβουμε ότι τα κόμματα τα οποία αγαπήσαμε και αφιερώσαμε σ αυτά τη ζωή μας, έχουν καταληφθεί από ηγεσίες που έχουν ενδώσει στη Νέα Τάξη στο βαθμό που δεν αντιδρούν στα εξυφαινόμενα ή εξαντλούν την αντίδρασή τους σ φραστικές και ανούσιες αντιπαραθέσεις αρνούμενα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ανταποκριθούν αταλάντευτα στην ιστορική τους αποστολή.

Το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ» θα εγκαινιάσει στήλη στην οποία θα καταγράφονται οι προτάσεις των ελλήνων πολιτών για τους τρόπους μαχητικής και αποφασιστικής αντίδρασης ΟΛΩΝ ΜΑΣ στα σχέδια της Νέας Τάξης που επιχειρεί αυτή η κυβέρνηση με σύμμαχο ολόκληρο το πολιτικό σύστημα.

Οι παραπάνω προτάσεις ήταν ενδεικτικές.

Ούτε το αλάθητο διεκδικούν, ούτε εδώ τελειώνει για όλους εμάς ο μεγάλος αγώνας που έχουμε να δώσουμε για το μέλλον αυτής της πατρίδας.

Θυμίζουμε ότι η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ έχει δηλώσει ευθαρσώς ότι: «ΑΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΤΡΕΛΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΜΕΙΣ ΔΕ ΘΑ ΔΙΣΤΑΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ. ΑΛΛΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΘΑ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΑΝΟΙΞΕΙ ΕΣΕΙΣ»

Και σ αυτή την απόφαση καλούμε όλον τον Ελληνικό λαό να είναι ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ…

Όχι άλλα μπλόκα, ζήτησε από τους Έλληνες αγρότες ο πρωθυπουργός (της Βουλγαρίας) ΕΝΤΟΣ Ελληνικού !! εδάφους !!


«Είμαστε αδελφικοί λαοί και θέλουμε οι γεωργοί μας, στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, να ζούνε καλά και να παίρνουν περισσότερα χρήματα». aaΣύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο της Βουλγαρίας «Φόκους», αυτό δήλωσε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ στη συνάντηση, που είχε σήμερα στο συνοριακό σταθμό «Κούλατα» με εκπροσώπους της απεργιακής επιτροπής των Ελλήνων αγροτών. «Η παράκληση μου είναι να αφήσετε (ελεύθερα) τα σύνορα, επειδή αυτό (σ.σ το κλείσιμο τους) δημιουργεί διαθέσεις εναντίον σας στη Βουλγαρία», πρόσθεσε ο κ. Μπορίσοφ. Ο ίδιος εξήγησε ότι η πρωτοβουλία για την αιφνιδιαστική επίσκεψη του «δεν στρέφεται εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά το αντίθετο», όπως αναφέρεται στο κείμενο. «Ο κ. Μπορίσοφ ανακοίνωσε, ότι χθες είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό και ότι σήμερα συζήτησε και πάλι τηλεφωνικώς, για 30 λεπτά, με τον κ. Παπανδρέου, για να τον ενημερώσει λεπτομερώς για τα προβλήματα, που έχει δημιουργήσει (στη Βουλγαρία) το κλείσιμο των συνόρων», αναφέρεται στο τηλεγράφημα του πρακτορείου «Φόκους». Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, ο Βούλγαρος πρωθυπουργός «τόνισε επίσης και τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης των οδηγών στις νταλίκες (που περιμένουν στην ουρά στα σύνορα – σ.σ.), όπως και την αναμενόμενη πτώση των θερμοκρασιών μέχρι τους είκοσι βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν σήμερα τη νύχτα», όπως αναφέρεται. Επίσης, ο κ. Μπορίσοφ υπογράμμισε τις μεγάλες απώλειες της Βουλγαρίας λόγω των οποίων η χώρα του έχει απευθύνει επίσημο αίτημα παρέμβασης της Κομισιόν στο πρόβλημα και ζήτησε να ανοίξουν τα σύνορα. «Αμέσως μετά τη δήλωση του βούλγαρου πρωθυπουργού, ο εκπρόσωπος της ηγεσίας των ελλήνων απεργών ανήγγειλε την είδηση, που περιμέναμε τόσες μέρες: «Ανοίγουμε τους συνοριακούς σταθμούς». Η συνάντηση ολοκληρώθηκε γρήγορα και δυναμικά κι έπειτα ο πρωθυπουργός Μποίκο Μπορίσοφ αναχώρησε με ελικόπτερο” , καταλήγει το τηλεγράφημα.-
adiakritos

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ! ΕΝΤΡΟΜΟΣ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΚΙ ΑΥΤΗ Η ΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ !!
ΔΕΝ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !!

Έντρομος ο Παπανδρέου και η κλίκα του κάτω απο την ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΛΑΪΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ έκαναν πίσω, προσωρινά έστω και δεν καταθέτουν τη Δευτέρα το νομοσχέδιο.
Σ`αυτή τους την απόφαση συνέτεινε το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων απο όπου κι αν προέρχεται, είναι αντίθετη με την προοπτική αφελληνι
σμού που φέρνει η Κυβέρνηση. Τα μηνύματα που λαμβάνουν στην Κυβερνητική παράταξη είναι ΟΡΓΙΣΜΕΝΑ και απαριθμούν εκατομμύρια, ο λαϊκός ξεσηκωμός είναι προ των πυλών και συτό που μέτρησε είναι τα μέλη και στελέχη του ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΣΟΚ που δεν αντέχουν αυτήν την ξεφτύλα. ΟΥΤΕ ΕΝΑ μπλόγκ που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι υπέρ του νομοσχεδίου, αντίθετα, ΟΛΑ προσχώρησαν στην άποψη του Δημοψηφίσματος που θα ΚΟΥΡΕΛΙΑΣΕΙ την Κυβέρνηση της Εθνικης ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ.
Απ την άλλη ο Σαμαράς ΔΕΝ μπορεί να αντέξει άλλο την
πίεση που δέχεται απο στελέχη του , πολλά εκ των οποίων πήραν το δρόμο για το ΛΑ.Ο.Σ και προ του κινδύνου διάλυσης, θα πάρει απόφαση στην Κ.Ε. να αντιταχθεί ενεργά ενάντια στο νομοσχέδιο.
Αύριο Σάββατο στη συγκέντρωση που διοργανώνουν πατριωτικοί σύνδεσμοι με ευθύνη του ΛΑΟΣ, προβλέπεται να γίνει ο ΧΑΜΟΣ, οπότε ο μόνος τρόπος εκτόνωσης της κατάστασης ήταν η μη κατάθεση του νομοσχεδίου και η αναβολή του για αργότερα , χωρίς να ανακοινωθεί το πότε.
Όπως και νάναι όμως, το πρώτο βήμα έγινε.
ΑΝΑΓΚΑΣΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ την Κυβέρνηση των ανθελλήνων , παρά την αφόρητη πίεση απο τους εντολοδόχους προστάτες της , να κάνει ΠΙΣΩ.
Συνεχίζουμε τον αγώνα,μέχρι την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ!! ΔΕΝ επαναπαυόμαστε, γιατί είναι ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΙ να υλοποιήσουν τα σχέδια αφελληνισμού της χώρας μας. ΤΟ ΟΠΛΟ ΠΑΡΑ ΠΟΔΑ και τους ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ !!
SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR

"Αλβανοί πράκτορες ,ουτσεκαδες και ουτσετσέδες μαζί με αριστερόβλακες πληρωμένους διεθνιστές κατα καταγγελία Νίκου Κουνταρδά δημιουργησαν το groyp


http://www.facebook.com/pages/Nai-sten-paroche-ellenikes-ithageneias-se-metanastes-kai-sto-dikaioma-psephou/265110966718?ref=mf&v=wall .
Βρίζουν και προπαγανδίζουν υπέρ της ψήφου στους λαθρό .
Τους απανταμε με επιχειρήματα και με δημοσιευματα . καντε απο μόνοι σας γρουπακια των δυο ατόμων και μαρκαρετε καθε έναν απο αυτούς και απαντηστε σε όλα τα καθοδηγούμενα και προβακατόρικα επιχειρηματα τους .

Η πρώτη μαχη κερδίθηκε ΔΕΝ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !!
Ο Παπανδρέου και η κλίκα του κάτω απο την ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΛΑΪΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ έκαναν πίσω, προσωρινά έστω και δεν καταθέτουν τη Δευτέρα το νομοσχέδιο .

Δεν αφηνουμε τίποτα ασχολίαστο και τίποτα χωρίς απαντηση .
Οι μαχες πρέπει να δωθούν σε όλα τα επίπεδα .
Καντε ομαδες των δυο ατόμων και απαντηστε τους . Καλό αγώνα και καλή συνέχεια αδερφια ."
SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ


ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑΙ Η ΟΧΙ
Μπορείτε να εκτυπώσετε τη φόρμα και να την αποστείλετε στο Τηλεομοιότυπο (Fax): 210 - 33 157 14
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
ΕΝΩΣΤΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
'Ονoμα :
Επίθετο:
e-mail :ΚουκουλοΦΛΩΡΟΙ, ΔΕΝ σας φοβόμαστε.

Βία κατά των υπογραφών στο Πάντειο!

ΚουκουλοΦΛΩΡΟΙ, ΔΕΝ σας φοβόμαστε.

ΘΥΜΩΝΟΥΜΕ!

Αυτή είναι η Δημοκρατία σας "κύριοι"

Με απόλυτο συγχρονισμό αποδεικνύεται ότι βαδίζει η σοσιαλιστική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με τους διάφορους (υποτίθεται) αντιεξουσιαστές, στην προσπαθειά τους να φιμώσουν κάθε προσπάθεια του ελληνικού λαού, να εκφράσει τις αντιρρήσεις του σχετικά με το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια και το δικαίωμα ψήφου των μεταναστών. Και ενώ σε «κυβερνητικό» και «μηντιακό» επίπεδο, κυριαρχεί ένα κλίμα λογοκρισίας για το θέμα, την ... καταστολή στον δρόμο έχουν αναλάβει οι ... αντιεξουσιαστές.
Όπως ακριβώς έγινε και στην Πάντειο, όπου ένας νεαρός φοιτητής της Σχολής, μέλος της ΦΟΣ - με προηγούμενη μεγάλη θητεία στην ΠΑΣΠ- προσπάθησε, χωρίς να ενοχλήσει κανέναν να μαζέψει υπογραφ
ές για το δημοψήφισμα.
Σε λίγη μόνο ώρα, μία ομάδα κρανοφόρων, του επιτέθηκε, τον έριξε κάτω και άρχισε να τον χτυπά με τα κράνη. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί στην γνωστή ιστοσελίδα indymedia, η στοχοποίηση των πατριωτών που μαζεύουν υπογραφές.
Εκεί δίπλα σε φωτογραφίες νεαρών γυναικών, που μάζευαν υπογραφές, δημοσιεύοντουσαν προτροπές του τύπου: «λυντσάρισμα όπου τους βρείτε» και λοιπά...
Για το περιστατικό στο Πάντειο κατατέθηκαν μηνύσεις, αλλά αμφιβάλλουμε αν οι αστυνομικοί θα κάνουν κάτι. Πάντως δεν θα χρειαζόταν να ψάξουν και πολύ. Είναι γνωστό από πού ξεκινούν όλες οι επιθέσεις πολιτικής βίας στην Πάντειο. Από τον χώρο που ο πρύτανης παραχωρεί στους αναρχικούς.
Τελικά αποδεικνύεται με κάθε επισημότητα, ότι οι λεγόμενοι «αντιεξουσιαστές» δεν είναι παρά τα - από χαζομάρα ή σχεδιασμό - όργανα του κράτους, στην προσπάθειά του να καταπιέσει κάθε αντίθετη φωνή.
Από "ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΣΜΟ"

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ «ΑΝΤΕΘΝΙΚΗΣ ΗΤΤΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛ - ΣΚΟΠΙΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ» !!!

Δηλώσεις Ευ. Βενιζέλου σχετικά με τις παρελάσεις

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος ανακοίνωσε τα εξής:

Στις παρελάσεις με την ευκαιρία εθνικών εορτών ή επετείων θα μετέχουν στο εξής μόνο πεζοπόρα τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα μηχανοκίνητα μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων και το έργο των σχετικών μονάδων θα επιδεικνύεται κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων στους τόπους που εδρεύουν οι μονάδες αυτές. Για το ζήτημα αυτό είχα την τιμή να ενημερώσω τον κ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Πηγή: http://www.evenizelos.gr/statements/1624-parelaseis

ΕΔΩ ΚΙ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΗ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. !!! - ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΟΙ ΠΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ


Οι στολές των αστυνομικών φέρουν το έμβλημα της Ελληνικής αστυνομίας στον αριστερό ώμο. Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχει αφαιρεθεί ο σταυρός από το έμβλημα αυτό. Το νέο σήμα της αστυνομίας το πληρώνουν μάλιστα με 4 ευρώ έκαστος οι αστυνομικοί από την τσέπη τους. Η αλλαγή αυτή έγινε επί Νέας Δημοκρατίας και θητείας του Προκόπη Παυλόπουλου στο υπουργείο Εσωτερικών.

Επιπλέον σε λίγο καιρό θα εκδοθούν και οι καινούριες ταυτότητες των αστυνομικών τυπου πιστωτικης καρτας. Oυτε αυτές λοιπόν θα φέρουν το εθνόσημο με τον σταυρο.

Τέλος πριν λίγους μηνες, δόθηκε διαταγή να καθαριστούν όλα τα περιπολικά από αυτοκόλλητες σημαίες που είχαν τοποθετήσει με δική τους πρωτοβουλία κάποιοι αστυνομικοί και να μείνουν κολλημένα μόνο...

τα σήματα που προβλέπονται. Ακολούθησε έλεγχος των περιπολικών από τους προιστάμενους ώστε να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με το μέτρο.

Ποιους και γιατί τους ενοχλούσε ο σταυρός. Δεν μπορούμε παρά να συσχετίσουμε το συγκεκριμένο μέτρο με τα σχέδια για την πρόσληψη αλλοδαπών, κυρίως Μουσουλμάνων στο θρήσκευμα, στις τάξεις τις ΕΛ.ΑΣ.. Ένα σχέδιο που άρχισε να σχεδιάζεται το 2005 επί ΝΔ, και εφαρμόζεται τώρα αρχικά μέσω της πρόσληψης διερμηνέων από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Τελικά μόνο στην εφαρμογή τέτοιων μέτρων παρατηρείται "συνέχεια"στην πολιτική. Ισως διότι η πολιτική αυτή υπαγορεύεται από δυνάμεις με πάγαια επιρροή που βρίσκονται υπεράνω των εκάστοτε κυβερνήσεων...

Η αλλαγή αυτή εντάσσεται στα σχέδια προασμογής του Ελληνικού κράτους στο δημογραφικό της συγχρονης Ελληνικής κοινωνίας όπου μέσω της παράνομης λαθρομετανάστευσης, μεγάλο μέρος των κατοίκων της σήμερα είναι αλλόθρησκοι, μουσουλμάνοι στην πλειονότητα τους. Έτσι ο σταυρός δεν τους εκφράζει και καλλιεργεί εχθρική στάση απέναντι στην ΕΛ.ΑΣ..

Πηγή: http://ellinopsychos.blogspot.com/2010/01/1_22.html

«Όχι στην αλλαγή τού κώδικα ιθαγένειας» - Έλληνας διαλεχτός ο Σεβασμιώτατος Πειραιώς Σεραφείμ !

Δελτίο Τύπου τής Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ.

Παγία αρχή του κανονικού δικαίου αλλά και του Ευαγγελικού Νόμου είναι η μη ανάμειξις των εκκλησιαστικών προσώπων εις θέματα και δράσεις της εκτελεστικής εξουσίας. Η Εκκλησία ως σώμα του Τρισαγίου Θεού κινείται εις την σφαίραν του πνεύματος, τα μέλη Της όμως δρουν εντός του κόσμου και υποχρεούνται να έχουν γνώση και άποψη για τα κοινά του βίου πράγματα. Εντός αυτού του πλαισίου επιθυμώ να συμβάλω εις την εύστοχα από την Κυβέρνηση της πατρίδος μας διεξαγομένη διαβούλευση, δια το ζήτημα της παροχής ελληνικής υπηκοότητος εις τους οικονομικούς μετανάστας, αναφέρων τας εξής ταπεινάς θέσεις:

1. Η πολιτογράφησις ή η παροχή υπηκοότητος κατά την παγκόσμιαν νομικήν επιστήμην δεν αποτελεί ανθρώπινον δικαίωμα. Μόνο άμοιροι νομικής παιδείας μπορούν να ισχυρισθούν το αντίθετον.

2. Ο ισχύων κώδιξ ελληνικής ιθαγενείας κατά την γνώμην μου τυγχάνει πλήρης αλλά θα ηδύνατο να συντμηθούν οι υπ’ αυτού προβλεπόμενες προθεσμίες και να περιοριστή η αντιδραστικότης της γραφειοκρατίας.

3. Η γεωγραφική θέσις της χώρας μας, μεταξύ τριών ηπείρων, την μεταβάλλει αυτοδικαίως σε πύλη εισόδου στον...

φερόμενο ευρωπαϊκό «παράδεισο» των όντως εμπεριστάτων και δυστυχούντων πληθυσμών της Ασίας και της Αφρικής και είναι γνωστή η μέθοδος που χρησιμοποιούν κυρίως οι Τούρκοι δουλέμποροι βυθίζοντες τα πλαστικά πλοιάρια μεταφοράς των μεταναστών και μεταβάλλοντες τεχνηέντως τις διαδικασίες αποτροπής εισόδου εις τα χωρικά ύδατα της χώρας σε ανθρωπιστικές επεμβάσεις διασώσεως των διακινδυνευόντων με πνιγμό παρανόμων μεταναστών.

4. Θα ισχυριστούν μερικοί, ότι η αναδρομή στο ιστορικό παρελθόν, εμπεριέχει το στοιχείο του ξενοφοβικού συνδρόμου, είναι όμως τραγικό λάθος να παροραθή η ιστορική πραγματικότης, ότι κάθε σπιθαμή Ελληνικής γης απηλευθερώθη από την βάναυσο οθωμανική – μουσουλμανική δεσποτεία με ποταμούς αίματος και τύμβους οστέων και θα πρέπει εναύλως να ηχούν στη σκέψη μας οι λόγοι του αποθανόντος Πρωθυπουργού της γείτονος χώρας Τουργκούτ Οζάλ λέγοντας: «Οι διεκδικήσεις της Τουρκικής Πολιτείας εις βάρος της Ελλάδος μπορούν να υλοποιηθούν με την ειρηνική επέλασι μουσουλμανικών πληθυσμών σε αυτή, υπό την μορφή μεταναστευτικού ρεύματος». Πιστεύω ότι ουδείς εχέφρων θα επεθύμει να δη αυξανομένη την μουσουλμανική μειονότητα της Ελλάδος με ακρίτους πολιτογραφήσεις μεταναστών μουσουλμανικής θρησκευτικής παραδοχής, οι οποίοι θα απαιτήσουν αυτό που συμβαίνει στην Ελληνική Θράκη, δηλαδή να υποχωρή το ελληνικό δικαιϊκό σύστημα, έναντι της μουσουλμανικής Uma και του θρησκευτικού νόμου Sharia, να ισχύη εις όλην την Επικράτειαν.

5. Παρά τα φληναφήματα του Φαλμεράϊερ και άλλων συγχρόνων του θαυμαστών, ο Ελληνικός λαός αποτελεί Γένος και συνεπώς οι ντιρεκτίβες της Νέας Εποχής, διάβαζε του διεθνούς Σιωνιστικού τέρατος, που τώρα επιχειρεί να στραγγαλίση την οικονομική ζωή του Πλανήτη, δια πολυπολιτισμική σύνθεση της Ελληνικής Πολιτείας τυγχάνουν δια την συντριπτική πλειονοψηφία του Ελληνικού Λαού απαράδεκτες και επομένως το ζήτημα της αλλαγής του κώδικος ιθαγενείας πρέπει να τύχη της συγκεκριμένης ψήφου του Ελληνικού λαού.

6. Η έννοια του Γένους είναι σύμφυτος με το δίκαιο του αίματος και όχι με το δίκαιο του τόπου γεννήσεως, που ισχύει κυρίως σε νεοπαγή κρατικά σχήματα με χαρακτήρα μωσαϊκού εθνοτήτων όρα ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία κλπ.

7. Δεν αμφιβάλλω δια την φιλοπατρίαν των συνελλήνων όλων των κομματικών τάσεων και την μη εξάρτησί τους από ξένα κέντρα αποφάσεων αλλά νομίζω, ότι θα πρέπει εμπράκτως η φιλοπατρία και η ελευθερία όλων μας να αποδεικνύονται καθημερινώς.

ο Μητροπολίτης
+ ο Πειραιώς Σεραφείμ

Πηγή: http://lefteria.blogspot.com/2010/01/blog-post_6755.html

ΜΕΤΑ «ΑΠΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΥΜΑΤΑ» - ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ - ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΤΑ 12 ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ AH-64D LONGBOW - 100% Η ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΑΔΑ !!(ΠΙΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ, ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ)

A. Γεωργιάδης: "Σκηνίτες" οι βουλευτές έτσι και περάσει το νομοσχέδιο για την ιθαγένειαΗ επίμαχη δήλωση στο 4:00...

ΕΨ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΗΡΩΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ


ΕΣΥ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΙΑΡΗ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΤΟ ΧΡΩΣΤΑΣ ΑΚΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ....ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΣΥΝΕΡΓΟΣ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ....ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΛΕΞΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗ [ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΔΟΛ ΜΑΛΛΟΝ] ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΙΩΣΗ 3 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΚΛΕΒΕΙ ΣΠΙΤΙΑ ,ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΑ ΒΡΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΗΣ.
Κατάγεται από μια πρώην γαλλική αποικία, βρίσκεται στην Ελλάδα παράνομα. Μετανάστευσε εδώ – και έμεινε. Όλο του το σώμα είναι γεμάτο σημάδια από μαχαιριές και καύτρες. Αλλά όλα αυτά είναι «παράσημα» που «κερδήθηκαν» στο παρελθόν. Απόψε δεν φαίνεται να τον απασχολούν. Τουλάχιστον προς το παρόν. Το μόνο που ενδιαφέρει τόσο τον ίδιο όσο και τους υπολοίπους είναι να αποφασίσουν ποιες ομάδες και σε ποιο μέρος θα χτυπήσουν αυτό το βράδυ. Σήμερα είναι Σάββατο, οι περισσότεροι κάτοικοι της πόλης θα βγουν να διασκεδάσουν, να μεθύσουν και θα αποτελέσουν τα τέλεια θύματα για τους κλέφτες, που απλώς θα είναι εκεί, θα παρακολουθούν και θα περιμένουν να αδράξουν την κατάλληλη ευκαιρία.


Φοράνε όλοι μαύρα. Τίποτα έντονο, τίποτα που να μπορεί να κινήσει υποψίες. Είναι περιποιημένοι, λεπτοί, ψηλοί, δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του εξαθλιωμένου μετανάστη που εκλιπαρεί για μια θέση στον ήλιο του δυτικού πολιτισμού μας. Η όψη τους σε κάνει να μην πιστεύεις ότι πίσω τους κρύβουν μια σκοτεινή ζωή. Άλλωστε, μπήκαν στη «δουλειά» από ανάγκη και έμειναν διότι τους εξασφαλίζει πολύ περισσότερα από την επιβίωση. Δεν κουβαλάνε τσάντες ούτε πολλά χρήματα. Και σίγουρα όχι όπλα. Στις τσέπες, τα απολύτως απαραίτητα: τσιγάρα, κινητά, κλειδιά, μια τηλεκάρτα κι ένα μισοσπασμένο ψαλίδι. Τίποτα μεμπτό.
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=84&artid=4556699
ΕΤΣΙ ΜΠΡΑΒΟ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΙΓΑ -ΣΙΓΑ.
ΚΑΤΑ ΑΡΧΗΝ ΚΑΙ ΑΣ ΜΕ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΝΟΜΙΖΩ ΑΥΤΗ Η ΚΥΡΙΑ ΟΤΙ ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ.
ΠΑΝΤΩΣ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΙΣ ''ΧΑΡΕΣ'',ΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΙΡΟΠΙΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΗΣ.
Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ,ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΜΟΙΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΛΟΠΙΜΑΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΛΕΠΤΑΠΟΔΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑ ΣΠΡΩΧΝΟΥΝ.
ΚΑΙ Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΗΣ....
Κανείς δεν υποψιάζεται ότι μέσα σε αυτή την πόλη κρύβεται μια άλλη, το ίδιο ζωντανή και δυναμική, ωστόσο πολύ πιο επικίνδυνη. Κι όσο οι κάτοικοι αυτής της πόλης θα κοιτάζουν γύρω τους καχύποπτα, θα φοβούνται και θα οχυρώνονται πίσω από διπλοκλειδωμένες πόρτες, κάποιες φιγούρες κρυμμένες στο μισοσκόταδο θα περιμένουν υπομονετικά την ευκαιρία...

 Η ΚΥΡΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΑΣ ....ΑΠΕΙΛΕΙ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΑ ΦΙΓΟΥΡΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΥΠΟΜΟΝΕΤΙΚΑ ΝΑ ΜΑΣ   ΚΛΕΨΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΣΕΙ........
ΕΝΩ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ......