ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΤΕ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΝΟΜΙΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕΔηλώνουμε στον υπάλληλο ότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε να πληρώσουμε δίνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός μας. Ζητάμε να εκδοθεί απόδειξη με πίστωση (πιστωτικό) και να ανοίξουν την μπάρα.


Αν καθυστερούν ή δεν δίνουν πιστωτικό προειδοποιούμε ότι:

α) αν δεν ανοίξουν αμέσως την μπάρα καταστρατηγούν το συνταγματικό μας δικαίωμα για ελεύθερη μετακίνηση και διαπράττουν το ποινικό αδίκημα της παράνομης κατακράτησης.

β) αν δεν εκδώσουν την απόδειξη (πιστωτικό) διαπράττουν το φορολογικό αδίκημα της άρνησης εκδόσεως επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου.

γ) αν αρνηθούν να ανοίξουν διαπράττουν και το αδίκημα της πρόκλησης για εκτέλεση παράνομης πράξης.

Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και δεν βρίσκεται εκεί η αστυνομία, σπρώχνουμε τη μπάρα και περνάμε. Αν η τροχαία είναι παρούσα, φωνάζουμε τον αστυνομικό και ζητάμε να διατάξει τον υπάλληλο να μας κόψει πιστωτικό ή έντυπο αδυναμίας πληρωμής (οδηγίες γι’ αυτό παρακάτω ) διαφορετικά, εμείς μπορούμε να φύγουμε χωρίς να πληρώσουμε και η εταιρία διαπράττει φορολογικό αδίκημα.

Στην περίπτωση που δεν σηκώνουν τη μπάρα και δεν μας επιτρέπουν να περάσουμε, καλούμε την αστυνομία (η τροχαία που μπορεί να βρίσκεται εκεί είναι αναρμόδια), ζητάμε να συλληφθεί ο ταμίας και ο υπεύθυνος των διοδίων και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη με την αυτόφορη διαδικασία για παράνομη κατακράτηση.

Τι άλλαξε στον ΚΟΚ;

Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προστέθηκε η εξής παράγραφος:

«Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως.»

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να βεβαιώσει την τροχαία παράβαση ή να μου επιβάλλει πρόστιμο;
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να διαβιβάσει στην τροχαία ποιοι δεν πλήρωσαν και να κοπεί κλήση;

Όχι, ο παραχωρησιούχος είναι ιδιωτική εταιρία και δεν μπορεί να βεβαιώσει τροχαία παράβαση ούτε μπορεί να επιβάλει πρόστιμο. Ρητά προβλέπεται από την τελευταία διάταξη του νόμου, ότι πρόστιμο επιβάλει μόνο ο τροχονόμος και μάλιστα όταν διαπιστώσει την παράβαση αυτοπροσώπως. Δηλαδή, ο αστυνομικός πρέπει να είναι παρών κατά τη στιγμή που σπρώχνουμε τη μπάρα και τότε μόνο μπορεί να επιβάλει πρόστιμο.

Ποιά είναι τα αρμόδια αστυνομικά όργανα;

Αρμόδια να βεβαιώσει παραβάσεις του ΚΟΚ είναι η τροχαία.

Μπορεί να με σταματήσει μετά τα διόδια τροχονόμος και να μου ζητήσει απόδειξη ότι πλήρωσα;

Δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να μας υποχρεώνει να κρατάμε τις αποδείξεις. Εξάλλου αν έχουμε περάσει με ΤΕΟ-pass ή με e-pass δεν θα έχουμε απόδειξη. Επίσης η βεβαίωση της παράβασης πρέπει να γίνει “αυτοπροσώπως”, δηλαδή να μας δει ο ίδιος ο τροχονόμος να μην πληρώνουμε.

Μπορεί ο τροχονόμος να μου κόψει κλήση στηριζόμενος σε μαρτυρία άλλου ότι δεν πλήρωσα;

Όχι, ο τροχονόμος μπορεί να βεβαιώσει την παράβαση μόνο αν έχει διαπιστώσει ο ίδιος “αυτοπροσώπως” να μην πληρώνουμε.

Μπορεί να βεβαιωθεί η τροχαία παράβαση από τις κάμερες που υπάρχουν στα διόδια;

Όχι, διότι οι κάμερες που ο παραχωρησιούχος έχει τοποθετήσει, είναι παράνομες, έχουν τοποθετηθεί χωρίς άδεια της Αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου, τα προϊόντα τους αποτελούν παράνομα αποδεικτικά μέσα, που απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια. Επιπλέον η διάταξη λέει ότι ο τροχονόμος το διαπιστώνει «αυτοπροσώπως» και όχι μέσω της χρήσης τεχνικών μέσων

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή;

Όχι, δεν μπορεί να μας αρνηθούν να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή ακόμα κι αν δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε.

Έχω δικαίωμα να χρησιμοποιήσω την υποδομή χωρίς να πληρώσω εκείνη τη στιγμή;

Ναι, έχουμε το δικαίωμα να πληρώσουμε αργότερα. Συγκεκριμένα ο Ν. 3535 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης άρθρο 3ο, παρ.2 ΦΕΚ 41Α 23/2/2007) αναφέρει:

«Ο υπόχρεος δικαιούται να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος, χωρίς άλλη επιβάρυνση, εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της βεβαιώσεως του Παραχωρησιούχου με τον τρόπο που θα υποδείξει ο τελευταίος.»

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πληρώσουμε;

Όχι, πρέπει να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη. Αν δεν κόψει απόδειξη διαπράττει το φορολογικό αδίκημα της άρνησης έκδοσης επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου.

Δίνουμε τα στοιχεία μας;

Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τα στοιχεία μας. Αν υποχρεωθούμε να τα δώσουμε για να ξεμπερδέψουμε καλό είναι να δώσουμε τα κανονικά μας στοιχεία γιατί σε περίπτωση που η υπόθεσή μας δικαστεί θα είναι εις βάρος μας να έχουμε δώσει ψευδή στοιχεία.

Υπογράφουμε;

Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να υπογράψουμε κανένα έγγραφο. Αν συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής, υπογράφουμε, πριν όμως από την υπογραφή μας γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».

Αν δεν υπάρχει τροχαία μπορώ να σπρώξω την μπάρα όπως και πριν;

Ναι.

Αν είμαι απρόσεκτος και με δει ο τροχονόμος να μην πληρώνω τι μπορεί να μου συμβεί;

Το πρόστιμο είναι 200 ευρώ και είναι στην κρίση του τροχονόμου το αν θα αφαιρέσει τις πινακίδες, την άδεια και το δίπλωμα για 20 ημέρες.

Αν ο τροχονόμος με γράψει ενώ έχω ακολουθήσει τις οδηγίες τι γίνεται;

Με αντίγραφο της επί πιστώσει απόδειξης καταθέτουμε αναφορά στον διοικητή του τμήματος της τροχαίας για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος , με την ένδειξη «Κοινοποίηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» και ζητάμε την ακύρωση της κλήσης και την επιστροφή πινακίδων, άδειας και διπλώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τροχαία συχνά συμπεριφέρεται αυθαίρετα και έχουμε καταγράψει πολλά αντίστοιχα περιστατικά: Καλούμε τους πολίτες που τηλεφωνούν καθημερινά αναζητώντας απαντήσεις και τρόπους άμυνας απέναντι στην αυθαιρεσία των αστυνομικών υπαλλήλων της Τροχαίας Αττικής Οδού, αλλά και σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο συμβαίνουν αντίστοιχα περιστατικά, να καταθέτουν ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ κατά των αστυνομικών οργάνων που υπογράφουν την βεβαίωση της παράβασης. (χωρίς να έχουν βεβαιώσει αυτοπροσώπως ή όταν μας σταματούν πολλά χιλιόμετρα απο τους σταθμούς διοδίων – προφανώς ειδοποιημένοι). Όταν προσερχόμαστε στο οικείο αστυνομικό τμήμα παραλαμβάνουμε πρώτα την βεβαίωση παράβασης, σημειώνοντας πριν υπογράψουμε “με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου”, μετά υπογράφουμε και αμέσως καταθέτουμε την μηνυτήρια και πειθαρχική αναφορά που επισυνάπτουμε εδώ:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Διά του Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού (ή όποιου άλλου τμήματος μας κάλεσε)

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Του ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας)

ΚΑΤΑ

Του (ονοματεπώνυμο του αστυνομικού που υπογράφει την κλήση και του τμήματος που υπηρετεί)

Κε Υπουργε/Κε Εισαγγελέα

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 10 εδάφιο τελευταίο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε περίπτωση παράλειψης καταβολής διοδίου τέλους όπου αυτή προβλέπεται «Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως».

Επειδή, η αυτοπρόσωπη διαπίστωση της παράβασης, προκύπτει από την υπογραφή του παραβάτη οδηγού στο σώμα της Πράξης Βεβαίωσης της Παράβασης (κλήσεως).

Επειδή, σήμερα ….. ………………………………………..(ημερομηνία)…………………………………………., κλήθηκα από το Α.Τ. .………………………………….(Αττικής οδού ή άλλο) να παραλάβω την με αριθμό …………. Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (Κλήση), που εκδόθηκε από τον …………………………………………………………………………………………(ονοματεπώνυμο αστυνομικού) στις ………………………………. (ημερομηνία) και ώρα………………………………., σύμφωνα με την οποία, διήλθα δήθεν από τον σταθμό διοδίων ………………………………………………………(περιοχή) χωρίς να καταβάλω διόδιο τέλος.

Επειδή, κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, κανένα αστυνομικό όργανο δεν βρισκόταν στο σταθμό διοδίων.

Επειδή, κατά τα ανωτέρω, ουδείς αστυνομικός μου ένευσε να σταματήσω προκειμένου να βεβαιωθεί παράβαση.

Επειδή, ως εκ τούτου, ουδείς αστυνομικός διαπίστωσε αυτοπροσώπος παράβαση συνιστάμενη στην παράλειψη καταβολής διοδίου τέλους.

Επειδή, ο υπογράφων την Πράβη Βεβαίωσης (κλήση) αστυνομικός, εξέδωσε αυτήν παρά το γεγονός ότι δεν διαπίστωσε αυτοπροσώπως οποιαδήποτε παράβαση.

Επειδή, ως εκ τούτου, ο εκδόσας την κλήση αστυνομικός παρέβη το καθήκον του, το οποίο συνίσταται στην εφαρμογή του νόμου, και ειδικότερα στην έκδοση Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης (κλήσης), μόνον μετά από αυτοπρόσωπο διαπίστωσή της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ – ΖΗΤΩ

Την πειθαρχική και ποινική δίωξη του ……………………………………………………………………………..(ονοματεπώνυμο αστυνομικού) για παράβαση καθήκοντος και τη νόμιμη τιμωρία του.

Αθήνα…(ημερομηνία)…

Ο ΜΗΝΥΤΗΣ/ΑΝΑΦΕΡΩΝ


Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Η Ελλάδα πρέπει να διαθέτει υψηλή στρατηγική και για τα 4 σημεία του ορίζοντοςΠροσφάτως σε μία κατ’ ιδίαν συνάντηση με πολιτικούς και αναλυτές γεωπολιτικών ζητημάτων εξέθεσα τις απόψεις μου περί Ελληνικού Imperium. Ανάμεσά τους υπήρχαν ωρισμένοι επαγγελματίες αναλυτές που εμφανίζονται στα μμε ομιλώντας περί γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής, και οι οποίοι απέδειξαν για μίαν εισέτι φοράν ότι ο εθισμός της σκέψεως σε στερεότυπα, προξενεί αποστέωση του πνεύματος.
Όλοι απέρριψαν ως εξωπραγματικές τις απόψεις μου χωρίς να αντιτάξουν κάποιο λογικό επιχείρημα παρά μόνον αφορισμούς βασισμένους στο συναίσθημα της μειονεξίας.
Το ιδεολογικό εκκρεμές της συζητήσεως από την δική τους πλευρά ταλαντεύετο μεταξύ άξονος ΗΠΑ-Ελλάδος-Ισραήλ και άξονος Ρωσσίας-Ελλάδος-Ιράν. Δηλαδή είτε θα συμμαχήσουμε με τις ΗΠΑ είτε με την Ρωσσία.
Για ποιόν λόγο να συμμαχήσουμε με κάποιον απ’ αυτούς τους δύο άξονες; ρώτησα. Προφανώς για να αντιμετωπίσουμε την τουρκική επιθετικότητα, απαντούσαν οι συνομιλητές μου.
Ήταν ολοφάνερο ότι όλοι τους όταν μιλούσαν για στρατηγική, στο μυαλό τους είχαν έναν εχθρό, την Τουρκία. Και όταν ανέλυαν τα πιθανά πλεονεκτήματα μίας συμμαχίας, είχαν στο μυαλό τους μόνον το Ανατολικό Μέτωπο.
Τους εξήγησα ότι η βασική παραδοχή από την οποία εκκινείται η επιχειρηματολογία τους, ήταν παντελώς λανθασμένη. Είναι αδιανόητο το Ελληνικό Έθνος να μην διαθέτει στρατηγική για τα 4 σημεία του ορίζοντος.
Πρέπει να έχουμε στρατηγική για τον Βορρά, για τον Νότο, για την Δύση, και την Ανατολή.

Η Ελλάδα πρέπει να έχει σχέδια για τα βόρεια σύνορά της μέχρι το Βερολίνο. Συγχρόνως πρέπει να καθορίσει την πολιτική της στην Αφρική, στα νότια σύνορά μας. Πρέπει να καθορίσει τί θα πράξει μέχρι το Γιβραλτάρ και πώς θα συμπεριφέρεται στους δυτικοευρωπαίους. Πρέπει να καθορίσει στρατηγική για τον Καύκασο και τις Παρευξείνιες χώρες. Πρέπει να καθορίσει στρατηγική για την Μέση Ανατολή. Πρέπει να καθορίσει στρατηγική για την Ασία μέχρι την Άπω Ανατολή.
Προφανώς μία τέτοια γεωστρατηγική αντίληψη εμπεριέχει μία παγκόσμια προοπτική, η οποία ενέχει και το στοιχείο του επεκτατισμού. Όχι κατ’ ανάγκην εδαφικού επεκτατισμού, αλλά οπωσδήποτε οικονομικού, πολιτικού, δημογραφικού, και πολιτισμικού επεκτατισμού.
Είναι αδιανότητο να ακούω συνομιλητή μου, ο οποίος δηλώνει ειδικός στην γεωπολιτική και την γεωστρατηγική, να σηκώνει τον τόνο της φωνής του δίκην ροπάλου για να θίξει τις απόψεις μου επειδή το μυαλό του βλέπει ως εχθρό μόνον την νεοθωμανική Τουρκία. Γιά τον καθηγητή της παρέας ήταν αδιανόητο το Ελληνικό Έθνος να έχει βλέψεις στην Βόρεια Ευρώπη, στον Δυτικό κόσμο, στην Αφρική, ή στον Καύκασο ή στην Άπω Ανατολή.
Όπως είχα γράψει στο παρελθόν, «Ανεξάρτητο Ελληνικό έθνος-κράτος σήμερα, ίσον Ελληνικό imperium. Στην σημερινή εποχή όσοι αφελείς μιλάνε για ανεξάρτητη Ελλάδα, χωρίς να συνδυάζουν την εθνική ανεξαρτησία με επεκτατική πολιτική, δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Η διεθνής τάση είναι οι γεωπολιτισμικές ζώνες-κράτη, η Ευρασία, η Ενωμένη Ευρώπη, ο Παναφρικανισμός, ο Πανσλαβισμός, ο Παντουρκισμός, ο Παναραβισμός, ο Παγγερμανισμός, ο Παντουρανισμός.
Ανεξάρτητο έθνος-κράτος Ελλάδος σημαίνει αυτομάτως και ισχυρό επεκτατικό κράτος. Μάλιστα ένα ανεξάρτητο Ελληνικό έθνος-κράτος απαιτεί την δημιουργία πολλών κρατών-πελατών (patron-client state relationships κατά την ρωμαϊκή παράδοση) τα οποία θα λειτουργούν ως δορυφόροι και ως προφυλακτήρες για την επιβίωση του Ελληνικού Έθνους από τους εχθρούς που το περιβάλλουν. Όσοι ευαγγελίζονται εθνική ανεξαρτησία χωρίς να εξηγούν με ποιούς συμμάχους, με ποιούς πολλαπλασιαστές ισχύος, με ποιά προβολή ισχύος, εκστομίζουν λόγια του αέρος».
Και αλλού είχα γράψει, «Εδώ και χιλιετίες ο πολιτισμός και η θρησκεία αποτελούν πεδία πολέμου. Χρειαζόμαστε ένα πανίσχυρο Ελληνικό πολιτισμικό και θεολογικό imperium. Μία παγκόσμια θεώρηση των πραγμάτων. Ο πολιτισμικός και θεολογικός επεκτατισμός του Ελληνισμού, ισοδυναμεί με επέκταση των συνόρων του Έθνους. Και πρέπει να πραγματοποιηθεί με κάθε μέσον, είτε ειρηνικό είτε πολεμικό».
Ένας απλός παρατηρητής θα διαπιστώσει εύκολα ότι στην σημερινή Ελλάδα όλοι οι θεωρητικολογούντες περί την γεωπολιτική και γεωστρατηγική, πάντα μα πάντα αποσιωπούν την ΒΑΣΙΚΗ τους ΠΑΡΑΔΟΧΗ. Ήτοι, βλέπουν μόνον έναν εχθρό, την Τουρκία.
Και μάλιστα η θεώρησή τους είναι καθαρώς αμυντική: να μην μας πάρουν οι νεοθωμανοί την Θράκη, το Αιγαίο, και την Κύπρο. Μόνον εκεί στρέφεται το βλέμμα τους. Μέχρι εκεί φθάνει ο γεωπολιτικός τους ορίζοντας.
Αν αυτό που λέω είναι λάθος, ας με διαψεύσουν οι εν ενεργεία στρατιωτικοί.
Υπάρχουν σήμερα Ελληνικά επιθετικά σχέδια για την απελευθέρωση και ανακατάληψη του κατεχομένης Κύπρου ή μόνον αμυντικά σχέδια αποτροπής υποδουλώσεως και της υπολοίπου νήσου;
Υπάρχουν επιθετικά σχέδια απελευθερώσεως της κατεχομένης Ιωνίας; Εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχουν. Γίνονται κατά καιρούς ασκήσεις επί χάρτου για ενδεχόμενα αντίποινα σε περίπτωση προσβολής Ελληνικής νήσου στο Αιγαίο. Αλλά μέχρι εκεί. Εγώ ομιλώ για ανακατάληψη της Ιωνίας. Και τέτοιου είδους σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν πολιτικές, δημογραφικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές, οικονομικές, διοικητικές παραμέτρους, πλην του καθαρώς στρατιωτικού σκέλους.
Ακολουθεί παράγραφος και σύνδεσμος από ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο «Το σχέδιο «BALYOZ» («Βαριά») και οι Ελληνικές αδυναμίες», σχετικώς με τις αμυντικές διατάξεις στον Έβρο και την αμυντική συμπεριφορά. Προσοχή στην ακόλουθη φράση:
Η οικειοθελής αφαίρεση από τις δυνατότητές μιας δύναμης του «Επιθετικού Πνεύματος», και η πρόσδεσή της σε ένα στείρο και αναποτελεσματικό αμυντικό δόγμα, έχει σαν αποτέλεσμα την σταδιακή μετατροπή της σε «τοπομαχική δύναμη».
Επομένως όσοι εκ των συνομιλητών μου ωρύοντο υπέρ μίας συμμαχίας με ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν διέφεραν και πολύ από την άλλη μερίδα η οποία συνηγορούσε υπέρ Ρωσσίας-Ιράν.  Και οι δύο αντιλήψεις είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Μία βασική παραδοχή. Προστασία της Ελλάδος από την Τουρκία.
Μα αυτό δεν είναι μακροπρόθεσμη στρατηγική, αντέταξα. Αυτό αποτελεί θεοποίηση του ραγιαδισμού και της μειονεξίας.
Η Ελλάδα πρέπει να ενστερνιστεί το Imperium. Οφείλει να παρεμβαίνει προληπτικώς στα 4 σημεία του ορίζοντος συγκρουομένη με εχθρικές πολιτικές, δημογραφικές, οικονομικές, στρατιωτικές, πολιτισμικές, και θρησκευτικές δυνάμεις.
Αφού ενσωματώσει στην υψηλή της στρατηγική την έννοια των πολλαπλασιαστών ισχύος, οφείλει να προβάλλει την ισχύ της σε υπερπόντια εδάφη.
Είναι αδιανόητο να παραμένουμε αδιάφοροι και παθητικοί όταν σε όλη την Αφρική γίνονται θρησκευτικοί και δημογραφικοί πόλεμοι, όταν η Βόρεια και Κεντρική Αφρική σείεται από ισλαμικά κινήματα.
Είναι αδιανόητο να παραμένουμε αδιάφοροι και παθητικοί όταν στα δυτικά μας σύνορα έχει δημιουργηθεί ένα νεοφιλελεύθερο ευρωατλαντικό στρατόπεδο το οποίο μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση απειλούν να κατασπαράξουν το Έθνος μας.
Είναι αδιανόητο να είμαστε απόντες από τις Παρευξείνιες Χώρες. Δηλαδή αφήνουμε όλους τους άλλους, Ρώσσους, Ουκρανούς, Ρουμάνους, Γεωργιανούς, Αρμενίους, και Τούρκους να αναδιανέμουν μεταξύ τους τα ΔΙΚΑ μας ΕΔΑΦΗ, και να διοικούν τους ΔΙΚΟΥΣ μας ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ χωρίς να μας ρωτούν. Χωρίς να μας λογαριάζουν στην μοιρασιά.
Ποιά είναι η υψηλή σας στρατηγική για την Δύση, τον Βορρά, και τον Νότο; Ρωτούσα διαρκώς τους συνομιλητές μου. Ουδεμία σοβαρή απάντηση έλαβα, πλην συναισθηματικών αφορισμών εδραζομένων στην μειονεξία και στην καχεκτική πνευματική ανάπτυξη.
ΠΗΓΗ