ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Ραδάμανθυς, ένας από τους τρεις κριτές του Άδη


Ο Ραδάμανθυς στην ελληνική μυθολογία ήταν ήρωας της Κρήτης, ένας από τους γιούς του Δία και της Ευρώπης, αδελφός του Μίνωα και του Σαρπηδόνα.
Ο Ραδάμανθυς, όπως και τα αδέλφια του, ανατράφηκε από τον βασιλιά της Κρήτης Αστερίωνα, στον οποίο ο Δίας είχε εμπιστευθεί την Ευρώπη. Σύμφωνα με τοπική, περισσότερο, παράδοση, ο Ραδάμανθυς φημιζόταν για τη σοφία και για τη δίκαιη κρίση του. Σε αυτόν αποδιδόταν η σύνταξη του Κρητικού Κώδικα. Μετά τον θάνατό του λοιπόν, ο Πλούτωνας του ανέθεσε να δικάζει τους νεκρούς στον Άδη, μαζί με τον Μίνωα και τον Αιακό. Κατά μία εκδοχή, προς το τέλος του βίου του ο Ραδάμανθυς εξορίσθηκε, ίσως οικειοθελώς, από την Κρήτη, και πήγε στη Βοιωτία, όπου και πήρε ως σύζυγό του την Αλκμήνη, που είχε χηρεύσει. Κατά τον Όμηρο ο Ραδάμανθυς ταξίδεψε με πλοία των Φαιάκων στην Εύβοια αναζητώντας τον Γίγαντα Τιτυό.
Ο Ραδάμανθυς φέρεται να είχε δύο παιδιά, τον Ερυθρό και τον Γόρτυ.

S-300PMU-1 Η ΠΡΩΤΗ ΒΟΛΗ ΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΟΠΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


ΕΙΡΕΣΙΩΝΗ Α'


Τὸ τραγούδι διασῴζουν ὁ συντάκτης τοῦ ψευδηροδοτείου Βίου τοῦ Ὁμήρου καὶ ἡ Σούμμα 15. δημοτικὸ τῆς Σάμου ὁπωσδήποτε ἀρχαιότερο τοῦ 500 π.Χ., ποὺ ἴσως φτάνει καὶ μέχρι τὸν Ζ΄ π.Χ. αἰῶνα. γλῶσσα αὐθεντικὴ καὶ ἀρχαϊκὴ ἰωνικὴ τῆς Σάμου. δακτυλικὸ ἑξάμετρο, μέτρο τῆς ἐπικῆς ποιήσεως σὲ κατ΄ οὐσίαν λυρικὸ κομμάτι, πρᾶγμα ποὺ μαρτυρεῖ χρόνο ἀρχαιότερο ἀπὸ τὴν ἄνθησι τῆς τυπικῆς λυρικῆς ποιήσεως καὶ θυμίζει τὰ λεγόμενα Προοίμια ἢ Ὁμηρικοὺς Ὕμνους, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι στὴν οὐσία τους λυρικά. ἀπουσία κάθε ἴχνους θρησκείας, καθὼς καὶ νομίσματος. αὐθεντικὸ παιδικὸ τραγούδι. ὁ συντάκτης τοῦ Βίου, ὁ ὁποῖος τόσο τὸ κομμάτι αὐτὸ ὅσο καὶ πολλὰ ἄλλα ἀρχαϊκὰ ἀδέσποτα καὶ δημοτικά, ἐπικὰ στὸ μέτρο καὶ λυρικὰ στὴν οὐσία, ὅλα σὲ ἰωνικὴ διάλεκτο, προσπαθεῖ νὰ τὰ περάσῃ ὅλα σὰ χάντρες στὸ νῆμα τοῦ Βίου, προφανῶς γιὰ νὰ τὰ περισώσῃ καὶ γιὰ νὰ αἰτιολογήσῃ τὴν ὕπαρξί τους στὴν παράδοσι, στὴν εἰσαγωγὴ γιὰ τὴν εἰρεσιώνη αὐτὴ λέει ὅτι τὴν τραγουδοῦσε ὁ τυφλὸς καὶ φτωχὸς Ὅμηρος στὴ Σάμο ἀπὸ ἀρχοντικὸ σὲ ἀρχοντικό, ὁδηγούμενος ἀπὸ τὰ παιδιὰ ποὺ τραγουδοῦσαν κι αὐτὰ μαζί του. στὰ ἐπιλεγόμενα ὅμως γιὰ τὸ τραγούδι λέει˙ Ἤιδετο δὲ τάδε τὰ ἔπεα ἐν τῇ Σάμῳ ἐπὶ πολὺν χρόνον ὑπὸ τῶν παίδων, ὅτε ἀγείροιεν ἐν τῇ ἑορτῇ τοῦἈπόλλωνος. ἡ ἑορτὴ αὐτὴ πιθανῶς ἦταν ἡ ἴδια ἡ ἰσημερία καὶ πρωτοχρονιά, διότι τέτοια μέρα ἦταν εὐνόητο νὰ ἑορτάζεται ὁ Ἀπόλλων - Ἥλιος. αὐτὸ φυσικὰ δείχνει ὄχι τὴν ἀρχικὴ πραγματικότητα, ἀλλ᾽ ἐκείνη τοῦ Β΄ π.Χ. αἰῶνος, ὅταν βρῆκε καὶ περισυνέλεξε τὸ ᾆσμα ὁ συντάκτης τοῦ Βίου. ἡ ἑορτὴ ὁρίζεται ἢ μετασκευάζεται καὶ σὲ μεταγενέστερο χρόνο. ἐπίσης ὁ στίχος 10 μὲ τὴν ἀπροσδόκητη καὶ σαφῶς ἀταίριαστη ἀναφορὰ τῆς χελιδόνος εἶναι προφανῶς προσθήκη ἢ διασκευὴ νεώτερη τοῦ 432 π.Χ., ὅταν ἡ πρωτοχρονιὰ μετατέθηκε ἀπὸ τὴ φθινοπωρινὴ στὴν ἐαρινὴ ἰσημερία, ὁπότε ἡ εἰρεσιώνη αὐτὴ χρησιμοποιήθηκε καὶ ὡς χελιδόνισμα. στὸ κείμενο τῆς Σούμμας ἡ προσθήκη ἔχει καὶ προέκτασι μὲ ὀνομαστικὴ ἀναφορὰ τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ συνεπῶς εἰσδοχὴ θρησκευτικοῦ στοιχείου ποὺ χαρακτηρίζει τὴν ὄψιμη ἐποχή. ὅλη μαζὶ ἡ προσθήκη ἔχει ὡς ἑξῆς.

νεῦμαί τοι νεῦμαι ἐνιαύσιος ὥστε χελιδὼν
ἕστηκ᾽ ἐν προθύροις ψιλὴ πόδας. ἀλλὰ φέρ᾽ αἶψα
πέρσαι τῷ Ἀπόλλωνος γυιάτιδος ....................
ΠΗΓΗ

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ.


Τὰ κάλαντα σὰν ἔθιμο εἶναι ἀρχαϊκὸ ἑλληνικὸ καὶ ῥωμαϊκό, καὶ μᾶλλον προϊστορικὸ καὶ γιὰ τὰ δύο ἔθνη. σὰν τωρινὸ ἑλληνικὸ εἶναι μιγαδικὸ ἑλληνορρωμαϊκό. ἡ λέξι κάλαντα εἶναι λατινική. στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα τὰ κάλαντα ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀγερμούς, δηλαδή τοὺς ἐράνους. καὶ λέγονταν ἔτσι ἀκριβῶς κι αὐτὰ ἀγερμοί, ἑνῷ εἶχαν καὶ τὶς ἰδιαίτερες ἐποχιακὲς ὀνομασίες εἰρεσιῶναι, χελιδονίσματα, καὶ κορωνίσματα. λέγονταν βέβαια ἀγερμοὶ (ἀπὸ τὸ ῥῆμα ἀγείρω, ποὺ θὰ πῇ ἀθροίζω, μαζεύω, ἐρανίζομαι) καὶ ὅλοι γενικῶς οἱ ἔρανοι. ὁ ἔρανος χορηγιῶν μεταξὺ τῶν ὑποστηρικτῶν ἑνὸς πολιτικοῦ γιὰ τὴν οἰκονομικὴ στήριξι τοῦ πολιτικοῦ ἀγῶνος του1, ἡ ζητιανιὰ τῶν φτωχῶν στ΄ ἀρχοντικὰ ποὺ γλεντοῦσαν2, ἢ στοὺς ναοὺς ποὺ πανηγύριζαν3, ἡ θρησκευτικὴ καὶ βακούφικη ζητεία σιτηρῶν καὶ ἄλλων ἀγροτικῶν προϊόντων γιὰ τοὺς ναοὺς καὶ τὰ μοναστήρια τῶν θηλυκῶν ἰδίως θεοτήτων Ῥέας, Εἰλειθυίας, Μητρός, Κυβέλης, Ἀρτέμιδος, Ἥρας, Νυμφῶν, καὶ πολλῶν ἄλλων4, ἀλλὰ κυρίως καὶ ἐν τέλει ἀγερμοὶ λέγονταν αὐτὰ ποὺ τώρα λέμε κάλαντα ἢ κόλιντα τῶν παιδιῶν. πρὶν ὅμως πῶ γιὰ τοὺς ἀγερμοὺς ἢ κάλαντα, πρέπει νὰ πῶ ὡρισμένα πράγματα γιὰ τὰ ἡμερολόγια τῶν ἀρχαίων. κατὰ τὴν ἀρχαιότητα τὰ ἡμερολόγια δὲν ἦταν ἀκριβῆ καὶ οἱ ἡμεροδεῖκτες, εἴτε σὰν κρεμαστάρια τοῦ τοίχου εἴτε σὰ σημειωματάρια ἐπιτραπέζια εἴτε σὰ βιβλιαράκια τῆς τσέπης, δὲν ὑπῆρχαν. τὸ ἀρχαιότερο ἡμερολόγιο τοίχου ἢ τραπέζης ἔγραψε κατὰ τὸν Δ΄ π.Χ. αἰῶνα ὁ σύγχρονος τοῦ Ἀριστοτέλους μαθηματικὸς καὶ ἀστρονόμος Εὔδοξος ὁ Κνίδιος. γι΄ αὐτὸ λεγόταν Εὐδόξου Τέχνη. πιὸ μπροστὰ ὁ ἁπλὸς λαὸς καὶ κυρίως ὁ ἀγρότης μάθαινε τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἔτους ἢ καὶ τοῦ μηνὸς ὡς ἄγγελμα ἀπὸ τὰ μικρὰ παιδιὰ ποὺ ἔλεγαν τὰ κάλαντα. ἀκριβέστερα τὶς ἡμερολογιακὲς ἀλλαγὲς στὸ λαὸ τὶς ἀνακοίνωναν μὲ τὰ παιδιὰ ἐκεῖνοι ποὺ ἀσχολοῦνταν μὲ τὸ ἡμερολόγιο, τὸ ὁποῖο, ὅπως λέει ὁ ποιητὴς Ἡσίοδος, ἦταν Ἔργα καὶ ἡμέραι, δηλαδὴ Καζαμίας, ἀγροτικὸ ἡμερολόγιο. τὰ παιδιὰ μετέφεραν στὸ λαὸ τὸ μήνυμα τῆς χρονικῆς ἀλλαγῆς μὲ μηνυτήρια κι εὐχετήρια τραγουδάκια, ὁ δὲ λαὸς ἔδινε στοὺς μικροὺς ἀγγελιοφόρους φιλοδωρήματα. στὴν ἀρχή, ποὺ δὲν ὑπῆρχε νόμισμα, τὰ φιλοδωρήματα ἦταν καρποί, ἰδίως ξηροὶ ἢ λιασμένοι, ἀμύγδαλα, καρύδια, ξυλοκέρατα, σῦκα, αὐγά, τυρί, κρέας, ψωμιά, κουλοῦρες, κρασὶ στὸ ποτήρι, σιτάρι, κριθάρι, μέλι, ἅλας, καὶ διάφορα ἄλλα καλούδια ἀπὸ τὸ κελλάρι τοῦ σπιτιοῦ. ἀργότερα ἦταν καὶ νομίσματα μικρῆς ἀξίας, ὀβολοὶ καὶ ἡμιώβολα ἢ ἤμαιθα.
Στοὺς ἀρχαίους ἑλληνικοὺς παιδικοὺς ἀγερμοὺς ἀναφέρονται οἱ κωμικοὶ ποιηταὶ Ἀριστοφάνης ( Ε΄ π.Χ. αἰ.) Ἔφιππος, καὶ Ἁγνοκλῆς ὁ Ῥόδιος, ὁ ἰαμβικὸς ποιητὴς Φοίνιξ ὁ Κολοφώνιος, ὁ ἱστορικὸς τῶν ἀλεξανδρινῶν χρόνων Θέογνις, οἱ λεξικογράφοι Πάμφιλος Ἀλεξανδρεύς, καὶ Ἡσύχιος Ἀλεξανδρεύς, ὁ λόγιος ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης Εὐστάθιος, ὁ Ἰωάννης Τζέτζης, καὶ κυρίως ὁ Πλούταρχος (Α΄-Β΄ μ.Χ. αἰ.), ὁ ἀνώνυμος συγγραφεὺς τοῦ Β΄ π.Χ. αἰῶνος ποὺ ἔγραψε τὸν ψευδηροδότειο Ὁμήρου βίον, ὁ συγγραφεὺς τοῦ Γ΄ αἰῶνος Ἀθήναιος, καὶ ἡ ἀρχαία ἐγκυκλοπαίδεια Σούμμα5. οἱ τέσσερες τελευταῖοι διέσωσαν καὶ τέσσερα πολὺ ἀρχαιότερά τους δημοτικὰ τραγούδια καλάντων, δύο στὴν ἰωνικὴ διάλεκτο τῆς Σάμου καὶ τῆς Κολοφῶνος, ἕνα στὴ δωρικὴ τῆς Ῥόδου, καὶ ἕνα στὴν πρότερη κοινὴ ἑλληνικὴ τὴ λεγομένη καὶ ἀττική. τὰ δύο εἶναι ἀρχαιότερα τοῦ 500 π.Χ. καὶ τ᾽ ἄλλα δύο νεώτερα.
ΠΗΓΗ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

ΔΟΣΙΛΟΓΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΟΣ:"ΚΑΛΑ ΕΚΑΝΕ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΒΑΛΕ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ..."

Ο Άδωνις στο crash
Ο ΔΟΣΙΛΟΓΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΟΥ ΣΤΟ CRASH ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΤΣΙΠΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ "ΚΑΛΑ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΒΑΛΕ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ".
ΕΠΙΣΗΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ "Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ".
ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ."ΞΟΔΕΥΑΜΕ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΙΧΑΜΕ.ΖΟΥΣΑΜΕ ΤΡΩΓΟΝΤΑΣ ΛΕΦΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ" ΛΕΕΙ Ο ΔΟΣΙΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ "ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΧΑΡΗ.ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΔΑΝΕΙΖΕΙ ΜΕ 0,65% ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΕΝ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ ΧΑΡΗ;"

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ:" ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΥΤΑΝΑ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΓΕΝΝΗΣΕ"

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ...ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ...ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ.
ΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ,ΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ,
ΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Ο ΑΕΡΑΣ,
ΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ,
ΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΝΕΦΟ,
ΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ,
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ.
ΚΑΙ ΣΑΝ ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ,
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ,
ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ 
ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
ΔΙΟΤΙ ΕΚΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ...
ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΠΗΚΑΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΠΟ,
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΟΥΤΑΝΑ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΓΕΝΝΗΣΕ.

ΠΡΟΒΑΤΟ εισβολές σε σπίτια και χώρους εργασίας.Αγριεύουν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ.

Αγριεύουν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ: Εισβολές σε σπίτια και χώρους εργασίας Πιο... τολμηροί θα γίνουν εφεξής οι ελεγκτές του Χάρη Θεοχάρη, καθώς εκτός του ότι αποκτούν, πλέον, δικαίωμα 48ωρου «λουκέτου» σε όσες επιχειρήσεις δεν εκδίδουν αποδείξεις, θα μπορούν να κάνουν έλεγχο υπό προϋποθέσεις και στα σπίτια των φορολογούμενων, χωρίς να χρειάζονται άδεια εισαγγελέα!

Ειδικότερα, σύμφωνα με διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο για τα ακίνητα, "η είσοδος στην κατοικία του φορολογούμενου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, εκτός εάν αυτή έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο και ως χώρος άσκησης επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην τελευταία περίπτωση η πρόσβαση αφορά μόνο τους χώρους, στους οποίους ασκείται η επαγγελματική δραστηριότητα".

Η διάταξη που καταργείται προέβλεπε ότι σε κάθε περίπτωση, δηλαδή ακόμα και αν η κατοικία του φορολογούμενου έχει δηλωθεί ως έδρα της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για να διενεργηθεί έλεγχος κατ' οίκον, θα έπρεπε να υπάρχει άδεια εισαγγελέα.

Παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων όλο το 24ώρο, ενώ προβλέπεται πως εκτός από το ΣΔΟΕ, θα μπορούν να αναστέλλουν τη λειτουργία επαγγελματικών εγκαταστάσεων και οι ελεγκτές που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, μετά τη διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων.
ΠΗΓΗ

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Νομπελίστας Χ.Πισσαρίδης: "ΑΜΕΣΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ"!

Σε μια δήλωση-βόμβα προχωρά ο Κύπριος νομπελίστας οικονομολόγος και καθηγητής οικονομικών του LSE Χριστόφορος Πισσαρίδης, ο οποίος σε ομιλία του σήμερα στο London School of Economics αποκηρύσσει το ευρώ (αν και πρώην βασικός υποστηρικτές του κοινού νομίσματος) με το σκεπτικό πως «διχάζει την Ευρώπη» και ζητώντας ευθέως την διάλυσή του.
Στην σημερινή του ομιλία παραδέχθηκε ευθαρσώς ότι έκανε λάθος όταν υποστήριξε τη δημιουργία του ευρώ και πλέον λέει ότι πρέπει να διαλυθεί η Ευρωζώνη όπως τη γνωρίζουμε και όπως λειτουργεί.

Είναι ο ίδιος που αρνήθηκε να αναλάβει υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Αναστασιάδη τον περασμένο Φεβρουάριο.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τον βρετανικό Τύπο ο Σερ Πισσαρίδης δηλώνει ότι ακόλουθα: «Το ευρώ θα πρέπει είτε να διαλυθεί με έναν ελεγχόμενο τρόπο ή τα κύρια μέλη του θα πρέπει να κάνουν τα αναγκαία το συντομότερο δυνατό, ώστε να το καταστήσουν φιλικό προς την ανάπτυξη και την απασχόληση. Δεν θα πάμε πουθενά εάν συνεχίσουμε με την τρέχουσα γραμμή μιας ad-hoc χάραξης πολιτικής και με ασυνεπείς πολιτικές ελάφρυνσης χρέους. Οι τακτικές που εφαρμόζονται τώρα για να σταθεροποιηθεί το ευρώ κοστίζουν στην Ευρώπη θέσεις εργασίας και δημιουργούν μια χαμένη γενιά μορφωμένων νέων ανθρώπων. Δεν είναι αυτό που μας υποσχέθηκαν οι ιδρυτικοί πατέρες».

Η Telegraph επισημαίνει ότι ορισμένοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν πως η Ευρώπη δεν μπορεί να εφαρμόσει τις πολιτικές που χρειάζονται για να τονώσουν την ανάπτυξη και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίες, εξαιτίας των μεγάλων διαφορών στις οικονομίες σε όλη την περιοχή.
ΠΗΓΗ

Κάποιος να τον μαζέψει: Επανάσταση και δικτατορία ονειρεύεται ο Δ.Κουτσούμπας...

Ορισμένα κόμματα και ορισμένοι πολιτικοί έχουν ασυλία να λένε ότι θέλουν και όπως το θέλουν ακόμα και αν ευθέως απειλούν με κατάλυση της δημοκρατίας;

Φαίνεται πώς, ναι, από την στιγμή που είναι ακόμα ελεύθερος και δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος χωρίς περιστροφές είπε τα ακόλουθα εξόχως "επαναστατικά" πλην όμως 100% παράνομα ως περιεχόμενο από όποια άποψη και αν το δει κανείς:

«Το ΚΚΕ δεν εγκατέλειψε ποτέ το στρατηγικό του στόχο, το σοσιαλισμό, δεν αποκήρυξε ποτέ την ταξική πάλη, τη σοσιαλιστική επανάσταση, την ανάγκη ανατροπής της δικτατορίας μιας μειοψηφίας, δηλαδή της αστικής τάξης, των εκμεταλλευτών και την αντικατάστασή της με τη δικτατορία της πλειοψηφίας, που είναι το προλεταριάτο, η εργατική τάξη, οι εκμεταλλευόμενοι» υπογράμμισε στη διάρκεια πολιτικής-πολιτιστικής εκδήλωσης της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ, στο ΣΕΦ, για τα 95 χρόνια του ΚΚΕ χθες το βράδυ.

Πόσο πιο σαφής να γίνει πια; Θεωρεί δικτατορία της μειοψηφίας το νυν πολιτικό σύστημα της χώρας και θέλει να το ανατρέψει με επανάσταση και να εγκαθιδρύσει την δική του δικτατορία της πλειοψηφίας!

Και συνέχισε:

«Ο 21ος αιώνας θα είναι αιώνας νέων επαναστάσεων, νέων εξεγέρσεων, της ανίκητης πορείας του σοσιαλισμού- κομμουνισμού. Οι μέρες που λαχταράμε όλοι θα ΄ρθούν.

Ο πάγος που ράγισε με την Κομμούνα του Παρισιού για 72 μέρες, ο πάγος που έσπασε με την Οκτωβριανή επανάσταση το 1917 για 72 χρόνια και που την ακολούθησαν κι άλλες δεκάδες επαναστάσεις και εξεγέρσεις σε όλο τον κόσμο, αυτός ο πάγος που έσπασε και ο δρόμος που επιτέλους χαράχτηκε, εμείς οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες , οι κνίτες και οι κνίτισσες, οι προλετάριοι της χώρας μας, όλων των χωρών του κόσμου, καλούμαστε να τον κατακτήσουμε και να τον περπατήσουμε στον 21ο αιώνα μέχρι τέλους, οριστικά και αμετάκλητα αυτήν τη φορά» κατέληξε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Εδώ, το μόνο δίλημμα που έπρεπε να έχει ο εισαγγελέας είναι να φωνάξει την αντιτρομοκρατική "διά τα περαιτέρω" ή την ομάδα του Δρομοκαΐτειου με τις συνήθεις λευκές μπλούζες με τα μακριά μανίκια για να αναλάβουν τον σύντροφο Κουτσούμπα;

Άλλωστε η δεύτερη λύση ήταν περισσότερο προσφιλής μετά την Οκτωβριανή επανάσταση του 1917 όταν "έσπασε ο πάγος και χαράχθηκε ο δρόμος για τον σοσιαλισμό"... Δεμένους τους πήγαιναν στα ψυχιατρεία της Σιβηρίας "για να βρουν την υγειά τους και τον σοσιαλισμό"...

Μόνο που μαζί με τον ...πάγο, έσπασαν και μερικές δεκάδες εκατομμύρια κεφάλια αντικαθεστωτικών, θύματα του "πατερούλη" Ιωσήφ Στάλιν, την πολιτική μνήμη του οποίου αποκατέστησε με δόξα και τιμή του ΚΚΕ το 2008 και των άλλων συντρόφων που ακολούθησαν μετά τον Στάλιν τον δρόμο προς τον σοσιαλισμό: Χρουτσόφ, Μπρέζνιεφ κλπ κλπ

Την πολιτική ομιλία του Δ. Κουτσούμπα ακολούθησε πολιτιστική εκδήλωση με έργα του Μ. Θεοδωράκη και ερμηνευτές τους Μ. Φαραντούρη, Μ. Μητσιά και Β. Λέκκα, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, υπό τη διεύθυνση του Λευτέρη Καλκάνη, τη Χορωδία του Δήμου Αθηναίων υπό την διεύθυνση του Σταύρου Μπερή και το συγκρότημα «Ρωμιοσύνη».

Όλοι αυτοί για να πει ο Κουτσούμπας ότι θέλει να εγκαθιδρύσει δικτατορία; Κανονικά μερικοί πιτσιρικάδες με κεσέδες γιαουρτιoύ, αρκούσαν...

Κα Φουντούλη δεν έχετε ανάγκη τα τυπικά συλλυπητήρια του ΔΟΣΙΛΟΓΟΥ.
Πέρασαν 42 ημέρες από την μαύρη Παρασκευή της 1-11-2013 που ο γιός μας Γιώργος Φουντούλης και ο φίλος του Μάνος δολοφονήθηκαν άνανδρα έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Ακόμα περιμένουμε απάντηση από τον "Ανώτατο Άρχοντα και εγγυητή του Δημοκρατικού Πολιτεύματος της χώρας." Επειδή δεν λάβαμε ούτε ένα συλλυπητήριο μήνυμα για τον άδικο χαμό του παιδιού μας ούτε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ούτε από τον Πρωθυπουργό της χώρας η σύζυγός μου και μητέρα του Γιώργου έστειλε την παρακάτω επιστολή στην ιστοσελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας στο τμήμα "Επικοινωνία" με αποδέκτη τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν θέλω να πιστέψω ότι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας απλά αγνόησε το γράμμα της ΜΑΝΑΣ. Ίσως ο διαχειριστής της σελίδας να το απέκρυψε από τον Πρόεδρο για δικούς του λόγους, αλλά και πάλι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να αναζητήσει ευθύνες από κάποιους που αποφασίζουν αντ' αυτού για το εάν πρέπει να ενημερώνετε για κάποια προσωπικά θέματα ή όχι. Σας παραθέτω αυτούσια την επιστολή γιατί και εγώ σαν πατέρας έχω πληγωθεί από την συμπεριφορά αυτή και θέλω να την κοινοποιήσω δημόσια με την δυνατότητα που μου δίνει το διαδίκτυο αφού δεν έχω άλλον τρόπο.

Αθήνα 4-11-2013

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας. Επιθυμώ να σας εκφράσω την λύπη μου και την δυσαρέσκειά μου γιατί δεν προβήκατε στην ελάχιστη τυπική σας υποχρέωση να μας εκφράσετε τα συλλυπητήριά σας για τον άδικο χαμό του δολοφονημένου παιδιού μας του Έλληνα πολίτη Γιώργου Φουντούλη, ο οποίος υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία όταν η πατρίδα τον κάλεσε να φυλάξει τα σύνορά της σε ένα μακρινό φυλάκιο της Αλεξανδρούπολης με πίστη, αγάπη και τιμή στη στολή του Έλληνα Στρατιώτη και στην Πατρίδα.

Μετά τιμής
Η μητέρα του
Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου - Φουντούλη


ΠΗΓΗ

Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Ισπανία. Σήμερα. Εξώσεις ΔΕΣ ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΣΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟ


Η Ισπανία σημείωσε ανάπτυξη 0,1% στο τρίτο τρίμηνο του έτους, μετά από διετή ύφεση. Η χώρα καταγράφει παρόλα αυτά τρομακτική ανεργία της τάξης του 26%.
Νωρίτερα φέτος, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε εναντίον των ισπανικών νόμων για τις εξώσεις, οι οποίοι δυσκολεύουν τους ιδιοκτήτες να αποτρέψουν τις εξώσεις που ζητούν οι τράπεζες.
Η τρομακτική ανεργία και η φούσκα των ακινήτων προκάλεσαν μεγάλη αύξηση στις εξώσεις καθώς οι δανειολήπτες αδυνατούν να αποπληρώσουν τις δόσεις των στεγαστικών τους δανείων. Περισσότερες από 350.000 οικογένειες έχουν υποστεί έξωση από το ξεκίνημα της κρίσης. Toportal.gr κάνει ένα μικρό φωτογραφικό αφιέρωμα στην ανθρωπιστική κρίση με τις εξώσεις στην Ισπανία, το δεύτερο μέρος του οποίου έχει εξίσου ενδιαφέρον υλικό.
Η φωτογράφος του Reuters Susana Vera απαθανάτισε την έξωση της Carmen Carmona και της οικογένειάς της. Η Carmona ζούσε σε διαμέρισμα με κοινωνικό ενοίκιο -ένα μέρος στο οποίο ένας ιδιοκτήτης ακινήτου που δεν μπόρεσε στο παρελθόν να αποπληρώσει στεγαστικό δάνειο μπορεί να μείνει στα σπίτια για ένα κοινωνικό ενοίκιο στο 30% του μισθού του.
Η Carmen Carmona και ο δικηγόρος της στο σπίτι τους στη Μαδρίτη, καθώς η Αστυνομία καταγράφει τα στοιχεία των δημοσιογράφων πριν προχωρήσει στην έξωσή της.


Η Carmona ζούσε στο διαμέρισμα κοινωνικού ενοικίου με τη μητέρα της Pilar Amador, τα δύο αδέρφια και το ανήψι της από το 1998.

Οι περισσότεροι ενήλικες της οικογένειας δεν έχουν σταθερές δουλειές και αδυνατούν να αποπληρώσουν τα ενοίκιά τους. Η Carmona κλαίει καθώς περιμένει την έξωση της οικογένειάς της από τη Δημοτική Στέγαση.

Η οικογένεια είχε κατορθώσει να αποτρέψει την έξωση σε δύο ακόμη περιπτώσεις κατά το παρελθόν.

Η Amador, μητέρα της Carmona, ουρλιάζει, "είναι αίσχος", προς τον αστυνομικό που φυλάει την είσοδο του
διαμερίσματός τους.

Η Carmona στέκεται πλάι στα οικογενειακά υπάρχοντα που βρίσκονται στο δρόμο.

ΠΗΓΗ

Reuters: Dressing the jewel of the Greek army ( ΤΟ ΣΤΟΛΙΔΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ)


Known in Greece as Evzones, the soldiers comprising the presidential guard – a term dating back to Homer, meaning the “well-girt” men, implying an elite status – are a symbol of discipline. The unit is often referred to as “the jewel of the Greek army”, and rightly so. Their primary mission is to guard the Tomb of the Unknown Soldier around the clock, which may seem like a piece of cake, except it isn’t. During their watch, they have to remain completely motionless and stand at attention at all costs in all kinds of weather. During violent demonstrations, for example, plastic water bottles, oranges and Molotov cocktails keep flying over their heads. Their eyes may tear up because of the tear-gas used by police, but they remain stone-still, maintaining a show of normality. It is quite surreal to watch them stand still while a virtual war is raging around them or while little children tease and harass them, often pinching them to make sure they are alive.

It’s not easy to join the presidential guard. There is a minimum height requirement of 6.1″, and the soldier has to be in top physical and mental health. A series of exercises and drills are necessary to establish their unparalleled level of discipline. Upon waking up in their camp, which is identical to the rest of the army camps, the Evzones perform an extended program of marching and lining up drills, as well as endurance training and stretching exercises at the National Garden. Their target is to learn how to raise their legs to shoulder height and get used to standing on their feet for more than 100 hours per month.

Next to their discipline, the most striking thing about them is their handmade uniforms, mirroring the lengthy national struggles. The white kilt comprises of 400 pleats, representing the 400 years under Ottoman occupation. The red leather clogs weighing more than seven pounds bear around 60 nails, depending on the size, which would hook to the rocky ground of the mountains where the Greek people fought at the time. Getting dressed is no simple mission either. Putting on the uniform is a ritual in itself, demanding the presence of two people. One helps the other, as the various items have to be placed carefully, and the uniform has to remain crisp.

As a sign of respect to this select unit, the presidential guard is also in charge of the ceremony of hoisting or lowering the flag on the sacred rock of the Acropolis. Every Sunday and on every national holiday, they ride the coach on their feet so as not to get their uniform creased, until they reach the entrance of the archaeological site. In silence and reverence, they walk by the Erectheion temple to line up before the Parthenon.

In today’s changing Greece, where the financial crisis is coupled with a profound crisis of institutions, values and culture, there is still something that has remained unaltered, an institution tirelessly bearing the Greek history, true to the national tradition: namely, the presidential guard.

ΠΗΓΗ

ΜΝΗΜΗ

"Ποτέ δεν συνειδητοποιείς πόσο καλή μνήμη έχεις, μέχρι τη στιγμή που προσπαθήσεις να ξεχάσεις κάτι"

Franklin P. Jones, 1908-1980

ΠΗΓΗ

ΜΙΣΟΣ

"Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μίσος. Απ’ αυτό γεννιούνται οι ιδέες"

Jean Genet, 1910-1986

ΠΗΓΗ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙ' ΑΥΤΟ
Έτος 1997, μακριά από την κρίση, εποχή πιο ανέμελη και σίγουρα λιγότερο τρελή. Ο Σφακιανάκης μεσουρανεί. Η συνεργασία με τον Χρυσοβέργη αλλά πολύ περισσότερο με τον Μουκίδη, έχει απογειώσει την καριέρα ενός τραγουδιστή,ενός καλλιτέχνη που από την αρχή φάνηκε ότι είναι «άλλο» ανέκδοτο.

Από το 1991 τολμά και βγάζει δίσκους με τραγούδια που όλοι οι άλλοι ή τα είχαν ξεχάσει ή τα αγνοούσαν και σίγουρα θεωρούσαν ότι δεν θα τους προσφέρουν τίποτα στην ματαιοδοξία για μια μεγάλη καριέρα. Ακούγεται εκείνη τη χρονιά σε δίσκο το «σιγανά και ταπεινά».

Το μεγάλο όμως βήμα, η μεγάλη πρόκληση πραγματοποιείται το 1997. Μετά από ένα πετυχημένο cd single τολμάει και βγάζει έναν δίσκο που έσπασε το κατεστημένο. Ανάμεσα σε μπουζουκοτράγουδα, αγαπούλες και λοιπά βγαίνει στην κυκλοφορία το «εμπειριών συλλέκτης». Τραγούδια που μέχρι τότε ήταν ανάμνηση από μπουάτ και άλλα περιθωριακά μέρη διασκέδασης μπαίνουν στα μπουζούκια. Βιτάλη, Μικρούτσικος, Σαββόπουλος μέχρι και blackmore ακούγονται σε mainstream δίσκους. Το κοινό σαν σφουγγάρι τα ρουφάει.

Φτάσαμε στο 1999, το Rex έχει μόνο του όσο κόσμο έχουν όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά της νύχτας. Καλλίγραμμες κοπέλες και νεαροί το γεμίζουν για να ακούσουν τον καλλιτέχνη που κρατάει όλο το πρόγραμμα μόνος του. Που δεν είναι ντίβα να βγει στις 02:00, αλλά ανοίγει και κλείνει το πρόγραμμα. Τα τραγούδια έχουν γίνει μετάγγιση. Εκτός από τα δικά του, εκτός από αυτά που αναπαράγει μέσα από το «εμπειριών συλλέκτης» , τολμάει και πάει παρακάτω. Καζαντζίδης, Διονυσίου, Καλδάρας, Ξαρχάκος, Βαμβακάρης, Τσιτσάνης μέχρι και Ξυλούρης δίνουν άλλη διάσταση στην διασκέδαση.

Το μαγαζί όλο όρθιο, γεμάτο. Έγινε ο μύθος. Μέχρι και ο «βαρύς» και βαρύς ηχολήπτης κουνιέται πάνω ψηλά στην εξέδρα. Μυθικά τραγούδια χρησιμοποιούνται και γίνονται μέρος μιας διασκέδασης που μέχρι τότε ερχόταν λίγο πιο ανάλαφρα.

Προχωρά σε αυτό το ρυθμό. Η ξεχωριστή επιτυχία ή ο χαρακτήρας τον κρατούν σε αυτό το στυλ. Το star system υποκλίνεται, κανάλια, δημοσιογράφοι και μαϊντανοί έχουν βρει καινούργιο ξενιστή για να παρασιτούν. Ακόμα και δημοσιογράφοι σαν τον Αθανασίου στο mega ζητούν και έχουν συνέντευξη. Ακούγονται παράξενα πράγματα, εκτός εποχής. Μέχρι και για τον πατέρα του που πήγε στην Μακρόνησο. Το ηφαίστειο βρυχάται και που και που ρίχνει προειδοποιητικές βολές. Τραγούδια σαν το «Η πιο γλυκιά πατρίδα», ή ακόμα χειρότερα σαν το «Πρόβατα» δείχνουν ότι έχει ψωμί η υπόθεση.

Το 2009 τολμάει και «βγάζει» τραγούδι για τον δολοφονημένο Σολωμό Σολωμού. Εκτός εποχής και εντελώς political incorrect. Εκτός κλίματος που επιτάσσει την Ελληνοτουρκική φιλία, τις κουμπαριές του Καραμανλή με τον Ερντογάν  και τα ζειμπέκικα του Γιώργου Παπανδρέου στη Σάμο με τους Τούρκους φίλους του. Η κατάσταση πια έχει ξεφύγει, έγινε ανεπιθύμητος. Δεν μπορείς να μιλάς για δολοφονίες ή να κάνεις κριτική. Δεν μπορείς να τραγουδάς μέσα σε «μπουζούκια» το μπήκαν στην πόλη οι εχθροί, πόσο μάλλον να έχεις οθόνη μέσα σε μπουζούκια και να δείχνεις στιγμές από τον Αττίλα.

Απλά δεν γίνεται.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ!!!

Από το 2009 και μετά αρχίζει η παρακμή, δεν είναι πια πρώτο όνομα και ψωμί ή καλύτερα αίμα ως ξενιστής στα παράσιτα δίνει μόνο μέσα από δηλώσεις.

Αποκορύφωμα οι τελευταίες που χάλασαν και την συνεργασία με το υπόδειγμα συνετής ζωής και δημοκρατικών φρονημάτων, την κυρία Βανδή.

Οι δημοσιογράφοι κάνουν κέντα, αναμειγνύοντας τις αιρετικές δηλώσεις του με την υπερευαισθησία των δημοκρατών στο θέμα της Χρυσής Αυγής. Το κόλπο γνωστό, θα απομονώσουμε ότι πουλάει και το υπόλοιπο θα το κόψει ο Προκρούστης του μοντάζ. Είπε λοιπόν, άστοχα, ότι υποστηρίζει την Χρυσή Αυγή. Είπε και άλλα όμως. Που είναι αυτά;

Είπε και άλλα, είπε και άλλα, είπε και άλλα

Είπε «Δεν είναι οι δηλώσεις μου αυτό στο οποίο θα έπρεπε να εστιάσει ο κόσμος, αλλά αυτά που συμβαίνουν! Τα συμβάντα είναι συνταραχτικά. Η δικτατορία που αυτή τη στιγμή ζούμε, που φυλακίζει ανθρώπους όπως και αν λέγονται, από όπου και αν προέρχονται, είναι υπαρκτή. Αύριο θα σου χτυπήσουν τη δική σου πόρτα, τη δική μου... κατάλαβες; Ο Νότης Σφακιανάκης είμαι, Έλληνας και μόνο. Αυτό είμαι. Πες τους να πάνε να γ*μ*θούν* από όπου και αν προέρχονται. Εγώ δεν έχω ιδιοτέλεια, εσένα σκέφτομαι που αύριο, δεν θα έχεις δουλειά. Εγώ είμαι ταχτοποιημένος, εσένα σκέφτομαι που αύριο θα σε τυραννήσουν, θα σε κλείσουν φυλακή, επειδή θα πεις τη γνώμη σου...».

Και πολλά άλλα.

Αλλά αυτά δεν συμφέρουν να αναπαράγονται. Και μένουμε βέβαια στην Χρυσή Αυγή.

Το κακό όμως είναι ότι με αυτόν τον τρόπο μένουν και όσοι τον ακούν σε αυτό. Και φτάνουμε μέχρι και σε σημείο να κάνει συγκεντρώσεις η Χρυσή Αυγή και να παίζει Σφακιανάκη. Σε λίγο θα δούμε σε συγκέντρωση του κόμματος να παίζεται και το «Μπήκαν στην πόλη οι εχθροί»

Τι άλλο θα δούμε!

Παρόλα αυτά……..

Πρεμιέρα, το κέντρο γεμάτο!!! Ασφυκτικά.

Και η μοίρα παίρνει την εκδίκησή της, οι Goin’ Through μαζί του!!! Σε λίγο δυστυχώς θα μας πούνε ότι και ο Βουρλιώτης είναι φασίστας. Μήπως ήταν και οι Peloma Bokiou?

Η Ελληνική πολιτική που προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τον φασισμό με φασισμό, η Ελληνική πολιτική που λειτουργεί αφοριστικά και τιμωριτικά, στο τέλος δεν θα έχει ποιόν να αφορίσει. Διότι απλά δεν έχει την παιδεία και τις δημοκρατικές αξίες να ανακαλέσει όλους αυτούς στα δημοκρατικά ιδεώδη. Έτσι απλά τους πετάει σε έναν Καιάδα από τον οποίο στο τέλος κανείς δεν θα γλιτώσει.

Δεν μπορεί η Ελληνική πολιτική να δώσει το παράδειγμα των δημοκρατικών αντιλήψεων, για αυτόν τον λόγο, διώκει. Δεν αναρωτιέται τι μπορεί να οδήγησε ανθρώπους στην αγκαλιά της Χρυσής Αυγής πολύ απλά γιατί δεν έχει την ικανότητα αλλά και την εντιμότητα να το κάνει.

Οι Έλληνες πολιτικοί είναι υπεύθυνοι για πολλές δολοφονίες. Είναι καταρχήν για αυτές που συντελούνται τώρα. Είναι όμως υπεύθυνοι και για τις μελλοντικές. Για αυτές που  θα κάνει ο μεσσίας που θα έρθει «για να ξεβρομίσει ο τόπος» Είναι υπεύθυνοι για την επόμενη χούντα. Και για τα θύματα που αυτή θα έχει.

Αυτοί δεν πάθουν τίποτα. Θα φύγουν για το Παρίσι ή θα «αυτοεξοριστούν» και θα ανεβάζουν παραστάσεις σε κανένα καλό θέατρο ή θα διοργανώνουν κανένα «γκαλά» για την σωτηρία της Ελλάδας. Η το πολύ πολύ θα εξαργυρώσουν κανένα «εδώ Πολυτεχνείο» για να αποκτήσουν δικαιώματα στην κληρονομικότητα της επόμενης πολιτικής ημέρας.

Αλίμονο από αυτούς που θα είναι στην μέση όμως. Όπως πάντα, ή όπως είπε και στις δηλώσεις του ο Σφακιανάκης,

 «Εγώ είμαι ταχτοποιημένος, εσένα σκέφτομαι που αύριο θα σε τυραννήσουν»

ΠΗΓΗ

ΟΣΦΠ-ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ:3-1 Ολυμπιακός... σταθερά Ευρωπαίος! (vids&pics)Ο Ολυμπιακός στα αστέρια με τον Σαβιόλα να τα κάνει όλα, να πετυχαίνει δυο γκολ και να στέλνει την ομάδα του στους «16». Απίθανο ματς με την αδιάφορη Αντερλεχτ να τα παίζει όλα για όλα, τον Ολυμπιακό να χάνει δυο πέναλτι, να κερδίζει τρεις αποβολές, αλλά στο τέλος να στέλνει τους φιλάθλους του στον... Παράδεισο. Ο Βάις μπορεί να αστόχησε από την άσπρη βούλα, ήταν εξαιρετικός, ο Κάμπελ έκανε σούπερ εμφάνιση, ο Ολαϊτάν σαν να έπαιζε χρόνια στη διοργάνωση, ενώ ο Ρομπέρτο όταν χρειάστηκε έδειξε τις τεράστιες ικανότητές του. Το 3-1 έδωσε στους Πειραιώτες το μαγικό χαρτάκι κλείνοντας με τον ιδανικότερο τρόπο έναν εξαιρετικό κύκλο στους ομίλους της διοργάνωσης. Στις 16 του μήνα η καρδιά των Πειραιωτών χτυπά στην Ελβετία, όπου θα μάθουν τον αντίπαλό στον δρόμο για τα προημιτελικά.

Ετσι έπαιξε
Δεν προέβη σε αλλαγές ο Μίτσελ, με τον Ολαϊτάν να παίρνει θέση βασικού εισπράττοντας τις καλές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα. Κάτω από τα δοκάρια ο Ρομπέρτο, δεξιά ο Σαλίνο, αριστερά ο Χολέμπας και στο κέντρο οι Σιόβας, Μανωλάς. Ο Σάμαρης μπροστά από τα δυο στόπερ, με τον Μασάντο δίπλα του. Ο Φουστέρ στο δεξί άκρο, ο Κάμπελ αριστερά και ο Ολαϊτάν με τον Σαβιόλα στην επίθεση, με τον Αργεντίνο να είναι πιο πίσω.

Οπως αναμενόταν, ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο ματς, έβγαλε νεύρο και στο πρώτο τέταρτο είχε καλές φάσεις. Μόλις στο 2' οι γηπεδούχοι απείλησαν και μάλιστα ζήτησαν πέναλτι, όταν από σέντρα του Χολέμπας και σουτ του Κάμπελ η μπάλα βρήκε το χέρι του Ν'Σακαλά. Στο 5' ο Σαβιόλα από καλή θέση δεν μπόρεσε να σκοράρει, ενώ στο 13' η εκτέλεση του Μασάντο κατέληξε μόλις άουτ.

Η Αντερλεχτ μετά το τέταρτο κατάφερε να κλείσει διαδρόμους, δεν έχανε τις δεύτερες μπαλιές της και σε συνδυασμό με την κακή κυκλοφορία του Ολυμπιακού κρατούσε εύκολα το μηδέν στην άμυνά της. Οι ερυθρόλευκοι πάντως όταν άρχισαν να έχουν κίνηση στο παιχνίδι τους ανέβασαν και ταχύτητα. Ετσι, στο 33' Σαβιόλα και Φουστέρ συνδυάστηκαν άψογα, ο Αργεντίνος βγήκε φάτσα με το γκολ, αλλά το τελείωμά του ήταν απογοητευτικό.

Η εκδίκησή του πάντως άμεση και στην επόμενη φάση κατάφερε να βάλει μπροστά τον Ολυμπιακό στο σκορ. Ο Μασάντο έκλεψε τη μπάλα, το σουτ του Φουστέρ βρήκε σε σώματα και ο Σαβιόλα με διαγώνιο σουτ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Προτό. Ωστόσο, τα χαμόγελα κράτησαν μόλις έξι λεπτά, η... τραγική λειτουργία της άμυνας έφερε την ισοφάριση. Από κόρνερ των Πειραιωτών, η Αντερλεχτ έφυγε ταχύτατα στην αντεπίθεση, ο Σαλίνο ξεχάστηκε, ο Πραέτ μοίρασε για σιγουριά στον Κλίεναστ που πάγωσε το «Καραϊσκάκης» για το 1-1.

Οι Πειραιώτες μπήκαν δυνατά, το γήπεδο - φωτιά και ο Ολυμπιακός στο 49' βρέθηκε... έντεκα βήματα από το γκολ! Ο Κάμπελ έκανε το σουτ, ο Κουγιατέ προσπάθησε να σώσει με βουτιά, έδιωξε με το χέρι και ο Σαβιόλα βρέθηκε στην άσπρη βούλα. Ωστόσο, ψύχραιμος ήταν ο Προτό που απόκρουσε το πέναλτι που ήταν και το δεύτερο χαμένο του Αργεντινου.

Μέσα ο Βάις - φωτιά στο «Καραϊσκάκης»

Η αποβολή του Κουγιατέ έφερε τον Βάις στο γήπεδο και τον Μασάντο στον πάγκο. Ο Ολυμπιακός πίεσε και στο 59' από προσπάθεια του Ολαϊτάν από τα αριστερά, σουτ του Φουστέρ και ιδανικό τελείωμα του Σαβιόλα ήρθε το 2-1 που σήκωσε τον Πειραιά στο πόδι!! Ο Μίτσελ αντικατέστησε στο 61' τον σκόρερ του, με τον Ντομίνγκες να παίρνει θέση στο ματς για την καλύτερη κυκλοφορία. Ο Ολυμπιακός είχε το πάνω χέρι, τον απόλυτο έλεγχο, αλλά είχε και κενά στην άμυνα. Από την αδράνεια στα μετόπισθεν, ο Ζιλέ βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Ρομπέρτο έκανε τεράστια επέμβαση κρατώντας όρθια την ομάδα του.

«Τείχος» ο Προτό!
Ο Βάις ήταν ορεξάτος και σε μια από τις επελάσεις του έβαλε πολύ δύσκολα στον Ν' Σακαλά που τον έκοψε με... πέναλτι. Ο Σλοβάκος πήρε τη μπάλα, την έστησε στην άσπρη βούλα, αλλά ο Προτό... πάγωσε το γήπεδο με την επέμβασή του. Ο Ολυμπιακός έγινε η τρίτη ομάδα που έχανε δυο πέναλτι σε ένα ματς Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά το χειρότερο ήταν πως η Αντερλεχτ πήρε τα πάνω της. Οι Βέλγοι βήκαν μπροστά και στο 73' έχασαν  καλή ευκαιρία, αλλά τη σουτάρα του Ζιλέ έδιωξε εντυπωσιακά ο Ρομπέρτο. Ο Προτό ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του και στο 81' κατάφερε να την κρατήσει στο κόλπο, αφού έσωσε στην προσπάθεια του Ολαϊτάν.

Οι Πειραιώτες με 20 προσπάθειες, 14 σουτ εντός στόχου και 62% κατοχή μπάλας παρουσιάζονταν αγχωμένοι, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν τα πάνω τους. Ωστόσο, στο 88' ο Ν' Σακαλά ανέτρεψε τον Βάις λίγο πριν ο Σλοβάκος βρεθεί μια ανάσα από το γκολ και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Τη λύση πάντως έδωσε ο Βάις, τα τρεξίματά του έκαναν τη διαφορά και στις καθυστερήσεις κέρδισε το τρίτο πέναλτι και την αποβολή του Προτό. Ο Τσόρι κόντρα στον Μίτροβιτς δεν είχε πρόβλημα και το 3-1 έστειλε πανηγυρικά τους Πειραιώτες στα αστέρια!

Μan of the match: Ο Σαβιόλα τα έκανε όλα, σήκωσε το βάρος της επίθεσης και με τα δυο τέρματα που πέτυχε έστειλε ουσιαστικά την ομάδα του στ' αστέρια. Μεγάλο ματς από τον Αργεντίνο, ο οποίος... διόρθωνε τα λάθη του με τέρματα. Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία στο 13' έφερε το πρώτο τέρμα και το χαμένο πέναλτι ακολούθησε το δεύτερο γκολ. Μπορεί να βγήκε στο 61' για λόγους τακτικής, αλλά τα δυο τέρματα ήταν η μεγάλη βάση για την πρόκριση.

Στο ύψος τους: Σούπερ ο Κάμπελ, εξαιρετικός ο Βάις, ο Φουστέρ, ο Ολαϊτάν, ο Τσόρι, αλλά και ο Ρομπέρτο, ο οποίος σε δυο φάσεις έσωσε τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, στους κορυφαίους του ματς και ο Προτό, έπιασε δυο πέναλτι, σε αρκετές περιπτώσεις νίκησε τους «ερυθρόλευκους», ενώ στο τέλος αποβλήθηκε, αφού μόνο έτσι θα μπορούσε να σταματήσει τον Βάις.

Αδύναμος κρίκος: Η άμυνα του Ολυμπιακού μπορεί να κράτησε τον Μίτροβιτς μακριά από την εστία του, αλλά στη φάση του γκολ έχει τεράστια ευθύνη, αφού από την αδράνειά της ήρθε η ισοφάριση.

Γκάφα: Τα δυο χαμένα πέναλτι... Ο Σαβιόλα σε μια κρίσιμη στιγμή δεν είχε ψυχραιμία και αστόχησε, ενώ όταν έκαιγε η μπάλα ο Βάις δεν κατάφερε να την στείλει στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός μετά την Ντόρτμουντ και τη Μπορντό έγινε η τρίτη ομάδα της διοργάνωσης που αστοχεί σε δυο πέναλτι.

Το στραγάλι: Ο Βόλφγκανγκ Σταρκ δεν φοβήθηκε να βγάλει την κάρτα από το τσεπάκι και να δείξει την άσπρη βούλα χωρίς δισταγμό. Ο Γερμανός ήταν σίγουρος για τις αποφάσεις του σε ένα ματς με πολλές φάσεις.

Το ταμείο του gazzetta.gr: Ο Ολυμπιακός είχε το κίνητρο, αλλά η αδιάφορη Αντερλεχτ έπαιξε με το καλημέρα για να κερδίσει. Ο κόσμος, το πάθος, ο Σαβιόλα και η κλάση των Πειραιωτών έφεραν την πολυπόθητη πρόκριση, έστω και αν ήρθε με... άγχος. Τι έφταιξε σε αυτό; Τα δυο χαμένα πέναλτι που αν έμπαιναν θα έδιωχναν την πίεση! Ο Ολυμπιακός δίκαια στους «16» και τη Δευτέρα περιμένει τον αντίπαλο!

Ολυμπιακός: Ρομπέρτο, Σαλίνο, Χολέμπας, Μανωλάς, Σιόβας, Σάμαρης, Μασάντο (53’ Βάις), Κάμπελ, Σαβιόλα (61’ Ντομίνγκεζ), Φουστέρ (88’ Εντινγκά), Ολαϊτάν.

Άντερλεχτ: Προτό, Βαν Ντεν Μπόρε (72’ Ατσεάμπονγκ), Κουγιατέ, Μπεμπά, Ν’ Σακάλα, Μιλιβόγεβιτς (53’ Νάουτινγκ), Κλιέσταν, Ζιλέ, Ναχάρ, Πράετ (83’ Τίλεμανς), Μίτροβιτς.

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: Η φορολογική δήλωση ενός Βρετανού! ΑΞΙΖΕΙ να την διαβάσετε..!


Ένας Βρετανός πολίτης έστειλε τη φορολογική του δήλωση ...
και στο ερώτημα:
“Πόσα άτομα σας επιβαρύνουν;’

συμπλήρωσε την παρακάτω απάντηση:
- 2,1 εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες,
- 4,4 εκατομμύρια άνεργοι,
- 900.000 εγκληματίες σε 85 φυλακές,
- 650 ηλίθιοι στο κοινοβούλιο,
- Όλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Εφορία την επέστρεψε λέγοντας ότι η απάντησή του ήταν απαράδεκτη.
Ο πολίτης στη συνέχεια επανήλθε με το ερώτημα:

«Γιατί, ξέχασα κάποιον;»

Ὁ Χίτλερ ἦταν ὁ κακὸς καὶ οἱ σιωνιστὲς πάντα σύμμαχοί μας.

Ὁ Χίτλερ ἦταν ὁ κακὸς καὶ οἱ σιωνιστὲς πάντα σύμμαχοί μας.1
Τό ξέρατε ὅτι ἡ Ἑλλάδα ζήτησε τήν συνδρομή τῶν Rothschild καί τῆς Goldman Sachs γιά νά βοηθήσουν στό ξεπούλημα τῆς PROTON BANK (ποὺ μᾶς φόρτωσε ὁ Βενιζέλος) καί τοῦ ΤΤ πού κατέστρεψαν σκόπιμα;
Δέν τό ξέρατε…;;;
Δὲν  τὸ ξέραμε καὶ δεν μας ῥώτησε κάποιος.
Οἱ μαφιόζοι τῆς κυβερνήσεως ζήτησαν βοήθεια ἀπὸ τοὺς μαφιόζους τῆς τοκογλυφίας … γιὰ νὰ ληστέψουν ἄκομα ἔνα μεγάλο κόμματι ἀπὸ τὴν Δημόσια Περιουσία μὲ νομότυπο τρόπο.

Δεν ὑπάρχουν βρισιές ποὺ νὰ μποροῦν νὰ περιγράψουν τὴν ἀθλιότητά τους.
Κι ὅπως ἴσως θὰ θυμάστε, ἡ λέξη «ROTHSCHILD» ἀπαγορεύεται νὰ γραφῇ στὶς κομματικὲς ἱστοσελίδες ἢ νὰ συμεπεριληφθῇ στὶς ἐκατομμύρια σελίδες, μὲ τὶς βλακώδεις φλυαρίες ποὺ ἀκούγονται μέσα στὴν Βουλή.
Οἱ δημιουργοὶ τοῦ κομμουνισμοὺ Rothschild …δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχουν στὸν δικό μας κόσμο!!!
…Μόνον ὁ Χίτλερ ἦταν ὁ κακός…
…Οἱ σιωνιστὲς τοκογλύφοι ἤταν οἱ «σύμμαχοι» μας…

Καὶ για ἄλλην  μία φορὰ … εἶναι δίπλα μας γιὰ νὰ κόψουν ἄκομα ἔνα κόμματι σάρκας μας… στὰ ἴχνη τοῦ Shylock τοῦ Shakespeare.
Ὁ Χίτλερ ἦταν ὁ κακὸς καὶ οἱ σιωνιστὲς πάντα σύμμαχοί μας.2

Ὁ Χίτλερ ἦταν ὁ κακὸς καὶ οἱ σιωνιστὲς πάντα σύμμαχοί μας.3
Greece hires Rothschild, Goldman for Proton, TT bank sell-off

Rescue fund aims to sell Postbank, Proton by mid-July* Sale agreed with troika in order meet bailout conditions* Hires Goldman and Rothschild to advise on sale* Greek banks Alpha, Eurobank, National seen as biddersBy George GeorgiopoulosATHENS, June 28 (Reuters) – Greece’s bank rescue fund has hired Rothschild and Goldman Sachs as advisers on the sale of lenders Proton and Hellenic Postbank (TT), which are most likely to be bought by bigger Greek banks, officials told Reuters on Friday.TT and Proton, victims of Greece’s economic crisis, were split into “good” and “bad” parts and are fully owned by the Hellenic Financial Stability Fund (HFSF), a capital backstop with 50 billion euros ($65 billion) of bailout money.Greece agreed with its international lenders – the European Commission, the International Monetary Fund, and the European Central Bank – to sell the two banks by mid-July in order to get more bailout funds.“Goldman is the sell-side adviser on Hellenic Postbank, Rothschild on Proton,” said one of the officials. The two were most likely to be bought by bigger Greek banks – Alpha , National or Eurobank, he said.A senior Alpha Bank executive told Reuters on Friday Alpha would look into buying TT. “Yes, we are interested in Postbank,” he said.Piraeus Bank has said it will not make any more acquistions in the near future after taking over Societe Generale’s and Millenium BCP’s Greek units and the local operations of three Cypriot banks.“Eurobank is one of the possible buyers, a lot will depend on what the other banks do. The advisers will approach all of them,” a second banker said.Authorities wound down TT in January after efforts to sell it failed. They stripped out bad loans from its portfolio and transferred less risky assets and deposits to a new entity called New Hellenic Postbank. The bad loans are being sold.The HFSF pumped 4 billion euros into the bank to cover its funding gap – the difference between assets and liabilities – and a further 500 million to recapitalise it.Like other Greek lenders, TT was hit by writedowns on Greek bonds and loan impairments as the country endures its sixth year of deep recession.Eurobank, Alpha and National had expressed interest in the old TT but withdrew in January, leading authorities to wind it down.The healthy TT has assets of 13.7 billion euros, deposits of 10.7 billion and a network of about 200 branches. Proton is a much smaller bank with deposits of one billion euros and 1.3 billion in assets.

Reuters

Καί ἡ συνέχεια;Ὁ Στουρνάρας ἀνακοίνωσε μέσῳ τῆς Liberation, ποὺ ἐπίσης ἀνήκει στους Rothschid, …ὅτι τὰ νησιὰ πλέον θὰ πληρώνουν ὁλόκληρο ΦΠΑ κι ὄχι μὲ τὴν ἔκπτωση τοῦ 30% ποὺ ἴσχυε ἔδω καὶ δεκαετίες.
Ἂν ἀδειάσουν τὰ νησιά μας,  …πιὸ εὔκολα θὰ τὰ χαρίσουν στους Ἰσραηλινοὺς για τὴν δημιουργία στρατιωτικῶν βάσεων καὶ στρατοπέδων συγκεντρώσεως τῶν ἀρρωστημένων σιωνιστών.
Ὁ Χίτλερ ἦταν ὁ κακὸς καὶ οἱ σιωνιστὲς πάντα σύμμαχοί μας.4
Ὁ Χίτλερ μπροστὰ τοὺς ἤταν μαθήτρια παρθεναγωγείου.
Ὁ Χίτλερ ἦταν ὁ κακὸς καὶ οἱ σιωνιστὲς πάντα σύμμαχοί μας.5

Ὁ Χίτλερ ἦταν ὁ κακὸς καὶ οἱ σιωνιστὲς πάντα σύμμαχοί μας.6
ΠΗΓΗ