ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Get out from Greek land, μουσουλμανοφασίστες

Τίς πέτρες τί τίς ἤθελαν ἀφοῦ ἔκαναν εἰρηνική διαδήλωσι οἱ φασιστομουσουλμάνοι;
Οἱ φωτογραφίες παρακάτω κυκλοφοροῦν στά κοινωνικά δίκτυα καί εἶναι ἀπό τήν χθεσινή ὑποκινούμενη διαδήλωσι τῶν κατακτητῶν τῆς χώρας.
Ἄν δέν εἶναι κατακτητές, σήμερα, σίγουρα θά εἶναι σέ μερικά χρόνια. Εἶναι εἰλημμένη ἀπόφασις τῆς νέας τάξεως πραγμάτων καί τῶν λακέδων της.
Δεῖτε τήν παρακάτω φωτογραφία νά γελάσετε:

Ἐσεῖς γιατί δέν «get out from Greek land» καί γενικῶς ἀπό ὅλες τίς χώρες τίς ὁποῖες θέλετε νά κατακτήσετε διά τῆς παρουσίας σας πρός τό παρόν καί βλέπουμε;………..
Δεῖτε καί τήν ἑπομένη φωτογραφία:

Δημοκρατία καί ἐλευθερία πεθαίνουν. Ἔρχεται τό ἰσλάμ, γράφει τό πανώ τῆς ὑποκινουμένης διαδηλώσεως τῶν παρείσακτων.
Κατά τά ἄλλα ἔκαναν εἰρηνική διαδήλωσι γιατί τούς ἔθιξαν τόν προφήτη τους.
Ἠλίθιοι. Ὅταν σφάζετε καί ἐξαφανίζετε ἐσεῖς τούς χριστιανούς κανένας, μά κανένας δέν λέει τίποτα. Διότι σᾶς χρειάζονται. Σᾶς ὑποκινοῦν γιά νά ἐξυπηρετήσουν τά συμφέροντά τους. Ἐσεῖς ἄλλο πού δέν θέλατε γιά νά ἐξυπηρετήσετε μέ τήν σειρά σας, τά δικά σας.
Ἡ Ἑλλάδα δέν σᾶς θέλει. Γυρίστε στίς «muslim lands» σας. Ἄντε σιγά σιγά γιατί ἀπό δῶ καί πέρα δέν θά καλοπεράσετε. Ἡ ὑπομονή μας ἔχει φθάσει στά ὅριά της.
Δεῖτε καί τό ταινιάκι ἀπό τήν χθεσινή «συγκέντρωσι τῶν ἀγρίων, ἡ ὁποία  σημειωτέον, ἀπαγορεύεται.

  Ἄλλη μία φορά οἱ παρείσακτοι καταπατοῦν τό Σύνταγμα τῆς χώρας πού τούς φιλοξενεῖ. Δεῖτε τί λέει τό ἄρθρο 13 παρ. 2:

Δεν υπάρχουν σχόλια: