ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Διαδικασία πληρωμῆς τελῶν κυκλοφορίας, ἀξίας ἑνὸς (1) εὐρῶ!

Διαδικασία πληρωμῆς τελῶν κυκλοφορίας, ἀξίας ἑνὸς (1) εὐρῶ! γραμμάτιο
Λέω νὰ προτείνω μίαν ἄλλην ἀντιμετώπισιν τῶν τελῶν κυκλοφορίας. Αὐτῶν τῶν τελῶν ποὺ πρέπει, ὑποτίθεται, νὰ πληρώνουμε, πρὸ κειμένου νὰ ἔχουμε δικαίωμα κυκλοφορίας στοὺς δρόμους καρμανιόλες ποὺ διαθέτουμε! Αὐτοὺς τοὺς δρόμους ποὺ ἔχουν καταντήσῃ χειρότεροι ἀπὸ τὸ γεφύρι τῆς Ἄρτας. Ὁλοχρονὶς τοὺς κτίζανε, τὴν νύκτα γκρεμιζόταν…
Αὐτοὺς τοὺς δρόμους ποὺ ἀν τὶ νὰ μᾶς ἐξυπηρετοῦν, μᾶς δολοφονοῦν! Αὐτοὺς τοὺς δρόμους ποὺ ἔχουμε πληρώσῃ δεκάδες φορές, ἀλλὰ τὰ χρήματα ἔχουν πάῃ στὶς τσέπες τῶν ἐργολάβων, τῶν πονηρῶν καὶ τῶν κρατούντων.  Αὐτοὺς τοὺς δρόμους γιὰ τοὺς ὁποίους πληρώνουμε διόδια, τὴν στιγμὴ ποὺ βάσει εὐρωπαϊκῶν προτύπων, θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀπαγορευμένη ἡ διέλευσις.
Ἕνα εὐρῶ λοιπὸν γιὰ αὐτοὺς τοὺς δρόμους, καὶ πάρα πολὺ εἶναι! Ἀφῆστε δὲ τὴν καταλήστευσί μας, λόγῳ τῶν μνημονιακῶν πολιτικῶν τους!!! 

Η διαδικασία 

πληρωμής των Μή ανταποδοτικών

 Τελών Κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ. με ένα (1) Ευρώ.

Υποδείγματα: (1.)(2.)(3.)(4.)Στο TAMEIO ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΏΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ συμπληρώνουμε το Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης με το κείμενο από το υπόδειγμα(1.), καταθέτοντας και το αντίτιμο (Τυπικά 1€) ένα ευρώ.
Στη συνέχεια το Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης  το επισυνάπτουμε μαζί με τη ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ Δ.Ο.Υ (υπόδειγμα 2.) και τά καταθέτουμε στην Δ.Ο.Υ για να πάρουμε αριθμό πρωτοκόλου. Αφού τελειώσει η διαδικασία ζητάμε και κρατάμε αντίγραφα.
Το υπόδειγμα (3.) περιέχει την διαδικασία σε περίπτωση ελέγχου της Τροχαίας όταν κινούμαστε στο οδικό δίκτυο.
Το υπόδειγμα (4.) περιέχει πληροφορίες για την περίπτωση ενεργειών της οικονομικής εφορίας εναντίον μας.
ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΕΣ ΤΥΧΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ
ΕΧΕΤΕ ΣΥΣΤΗΣΕΙ(υπάρχουν τηλέφωνα επικοινωνίας στην ομάδα στο Facebook) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.
Διαδικασία πληρωμῆς τελῶν κυκλοφορίας, ἀξίας ἑνὸς (1) εὐρῶ! πρωτόκολλο
ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (Το συμπηρώνετε οι ιδιοι, η ο υπάλληλος του ταμείου)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Ο …***………ΕΠΙΘΕΤΟ ***…ΟΝΟΜΑ………………
του…***……ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ………………τηλ. …********……………………..…
……..κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Ευρώ …….Ένα (1)

Για την παρακάτω αιτία: «Καταθέτω υπέρ δικαιούχου Ελληνικού Δημοσίου εμπρόθεσμα την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας έτους 2013 για το υπ’ αριθμ. …*****ΧΧΧΧΧ….. Ι.Χ. οχήματος ή μηχανής τύπου ……***…….. με χρονολογία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας έτους…2013……
Η παρούσα κατάθεση του ενός ευρώ αιτιολογείται  με την  από …******…….2012 δήλωσή-πρόσκλησή μου, που θα  υποβάλω στη συνέχεια μαζί με το γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του ποσού του 1,00 Ευρώ σήμερα…**,/…**/ 2012, στην Δ.Ο.Υ.…ΧΧΧΧΧΧΧΧ..με ταυτάριθμη ημερομηνία και συγκεκριμένα οι αιτιάσεις συνίστανται στον αντισυνταγματικό χαρακτήρα προείσπραξης των τελών για το έτος 2013, της μη ανταπόδοσης αυτών στην πηγή είσπραξής τους ως αυτοτελών πόρων, το υπέρογκο ύψος των τελών έναντι άλλων χωρών μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αδυναμία πληρωμής τους και όσον άλλων λόγων που παραθέτω αναλυτικά.

ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ (κόκκινο ἐδῶ, ἔντονο καὶ μὲ ἀστεράκια) ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 ὅλη ἡ αἴτησις ἐδῶ:

Διαδικασία πληρωμῆς τελῶν κυκλοφορίας, ἀξίας ἑνὸς (1) εὐρῶ!

Σὲ περίπτωσι ἐλέγχου τῆς τροχαίας:

Διαδικασία πληρωμῆς τελῶν κυκλοφορίας, ἀξίας ἑνὸς (1) εὐρῶ! γιὰ τροχαία

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ 1 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

  1. P1. Εάν σας σταματήσει τροχονόμος και σας ζητήσει το σήμα θα του μιλήσετε ευγενικά, στον πληθυντικό και θα του δώσετε το εξώδικο πληρωμής 1 ευρώ, θα του πείτε ότι τόσο αξίζουν οι δρόμοι της Αιτωλ/νίας, και θα του ζητήσετε να διαβάσει τους λόγους που αναφέρουμε στην αίτηση-δήλωση, και αποτελούν τεκμηρίωση της πληρωμής του 1 ευρώ. P2. Εάν σας πει ότι θα «γράψει παράβαση», τότε θα του ζητήσετε να σας καλέσει εγγράφως με κλήση προς ακρόαση, σύμφωνα με τα άρθρα που θα του δείξετε. P3. Εάν επιμείνει να σας δώσει κλήση, μιλώντας του πάντα ευγενικά και στον πληθυντικό, θα του ζητήσετε να γράψει πάνω στη κλήση την αιτιολογία του δηλ. γιατί απορρίπτει κάθε έναν από τους 8 νομικά και ουσιαστικά βάσιμους λόγους που αναφέρουμε. 
“……………………………………………………………………………………….
PΤο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης
(Ενημερώνεται το αστυνομικό όργανο για τα ισχύοντα στο σύνταγμα και τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Άρθρο 20
Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.
Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του.
P Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
«Άρθρο 6: Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου.
1. Οι διοικητικές αρχές πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα.
2. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη. Η τήρηση της προαναφερόμενης διαδικασίας, καθώς και η λήψη υπόψη των απόψεων του ενδιαφερομένου, πρέπει να προκύπτουν από την αιτιολογία της διοικητικής πράξης. Το υιοθετούμενο μέτρο πρέπει να λαμβάνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ακρόαση του ενδιαφερόμενου.
3. Αν η άμεση λήψη του δυσμενούς μέτρου είναι αναγκαία για την αποτροπή κινδύνου ή λόγω επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, είναι κατ’ εξαίρεση, δυνατή η, χωρίς προηγούμενη κλήση του ενδιαφερομένου, ρύθμιση. Αν η κατάσταση που ρυθμίστηκε είναι δυνατόν να μεταβληθεί, η διοικητική αρχή μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών καλεί τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, οπότε και προβαίνει σε τυχόν νέα ρύθμιση. Αν η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το μέτρο παύει αυτοδικαίως, και χωρίς άλλη ενέργεια, να ισχύει.
4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και όταν οι σχετικές με τη δυσμενή διοικητική πράξη διατάξεις προβλέπουν δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής».
 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ. ΚΑΛΟΥΔΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ παρά ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΣΤΕ
Παρελήφθη όμοιο αντίγραφο σήμερα ……/……./ 2012 και ώρα ……..…  
στο …………χλμ.
ή στην πόλη ………..……………….
από τον τροχονόμο υπηρεσίας κύριο ………………………………..……………      
              Ο παραλαβών

                                    ………………….

ΑΙΤΗΜΑ
(Σύμφωνα με το άρθρο 20-2 του Συντάγματος και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
«Άρθρο 6: Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου.


  του    χχχχχχχ           χχχχχχχχχ           χχχχχχχ    
                  (όνομα)                        (επώνυμο)                   (πατρώνυμο)      
 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΑΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΩΝ  με βάση το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος και

ΖΗΤΩ

ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ ΕΠ΄ ΑΥΤΩΝ, ΠΡΙΝ ΜΟΥ ΕΠΙΔΩΣΕΤΕ ΤΗ ΚΛΗΣΗ.

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟ 

Κύριο  ………………    ……………………  …………………   ………………        
                 (όνομα)         (επώνυμο)           (Τροχαία)         Αρ. Μητρώου)


(σημείωση:1 αντίγραφο δίδετε στον τροχονόμο, 1 αντίγραφο κρατάτε εσείς και ζητάτε από τον τροχονόμο, να υπογράψει ότι το παρέλαβε)
Ημερομηνία ……/……/ 2012
 Γιὰ ἔλεγχο τῆς ἐφορίας:

Διαδικασία πληρωμῆς τελῶν κυκλοφορίας, ἀξίας ἑνὸς (1) εὐρῶ! ἐφορία

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ


P1. Ο Οικονομικός Έφορος δεν έχει το δικαίωμα να βεβαιώσει κανένα ποσό των ληστρικών τελών κυκλοφορίας σε βεβαιωτικό κατάλογο οφειλής πριν μας καλέσει γραπτά σε γραπτές εξηγήσεις, δηλ. πριν μας καλέσει με γραπτή κλήση να του εξηγήσουμε τους λόγους που πληρώσαμε μόνον 1 ευρώ. P2.Εάν τυχόν προχωρήσει σε βεβαίωση χωρίς να μας καλέσει γραπτώς να απαντήσουμε με γραπτό υπόμνημα τότε θα έχει παρανομήσει, θα έχει διαπράξει τα ποινικά εγκλήματα της παράβασης καθήκοντος, της εκβίασης, της καταπίεσης(και ανάλογα με τη περίπτωση και άλλα) θα του υποβάλλουμε μήνυση και θα έχει θεμελιώσει και δικαίωμά μας για αποζημίωση για ηθική βλάβη (ενδεικτικά να ζητήσουμε αποζημίωση 10.000€ ο καθένας). Σ.χ.τ. με τις υποχρεώσεις του Οικονομικού Έφορου και η ΠΟΛ 1093/2009 (ΝΟΜΟΣ 526221)
P3. ΕΑΝ και όταν σας καλέσει γραπτά, με γραπτή κλήτευση να του εκθέσουμε τους λόγους πληρωμής του 1 ευρώ, τότε θα μου φέρετε αμέσως τη κλήση για να συντάξω το Υπόμνημα. P4. Ο Έφορος με βάση το Σύνταγμα και τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας είναι υποχρεωμένος να εκδώσει αιτιολογημένη πράξη για έναν από τους λόγους που αναφέρουμε, π.χ. για να προχωρήσει σε βεβαίωση πρέπει στη πράξη που θα εκδώσει να γράψει ότι οι δρόμοι της (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ. Πχ.. Αιτωλοακαρνανίας) είναι καλοί, ότι το τέλος δεν είναι ανταποδοτικό, κλπ.. P5. Εάν γράψει κάτι τέτοιο θα έχει διαπράξει και πάλι παράβαση καθήκοντος κλπ. Και θα του κάνουμε μήνυση και για ψευδή βεβαίωση και θα ζητήσουμε και αποζημίωση. P6. Εάν ο Έφορος δεν γράψει στη πράξη του τίποτα και πάλι θα έχει διαπράξει παράβαση καθήκοντος, κ.λ.π. και η πράξη του θα ακυρωθεί από τα Διοικητικά Δικαστήρια για έλλειψη αιτιολογίας, σύμφωνα με τη πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.
PΣε κάθε περίπτωση φέρνετε αμέσως ότι έγγραφο στην προσωρινή επιτροπή στα γραφεία της «Κ» που θα σας δώσουν, για να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.

Προσωρινή επιτροπή για τα τέλη κυκλοφορίας                                          Αγρινίου

       Τηλ. 6977982673        - Κώστας Κορδάτος
               6974838165        – Σωτήρης Τηγανίτας

Λοιπών περιοχών θα βρείτε στην ομάδα μας στο Facebook
 πηγή

Πατῆστε ἐπάνω στοὺς μαύρους συνδέσμους καὶ κατεβάστε τὶς αἰτήσεις, τὰ ὑποδείγματα καὶ τὶς φωτογραφίες. Δὲν ξέρω πῶς θὰ ἐξελιχθῇ αὐτὴ ἡ κίνησις, ἀλλὰ μὲ βρίσκει σύμφωνη! Δρόμους δὲν ἔχουμε, κράτος δὲν ἔχουμε, συνείδησις ἐθνικὴ δὲν ὑπάρχει στοὺς κρατοῦντες… Προσωπικῶς ἀρνοῦμαι νὰ χρηματοδοτῶ τὴν εὐρωπαϊκὴ κεντρικὴ τράπεζα. Προτιμῶ νὰ χρηματοδοτῶ, ὅσο κι ὅταν μπορῶ, τὸ ψυγεῖο μου!

Φιλονόη.

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑ – ΕΦΟΡΙΑ & ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: