ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

Προστατεύουμε τὴν ἰδιωτική μας ζωή!

Γιὰ τὴν φοροκάρτα ἔχω διαβάσει κι ἔχω γράψει ἀρκετὲς φορές. 
Μάλλιστα, ἐχθὲς τὸ βράδυ, στὸ κρατικὸ ῥαδιόφωνον, κατὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα, ἀκούγαμε εἰδήσεις. Ἡ κεντρικὴ εἴδησις ἦταν ἡ διασταύρωσις στοιχείων τραπεζικῶν λογαριασμῶν μὲ δεδηλωμένα ἔξοδα καὶ κόστος ζωῆς.
Κι ἀναρωτιέμαι…
Συζητᾶμε γιά ἀπόλυτον κατάργησιν τοῦ προσωπικοῦ ἀπορρήτου ἤ αὐτό θά ἀφορᾷ μόνον σέ κάποιους γιά τούς ὁποίους ὑπάρχουν καταγγελίες καί ὑποψίες γιά φοροδιαφυγή;
Διότι ἐὰν συζητᾶμε γιὰ ὅλους τοὺς πολῖτες, τότε αὐτομάτως ὅλοι μας εἴμαστε ὕποπτοι, ἤ ὀρθότερα, ἔνοχοι,φοροδιαφυγῆς καὶ φορδιαπλοκῆς!
Δὲν εἶδα ὅμως κάποιον νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὸ ἐὰν ὁ Χί, ἤ ὁ Ψί, ἤ ὁ Ὠμέγα μεγαλοαπατεώνας, ποὺ ἀποδεδειγμένα, βάσει ἐλέγχων, ἔχει καταληστεύσει τὸ δημόσιον, θὰ πληρώσῃ ἤ ὄχι!
Αὐτομάτως, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ πληρώνουμε, βρέξει χιονίσει, μπαίνουμε στὸ στόχαστρον…
Τί θά γίνῃ λοιπόν μέ τούς πραγματικούς ἀπατεῶνες; Θά ἐπέμβῃ κάποτε ὁ εἰσαγγελέας ἤ θά τούς χαϊδεύετε καί θά τούς προστατεύετε;
Τί θά γίνῃ μέ τόν GAP καί τήν συμμορία του; Θά ἐξακολουθῇ νά παραμένῃ στό ἀπυρόβλητον ἤ θά πληρώσῃ; Μήπως τό καθυστερεῖτε πρό κειμένου νά παραγραφοῦν τά ἐγκλήματά του; Ἤ αἰσθάνεστε ἰσότιμοι συνεργοί, καὶ φυσικὰ συνδικαιοῦχοι, στίς ἀτασθαλίες του;
Ἄς ξεκινήσουμε ὅμως μὲ τὴν φοροκάρτα, ποὺ πασχίζετε νὰ μᾶς φορτώσετε.
Ὄχι  «ἀγαπητοί» μου! Δὲν μᾶς χρειάζεται! Νὰ τὴν κρατήσετε γιὰ τὰ δικά σας παιδιά, πρὸ κειμένου νὰ ἔχετε πράγματι οἰκονομικὲς συναλλαγές! Ἐμεῖς στεγνώσαμε!
Φιλονόη.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ «ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ»

ΟΧΙ ΣΤΗ «ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ»
ΟΧΙ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ
Το ΙΝΚΑ/ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ έχει δηλώσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι είναι αντίθετο με το ηλεκτρονικό φακέλωμα και  με την «Κάρτα του Πολίτη» (με όποια μορφή και πρόσχημα και  αν γίνεται προσπάθεια να επιβληθεί) γιατί οδηγεί στην κατάργηση της ιδιωτικής ζωής του πολίτη και εγκυμονεί κινδύνους για την προσωπική του ελευθερία,  ασφάλεια και περιουσία.
Για αυτούς τους λόγους καλεί τους πολίτες να μην παραλάβουν την «Φοροκάρτα», αφού για μια αμφίβολη εξυπηρέτηση θα εκθέσουν την ιδιωτική ζωή τους, και θα δημιουργώντας έτσι άχρηστους κινδύνους, επιπλέον το κόστος της «Φοροκάρτας» θα βγει από τη φορολογία του πολίτη – δηλαδή πληρώνουμε τα έξοδα του φακελώματος μας.
Επίσης καλεί την ελληνική πολιτεία:
Να καταργήσει το τριτοκοσμικό μέτρο της συλλογής των αποδείξεων – σε οποιαδήποτε μορφή .
Δεν είναι υποχρέωση των καταναλωτών να ασκούν φορολογικό έλεγχο.
Τέλος να σταματήσει η φιλολογία για τον «Διεφθαρμένο Έλληνα». Το πρόβλημα του Ελληνικού Κράτους είναι πρόβλημα εξόδων και σπατάλης του δημοσίου χρήματος, και όχι πρόβλημα φορολογικών εσόδων.
ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ – ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ «ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ» 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΣ ΖΩΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΉΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: