ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΠΟ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΑ

"Τὸ πρῶτο σου χρέος, ἐχτελώντας τὴ θητεία σου στὴ ράτσα, εἶναι νὰ νιώσης μέσα σου ὅλους τους προγόνους.
Τὸ δεύτερο, νὰ φωτίσης τὴν ὁρμὴ τοὺς καὶ νὰ συνεχίσης τὸ ἔργο τους.
Τὸ τρίτο σου χρέος, νὰ παραδώσης στὸ γιὸ τὴ μεγάλη ἐντολὴ νὰ σὲ περάση." Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: