ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΤΕ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΝΟΜΙΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕΔηλώνουμε στον υπάλληλο ότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε να πληρώσουμε δίνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός μας. Ζητάμε να εκδοθεί απόδειξη με πίστωση (πιστωτικό) και να ανοίξουν την μπάρα.


Αν καθυστερούν ή δεν δίνουν πιστωτικό προειδοποιούμε ότι:

α) αν δεν ανοίξουν αμέσως την μπάρα καταστρατηγούν το συνταγματικό μας δικαίωμα για ελεύθερη μετακίνηση και διαπράττουν το ποινικό αδίκημα της παράνομης κατακράτησης.

β) αν δεν εκδώσουν την απόδειξη (πιστωτικό) διαπράττουν το φορολογικό αδίκημα της άρνησης εκδόσεως επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου.

γ) αν αρνηθούν να ανοίξουν διαπράττουν και το αδίκημα της πρόκλησης για εκτέλεση παράνομης πράξης.

Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και δεν βρίσκεται εκεί η αστυνομία, σπρώχνουμε τη μπάρα και περνάμε. Αν η τροχαία είναι παρούσα, φωνάζουμε τον αστυνομικό και ζητάμε να διατάξει τον υπάλληλο να μας κόψει πιστωτικό ή έντυπο αδυναμίας πληρωμής (οδηγίες γι’ αυτό παρακάτω ) διαφορετικά, εμείς μπορούμε να φύγουμε χωρίς να πληρώσουμε και η εταιρία διαπράττει φορολογικό αδίκημα.

Στην περίπτωση που δεν σηκώνουν τη μπάρα και δεν μας επιτρέπουν να περάσουμε, καλούμε την αστυνομία (η τροχαία που μπορεί να βρίσκεται εκεί είναι αναρμόδια), ζητάμε να συλληφθεί ο ταμίας και ο υπεύθυνος των διοδίων και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη με την αυτόφορη διαδικασία για παράνομη κατακράτηση.

Τι άλλαξε στον ΚΟΚ;

Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προστέθηκε η εξής παράγραφος:

«Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως.»

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να βεβαιώσει την τροχαία παράβαση ή να μου επιβάλλει πρόστιμο;
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να διαβιβάσει στην τροχαία ποιοι δεν πλήρωσαν και να κοπεί κλήση;

Όχι, ο παραχωρησιούχος είναι ιδιωτική εταιρία και δεν μπορεί να βεβαιώσει τροχαία παράβαση ούτε μπορεί να επιβάλει πρόστιμο. Ρητά προβλέπεται από την τελευταία διάταξη του νόμου, ότι πρόστιμο επιβάλει μόνο ο τροχονόμος και μάλιστα όταν διαπιστώσει την παράβαση αυτοπροσώπως. Δηλαδή, ο αστυνομικός πρέπει να είναι παρών κατά τη στιγμή που σπρώχνουμε τη μπάρα και τότε μόνο μπορεί να επιβάλει πρόστιμο.

Ποιά είναι τα αρμόδια αστυνομικά όργανα;

Αρμόδια να βεβαιώσει παραβάσεις του ΚΟΚ είναι η τροχαία.

Μπορεί να με σταματήσει μετά τα διόδια τροχονόμος και να μου ζητήσει απόδειξη ότι πλήρωσα;

Δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να μας υποχρεώνει να κρατάμε τις αποδείξεις. Εξάλλου αν έχουμε περάσει με ΤΕΟ-pass ή με e-pass δεν θα έχουμε απόδειξη. Επίσης η βεβαίωση της παράβασης πρέπει να γίνει “αυτοπροσώπως”, δηλαδή να μας δει ο ίδιος ο τροχονόμος να μην πληρώνουμε.

Μπορεί ο τροχονόμος να μου κόψει κλήση στηριζόμενος σε μαρτυρία άλλου ότι δεν πλήρωσα;

Όχι, ο τροχονόμος μπορεί να βεβαιώσει την παράβαση μόνο αν έχει διαπιστώσει ο ίδιος “αυτοπροσώπως” να μην πληρώνουμε.

Μπορεί να βεβαιωθεί η τροχαία παράβαση από τις κάμερες που υπάρχουν στα διόδια;

Όχι, διότι οι κάμερες που ο παραχωρησιούχος έχει τοποθετήσει, είναι παράνομες, έχουν τοποθετηθεί χωρίς άδεια της Αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου, τα προϊόντα τους αποτελούν παράνομα αποδεικτικά μέσα, που απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια. Επιπλέον η διάταξη λέει ότι ο τροχονόμος το διαπιστώνει «αυτοπροσώπως» και όχι μέσω της χρήσης τεχνικών μέσων

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή;

Όχι, δεν μπορεί να μας αρνηθούν να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή ακόμα κι αν δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε.

Έχω δικαίωμα να χρησιμοποιήσω την υποδομή χωρίς να πληρώσω εκείνη τη στιγμή;

Ναι, έχουμε το δικαίωμα να πληρώσουμε αργότερα. Συγκεκριμένα ο Ν. 3535 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης άρθρο 3ο, παρ.2 ΦΕΚ 41Α 23/2/2007) αναφέρει:

«Ο υπόχρεος δικαιούται να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος, χωρίς άλλη επιβάρυνση, εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της βεβαιώσεως του Παραχωρησιούχου με τον τρόπο που θα υποδείξει ο τελευταίος.»

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πληρώσουμε;

Όχι, πρέπει να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη. Αν δεν κόψει απόδειξη διαπράττει το φορολογικό αδίκημα της άρνησης έκδοσης επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου.

Δίνουμε τα στοιχεία μας;

Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τα στοιχεία μας. Αν υποχρεωθούμε να τα δώσουμε για να ξεμπερδέψουμε καλό είναι να δώσουμε τα κανονικά μας στοιχεία γιατί σε περίπτωση που η υπόθεσή μας δικαστεί θα είναι εις βάρος μας να έχουμε δώσει ψευδή στοιχεία.

Υπογράφουμε;

Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να υπογράψουμε κανένα έγγραφο. Αν συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής, υπογράφουμε, πριν όμως από την υπογραφή μας γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».

Αν δεν υπάρχει τροχαία μπορώ να σπρώξω την μπάρα όπως και πριν;

Ναι.

Αν είμαι απρόσεκτος και με δει ο τροχονόμος να μην πληρώνω τι μπορεί να μου συμβεί;

Το πρόστιμο είναι 200 ευρώ και είναι στην κρίση του τροχονόμου το αν θα αφαιρέσει τις πινακίδες, την άδεια και το δίπλωμα για 20 ημέρες.

Αν ο τροχονόμος με γράψει ενώ έχω ακολουθήσει τις οδηγίες τι γίνεται;

Με αντίγραφο της επί πιστώσει απόδειξης καταθέτουμε αναφορά στον διοικητή του τμήματος της τροχαίας για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος , με την ένδειξη «Κοινοποίηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» και ζητάμε την ακύρωση της κλήσης και την επιστροφή πινακίδων, άδειας και διπλώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τροχαία συχνά συμπεριφέρεται αυθαίρετα και έχουμε καταγράψει πολλά αντίστοιχα περιστατικά: Καλούμε τους πολίτες που τηλεφωνούν καθημερινά αναζητώντας απαντήσεις και τρόπους άμυνας απέναντι στην αυθαιρεσία των αστυνομικών υπαλλήλων της Τροχαίας Αττικής Οδού, αλλά και σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο συμβαίνουν αντίστοιχα περιστατικά, να καταθέτουν ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ κατά των αστυνομικών οργάνων που υπογράφουν την βεβαίωση της παράβασης. (χωρίς να έχουν βεβαιώσει αυτοπροσώπως ή όταν μας σταματούν πολλά χιλιόμετρα απο τους σταθμούς διοδίων – προφανώς ειδοποιημένοι). Όταν προσερχόμαστε στο οικείο αστυνομικό τμήμα παραλαμβάνουμε πρώτα την βεβαίωση παράβασης, σημειώνοντας πριν υπογράψουμε “με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου”, μετά υπογράφουμε και αμέσως καταθέτουμε την μηνυτήρια και πειθαρχική αναφορά που επισυνάπτουμε εδώ:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Διά του Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού (ή όποιου άλλου τμήματος μας κάλεσε)

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Του ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας)

ΚΑΤΑ

Του (ονοματεπώνυμο του αστυνομικού που υπογράφει την κλήση και του τμήματος που υπηρετεί)

Κε Υπουργε/Κε Εισαγγελέα

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 10 εδάφιο τελευταίο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε περίπτωση παράλειψης καταβολής διοδίου τέλους όπου αυτή προβλέπεται «Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως».

Επειδή, η αυτοπρόσωπη διαπίστωση της παράβασης, προκύπτει από την υπογραφή του παραβάτη οδηγού στο σώμα της Πράξης Βεβαίωσης της Παράβασης (κλήσεως).

Επειδή, σήμερα ….. ………………………………………..(ημερομηνία)…………………………………………., κλήθηκα από το Α.Τ. .………………………………….(Αττικής οδού ή άλλο) να παραλάβω την με αριθμό …………. Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (Κλήση), που εκδόθηκε από τον …………………………………………………………………………………………(ονοματεπώνυμο αστυνομικού) στις ………………………………. (ημερομηνία) και ώρα………………………………., σύμφωνα με την οποία, διήλθα δήθεν από τον σταθμό διοδίων ………………………………………………………(περιοχή) χωρίς να καταβάλω διόδιο τέλος.

Επειδή, κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, κανένα αστυνομικό όργανο δεν βρισκόταν στο σταθμό διοδίων.

Επειδή, κατά τα ανωτέρω, ουδείς αστυνομικός μου ένευσε να σταματήσω προκειμένου να βεβαιωθεί παράβαση.

Επειδή, ως εκ τούτου, ουδείς αστυνομικός διαπίστωσε αυτοπροσώπος παράβαση συνιστάμενη στην παράλειψη καταβολής διοδίου τέλους.

Επειδή, ο υπογράφων την Πράβη Βεβαίωσης (κλήση) αστυνομικός, εξέδωσε αυτήν παρά το γεγονός ότι δεν διαπίστωσε αυτοπροσώπως οποιαδήποτε παράβαση.

Επειδή, ως εκ τούτου, ο εκδόσας την κλήση αστυνομικός παρέβη το καθήκον του, το οποίο συνίσταται στην εφαρμογή του νόμου, και ειδικότερα στην έκδοση Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης (κλήσης), μόνον μετά από αυτοπρόσωπο διαπίστωσή της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ – ΖΗΤΩ

Την πειθαρχική και ποινική δίωξη του ……………………………………………………………………………..(ονοματεπώνυμο αστυνομικού) για παράβαση καθήκοντος και τη νόμιμη τιμωρία του.

Αθήνα…(ημερομηνία)…

Ο ΜΗΝΥΤΗΣ/ΑΝΑΦΕΡΩΝ


Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Η Ελλάδα πρέπει να διαθέτει υψηλή στρατηγική και για τα 4 σημεία του ορίζοντοςΠροσφάτως σε μία κατ’ ιδίαν συνάντηση με πολιτικούς και αναλυτές γεωπολιτικών ζητημάτων εξέθεσα τις απόψεις μου περί Ελληνικού Imperium. Ανάμεσά τους υπήρχαν ωρισμένοι επαγγελματίες αναλυτές που εμφανίζονται στα μμε ομιλώντας περί γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής, και οι οποίοι απέδειξαν για μίαν εισέτι φοράν ότι ο εθισμός της σκέψεως σε στερεότυπα, προξενεί αποστέωση του πνεύματος.
Όλοι απέρριψαν ως εξωπραγματικές τις απόψεις μου χωρίς να αντιτάξουν κάποιο λογικό επιχείρημα παρά μόνον αφορισμούς βασισμένους στο συναίσθημα της μειονεξίας.
Το ιδεολογικό εκκρεμές της συζητήσεως από την δική τους πλευρά ταλαντεύετο μεταξύ άξονος ΗΠΑ-Ελλάδος-Ισραήλ και άξονος Ρωσσίας-Ελλάδος-Ιράν. Δηλαδή είτε θα συμμαχήσουμε με τις ΗΠΑ είτε με την Ρωσσία.
Για ποιόν λόγο να συμμαχήσουμε με κάποιον απ’ αυτούς τους δύο άξονες; ρώτησα. Προφανώς για να αντιμετωπίσουμε την τουρκική επιθετικότητα, απαντούσαν οι συνομιλητές μου.
Ήταν ολοφάνερο ότι όλοι τους όταν μιλούσαν για στρατηγική, στο μυαλό τους είχαν έναν εχθρό, την Τουρκία. Και όταν ανέλυαν τα πιθανά πλεονεκτήματα μίας συμμαχίας, είχαν στο μυαλό τους μόνον το Ανατολικό Μέτωπο.
Τους εξήγησα ότι η βασική παραδοχή από την οποία εκκινείται η επιχειρηματολογία τους, ήταν παντελώς λανθασμένη. Είναι αδιανόητο το Ελληνικό Έθνος να μην διαθέτει στρατηγική για τα 4 σημεία του ορίζοντος.
Πρέπει να έχουμε στρατηγική για τον Βορρά, για τον Νότο, για την Δύση, και την Ανατολή.

Η Ελλάδα πρέπει να έχει σχέδια για τα βόρεια σύνορά της μέχρι το Βερολίνο. Συγχρόνως πρέπει να καθορίσει την πολιτική της στην Αφρική, στα νότια σύνορά μας. Πρέπει να καθορίσει τί θα πράξει μέχρι το Γιβραλτάρ και πώς θα συμπεριφέρεται στους δυτικοευρωπαίους. Πρέπει να καθορίσει στρατηγική για τον Καύκασο και τις Παρευξείνιες χώρες. Πρέπει να καθορίσει στρατηγική για την Μέση Ανατολή. Πρέπει να καθορίσει στρατηγική για την Ασία μέχρι την Άπω Ανατολή.
Προφανώς μία τέτοια γεωστρατηγική αντίληψη εμπεριέχει μία παγκόσμια προοπτική, η οποία ενέχει και το στοιχείο του επεκτατισμού. Όχι κατ’ ανάγκην εδαφικού επεκτατισμού, αλλά οπωσδήποτε οικονομικού, πολιτικού, δημογραφικού, και πολιτισμικού επεκτατισμού.
Είναι αδιανότητο να ακούω συνομιλητή μου, ο οποίος δηλώνει ειδικός στην γεωπολιτική και την γεωστρατηγική, να σηκώνει τον τόνο της φωνής του δίκην ροπάλου για να θίξει τις απόψεις μου επειδή το μυαλό του βλέπει ως εχθρό μόνον την νεοθωμανική Τουρκία. Γιά τον καθηγητή της παρέας ήταν αδιανόητο το Ελληνικό Έθνος να έχει βλέψεις στην Βόρεια Ευρώπη, στον Δυτικό κόσμο, στην Αφρική, ή στον Καύκασο ή στην Άπω Ανατολή.
Όπως είχα γράψει στο παρελθόν, «Ανεξάρτητο Ελληνικό έθνος-κράτος σήμερα, ίσον Ελληνικό imperium. Στην σημερινή εποχή όσοι αφελείς μιλάνε για ανεξάρτητη Ελλάδα, χωρίς να συνδυάζουν την εθνική ανεξαρτησία με επεκτατική πολιτική, δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Η διεθνής τάση είναι οι γεωπολιτισμικές ζώνες-κράτη, η Ευρασία, η Ενωμένη Ευρώπη, ο Παναφρικανισμός, ο Πανσλαβισμός, ο Παντουρκισμός, ο Παναραβισμός, ο Παγγερμανισμός, ο Παντουρανισμός.
Ανεξάρτητο έθνος-κράτος Ελλάδος σημαίνει αυτομάτως και ισχυρό επεκτατικό κράτος. Μάλιστα ένα ανεξάρτητο Ελληνικό έθνος-κράτος απαιτεί την δημιουργία πολλών κρατών-πελατών (patron-client state relationships κατά την ρωμαϊκή παράδοση) τα οποία θα λειτουργούν ως δορυφόροι και ως προφυλακτήρες για την επιβίωση του Ελληνικού Έθνους από τους εχθρούς που το περιβάλλουν. Όσοι ευαγγελίζονται εθνική ανεξαρτησία χωρίς να εξηγούν με ποιούς συμμάχους, με ποιούς πολλαπλασιαστές ισχύος, με ποιά προβολή ισχύος, εκστομίζουν λόγια του αέρος».
Και αλλού είχα γράψει, «Εδώ και χιλιετίες ο πολιτισμός και η θρησκεία αποτελούν πεδία πολέμου. Χρειαζόμαστε ένα πανίσχυρο Ελληνικό πολιτισμικό και θεολογικό imperium. Μία παγκόσμια θεώρηση των πραγμάτων. Ο πολιτισμικός και θεολογικός επεκτατισμός του Ελληνισμού, ισοδυναμεί με επέκταση των συνόρων του Έθνους. Και πρέπει να πραγματοποιηθεί με κάθε μέσον, είτε ειρηνικό είτε πολεμικό».
Ένας απλός παρατηρητής θα διαπιστώσει εύκολα ότι στην σημερινή Ελλάδα όλοι οι θεωρητικολογούντες περί την γεωπολιτική και γεωστρατηγική, πάντα μα πάντα αποσιωπούν την ΒΑΣΙΚΗ τους ΠΑΡΑΔΟΧΗ. Ήτοι, βλέπουν μόνον έναν εχθρό, την Τουρκία.
Και μάλιστα η θεώρησή τους είναι καθαρώς αμυντική: να μην μας πάρουν οι νεοθωμανοί την Θράκη, το Αιγαίο, και την Κύπρο. Μόνον εκεί στρέφεται το βλέμμα τους. Μέχρι εκεί φθάνει ο γεωπολιτικός τους ορίζοντας.
Αν αυτό που λέω είναι λάθος, ας με διαψεύσουν οι εν ενεργεία στρατιωτικοί.
Υπάρχουν σήμερα Ελληνικά επιθετικά σχέδια για την απελευθέρωση και ανακατάληψη του κατεχομένης Κύπρου ή μόνον αμυντικά σχέδια αποτροπής υποδουλώσεως και της υπολοίπου νήσου;
Υπάρχουν επιθετικά σχέδια απελευθερώσεως της κατεχομένης Ιωνίας; Εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχουν. Γίνονται κατά καιρούς ασκήσεις επί χάρτου για ενδεχόμενα αντίποινα σε περίπτωση προσβολής Ελληνικής νήσου στο Αιγαίο. Αλλά μέχρι εκεί. Εγώ ομιλώ για ανακατάληψη της Ιωνίας. Και τέτοιου είδους σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν πολιτικές, δημογραφικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές, οικονομικές, διοικητικές παραμέτρους, πλην του καθαρώς στρατιωτικού σκέλους.
Ακολουθεί παράγραφος και σύνδεσμος από ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο «Το σχέδιο «BALYOZ» («Βαριά») και οι Ελληνικές αδυναμίες», σχετικώς με τις αμυντικές διατάξεις στον Έβρο και την αμυντική συμπεριφορά. Προσοχή στην ακόλουθη φράση:
Η οικειοθελής αφαίρεση από τις δυνατότητές μιας δύναμης του «Επιθετικού Πνεύματος», και η πρόσδεσή της σε ένα στείρο και αναποτελεσματικό αμυντικό δόγμα, έχει σαν αποτέλεσμα την σταδιακή μετατροπή της σε «τοπομαχική δύναμη».
Επομένως όσοι εκ των συνομιλητών μου ωρύοντο υπέρ μίας συμμαχίας με ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν διέφεραν και πολύ από την άλλη μερίδα η οποία συνηγορούσε υπέρ Ρωσσίας-Ιράν.  Και οι δύο αντιλήψεις είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Μία βασική παραδοχή. Προστασία της Ελλάδος από την Τουρκία.
Μα αυτό δεν είναι μακροπρόθεσμη στρατηγική, αντέταξα. Αυτό αποτελεί θεοποίηση του ραγιαδισμού και της μειονεξίας.
Η Ελλάδα πρέπει να ενστερνιστεί το Imperium. Οφείλει να παρεμβαίνει προληπτικώς στα 4 σημεία του ορίζοντος συγκρουομένη με εχθρικές πολιτικές, δημογραφικές, οικονομικές, στρατιωτικές, πολιτισμικές, και θρησκευτικές δυνάμεις.
Αφού ενσωματώσει στην υψηλή της στρατηγική την έννοια των πολλαπλασιαστών ισχύος, οφείλει να προβάλλει την ισχύ της σε υπερπόντια εδάφη.
Είναι αδιανόητο να παραμένουμε αδιάφοροι και παθητικοί όταν σε όλη την Αφρική γίνονται θρησκευτικοί και δημογραφικοί πόλεμοι, όταν η Βόρεια και Κεντρική Αφρική σείεται από ισλαμικά κινήματα.
Είναι αδιανόητο να παραμένουμε αδιάφοροι και παθητικοί όταν στα δυτικά μας σύνορα έχει δημιουργηθεί ένα νεοφιλελεύθερο ευρωατλαντικό στρατόπεδο το οποίο μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση απειλούν να κατασπαράξουν το Έθνος μας.
Είναι αδιανόητο να είμαστε απόντες από τις Παρευξείνιες Χώρες. Δηλαδή αφήνουμε όλους τους άλλους, Ρώσσους, Ουκρανούς, Ρουμάνους, Γεωργιανούς, Αρμενίους, και Τούρκους να αναδιανέμουν μεταξύ τους τα ΔΙΚΑ μας ΕΔΑΦΗ, και να διοικούν τους ΔΙΚΟΥΣ μας ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ χωρίς να μας ρωτούν. Χωρίς να μας λογαριάζουν στην μοιρασιά.
Ποιά είναι η υψηλή σας στρατηγική για την Δύση, τον Βορρά, και τον Νότο; Ρωτούσα διαρκώς τους συνομιλητές μου. Ουδεμία σοβαρή απάντηση έλαβα, πλην συναισθηματικών αφορισμών εδραζομένων στην μειονεξία και στην καχεκτική πνευματική ανάπτυξη.
ΠΗΓΗ

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Αυτοί είναι οι 51 βουλευτές που είπαν το "ΝΑΙ" στον δημευτικό φόρο του ΕΝΦΙΑΣτην ψηφοφορία για τις τροπολογίες του ΕΝΦΙΑ τελικά είπαν «ναι» 51 βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ενώ την τροπολογία καταψήφισαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ, της Χρυσής Αυγής, της ΔΗΜΑΡ, οι Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί βουλευτές Χρήστος Αηδόνης, Μίμης Ανδρουλάκης, Βασίλης Καπερνάρος, Γιώργος Κασαπίδης, Γιάννης Κουράκος και Πέτρος Τατσόπουλος και ο ανεξάρτητος βουλευτής Βύρων Πολύδωρας.


Παρών ψήφισαν οι βουλευτές του ΚΚΕ και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Γρηγόρης Ψαριανός και Βασίλης Οικονόμου.

Οι αντικαταστάσεις

Περί τις εννιά αντικαταστάσεις βουλευτών, έξι από τη ΝΔ και τριών από το ΠΑΣΟΚ, έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας της τροπολογίας για τον ΕΝΦΙΑ στη Βουλή.

Η Ν.Δ. αντικατέστησε τους:

Λευτέρη Αυγενάκη (που έχει υποβάλει από την περασμένη εβδομάδα το σχετικό αίτημα με επιστολή), Γιώργο Κωνσταντόπουλο (απουσιάζει στις ΗΠΑ), Μάξιμο Σενετάκη (ασθενής), Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου (προσωπικό κώλυμα), την Άννα Καραμανλή και τη Ντόρα Μπακογιάννη (απουσιάζει στη Λωζάννη).

Το ΠΑΣΟΚ αντικατέστησε τον Νίκο Σηφουνάκη με τον Παναγιώτη Ρήγα και τον Απόστολο Κακλαμάνη (που δεν είχε ψηφίσει ούτε το νόμο του ΕΝΦΙΑ, καθώς απουσίαζε) και τον Θόδωρο Σολδάτο.

Όπως ανακοινώθηκε "51" βουλευτές ψήφισαν Ναι. 38 ψήφισαν "Όχι", εν'ω έξι βουλευτές ψήφισαν παρών.

Αξίζει όμως να δούμε ποιοι ψήφισαν «ναι» διότι όπως και να έχει αυτοί που ψήφισαν «ναι» για άλλη μια φορά έγραψαν ιστορία. Αν και όπως έχει αποδειχθεί η ιστορία του τόπου μας προχώρησε με τα « μεγάλα όχι» και ουχί με τα «ναι».


ΠΗΓΗ

Ποτέ δεν κυβέρνησαν, αλλά πάντα «έτρωγαν»


Αυτό που πάντα μου προκαλεί θυμηδία και μια διάθεση να τους βάλω νοερώς καβάλα ξεβράκωτους κι ανάποδα στον γάιδαρο είναι το ύφος χιλίων καρδιναλίων συγκεκριμένου είδους «συντρόφων». Είναι αυτή η βιοχλαπάτσα, ο ροζ πολτός του σινιέ «διεθνισμού». Κάτι σταλίνες ολοκληρωτικοί και αυταρχικοί στη συμπεριφορά, κάτι σαν παράξενοι χρυσαυγίτες που δεν πιστεύουν στο έθνος, αν με εννοείτε, και με βλέμμα βετεράνου λαμόγιου. Περιφέρουν την ανύπαρκτη και κουρελιάρα αγιότητα της Αριστεράς σαν ξόανο και, αν τη θίξεις, έχουν έτοιμες κατά ριπάς την υστερία, τις ύβρεις και τις συκοφαντίες. Ενα αχανές πνευματικό τίποτα, μια έρημος μισελληνικών αγκυλώσεων, ιδεοληψιών και πολιτικού αυταρχισμού, που έχουν μετατρέψει τον κάποτε τιμητικό όρο «διανοούμενος» σε βρισιά.

Ναι, δεν κυβέρνησαν ποτέ, απλά στελέχωναν τα μαγαζιά των νταβατζήδων, τους μηχανισμούς εξουσίας και τους εκμεταλλεύονταν. Απλώς κατέκλυσαν τα ΜΜΕ, τα πανεπιστήμια, ίδρυσαν κι εκμεταλλεύτηκαν πλήθος ΜΚΟ (Μπίζνες Καλά Οργανωμένες), αλληλοπροωθούμενοι τρύπωσαν σε κάθε χώρο, σχήμα που είχε σχέση με τη νομή του χρήματος και της εξουσίας. Δεν υπήρξε λερή φούντα ξένου ή ντόπιου συμφέροντος, πρεσβειών και ιθαγενών γυπών, που να μην κρέμασαν στο ψωραλέο σπαθάκι τους. Μάστορες, εξπέρ στις επιδοτήσεις, στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, στις επιδοτούμενες «επιμορφώσεις», στο ξεκοκάλισμα κρατικού και κοινοτικού χρήματος. Είτε το ΠΑΣΟΚ κυβερνούσε είτε η ΝΔ, το συγκεκριμένο είδος Αριστεράς, που σήμερα φωλιάζει κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ και δευτερευόντως στη ΔΗΜ.ΑΡ. και στο ΠΑΣΟΚ, ήταν πάντα στα κόλπα. Το έχω ξαναγράψει, αν δεν υπήρχαν τα αριστερά δουλικά, οι μηχανισμοί λεηλασίας της χώρας και μαζικής προπαγάνδας των μπετατζήδων της ενημέρωσης δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Κι ούτε είναι τυχαίο ότι οι εκπρόσωποι του πιο βρόμικου συνδικαλισμού έχουν κουρνιάσει στη νοσογόνο αγκαλιά της Κουμουνδούρου.

Για να το κάνω λιανά, να το καταλάβει κι η Ρένα του Ακη, όπως μπεγλεράει ενώπιον των κορόιδων, υπήρχε η εμφανής εξουσία, το κράτος, κι αυτό το είδος Αριστεράς, όχι το ΚΚΕ, που ήταν -κι εν πολλοίς ακόμη είναι- το βαθύ κράτος, το προσωπικό που στελέχωσε τις συμμορίες των κλεφτών, των λεηλατών και των γενιτσάρων.

Πρόγραμμα επιδότησης για τη μελέτη του πώς ζευγαρώνουν τα σαμιαμίδια και για το «τα παιδιά του Ζεβεδαίου ποιον είχανε πατέρα». Πολιτιστικές δράσεις στην Κωλοπετινίτσα με παραδοσιακή μουσική από τη Γουινέα Μπισάου; Μάτσο οι σύντροφοι, που στο πιτς φιτίλι στήνανε αστικές μη κερδοσκοπικές, ΜΚΟ, εμπλέκανε πανεπιστήμια, ΟΤΑ, καλλιτέχνες, υπουργεία και καταπίνανε τα κονδύλια σαν γλάροι. Μια μπουκιά την εκατομμυριάρα. Αμάσητη. Αμα δείτε τα βιογραφικά τους, όλο τριγύρω από το κράτος, τα πανεπιστήμια, την Ε.Ε., τις ΜΚΟ γυρίζουν. Πολλοί από αυτούς, αν τους ρωτήσεις απλά τι δουλειά κάνουν, θα σου απαντούν επί μισή ώρα θυμωμένοι κάτι ακατάληπτα. Και καλά, αν ήταν τίποτε μεγαλοαστοί, με περιουσία και προσόδους από την οικογένεια, θα το καταλάβαινα να κάνουν την πολιτική από χόμπι επάγγελμα. Θα δείτε όμως κάτι σκοτεινούς τύπους και κάτι κυριούλες, που κάποτε το χνότο τους μύριζε από τη λόρδα και, ενώ τρώγανε το σουβλάκι με διπλή πίτα να στουμπώσουν, μπας και χορτάσουν, μέσα από αυτούς τους διαδρόμους του κρατικού και του κοινοτικού χρήματος, τις υπηρεσίες σε μεγαλοεκδότες, εργολάβους, τραπεζίτες, υπουργεία, ΟΤΑ και ΜΚΟ, τύλωσαν την παραδαρμένη τους. Παραλλήλως δε πουλάνε «αντιρατσισμό» και «αντιφασισμό», καθυβρίζοντας κάθε ιδέα και φορέα της, που εμμένει στην αιώνια αλήθεια και συνέχεια του έθνους, της Ιστορίας, των συμβόλων, των ηρώων του και των συμφερόντων του, όπου υπάρχουν Ελληνες.

Κι επιμένω, αν θέλετε γράδο να τους μετρήσετε, το καλύτερο είναι η Κύπρος. Στη Μικρή Ελλάδα του Νότου μετράς τους αληθινούς πατριώτες, τους αληθινούς προοδευτικούς και τους ξεχωρίζεις από τους ρουφιάνους, τους εθελοντές γενίτσαρους, τους πράκτορες και τους επαγγελματίες συκοφάντες. Δείτε ποιοι εν Ελλάδι υποστήριξαν το Σχέδιο Απαρτχάιντ σε βάρος του Ελληνισμού, το Σχέδιο Ανάν. Τους ίδιους αρθρογράφους, «διανοουμένους» του κώλου, φραγκοφονιάδες πολιτευάμενους και τις υπογραφές τους θα τους βρείτε σε κάθε βρομοδουλειά σε βάρος των εθνικών συμφερόντων. Είτε αφορά τη Θράκη και την προβολή κεμαλικών, άρα φασιστικών, ναζιστικών θέσεων εντός Ελλάδας είτε την Κύπρο, με προβολή από «ελληνικών» χειλέων των συμψηφιστικών θέσεων του Αττίλα, ή αβάντες στους παλαιοναζί ψευτομακεδόνες του VMRO ή τους S-300 ή την ατιμωτική παράδοση Οτσαλάν στους ισλαμοφασίστες της Αγκυρας ή την υπεράσπιση του ανύπαρκτου δικαιώματος «μπάτε, σκύλοι, αλέστε» για τη λαθρομετανάστευση στα πολύπαθα σύνορά μας ή τη φασίζουσα «αντιρατσιστική» επιβολή ρατσιστικών θέσεων μιας μειονότητα σε βάρος της πλειονότητας, οι υπογραφές κι οι φάτσες είναι οι ίδιες. Αλλάζουν το κείμενο και η στοχοθεσία, πάντα ανθελληνική, πάντα αβανταδόρικη σε ξένους σοβινισμούς, πάντα εχθρική των εθνικών συμφερόντων και προσβλητική της ιστορικής συνέχειας και συνοχής μας, αλλά τα βρόμικα μούτρα τους είναι τα ίδια και πάντα πίσω απ' όλα αυτά.

Σαν τη χεσμένη αξιακή και ιδεολογική φωλιά τους έκαναν τα πανεπιστήμια, τα ΜΜΕ, τη διαμόρφωση του δημόσιου λόγου και απαιτούν το έθνος να τους εργοδοτεί, για να το αποδομούν. Τεράστιες κι οι ευθύνες της ενοχικής Δεξιάς, που δεκαετίες θρέφει το φίδι που δαγκώνει κι απομυζά την πατρίδα. Μια άλλη πολιτική απαιτεί μια άλλη κι άτεγκτη ιδεολογική στάση, σε κάθε απόφαση, σε κάθε πράξη. Δυστυχώς ακόμη είναι ζητούμενο...
ΠΗΓΗ

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Μαρξιστικές παρεμβάσεις της Χρυσής Αυγής και αποκαλυπτική σιωπή Αριστεράς.του Λευτέρη Ριζά

       Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, συνεδρίαση ΛΓ’ του θερινού τμήματος της Βουλής. Ημερήσια διάταξη «Νομοθετική Εργασία». Συγκεκριμένα:
«Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α΄139) και προσαρμογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328)».
       
       Στο βήμα της Βουλής ανέρχεται  ο κ. Δημήτριος Κουκούτσης, βουλευτής Μεσσηνίας της Χρυσής Αυγής, για να τοποθετηθεί επί του σχεδίου νόμου. Ας διαβάσουμε τι είπε, προσεκτικά:

«Είναι αλήθεια και πρέπει να λεχθεί ξεκάθαρα από μας ότι ποσώς μας ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας στο σπίτι του, στον ιδιωτικό του χώρο, στη σεξουαλική του ζωή και στην κρεβατοκάμαρά του. Είναι δικαίωμα του καθενός να πράττει αυτά που νομίζει ότι είναι σωστά.
Από κει και έπειτα όμως, μη ζητάτε από μας να πούμε ότι πρέπει να παρελαύνουμε για να δείξουμε την κάποια ιδιαιτερότητά μας, να την έχουμε κάνει «σημαία» και ότι σε τελική ανάλυση ας προσέχουν λίγο και αυτοί που είναι στρέιτ. Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά.
Όσο δε για την Αριστερά, που μας έχει ζαλίσει όλα αυτά τα χρόνια με τη μεγάλη της αγάπη για όλες τις κοινότητες οι οποίες εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη χώρα, ότι είναι υπέρ των ομοφυλόφιλων, ότι είναι υπέρ της ανθρωπιάς, ότι είναι υπέρ του ενός ή του αλλουνού και θεωρεί εμάς τους εθνικιστές ότι είμαστε απάνθρωποι, ότι λέμε βαριά λόγια κλπ., ένα έχω να δηλώσω:
Ας διαβάσουμε μια επιστολή του Ένγκελς στο Μαρξ. Οι πνευματικοί τους πατέρες τα λένε αυτά, δεν τα λέμε εμείς.

«Μάντσεστερ Αγγλίας, 28 Ιούνη του 1869.
«Τελικά, οι παιδόφιλοι έχουν αρχίσει την καταμέτρηση και έχουν ανακαλύψει ότι αποτελούν μεγάλη δύναμη μέσα στο Κράτος. Τούς λείπει βέβαια η οργάνωση, αλλά θα γίνει και αυτό. Στην αρχή με την απαιτούμενη μυστικότητα και μετά, σιγά σιγά, ολοφάνερα. Και σίγουρα θα καταφέρουν να νικήσουν, αφού έχουν μέλη σε όλα τα κόμματα, παλιά και νέα από τον Ρόσινγκ ως τον Σβάιτσερ! Το σλόγκαν που θα κάνει πάταγο θα είναι» –συγχωρέστε με, δεν ξέρω Γαλλικά- «Guerre aux cons, paix aus trous-de-cul.»

Δεν μπορώ να το πω στα ελληνικά, θα με πάνε μέσα.[1]

«Ευτυχώς που τόσο εσύ όσο και εγώ, είμαστε πια αρκετά ηλικιωμένοι ώστε να πληρώσουμε "σε είδος" τους νικητές!!! Αλλά η νεολαία! Μόνο η Γερμανία έχει τόσο πολύ εκτραχηλιστεί, ώστε ένας παιδεραστής θα μπορούσε να έχει δημόσιες εμφανίσεις, να κάνει όλα αυτά τα αίσχη και να του πουν "ας περάσει".

«Βέβαια είναι ακόμα νωρίς και δεν έχει το κουράγιο να δηλώσει δημόσια την ομοφυλοφιλία του. Για τον κόσμο, θα πρέπει να λειτουργεί "από μπροστά" και όχι να "μπαίνει από μπροστά" όπως είπε κάποτε κατά λάθος.

«Όταν θα ισχύσει ο νέος Ποινικός Κώδικας στη Βόρεια Γερμανία, που θα αναγνωρίζει τα “droits du cul”, σίγουρα θα εκδηλωθεί ελεύθερα! Και δυστυχώς τότε τα πράγματα θα δυσκολέψουν για μας τους φουκαράδες» – ο Engels το λέει αυτό- «που επιμένουμε "από μπροστά" και έχουμε μια παιδική λατρεία και προσήλωση για το γυναικείο φύλο.»

Ο Ένγκελς δύο φορές καταπιάνεται με το πρόβλημα της ομοφυλοφιλίας στο μεγάλο και χαοτικό συγγραφικό του έργο. Και τις δύο φορές στο περίφημο "Η καταγωγή της Οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του Κράτους", χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς προκειμένου να προσδιορίσει την ομοφυλοφιλία και τους ομοφυλόφιλους. Ηθικά έκφυλους τους ονομάζει, ανώμαλους, αποκρουστικούς και σιχαμένους, υπάνθρωπους - αναδεικνύεται σε μέγα ομοφοβικό!

Και ο Μαρξ όμως δεν πάει πίσω. Θεωρεί και αυτός με τη σειρά του ως τη μόνη φυσιολογική ανθρώπινη σχέση τη μονογαμική σχέση άντρα και γυναίκας και χαρακτηρίζει την ομοφυλοφιλία ως παράξενη και ακατανόητη εμμονή – αγκύλωση την έλεγε. Στη μελλοντική κοινωνία του κομμουνισμού θα ανθίσει η χωρίς καταναγκασμό και περιορισμούς μονογαμική ετεροφυλόφιλη σχέση και η ομοφυλοφιλία –έλεγε- απλά θα εκλείψει. 

Ο γερο-Μπέμπελ, ο ιδρυτής του γερμανικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία, θα προειδοποιήσει τους σοσιαλδημοκράτες για τον κίνδυνο της ομοφυλοφιλίας, της διαστροφής –λέει- αυτής της ανθρώπινης φύσης. Αναφέρει τη σεξουαλική αυτή συμπεριφορά ως «έγκλημα ενάντια στους φυσικούς νόμους, ιδιαίτερα συχνό στις ανώτερες τάξεις, στους κοσμοπολίτες και στους ξένους εγκληματίες!»

Να μην μας λένε, λοιπόν, κούφια λόγια. Αυτά είναι λόγια των πνευματικών τους πατέρων. Δεν ξέρω αν τα ακολουθούν ή όχι. Θα το καταθέσω και στα Πρακτικά.

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δημήτριος Κουκούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Εμάς τώρα, μας κατηγορούν σαν ρατσιστές χωρίς να διευκρινίζουν τι είναι ρατσισμός και σε ποιο ρατσισμό επιτέλους εμείς πιστεύουμε. Γιατί αν ρατσισμός είναι η δυσμενής διάκριση, η περιφρόνηση, η χλεύη και το ασίγαστο μίσος εναντίον κάποιων, τότε σίγουρα ρατσιστές με όλη τη σημασία της λέξης είναι το πολιτικό κατεστημένο αυτής της χώρα, σύμφωνα με τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρεται και κατά της Χρυσής Αυγής. …….»

       Από πλευράς βουλευτών της Αριστεράς κανένα σχόλιο, καμία απάντηση. Το ΚΚΕ ίσως συγχωρείται διότι έτσι κι αλλιώς καταψήφισε το σχέδιο νόμου. Από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ άκρα του τάφου σιωπή. Εκτός του ότι είναι μάλλον βέβαιο ότι κανένας βουλευτής του δεν είχε ποτέ του διαβάσει αυτή την επιστολή του Ένγκελς προς τον Μαρξ ή είχε υπόψη γενικά ποια ήταν η άποψη τους για το θέμα αυτό, της ομοφυλοφιλίας, όχι μόνο των κλασικών αλλά και των επιγόνων, μάλλον δυσκολεύονται να θεωρήσουν τους εαυτούς τους ως πνευματικά τέκνα των Μαρξ-Ένγκελς-Λένιν, Μπέμπελ κλπ.

       Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής δεν είναι βέβαια κάποιος εμβριθής μελετητής  του «μαρξισμού-λενινισμού». Δεν είχε διαβάσει και αυτός ποτέ του τα έργα τους – και μάλιστα σε τέτοια έκταση και βάθος. Απλά είτε αυτός είτε οι συνεργάτες του (δικοί του ή της Χρυσής Αυγής) έψαξαν στο  διαδίκτυο και τα βρήκαν όλα αυτά. Και τα παρέθεσαν σχεδόν αυτούσια.
       Για να διευκολύνω τους αναγνώστες του ΟΙΣΤΡΟΥ, παραθέτω με τη σειρά μου ολόκληρη την επιστολή και τα σχόλια, όπως τα βρήκε ο κ. Κουκούτσης [2]
 «Επιστολή του Ένγκελς στον Μαρξ (28 Ιούνη 1869). Μάντσεστερ Αγγλίας.
Αγαπητέ Moor (Μαυριτανέ)
Δε γνωρίζω τι καιρό έχετε εκεί και αν είναι τόσο καλός όπως εδώ. Πάντως εδώ, η ημέρα έχει τόσο πολύ μικρύνει ώστε είσαι αναγκασμένος να ανάβεις το γκάζι από το απόγευμα τις τέσσερις. Και δε φαντάζεσαι πόσο διαβολεμένα σπαστικό είναι να θέλεις να μελετήσεις και να μην ξέρεις αν είναι πρωί ή βράδυ.
Η Tussy είναι πολύ χαρούμενη. Όλη η οικογένεια πήγε σήμερα το πρωί για ψώνια και το απόγευμα επιθυμεί να πάει στο θέατρο.
Μόλις διάβασε τον "Χέρμαν και την Δωροθέα" (έργο του Γκαίτε), όχι και πολύ άνετα λόγω της άσκοπης πολλές φορές φλυαρίας αυτού του γλυκανάλατου φιλισταίου (μικροαστού). Πήρε τώρα τη νεότερη έκδοση της Έντας, που έχει μέσα κάποιες καλές ιστοριούλες.
Τα καταφέρνει άριστα στο πιάνο. Μαζί μελετήσαμε ξανά αυτόν τον Δανό τον Kjämpeviser.
Τελικά αυτή και αν είναι επιτυχία του Γουλιέλμου. Η ένωση της αρσενικοθήλυκης και της θηλυκής κομματικής γραμμής των Λασσαλιστών ! Πραγματικά, σημαντικό επίτευγμα !
Ο Σβάιτσερ όπως φαίνεται θα επανεκλεγεί και δεδομένης της βιασύνης που έγινε η δουλειά, πάλι φαίνεται ότι θα είναι ο εκλεκτός της όλης προσπάθειας για μια γενική απελευθέρωση. 
Πάντως ο Γουλιέλμος αποσιωπά πεισματικά το γεγονός.
Αυτό το ουρανοειδές βιβλίο (Urning=uranus=your anus, μάλλον κάνει λογοπαίγνιο), που μού έστειλες είναι ιδιαίτερα παράξενο. Περιέχει μέσα πολλές ανωμαλίες. 
Τελικά, οι παιδόφιλοι έχουν αρχίσει την καταμέτρηση και έχουν ανακαλύψει ότι αποτελούν μεγάλη δύναμη μέσα στο Κράτος. Τούς λείπει βέβαια η οργάνωση, αλλά θα γίνει και αυτό.
Στην αρχή με την απαιτούμενη μυστικότητα και μετά σιγά σιγά ολοφάνερα. Και σίγουρα θα καταφέρουν να νικήσουν, αφού έχουν μέλη σε όλα τα κόμματα, παλιά και νέα από τον Ρόσινγκ ως τον Σβάιτσερ !
Το σλόγκαν που θα κάνει πάταγο θα είναι "Guerre aux cons, paix aus trous-de-cul"
(πόλεμος στα μουνιά, ειρήνη στις κωλοτρυπίδες). Ευτυχώς που τόσο εσύ όσο και εγώ, είμαστε πια αρκετά ηλικιωμένοι ώστε να πληρώσουμε "σε είδος" τους νικητές !!! Αλλά η νεολαία ! Μόνο η Γερμανία έχει τόσο πολύ εκτραχηλιστεί, ώστε ένας παιδεραστής θα μπορούσε να έχει δημόσιες εμφανίσεις, να κάνει όλα αυτά τα αίσχη και να του πουν "ας περάσει" (στο Κοινοβούλιο).
Βέβαια είναι ακόμα νωρίς και δεν έχει το κουράγιο να δηλώσει δημόσια την ομοφυλοφιλία του. Για τον κόσμο, θα πρέπει να λειτουργεί "από μπροστά" και όχι να "μπαίνει από μπροστά" όπως είπε κάποτε κατά λάθος.
Όταν θα ισχύσει ο νέος Ποινικός Κώδικας στη Βόρεια Γερμανία που θα αναγνωρίζει τα droits du cul (δικαιώματα της κωλοτρυπίδας), σίγουρα θα εκδηλωθεί ελεύθερα! Και δυστυχώς τότε τα πράγματα θα δυσκολέψουν για μας τους φουκαράδες που επιμένουμε "από μπροστά" και έχουμε μια παιδική λατρεία και προσήλωση για το γυναικείο φύλο.
Στο μόνο που θα μπορούσε ο Σβάιτσερ να φανεί χρήσιμος, είναι να μάθει από τον εν λόγω κύριο τις λεπτομέρειες για τους παιδόφιλους που κρατούν υψηλά πόστα. Καθόλου ακατόρθωτο, αφού είναι δικός τους.
Τελειώνοντας η εβδομάδα, ο ο Σόρλεμμερ θα πάει στην Γερμανία μέσω Γκρίμσμπυ και Ρόττερνταμ.
Στα βαμβακοεργοστάσια σταμάτησαν οι απεργίες όταν οι άνθρωποι του Όλντχαμ αποχώρησαν και έτσι η παραγωγή θα συνεχιστεί απρόσκοπτα.
Δικός σου
Φ.Ε.» [3]

       Η ηλεκτρονική διεύθυνση  την οποία αντέγραψε ο κ. Κουκούτσης, προκειμένου να στριμώξει την αριστερά μας για το ζήτημα αυτό, προσθέτει ορισμένα σχόλια πάνω στην επιστολή, για να αποσαφηνιστούν κάποια σκοτεινά σημεία. Με τη σειρά μας τα παραθέτουμε:

«Αυτό το ουρανοειδές βιβλίο (Urning=uranus=your anus, μάλλον κάνει λογοπαίγνιο), που μού έστειλες είναι ιδιαίτερα παράξενο. Περιέχει μέσα πολλές ανωμαλίες.
Ο όρος uranus είναι αγγλικός και προέρχεται από τη μετάφραση στην αγγλική του αντίστοιχου γερμανικού urning. Γενικά με την ονομασία Uranians περιγραφόταν στη μεγαλύτερη διάρκεια του 19ου αιώνα οι ομοφυλόφιλοι, τα άτομα του τρίτου φύλου. Πρώτος τον χρησιμοποίησε ο Γερμανός συγγραφέας και ομοφυλόφιλος Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895), σε μία σειρά από πέντε μικρές μελέτες που έγραψε, μέσα από τις οποίες υποστήριζε τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων. Ο Karl Heinrich Ulrichs σήμερα χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από την παγκόσμια gay κοινότητα και θεωρείται ο ιδρυτής του κινήματος για τα δικαιώματα των ομοσεξουαλικών. Τόσο ο Karl Heinrich Ulrichs όσο και ο έτερος gay ακτιβιστής (με τα δεδομένα βέβαια της Γερμανίας του 19ου αιώνα) Magnus Hirschfeld είχαν προσεγγίσει τα αριστερά κόμματα με την ελπίδα να βρουν πολιτική υποστήριξη. Ο Urlichs έστειλε κάποιο βιβλίο του στον Μαρξ και αυτός με τη σειρά του το έδωσε στον Ένγκελς για να το διαβάσει. Η αντίδραση του Ένγκελς φαίνεται καθαρά μέσα από την ιδιωτική επιστολή που έστειλε στον Μαρξ !
Στη Βικτωριανή Αγγλία κυκλοφορούσαν παράνομα από χέρι σε χέρι πλήθος ερωτικά βιβλιαράκια, πολλά από τα οποία είχαν ομοφυλοφυλική θεματολογία. Πολλές φορές ήταν ιδιαίτερα τολμηρά και ρεαλιστικά. Οι εκδότες, οι βιβλιοπώλες (οι συγγραφείς τις πιο πολλές φορές ήταν ανώνυμοι) κινδύνευαν με σοβαρές ποινές από το νόμο. Φαίνεται ότι πολλοί διάσημοι λογοτέχνες της εποχής είχαν ως ασχολία τη συγγραφή τέτοιων βιβλίων (π.χ Όσκαρ Ουάιλντ) και έτσι ορισμένα από αυτά αν και ακραιφνώς πορνογραφικά διεκδικούν εξαιρετικές λογοτεχνικές περγαμηνές. Ορισμένοι τίτλοι είναι ενδεικτικοί :
"Τέλενυ ή η άλλη όψη του νομίσματος", "Προβλήματα της ελληνικής ηθικής", "Τα αμαρτήματα των Πόλεων της Πεδιάδας" (αναφέρεται στα Σόδομα και Γόμορρα), κλπ. Όλη αυτή η κατά κάποιον τρόπο underground λογοτεχνία, αναφερόταν ως "ουράνια" ή "ουρανοειδή".
Ο Σβάιτσερ όπως φαίνεται θα επανεκλεγεί και δεδομένης της βιασύνης που έγινε η δουλειά, πάλι φαίνεται ότι θα είναι ο εκλεκτός της όλης προσπάθειας για μια γενική απελευθέρωση.
Εδώ ο ¨Ενγκελς αναφέρεται στο Γερμανό συνδικαλιστή, πολιτικό και δραματικό συγγραφέα Jean Baptista von Schweitzer (1833-1875). Ο συγκεκριμένος πολιτικός εκλεγόταν βουλευτής στο Κοινοβούλιο της Βορειογερμανικής Ομοσπονδίας και ήταν κοινό μυστικό ότι ήταν ομοφυλόφιλος. Ανήκε στη Γερμανική Αριστερά (λασσαλικός) και είχε αναπτύξει σημαντική συνδικαλιστική δραστηριότητα. Το άσχημο ήταν ότι είχε συλληφθεί σε ερωτικές περιπτύξεις με ένα νεαρό αγόρι σε ένα πάρκο και είχε δικασθεί για ομοφυλοφιλία. Η Αριστερά τον είχε υποστηρίξει στην δίκη και είχε καταφέρει να τον αθωώσει. Πάντως, λόγω αυτού του γεγονότος ο Jean Baptista von Schweitzer δεν κατόρθωσε να εκλεγεί (παρά τις προβλέψεις του Ένγκελς) στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο (German Reichstag ) στις εκλογές του 1871, και περιορίστηκε στη συνδικαλιστική δραστηριότητα (πρόεδρος της Γερμανικής Εργατικής Ένωσης δηλαδή της αντίστοιχης ΓΣΕΕ !!! ).
Όταν θα ισχύσει ο νέος Ποινικός Κώδικας στη Βόρεια Γερμανία που θα αναγνωρίζει τα droits du cul (δικαιώματα της κωλοτρυπίδας), σίγουρα θα εκδηλωθεί ελεύθερα! Και δυστυχώς τότε τα πράγματα θα δυσκολέψουν για μας τους φουκαράδες που επιμένουμε "από μπροστά" και έχουμε μια παιδική λατρεία και προσήλωση για το γυναικείο φύλο.
Ο Ένγκελς δύο φορές καταπιάνεται με το πρόβλημα της ομοφυλοφιλίας στο μεγάλο και χαοτικό συγγραφικό του έργο. Και τις δύο φορές στο περίφημο "Η καταγωγή της Οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του Κράτους". Χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς προκειμένου να προσδιορίσει την ομοφυλοφιλία και τους ομοφυλόφιλους, (ηθικά έκφυλοι, ανώμαλοι, αποκρουστικοί και σιχαμένοι, υπάνθρωποι) αναδεικνύεται σε μέγα ομοφοβικό !!! (ζητώ την κατανόηση των αναγνωστών για τον αναχρονισμό - η χρήση όρων του 20ου αιώνα για καταστάσεις και πρόσωπα του 19ου, δεν αποτελεί δόκιμη τακτική ! ).
Και ο Μαρξ δεν πάει πίσω. Θεωρεί και αυτός με τη σειρά του ως τη μόνη φυσιολογική ανθρώπινη σχέση τη μονογαμική σχέση άντρα και γυναίκας και χαρακτηρίζει την ομοφυλοφιλία ως παράξενη και ακατανόητη εμμονή (αγκύλωση). Στη μελλοντική κοινωνία του κομμουνισμού θα ανθίσει η χωρίς καταναγκασμό και περιορισμούς μονογαμική ετεροφυλόφιλη σχέση και η ομοφυλοφιλία απλά θα εκλείψει.
Ο γερο-Μπέμπελ, ο ιδρυτής του γερμανικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία, θα προειδοποιήσει τους σοσιαλδημοκράτες για τον κίνδυνο της ομοφυλοφιλίας, της διαστροφής αυτής της ανθρώπινης φύσης όπως έγραφε. Αναφέρει τη σεξουαλική αυτή συμπεριφορά ως "έγκλημα ενάντια στους φυσικούς νόμους", ιδιαίτερα συχνό στις ανώτερες τάξεις, στους κοσμοπολίτες και στους ξένους εγκληματίες !
Για τον Λένιν και τι απόψεις του πάνω στο ζήτημα δε γνωρίζουμε και πολλά. Πάντως αν κρίνουμε από τις θέσεις του για τη σεξουαλικότητα όπως μας τις διασώζει η Κλάρα Τσέτκιν στο βιβλίο της "Από το Σημειωματάριο"
(συμπεριλήφθηκε το 1925 στο συλλογικό έργο "Αναμνήσεις από τον Λένιν", δε νομίζω να έχουν μεγάλες διαφορές τα πιστεύω του από αυτές των πατριαρχών της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας Ένγκελς και Μπέμπελ.
Ενδεικτικά ,
Μου έχουν πει πως τα σεξουαλικά προβλήματα είναι τα πιο προσφιλή θέματα μελέτης της νεολαίας σας. Αυτό είναι τρομακτικό σκάνδαλο, ιδιαίτερα επικίνδυνο για το κίνημα νεολαίας.
Ουσιαστικά βλέπει τα ζητήματα σεξουαλικής πολιτικής ως έναν αντιπερισπασμό της μπουρζουαζίας στο εργατικό κίνημα και στην κατεύθυνση που πρέπει να έχει χωρίς καμία παρέκκλιση. Έναν αντεπαναστατικό αντιπερισπασμό στην ταξική πάλη του προλεταριάτου.
Το παρακάτω απόσπασμα θα χαρακτηριζόταν ως "αντιφεμινιστικό", μην πούμε "φαλλοκρατικό" :
Βέβαια η δίψα πρέπει να σβήνεται. Όμως ένας φυσιολογικός άνθρωπος που ζει κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, μπορεί να πέσει μπρούμυτα μέσα στη λάσπη και να πιει νερό από το βούρκο; Ή μπορεί ακόμη να πιει νερό από ένα ποτήρι που στις άκρες του ακούμπησαν δεκάδες χείλη;, ήτοι η γυναίκα ταυτίζεται με αντικείμενο, με βούρκο. ή στην καλύτερη των περιπτώσεων με ποτήρι ! Και εννοείται, όσο λιγότερο χρησιμοποιημένο το ποτήρι, τόσο μεγαλύτερη αξία χρήσης έχει !!!
Πάντως μετά το 1917 στη Ρωσία και μέσα στον επαναστατικό ενθουσιασμό και στην παραζάλη που έφεραν τα κοσμοϊστορικά εκείνα γεγονότα, καταργήθηκαν νομοθετικά όλες οι σεξουαλικές απαγορεύσεις και οι σεξουαλικές σχέσεις ρυθμίστηκαν σε ελευθεριακή βάση.
Γράφει ο Γκριγκόρι Μπατκίς στο βιβλίο του "Η σεξουαλική επανάσταση στη Ρωσία" (Μόσχα 1923, εκδόσεις "Ινστιτούτου Κοινωνικής Υγιεινής" ).
Όλες οι μορφές σεξουαλικών σχέσεων αποτελούν ιδιωτικά θέματα. Δυνατότητες για ποινική δίωξη υπάρχουν μόνο όταν γίνεται χρήση βίας ή εξαναγκασμού. Όσο για την ομοφυλοφιλία ή τη σοδομία και τις άλλες μορφές σεξουαλικής ικανοποίησης που η νομοθεσία των ευρωπαϊκών κρατών χαρακτηρίζει ως αδικήματα η σοβιετική νομοθεσία τις θεωρεί σαν κάτι το φυσικό.
Ως το 1934 όλα αυτά βέβαια. Από το 1934 και μετά πάλι η ομοφυλοφιλία θα αποτελέσει ποινικό αδίκημα και θα θεωρηθεί ως διαστροφή.
Ο Γκόρκι στο έργο του "Προλεταριακός Ουμανισμός", θα γράψει "οι ομοφυλόφιλοι και οι φασίστες θα εκλείψουν" !!!  ενώ μαρξικές ψυχοσεξουαλικές θεωρίες θα ταυτίσουν το φασισμό με την ομοφυλοφιλία. Ή τουλάχιστον θα δουν κάποιον συσχετισμό. (Σχολή της Φρανκφούρτης, Σαρτρ, Λακάν κλπ).
Η ομοφυλοφιλία είναι απλά ένα "κουσούρι" και οι Ναζί στη μπολσεβίκικη προπαγάνδα θα γελοιοποιούνται συνεχώς ως "βιτσιόζοι" και "αδελφές".»

       Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι απόψεις των κλασικών, του Λένιν, κλπ δεν είναι και ο καλύτερος δυνατός. Όχι γιατί αυτοί συνέπλεαν με τις σημερινές μεταμοντέρνες αντιλήψεις της «αριστεράς». Αλλά γιατί οι απόψεις τους είχαν μεγαλύτερο πλούτο και ακρίβεια στις κριτικές τους εκτιμήσεις. Για τον Λένιν εύκολα μπορεί κάποιος να τις διαβάσει στις «Συνομιλίες με τον Λένιν» της Κλάρας Τσέτκιν. Υπάρχει μια έκδοση τους, από τις εκδόσεις ΠΟΡΕΙΑ, Αθήνα 1977, αλλά είναι βέβαιο ότι καλύτερα κάποιος να μη στηριχτεί σε αυτή έκδοση. Δεν είναι τόσο η μετάφραση, όσο κάποιο μπέρδεμα στην εκτύπωση. Ο Φρ. Ένγκλες στην «Καταγωγή της οικογένειας» προσεγγίζει το ζήτημα πολύ γενικά και ιστορικά.

       Γεγονός είναι ότι τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια και στην Ελλάδα διαπιστώνουμε μια επίμονη, «υπόγεια» αρχικά και όσο περνάει ο καιρός πιο ανοιχτή επίθεση του αστικού κόσμου στην οικογένεια, τη σεξουαλική προτίμηση, δηλαδή περίπου με κάθε τρόπο: από σήριαλ μέχρι αρθρογραφίες κλπ, προσηλυτισμό στην ομοφυλοφιλία, κλπ. Σε όλη αυτή την επιχείρηση, που πάει αντάμα με την επίθεση στο έθνος, τον πατριωτισμό, τα συλλογικά συμφέροντα και διεκδικήσεις, τις ιδέες του σοσιαλισμού / κομμουνισμού, η αριστερά μας δεν απαντάει. Η έχουσα τις ρίζες και αναφορές της στον ευρωκομμουνισμό, η αυτοαποκαλούμενη «ανανεωτική» αριστερά, πρωτοστατεί σήμερα σε αυτές τις αμφισβητήσεις και επιθέσεις του αστισμού. Μάλιστα πολλές φορές αποτελεί και την πρωτοπορία του. Βλ. καλή ώρα την αγωνία της για το «αντιρατσιστικό» σχέδιο νόμου, τα σύμφωνα συμβίωσης, την καταπολέμηση της ομοφοβίας κλπ κλπ.

       Ανάμεσα στα άλλα πολλά που μια πραγματικά ριζοσπαστική αριστερά έχει να κάνει, είναι να ασχοληθεί και με αυτά όλα τα ζητήματα. Κι όταν λέω ριζοσπαστική αριστερά εννοώ εκείνη που δεν εννοεί να κόψει τους δεσμούς της με αυτό που λέμε «μαρξισμό-λενινισμό», εμπλουτισμένο βέβαια με τη σκέψη Μάο-τσε Τουνγκ, του Γκράμσι, της Ρόζας, ακόμα και του Τρότσκι – γιατί κάπου δικαιώθηκε κι αυτός – και μιας σειράς ακόμα επιφανών μαρξιστών στοχαστών.

       Δεν είναι δυνατόν, δεν επιτρέπεται να παρουσιάζονται οι άνθρωποι της Χρυσής Αυγής κρατώντας στα χέρια τους απόψεις της αριστεράς, της κομμουνιστικής μάλιστα, και από την αριστερά να υπάρχει τέλεια, άκρα σιωπή. Ζητήματα όπως αυτά, της ομοφυλοφιλίας, της συμβίωσης ομοφυλόφιλων, της υιοθεσίας από τέτοια ζευγάρια παιδιών κλπ κλπ πρέπει η αριστερά να τα αντιμετωπίσει σοβαρά, από την σκοπιά της απελευθέρωσης του κόσμου της εργασίας και όχι με ένα ελαφρο-λαϊκό-αστικό τρόπο.

       Πιστεύω πώς σε μια τέτοια κατεύθυνση θα υπάρξουν παρεμβάσεις και διάλογος στον πάντα φιλόξενο ΟΙΣΤΡΟ.
ΠΗΓΗ

Υ.Γ.  Η αριστερά, και μην σας ξενίζει, είναι και θα είναι στο αντίπαλο στρατόπεδο: Της Νέας Τάξης
εξ απ' ανέκαθεν...

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΚΑΜΙΝΗΣ ΦΥΤΕΥΕΙ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΞΑΠΛΩΣΟΥΝ ΟΙ ΑΣΤΕΓΟΙ.


Η ανάπλαση της πλατείας Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη στοίχισε στον Δήμο Αθηναίων 310.000 ευρώ. Μέσα σε αυτά, περιλαμβάνονταν και παγκάκια με ένα ομολογουμένως περίεργο χαρακτηριστικό: Δύο μεγάλες μεταλλικές σιδεριές που εξέχουν, όχι όμως στις άκρες του παγκακιού, αλλά λίγο πιο μέσα. Οι σιδεριές αυτές δεν έχουν φαινομενικά κάποια χρησιμότητα, όμως κάνουν αδύνατο το να κάτσει τρίτος άνθρωπος, το να βολέψουν τα χέρια τους οι δύο που χωράνε, αλλά και να ξαπλώσουν οι άστεγοι.

ΠΗΓΗ

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΜΦΙΠΟΛΗ ΟΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣΤην Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, απομακρύνθηκαν τα χώματα, πίσω από τον δεύτερο διαφραγματικό τοίχο, προκειμένου να εξισορροπηθούν οι γεωστατικές ωθήσεις των γαιών μεταξύ των δύο χώρων. Με την αφαίρεση των χωμάτων αποκαλύφθηκε, σε απόσταση 2 περίπου μέτρων από τη θόλο και 4,5 μέτρων, περίπου, από το δάπεδο, μαρμάρινη ορθογώνια πλάκα, μήκους 4.2μ, πλάτους 1μ. και πάχους 0.21μ, σε άριστη κατάσταση.(φωτο 1)

Εδράζεται οριακά σε πώρινο λίθο του τρίτου διαφραγματικού τοίχου και στο ανώτερο τμήμα ορθομαρμάρωσης, το οποίο φέρει κυμάτιο. (φωτο 2)
Στο κάτω μέρος της πλάκας υπάρχει γραπτός διάκοσμος σε γαλάζιο, κόκκινο και κίτρινο χρώμα, όπου παριστάνονται φατνώματα με ρόδακα στο κέντρο. (φωτο 3,4). Πρόκειται για τμήμα της οροφής του συγκεκριμένου χώρου.
Στον ίδιο χώρο, που δημιουργείται μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου διαφραγματικού τοίχου, διαπιστώθηκε σημαντική απομείωση διατομής των θολιτών, σε τμήματα τόσο του δυτικού, όσο του ανατολικού τμήματος της θόλου. Αντιστηρίχθηκε η στέψη της θόλου, με την τοποθέτηση ξύλινων δοκών σε επαφή με αφρώδες υπόστρωμα και κατακόρυφη υποστύλωση. (φωτο 5).


Έγιναν εργασίες αντιστήριξης και του δεύτερου διαφραγματικού τοίχου, το οποίο φέρει επιστύλιο και γείσο, με ξύλινο πλαίσιο και εγκάρσια στηρίγματα από μεταλλικές σωληνωτές δοκούς. Επιπλέον, αποκαλύφθηκαν οι συνθήκες έδρασης του επιστυλίου. Διαπιστώθηκε ότι η κατακόρυφη ρωγμή του επιστυλίου εκτείνεται σε όλο το ύψος του και είναι διαμπερής. Στον χώρο μπροστά από το επιστύλιο τοποθετήθηκε τριγωνικό μεταλλικό πλαίσιο, παράλληλα με την νότια πλευρά του. Το επιστύλιο αντιστηρίχθηκε με τέσσερα πλάγια στηρίγματα, τα οποία εδράζονται στο μεταλλικό πλαίσιο.
Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, η αφαίρεση του χώματος μπροστά από το επιστύλιο, επέτρεψε την σοβαρή ενίσχυση της υποστύλωσης του θραυσμένου τμήματος του, με κατακόρυφες σωληνωτές δοκούς, σε ξύλινη επαφή.Με την αφαίρεση των αμμωδών χωμάτων, στο χώρο μπροστά από τον δεύτερο διαφραγματικό τοίχο, αποκαλύφθηκαν κάτω από το μαρμάρινο επιστύλιο, ανάμεσα στις, επίσης, μαρμάρινες παραστάδες, δύο εξαιρετικής τέχνης καρυάτιδες , από θασίτικο μάρμαρο (φωτο 6) συμφυείς με πεσσό, διατομής 0,20Χ0,60 μ.
Το πρόσωπο της δυτικής καρυάτιδας σώζεται σχεδόν ακέραιο,(φωτο 7,8 ), ενώ από την ανατολική λείπει.(φωτο 9).
Οι καρυάτιδες έχουν πλούσιους βοστρύχους, που καλύπτουν τους ώμους τους, φέρουν ενώτια, και φορούν χειριδωτό χιτώνα. Το δεξί χέρι της μιας και το αριστερό της άλλης ήταν προτεταμμένα, ώστε με την κίνηση τους να αποτρέπουν συμβολικά εκείνους οι οποίοι θα επιχειρούσαν την είσοδο στον τάφο και ήταν ένθετα. Ακολουθείται, δηλαδή, η ίδια τεχνική, όπως στις κεφαλές και στα φτερά των Σφιγγών. Οι μορφές, επί των οποίων σώζονται ίχνη κόκκινου και μπλε χρώματος, παραπέμπουν στον τύπο της Κόρης. Ανάμεσα στα αμμώδη χώματα βρέθηκαν θραύσματα των γλυπτών, όπως τμήμα παλάμης και μικρότερα θραύσματα από τα δάκτυλα τους. Η διάταξη της δεύτερης εισόδου με τις καρυάτιδες αποτελεί σημαντικό εύρημα, το οποίο συνηγορεί στην άποψη ότι πρόκειται για εξέχον μνημείο, ιδιαίτερης σπουδαιότητας.


Μπροστά από τις καρυάτιδες, και από το ύψος της μέσης τους και κάτω, αποκαλύπτεται τοίχος σφράγισης από πωρόλιθους σε όλο το πλάτος των 4,5μ. ( φωτο 10, 11) Πρόκειται για δεύτερο τοίχο σφράγισης που ακολουθεί την ίδια τεχνική, όπως και στην πρόσοψη του ταφικού μνημείου. Είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό της προσπάθειας των κατασκευαστών για την αποτροπή εισόδου στο μνημείο.

ΠΗΓΗ

Γ.ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ για Εθνική και μουντομπάσκετ: Όσοι χάρηκαν με αυτή την αποτυχία γ…αι !!! Έτσι απλά...


«Ξέχωρα του αποτελέσματος που μας στενοχώρησε όλους, νιώθω περήφανος και χαρούμενος που ήμουν σ’ αυτή την ομάδα ειδικά φέτος γιατί με έκανε να περάσω ένα όμορφο και δημιουργικό καλοκαίρι!!! 

Συγχαρητήρια σε όσους ήταν και δούλεψαν φέτος, η δουλειά που έγινε ήταν καταπληκτικά αλλά δυστυχώς σταθήκαμε άτυχοι και ήταν κρίμα. Η φανέλα της Εθνικής πάντα θα είναι κάτι ξεχωριστό κι αυτό το καλοκαίρι πολλοί το νιώσαμε παραπάνω!!! 

Ξεκούραση λίγες μέρες τώρα κι επιστροφή στις βάσεις... 

ΥΓ: Όσοι χάρηκαν με αυτή την αποτυχία γ…αι !!! Έτσι απλά...».

Κ.Κ.Ε. προς Έλληνες:«Λίγους σφάξαμε! Έρχεται ο επόμενος γύρος και θα σας φάμε λάχανο»Άναψαν τα ...αίματα με το "καλημέρα" στην πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας ανάμεσα στον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Δυτικής Ελλάδας και βουλευτή του ΚΚΕ Ν. Καραθανασόπουλο και τον τον επικεφαλής της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Δυτική Ελλάδα» (Χρυσή Αυγή) Χρήστο Ρήγα.

Στη διάρκεια της εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο κ.. Καραθανασόπουλος τόνισε ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην ίδια διαδικασία με κάποιον «από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής» για να ακολουθήσει η απάντηση του κ. Ρήγα ο οποίος σε έντονο ύφος σημείωσε «δεν είναι δυνατόν να μιλούν ΚΚΕδες που έχουν κάνει εγκλήματα στο Μελιγαλά».

Μάλιστα η Ελληνική Αυγή διένειμε και δελτίο τύπου το οποίο αναφέρει:

"Τα εμφυλοπολεμικα ένστικτα του αποκάλυψε στην διάρκεια της συνεδρίασης τον περιφερειακών συμβουλίου, ο βουλευτής του Κ.Κ.Ε Νίκος Καραθανασοπυλος

Απευθυνόμενος στο σώμα δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην διαδικασία της ψηφοφορίας διότι.... ενοχλείτε από την παρουσία της Χρήσης Αυγής, την οποία χαρακτήρισε "εγκληματική οργάνωση"

Η αντίδραση του επικεφαλής της Ελληνικής Αύγης Χρίστου Ρήγα  :

"Προσβάλλετε το 10% του ελληνικού λάου και τον δημοκρατικό τρόπο της προτίμησης που έδειξε στης πρόσφατες εκλογές στην Χρύση Αύγη. Άλλα δεν περιμέναμε δημοκρατική ευαισθησία από ένα κόμμα που έχει ξεχάσει τι έκανε στο Μελιγαλά¨

Ομολογουμένως το θράσος που επέδειξε στην συνεχεία ο Κυρ. Καραθανασόπουλος προκάλεσε ανατριχίλα στους παριστάμενους είπε με απίστευτη κυνικότητα
"Λίγους σφάξαμε ! Έρχετε ο επόμενος γύρος και θα σας φάμε λάχανο "

Ώστε έτσι κυρ. Καραθανοασόπουλε ; Για σας οι εθνικιστές και οι πατριώτες είναι ζαρζαβατικά και τα τρώτε αμάσητα ; Προσέξτε μην πνιγεί. Όμως δεν μας εκπλήσσει η πολιτική σας αναίδεια. Ο ελληνικός λαός έχει κατατάξει το Κ.Κ.Ε επί δεκαετίες στη θέση του ουραγού και της απομόνωσης .

Ως επαγγελματίες δωσίλογοι που είστε έχετε απορριφθεί απο την συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.

Η Χρύση Αύγη και η Ελληνική Αύγη τρέφονται και δυναμώνουν καθημερινά, όσο εσείς αναδεικνύεται τα κόμπλεξ και την μισαλλοδοξία σας. Αν μη τι άλλο σας ευχαριστούμε , άλλα και σας λυπόμαστε..."
ΠΗΓΗ

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Delphi, μια ιδιαίτερη ελληνική μπύρα!Αναφέρομαι στην μπύρα Delphi. Η νέα ελληνική μπύρα, κυκλοφορεί ανάμεσα μας, στα καλύτερα εστιατόρια και κάθε μέρα κερδίζει όλο και περισσότερους οπαδούς.

Για την μπύρα Delphi έμαθα τυχαία, σε μια αναζήτηση στο facebook. Την αναζήτησα και την βρήκα σε μια υπέροχη μαύρη φιάλη των 750ml. Απλή και λιτή, χωρίς πολλά περιττά να την στολίζουν. Την δοκίμασα στους 7οC. Όταν άνοιξα την φιάλη, η οποία σφραγίζει με κλασσικό καπάκι, ο χώρος και η μύτη μου γέμισαν από πλούσια αρωματική ποικιλία λουλουδιών και κίτρου. Ενθουσιασμός και έκπληξη! Δεν ανέμενα τέτοιο καλωσόρισμα απ’ την νέα αυτή Pilsner.

Σερβίροντας την μπύρα στο ποτήρι μου, επέλεξα ένα ποτήρι λευκού κρασιού, ο λευκός κρεμμώδης της αφρός στάθηκε στην κορυφή, προστατεύοντας την ξανθιά θολή θεά ουσία. Η μπύρα είναι αφιλτράριστη, οπότε δικαιολογείται το θολό στην διαύγεια αλλά και ορισμένα υπολείμματα στο ποτήρι μου.

Η μπύρα Delphi, έχει αρώματα εσπεριδοειδών όπου κυριαρχούν τα κίτρο, γκρέιπφρουτ, λεμόνι. Προσφέρει αίσθηση φρεσκάδας με αρώματα όπως του γιασεμιού, του νυχτολούλουδου και του χαμομηλιού. Γενικά απ’ το άρωμα και μόνο ένιωσα ευχαρίστηση, συναίσθημα που είχα καιρό να νιώσω δοκιμάζοντας μια μπύρα για πρώτη φορά. Στο στόμα ένιωσα έντονα αρώματα, κρεμμώδη υφή, ήπια πικράδα η οποία είναι αναμφίβολα ευχάριστη.

Κατά την άποψη μου είναι μια πολύ καλή ελληνική προσπάθεια, την οποία αξίζει όλοι να δοκιμάσετε! Μπορεί να συνδυαστεί με αρκετά φαγητά της ελληνικής, μεσογειακής και γαλλικής κουζίνας. Είναι σίγουρα μια μπύρα επιπέδου. Ανεβάζει το επίπεδο της ελληνικής μπύρας και ταυτόχρονα ξεχωρίζει για το αρχοντικό και αριστοκρατικό της στυλ. Σίγουρα δεν είναι για ένα beach bar ούτε για κάτι πολύ πρόχειρο. Μπορεί όμως να συνοδεύει θαλασσινές στιγμές σε ένα εστιατόριο στην παραλία ή ένα πολύ ωραίο μενού πιο κεντρικά στην πόλη ή ακόμα και στο σπίτι με ένα επιμελημένο κοτόπουλο και δροσερές σαλάτες. Σαφώς και θα έχει θέση στις αντίστοιχες χειμερινές στιγμές μας, τις οποίες πολλοί περιμένουμε πως και πως.

Η μπύρα Delphi, είναι αποτέλεσμα της αγάπης δυο ανθρώπων για την μπύρα, της Ντίας Παπανικολάου και του Γιώργου Κωστόπουλου. Η πρώτη τους δοκιμή έγινε σε συνεργασία με τον καλό τους φίλο, ιταλό ζυθοποιό Davide Zingareli. Η ΕΛΙΞΗ ΑΕ, σκοπεύει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου να έχει ολοκληρώσει τις κατασκευές του σύγχρονου ζυθοποιείου της, στην Χαλκίδα (αρχικά είχε ενημερώσει για Σεπτέμβριο).

ΠΗΓΗ

Weisse μπύρες: 6 Ελληνικές σιταρένιες σε crash-test!!

Άλλωστε, ο Νότος έχει αποδείξει ότι μπορεί να φτιάξει καλή μπύρα όπου υπάρχει μεράκι, ταλέντο και φαντασία.

Τις ελληνικές σιταρένιες τις συναντάμε ως Weisse και ως White γιατί είναι φτιαγμένες σύμφωνα με τις δύο σχολές παραγωγής μπύρας αυτού του στυλ: Την μεγάλη των Γερμανών σχολή με τις Weisse, Weiss ή Weizen και την βελγική με τις White, Wit και Blanche.

Στις γερμανικές Weisse ξεχωρίζει ο φρουτώδης χαρακτήρας και οι υπέροχες ζύμες τους, ο πλούσιος και συμπαγής αφρός καθώς και μια δροσιστική οξύτητα. Έχουν δε υψηλή περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα.

Οι βελγικές White, Wit ή Blanche έχουν όξινη γεύση και φρουτώδη χαρακτήρα, πιο ελαφρύ σώμα, είναι πικάντικες ενώ έχουν και αυτές υψηλή περιεκτικότητα σε ανθρακικό.

Μπορεί οι Βέλγοι να χρησιμοποιούν αποξηραμένες φλούδες πορτοκαλιού κουρακάο και κολίανδρο στις σιταρένιες τους, οι Έλληνες όμως χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά απόσταγμα από περγαμόντο και κίτρο προβάλλοντας έναν ξεχωριστό τοπικό χαρακτήρα.

Οι έξι ελληνικές σιταρένιες είναι εδώ και τις απολαμβάνουμε καθώς αυτή την εποχή δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα ξεδιψαστικό ποτό με την δροσιά και την γεύση μιας σταρένιας μπύρας.

ΒΕΡΓΙΝΑ WEISS

Είναι η πρώτη ελληνική σιταρένια που δημιουργήθηκε. Παράγεται από την Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης η οποία βρίσκεται στην Κομοτηνή.

Είναι γερμανικού τύπου Hefe Weisse, ξανθιά θολή, με πλούσιο, σταθερό και κρεμώδη αφρό διάρκειας. Χαρακτηρίζεται από τα πλούσια φρουτώδη αρώματά της και τις νότες από γαρύφαλλο. Η γεύση της είναι φρέσκια και φρουτώδης, με την οξύτητα του σιταριού και με ελαφρώς πικάντικη νότα. Είναι δροσιστική και έχει αλκοόλ 5%.

FIX ROYALE

Είναι και αυτή γερμανικού τύπου Hefe Weisse και παράγεται από την Ολυμπιακή Ζυθοποιία στην Ριτσώνα.

Έχει ξανθό, θολό χρώμα και πλούσιο, πυκνό, σταθερό και κρεμώδη αφρό μέσης διάρκειας. Η όξινη γεύση της έχει φρουτώδη χαρακτήρα, με νότες μπανάνας, πορτοκαλιού και μια γλυκιά νότα βύνης.Είναι ελαφρώς πικάντικη, με ίχνος πικράδας. Αλκοόλ 5,4%.

ΑΛΦΑ WEISS

Γερμανικού τύπου σιταρένια Hefe Weisse, η οποία παράγεται από την Αθηναική Ζυθοποιία στην Πάτρα.

Είναι ξανθιά, θολή, με πλούσιο και πυκνό αφρό διάρκειας. Το άρωμά της είναι απαλό, με φρουτώδη νότα. Η γεύση της είναι ελαφριά, γλυκόξινη και φρουτώδης, με νότα από σταφύλι. Έχει ντελικάτη πικράδα και οξύτητα στην επίγευση και είναι δροσιστική. Αλκοόλ 5%.

VOLKAN SANTORINI GREY

Είναι βελγικού τύπου White μπίρα και παράγεται στο Άργος από την Ζέος Ζυθοποιία για λογαριασμό της εταιρείας First Lomax. Είναι ξανθιά θολή, με πυκνό και πλούσιο αφρό διάρκειας. Το άρωμά της είναι φρέσκο και πικάντικο, με νότες κίτρου, πεύκου και περγαμόντου.Η ξεχωριστή γεύση της είναι ασύγκριτη και μοναδική: Κίτρο, περγαμόντο, πεύκο, λυκίσκος και μέλι που συνοδεύονται από μια διακριτική πικράδα και φρεσκάδα.Έχει αλκοόλ 5%. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη μπύρα που αναμένουμε την βράβευσή της σε διεθνές επίπεδο.

VOLKAN SANTORINI WHITE

Βελγικού στυλ White, με ξανθό θολό χρώμα και πλούσιο αφρό, μέσης διάρκειας. Έχει ελαφρύ άρωμα στο οποίο διακρίνεται το λεμόνι. Η γεύση της είναι απαλή και γλυκόξινη, με νότες λεμονιού και λυκίσκου. Αλκοόλ 4%.

MAGNUS WEISS

Γερμανικού τύπου Hefe Weisse η οποία παράγεται από την ζυθοποιία Magnus Magister στην Ρόδο.

Είναι καστανόξανθη θολή, με πλούσιο αφρό διάρκειας. Το άρωμά της είναι ελαφρύ και γλυκό, βύνης, με νότα κόκκινου φρούτου. Έχει ελαφριά και πικρή γεύση με νότες από κόκκινο σταφύλι και μαγιά. Αλκοόλ 5%.


Στην σύγκριση μεταξύ τους οι ισοπαλίες στην πιστότητα του στυλ, οι διαφορές στην ποιότητα και στα γευστικά χαρακτηριστικά καθώς και ο ξεχωριστός χαρακτήρας της κάθε μιας είναι στοιχεία που εύκολα αναγνωρίζονται.

Ποιά είναι η πιο ξεχωριστή ελληνική σιταρένια; Αναμφισβήτητα η Volkan Grey! Γιατί είναι μοναδική, έχει τοπικό χαρακτήρα,είναι καινοτόμος, χαίρει εκτίμησης από την πρώτη γουλιά και αφήνει στο νου την γλυκιά της ανάμνηση...

ΠΗΓΗ

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ:ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑ

Ενεση 20 εκατ. ευρώ από Σκλαβενίτη σε Βερόπουλο μέσω εξαγοράς

Το πρώτο βήμα για τη συγχώνευση της Βερόπουλος με τη Σκλαβενίτης έγινε. Η Βερόπουλος ενισχύεται με περίπου 20 εκ. Ευρώ που είναι σύμφωνα με πληροφορίες το τίμημα για εξαγορά του 60% της Χαλκιαδάκης από τη Σκλαβενίτης. Το ποσοστό αυτό, το κατέχει η Βερόπουλος αλλά οι μετοχές αποτελούν ενέχυρο στην Τράπεζα Πειραιώς στην οποία έχει αυξημένη δανειακή έκθεση. Έτσι ουσιαστικά η Βερόοπουλος βελτιώνει την οικονομική της θέση που βρίσκεται στο κόκκινο καθώς υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρέωσεις.
Με την εξέλιξη αυτή η Σκλαβενίτης κάνει την πρώτη δυναμική έξοδο στην επαρχία αποκτώντας ισχυρή παρουσία στην αγορά της Κρήτης και αποκτά ένα δίκτυο το οποίο είναι κερδοφόρο. Το δίκτυο της Χαλκιαδάκης αποτελείται από 38 καταστήματα, εκ των οποίων 5 υπέρ μάρκετ, 20 σούπερ μάρκετ, 1 cash & carry και 7 «καταστήματα γειτονιάς» (convenience stores) .Από την άλλη πλευρά η Βερόπουλος παίρνει βαθιά οικονομική ανάσα χωρίς ωστόσο να λύνει τα προβλήματα ρευστότητας και υποχρεώσεων που έχει.
Επισημαίνεται ότι η Πειραιώς είναι χρηματοδότης και της Σκλαβενίτης η οποία είναι εταιρία που παράγει κέρδη και καταβάλει στους μετόχους της μερίσματα. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι η Πειραιώς έχει εκπονήσει σχέδιο εξυγίνασης της Βερόπουλος το οποίο καταλήγει στη συγχώνευση με τη Σκλαβενίτης με πρώτο βήμα τη μεταβίβαση του δικτύου της Χαλκιαδάκης.
ΠΗΓΗ

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

ΓΚΡΕΜΙΣΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ! Έρχεται η ώρα. Το νοιώθουμε ότι δεν πάει άλλο!''Έστ' αν ήλιος την αυτήν οδόν ίη, τήπερ και νυν έρχεται, μήκοτε ομολογήσειν ημέας Ξέρξη. Αλλά θεοίσι τε και ήρωσι επέξιμεν αμυνόμενοι... Συ τε του λοιπού μη επιφαίνεο!''.
Αυτή ήταν η περήφανη απάντηση των Αθηναίων αρχόντων στον απεσταλμένο των Περσών για συνθηκολόγηση το 479 π.Χ., που σημαίνει:  ''Εφόσον ο ήλιος πορεύεται τον ίδιο δρόμο, τον οποίο ακολουθεί και τώρα, εμείς δεν πρόκειται να έλθουμε σε συμβιβασμό με τον Ξέρξη. Αλλά θα αμυνόμαστε συνεχώς βασιζόμενοι στους ΘΕΟΥΣ και στους ΗΡΩΕΣ μας... Συ δε μη τολμήσεις να ξαναέρθεις!''
Πόσο θα θέλαμε και σήμερα οι τωρινοί μας ''άρχοντες'' να μοιάζουν με εκείνους τους παλιούς  Έλληνες! Αυτούς που τότε έδιωξαν κακήν κακώς τους απεσταλμένους και μετά ενωμένοι πολέμησαν και νίκησαν στις Πλαταιές!
Δυστυχώς όμως. Οι σημερινοί άρχοντές μας, αφού έδωσαν αμαχητί ''γην και ύδωρ'', διχάζουν το λαό και παραδίδουν τα πάντα στους σύγχρονους βαρβάρους!Κατάντησαν ραγιάδες ραγιάδων βασιλείς! Υπακούουν, σκύβουν και εκτελούν. Μαζί κι οι παρατρεχάμενοί τους, κηφήνες, βάτραχοι κι ακρίδες! Τι κυνική υποκρισία στ' αλήθεια, να επιμένουν να πιστέψουμε ότι μας ανασταίνουν σκοτώνοντάς μας!
Από την άλλη, οι σημερινοί απεσταλμένοι, άρχοντες στη θέση των αρχόντων. Έρχονται και φεύγουν όποτε θέλουν. Διαφεντεύουν, προστάζουν  και μας κουνούν το δάκτυλο απειλητικά!
Κι  οι ραγιάδες συνεχίζουν το έργο τους.
Εμπρός λοιπόν!
Εμπρός εσείς, γαλαζοπράσινες μαριονέττες της πολιτικής, θεραπαινίδες της νέας ισοπεδωτικής παγκόσμιας τάξης και του δήθεν ευρωπαϊκού ουμανισμού, και σεις οι άλλοι οι ποικιλόχρωμοι εξουσιαστές του αναρχικού εθνομηδενισμού και πάσης μορφής θιασώτες της λαθρολαγνείας. Κτυπήστε μας κι άλλο! Κι όπως λέει ο ποιητής.

Στα ακάθαρτα κυλήστε μαs του βούρκου
και πιο βαθειά.Πατήστε μαs με κάτι
κι από το πόδι πιο σκληρό του Τούρκου
Σ' αυτούς, τους εντολείς σας, υποκύψτε, εμάς βυθίστε!

Κόψτε! Κόψτε μισθούς, συντάξεις, εφάπαξ, επιδόματα. Κόψτε τα από όλους, εκτός από τους εαυτούς σας, τους δικούς σας και εκείνους που σας κάνουν τη δουλειά σας!
Κλείστε σχολεία, νοσοκομεία, στρατόπεδα, καταστήματα, επιχειρήσεις.
Πουλήστε λιμάνια, αεροδρόμια, νησιά, οργανισμούς, τράπεζες, ορυκτό πλούτο, υδρογονάνθρακες. Εκχωρείστε κάθε δημόσια περιουσία.
Αυξήστε κι άλλο το δυσβάσταχτο χρέος και με την επιβολή του φόβου, φορολογείστε μας αφόρητα και φτωχοποιείστε μας απόλυτα. Επιβάλλετε εργασιακό μεσαίωνα.
Απαξιώστε ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας, εκκλησία, παιδεία, δικαιοσύνη, πολιτισμό.
Διαλύστε τον κοινωνικό ιστό, ψηφίστε αυτό το έκτρωμα που ονομάσατε ''αντιρατσιστικό νομοσχέδιο'' και ελληνοποιείστε κάθε λογής έξωθεν επιβαλλόμενους αλλοεθνείς λαθρομετανάστες.
ΓΚΡΕΜΙΣΤΕ ΤΑ ΟΛΑ! 
Αφανίστε κάθε τι το εθνικό, το ελληνικό, το καλό και αγαθό. Θυσιάστε τα όλα στο βωμό της παγκοσμιοποίησης και του ξένου συμφέροντος. Ώσπου να μας λυπηθεί της αγάπης ο Θεός ......
Αλλά μη ξεχνάτε κάτι! 
Ο λαός είναι εδώ. 
Και για "μούντζα' ο λαός (κατά τον Παλαμά) και για λιβάνι! 
Ο λαός είναι του εκδικητή το γιαταγάνι!  
Έρχεται η ώρα. 
Το νοιώθουμε ότι δεν πάει άλλο!
Η λύση μια και μοναδική!
Όλοι εμείς, η τεράστια πλειοψηφία των υγιώς σκεπτομένων Ελλήνων, να απλώσουμε τα χέρια μας και να σχηματίσουμε την μεγάλη λυτρωτική αλυσίδα. 
Να γείρουμε όμως πρώτα, να ταπεινωθούμε. Άρχοντες να γίνουμε της ψυχής και της βούλησής μας, και εξουσιαστές των παθών αυτών που μας οδήγησαν σ' αυτή την τρομερή αλλοτρίωση τα τελευταία 40 χρόνια. Και έτσι λυτρωμένοι, ο καθένας από εμάς να γίνει ένας από τους αμέτρητους στύλους του μεγάλου του έργου του ενωτικού, για να στεριώσουμε αυτό το οικοδόμημα που κλυδωνίζεται και παραπαίει, να παλινορθώσουμε την Ελλάδα! 
Ο καιρός γαρ εγγύς!

ΠΗΓΗ

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

«Αποζημίωση» της κυβέρνησης στη Μορέας ΑΕ λόγω... μειωμένης κίνησηςΕπιπλέον 350 εκατομμύρια ευρώ ως "αποζημίωση" θα λάβει από την κυβέρνηση η κοινοπραξία Μορέας Α.Ε., συμφερόντων των ομίλων Λ. Μπόμπολα, Ιωάννου-Παρασκευαΐδη και Σ. Κόκκαλη, που κατασκευάζει τον κεντρικό οδικό άξονα Πελοποννήσου. Η κοινοπραξία εμφάνισε λογαριασμό με απώλειες 500 εκατ. ευρώ λόγω μειωμένης κίνησης. 
Σύμφωνα με την Ελευθεροτυπία, ο υπουργός Υποδομών Μ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι προωθείται προς ψήφιση στη Βουλή νέα συμπληρωματική σύμβαση του έργου. Η αποζημίωση έρχεται σε συνέχεια των πρόσθετων εργολαβικών αποζημιώσεων, συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ, για την επανεκκίνηση των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων.

Στην περίπτωση της Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας τα έργα δεν είχαν σταματήσει στα μέσα του 2011, αλλά προχωρούσαν με αργούς ρυθμούς. Σήμερα απομένουν περίπου 6 χλμ. στην παράκαμψη της Καλαμάτας, το δύσκολο κομμάτι Παραδείσια-Τσακώνα και η διακλάδωση Λεύκτρο-Σπάρτη. Οι εργολάβοι, από την πλευρά τους, υποστηρίζουν ότι από το 2009 η κυκλοφορία έχει μειωθεί κατά 40%.

ΠΗΓΗ

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Απελευθερώνουν τα μέλη της ΧΑ με διάταξη που περνούν στον Ποινικό ΚώδικαΜε αμνηστία των βουλευτών της Χρυσής Αυγής που είναι ήδη προφυλακισμένοι ισοδυναμεί διάταξη του υπό αναμόρφωση Ποινικού Κώδικα.
Αυτό τονίζουν δικαστικοί κύκλοι του Εφετείου Αθηνών και παράλληλα, δεν κρύβουν την δυσαρέσκειά τους.

Ειδικότερα, στην πρόταση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναμόρφωση του Ποινικού Κώδικα περιλαμβάνεται διάταξη που θέτει ως αναγκαία προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος της εγκληματικής οργάνωσης τον πορισμό οικονομικού οφέλους.

Εάν η επίμαχη διάταξη υιοθετηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης σημαίνει -σύμφωνα με τους δικαστικούς κύκλους- ότι χορηγείται συγχωροχάρτι στους κατηγορούμενους βουλευτές και μέλη της Χρυσής Αυγής σε βάρος των οποίων έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της εγκληματικής οργάνωσης, χωρίς φυσικά τον πορισμό του οικονομικού οφέλους.

Παράλληλα, όπως έλεγαν οι ίδιοι κύκλοι, εάν υλοποιηθεί η αποφυλάκιση των μελών της Χρυσής Αυγής, σύμφωνα με την επίμαχη διάταξη, τότε αυτόματα τους δίνει στα προφυλακισμένα μέλη της Χρυσής Αυγής δικαίωση, αλλά και τους παρέχει την δυνατότητα να λένε, κατ΄ αρχάς, ότι άδικα προφυλακίστηκαν και δεύτερον ότι προφυλακίστηκαν για να μπορούν τα κόμματα της συγκυβέρνησης να περάσουν από την Βουλή μνημονιακούς και άλλους νόμους σε βάρος των πολιτών χωρίς να υπάρχει ο αντίλογος των βουλευτών της Χρυσής Αυγής.

Πάντως, στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης έλεγαν ότι οι προτάσεις των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών δεν είναι δεσμευτικές για τον υπουργό Δικαιοσύνης.

ΠΗΓΗ

Η επιστολή του Παύλου Μελά προς τον νεαρό Εύελπι


Ἡ ζωή σου εἶναι πόλεμος.
Ἡ γῆ σου εἶναι φρούριο καί χρέος σου ἡ Νίκη.
Μή μιλᾶς, νά σκέπτεσαι, ν΄ἀγαπᾶς, νά μήν πονᾶς.
Ἓνας εἶναι ὁ σκοπός σου, ὁ Πόλεμος.
Πολέμα γιά τά ἰδανικά σου, γιά τά Ἑλληνικά ἰδανικά τοῦ ἀνθρωπισμού. Πολέμα γιά τήν Μεγάλη Ἰδέα.
Ἂνδρες πού περπατοῦν στή ζωή εὐθυτενεῖς καί μέ γαλήνη, μαθημένοι νά πονοῦν χωρίς νά ὑποφέρουν, νά νικοῦν χωρίς νά θριαμβολογούν, νά νικῶνται χωρίς νά μοιρολογοῦν.
Αὐτοί εἶναι οἱ πραγματικοί ἂνδρες, θεμέλια γενεῶν.
Αὐτοί εἶναι οἱ Εὐέλπιδες οἱ αὐριανοί ἡγήτορες τοῦ Ἒθνους.
Νεαρέ Εὒελπι μᾶθε καί ἐξασκήσου νά εἶσαι ἁπλός, ὀλιγόλογος, συγκρατημένος, σεμνός.
Λίγα λόγια, πολλά ἒργα.
Ἀνθρωπιά μεγάλη, πειθαρχία, πεῖσμα, ἀντοχή.
Ὃποιος σέ κοιτᾶ, τά μάτια του νά γεμίζουν παλλικάρι. Περισσότερο νά προσβάλλεσαι ὃταν σέ κυριεύει ὁ πόνος.
Μή θυμώνεις, χειρότερα εἶναι νά χτυπήσεις ἒστω καί ἑάν μόλις κρατιέσαι μέ ἓναν κόμπο στό λαιμό.
Νά φύγῃς εἶναι δειλία. Μόνος σου ἀποφάσισες νά γίνῃς Ἀξιωματικός.
Ἀπελπισία, ὓστερα νά γελᾶς καί ἀπό τήν μία μέρα στήν ἂλλη γίνεσαι ἂνδρας, δῆλα δή, μαθαίνεις νά κρατᾶς μέσα σου τόν πόνο καί τήν ἀπορία, ἒτσι χωρίς νά φαίνεται, ἀλλά νά έπιμένεις πάντα στό σκοπό σου, στά ὂνειρά σου.

Παῦλος Μελᾶς
Ἀνθυπολοχαγός Πυροβολικοῦ

Τάξις 1891

Image

Βελίκα Τράικου Η ηρωίδα δασκάλα του Μακεδονικού Αγώνα

Καυτές ἱστορικές μνῆμες κουβαλᾶ τοῦτος ὁ μήνας. Ζωντανεύει μπροστά μας καί τούς νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους τοῦ 1912-13. Πολλές πόλεις τῆς Μακεδονίας γιορτάζουν τοῦτες τίς μέρες τά ἐλευθέριά τους ἀπό τή μακρόχρονη τουρκική σκλαβιά καί παιανίζουν τή νίκη τους κατά τῶν βουλγάρων κομιτατζήδων. ᾿Αλλά, μέχρι νά φουντώσει καί νά θεριέψει ὁ Μακεδονικός ᾿Αγώνας, πόσοι καί πόσες δέν ἐργάστηκαν ἀνύσταχτα πολλές δεκαετίες πρίν, δέν ριψοκινδύνευσαν καί δέν ἔγιναν ὁλοκαυτώματα, σπέρνοντας ἀπό τό δικό του μετερίζι ὁ καθένας τό σπόρο τῆς λευτεριᾶς!
[ελληνικό+σχολείο+στα+Σκόπια.jpg]
Νεαρή δασκάλα Μακεδονομάχος εἶναι ἡ Βελίκα Τράικου ἀπό τό Γραδεμπόρι, σημερινό Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης. Δέν εἶναι τυχαία ἐκπαιδευτικός. ῎Εχει ἀποφοιτήσει ἀπό τό ξακουστό ἐκπαιδευτήριο, τό ᾿Ανώτερο Παρθεναγωγεῖο Θεσσαλονίκης. Σ᾿ ἐκεῖνο τό πνευματικό φυτώριο πυροδοτήθηκε ἡ καρδιά της κι ἄναψαν οἱ μεγάλοι πόθοι νά ὑπηρετήσει τή χειμαζόμενη μακεδονική γῆ, ὅπου καί νά τή στείλουν. Καί νά την, ἕτοιμη δασκαλίτσα, διορίζεται, στά 1900, σ᾿ ἕνα χωριό κυκλωμένο ἀπό κομιτατζῆδες, στήν Καρατζόβα, στά βόρεια τῆς ῎Εδεσσας. ῎Εχει ὑπεράνθρωπο ἔργο νά ἐπιτελέσει. Πόσο στενοχωριέται πού βλέπει τά μικρά ῾Ελληνόπουλα, τά μαθητούδια της, νά μή γνωρίζουν τήν ἑλληνική γλώσσα, τήν ἱστορία τῶν προγόνων τους! Συνειδητοποιεῖ γιά ἄλλη μιά φορά πώς ἡ ἀγαπημένη της Μακεδονία ψυχορραγεῖ, πώς ἡ βουλγαρική ἐξαρχία ἔχει βάλει στόχο νά τήν ἀποκόψει ἀπό τίς θαλερές της ρίζες, τόν ῾Ελληνισμό καί τήν ᾿Ορθοδοξία. ῾Η Βελίκα ἀνασκουμπώνεται. Τό σκοτάδι τῆς ἀμάθειας πρέπει νά διαλυθεῖ. Στίς παιδικές ὑπάρξεις μέ τά σπινθηροβόλα ματάκια ἐμφυσᾶ τά ἰδανικά τῆς φυλῆς μας.

Σέ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπό τή φωλιά τῶν κομιτατζήδων ἡ ἀτρόμητη δασκάλα ἐπιτελεῖ ἄλλου εἴδους μάχες, ἀφυπνίζοντας πνευματικά τά Μακεδονόπουλα. Χαρακτηριστικά εἶναι τά λόγια πού εἶχε ξεστομίσει σ᾿ ἐκεῖνο τό συνέδριο τῶν Μακεδονομάχων, πού ἔγινε στή Μητρόπολη Θεσσαλονίκης τόν Αὔγουστο τοῦ 1901·

«῾Οπλίστε τούς χωρικούς!.. Κι ὅταν ἐμεῖς προετοιμάσουμε τό ἔδαφος, ἀπό παντοῦ θ᾿ ἀνάψει ὁ ἀγώνας!...».

᾿Αλλ᾿ ὁ ἡρωισμός μιᾶς τέτοιας ψυχωμένης δασκάλας παίρνει καταπληκτικές διαστάσεις, πού μᾶς ἀφήνει ἔκθαμβους.

Εἶναι φθινόπωρο τοῦ 1901. ῾Ο διπλωμάτης στό ἑλληνικό Προξενεῖο τοῦ Μοναστηρίου, ὁ ῎Ιων Δραγούμης, ἔχει κάνει ἔκκληση στό «Κέντρο» τῆς Θεσσαλονίκης νά τοῦ στείλουν ἕνα ταλαντοῦχο πρόσωπο γιά μιά πολύ σοβαρή, ἐχέμυθη καί ἐπικίνδυνη ἀποστολή. Θά ἀποτελοῦσε τό σύνδεσμο τοῦ ἑλληνικοῦ κομιτάτου ἀνάμεσα στό Μοναστήρι - Καστοριά - Θεσσαλονίκη. ᾿Αναρωτιέται ποιόν ἄραγε θά τοῦ στείλουν. Μένει βουβός, σάν ἀντικρύζει μπροστά του τή δεκαοκτάχρονη Βελίκα ἕτοιμη ν᾿ ἀναλάβει καθήκοντα. Κι ὅμως, ἡ γυναικεία καρδιά της κρύβει σπάνιους θησαυρούς.

Ποιά εἶναι ἐκείνη ἡ ἀξιολύπητη μές στά κουρέλια, δίχως παπούτσια, πού μιλᾶ τούρκικα κι ἀφήνει τό Μοναστήρι, διασχίζει δυσκολοδιάβατα μέρη, βουνά, ρεματιές, φαράγγια, λαγκάδια μέ προορισμό τήν ῎Εδεσσα ἤ τήν Καστοριά, τά Γιαννιτσά ἤ τή Θεσσαλονίκη; Κανείς δέν τῆς δίνει σημασία. ῞Ολοι τήν ἀποστρέφονται καί τήν οἰκτείρουν. Μέ μιά τρελή Τουρκάλα θά ἀσχοληθοῦν;

῾Ο φακός τῆς ἱστορίας φωτογραφίζει καί μία ἄλλη.

Εἶναι μιά φτωχή Βουλγάρα, πού ρίχνεται καθημερινά στόν ἀγώνα τῆς βιοπάλης. Τριγυρνάει στή φύση καί συνεχῶς σκυμμένη μαζεύει ραδίκια. ῎Επειτα πάει στά παζάρια τῶν Τούρκων ἤ τῶν Βουλγάρων νά πουλήσει τίς λιγοστές της πραμάτειες, χόρτα ἤ γάλα, γιά νά βγάλει «τόν ἐπιούσιον».

Στ᾿ ἀλήθεια, τί παράξενο! Εἶναι πολλές φορές πού ὁ φακός συλλαμβάνει τήν τρελή Τουρκάλα ἤ τή βουλγάρα ραδικοῦ ἤ γαλατοῦ ἔξω ἀπό Προξενεῖα, Μητροπόλεις, Διοικητήρια, ᾿Αστυνομίες, στρατόπεδα. Τί γυρεύει ἐκεῖ; Κι ὅμως, ποιός θά τό ὑποπτευόταν; ῾Η τραγική αὐτή φιγούρα γίνεται ὁ σύνδεσμος ἀνάμεσα στόν ῎Ιωνα Δραγούμη, στόν Δεσπότη Καστοριᾶς Γερμανό Καραβαγγέλη καί στόν Πρόξενο τῆς Θεσσαλονίκης. Τί κι ἄν οἱ περαστικοί κουνοῦν τό κεφάλι τους καί τήν ἐλεεινολογοῦν; ῾Η Βελίκα ἔχει πλήρη συναίσθηση τῶν πράξεών της. ῾Υπηρετεῖ τό χειμαζόμενο ἔθνος της. Χαλάλι γιά τήν πατρίδα της νά κάνει τρομερές ὑπερβάσεις, νά χάσει καί τήν ὑπόληψή της. Παριστάνοντας τήν Τουρκάλα ἤ τή Βουλγάρα, μέσα στίς πυκνές πλεξοῦδες της ἤ κάτω ἀπό τόν ξεφτισμένο ποδόγυρό της κρύβει καλοβαλμένα πολύτιμα ἔγγραφα τοῦ ᾿Αγώνα. Σκιαγμένη συνεχῶς μήπως τ᾿ ἁρπάξει ὁ ἐχθρός, τά μεταφέρει στούς κατά τόπους ὑπευθύνους τοῦ ἑλληνικοῦ κομιτάτου. Τούς ἐνημερώνει γιά ὅ,τι ἅρπαξε τό αὐτί της ἀπό τούς Βουλγάρους καί τούς Τούρκους, ἀφοῦ γνωρίζει καλά καί τίς δύο γλῶσσες. Κι ὅταν καταφθάνει στή μακεδονική γῆ ὁ σταυραετός τοῦ ᾿Αγώνα, ὁ Παῦλος Μελᾶς, κι οἱ μάχες πιότερο ἀνάβουν, ἡ λεπτεπίλεπτη δασκάλα συνεχίζει, παρ᾿ ὅλους τούς κινδύνους, νά «μεταμορφώνεται» καί νά ἀποτελεῖ «τό μάτι καί τό αὐτί τοῦ ᾿Αγώνα».

Ξαφνικά, στίς 28 Αὐγούστου τοῦ 1904, τό ἐθνικό ἔργο τῆς ἡρωίδας ἀνακόπτεται. ῞Ενας βούλγαρος κομιτατζής τήν ἀνταμώνει στά Γιαννιτσά καί μπήγει τό μαχαίρι του στό στῆθος της. Τή βασανίζει ἄγρια. Θέλει ν᾿ ἁρπάξει τά μυστικά της. Μά ἡ τρελή Τουρκάλα τά παίρνει μαζί της στήν αἰωνιότητα. Θρηνεῖ γοερά στήν κηδεία της ἡ Θεσσαλονίκη τό ἄξιο βλαστάρι της καί καταγράφει τό ὄνομά της στό πάνθεο τῶν ἡρώων.

Στή μνήμη σου, μαρτυρική ἡρωίδα δασκάλα, καταθέτουμε εὐγνωμοσύνης στεφάνι καί ὑποκλινόμαστε μπρός στό μεγαλεῖο σου. ῾Υπερέβης τά ὅρια τῆς γυναικείας ἀντοχῆς. Παραμέρισες ἀξιοπρέπειες καί κοσμιότητες. Προτίμησες νά ξευτελιστεῖ ἡ ἴδια σου ἡ προσωπικότητα γιά χάρη μιᾶς ἐλεύθερης ἑλληνικῆς Μακεδονίας.

῾Ελληνίς – Περιοδικό «Απολύτρωσις»
ΠΗΓΗ

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

ΟΤΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΜΟΝΟΝ ΤΣΟΠΑΝΗΔΕΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΑΜΕ ΚΑΙ… ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ!!!

e1bd85cf84ceb1cebd-ceb5e1bcb4cf87ceb1cebcceb5-cebccf8ccebdcebfcebd-cf84cf83cebfcf80ceaccebdceb7ceb4ceb5cf82-e1bc80cf80cebfcebacf84ceae3

Στην Ελλάδα των τσοπάνηδων και της φουστανέλας των αρχών του 20ου αιώνα, πριν αποκτήσουμε βιομηχανίες,αποκτήσαμε, με το …ζόρι, εργατικό κίνημα.

Κι όπως όλα όσα «αυθόρμητα» συμβαίνουν γύρω μας, έτσι και το εργατικό κίνημα, που αργότερα σήμανε και την δημιουργία του ΚΚΕ, ήταν κι αυτό μία …«αυθόρμητη» δημιουργία του Σιωνισμού.

Όλα τα Κομμουνιστικά Κόμματα της Ευρώπης ιδρύθηκαν από σιωνιστές.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα «Ελλάδος» ιδρύθηκε φυσικά από …ΜΗ Έλληνες, με πρωτοστάτη έναν πράκτορα δάσκαλο, που δεν είχε γεννηθεί καν στον Ελλαδικό χώρο.
Αφού έστησε το κίνημα και το επάνδρωσε με ορδές καθυστερημένων, φυσικάμετακόμισε στην πατρίδα του, στο …Τελ Αβίβ.

Ὅταν εἴχαμε μόνον τσοπάνηδες, ἀποκτήσαμε ΚΑΙ ...ἐργατικὸ κίνημα!!!1

Ὅταν εἴχαμε μόνον τσοπάνηδες, ἀποκτήσαμε ΚΑΙ ...ἐργατικὸ κίνημα!!!3

Ὅταν εἴχαμε μόνον τσοπάνηδες, ἀποκτήσαμε ΚΑΙ ...ἐργατικὸ κίνημα!!!4

Ὅταν εἴχαμε μόνον τσοπάνηδες, ἀποκτήσαμε ΚΑΙ ...ἐργατικὸ κίνημα!!!6

Όταν οι Γερμανοί απέσπασαν το Ελληνικό Κοπάδι από τα δόντια των «Άγγλων» Rothschild,  αυτοί ενεργοποίησαν άμεσα τα παιδιά της ΣΙΩΝ του ΚΚΕ.
Έτσι αποκτήσαμε …«αυθόρμητα» και «ΕΘΝΙΚΗ» αντίσταση, η οποίακαθοδηγούνταν και πάλι από ΜΗ Έλληνες. Άλλωστε οι Έλληνες δεν είχαν ιδέα από στρατιωτικές τακτικές, από αντάρτικο βουνών και από δολιοφθορές.
Όλη αυτή η τεχνογνωσία, που θα χρησίμευε για να εξαγριώσει τους Γερμανούς κατά των Ελλήνων και τους Έλληνες κατά των Γερμανών  ήταν φυσικά …ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.

Ὅταν εἴχαμε μόνον τσοπάνηδες, ἀποκτήσαμε ΚΑΙ ...ἐργατικὸ κίνημα!!!8

Η παρέμβαση των σιωνιστών τοκογλύφων, εναντίον των Γερμανών, θα έπρεπε να φανεί ως …«έργο «Ελλήνων» εξεγερμένων»…
Έτσι οι Έλληνες, ως …θεατές,  θα πίστευαν ότι όντως οι καλοί ήταν οι «Άγγλοι» και οι «κακοί» οι Γερμανοί.
Οι Έλληνες θα πλήρωναν τον φόρο αίματος για τις προβοκάτσιες των πληρωμένων πρακτόρων των «Άγγλων»-Rothschild, οι οποίοι πράκτορες φυσικά,  επειδή δεν ήταν ΚΑΘΟΛΟΥ Έλληνες και ΚΑΘΟΛΟΥ πατριώτες, δενδίστασαν να σφάξουν χιλιάδες Έλληνες κατά τον εμφύλιο, όταν τους άφησαν εκτός κυβέρνησης.

Και τώρα που είδαμε πως παίζεται η παράσταση με τους «αυθορμήτους εξεγερμένους» εισαγωγής στην Λιβύη, την Συρία κλπ … δεν μας εκπλήσσει πλέον τίποτα.

Η ΑΥΓΗ μας θυμίζει το «χρέος» που έχουμε προς τους σιωνιστές.. όπως ο …«Έλληνας» Salvador Bacola, που «θυσιάστηκαν» για να μας …«απελευθερώσουν» από τους Γερμανούς, και να μας ρίξουν και πάλι στα δόντια των …Rothschild.
Το εβραϊκό όνομα Bacola ακούστηκε πρόσφατα και σε μία άλλη νεοταξική είδηση, για τους γάμους δύο αδερφών gay ….ονόματος Bacola.
Θέλησαν να μας τους πασάρουν ως γάμους …«ομογενών» κι «Ελληνοαμερικάνων» από την Λάρισα.

Ὅταν εἴχαμε μόνον τσοπάνηδες, ἀποκτήσαμε ΚΑΙ ...ἐργατικὸ κίνημα!!!9

Βέβαια όσο Έλληνες ήταν ο Benaroya  κι ο Bacola,  άλλο τόσο Έλληνες ήταν οι νεόνυμφοι του Brooklyn …για όσους ξέρουν τι εστί …Brooklyn.

Ὅταν εἴχαμε μόνον τσοπάνηδες, ἀποκτήσαμε ΚΑΙ ...ἐργατικὸ κίνημα!!!10

ΠΗΓΗ

Τα σκληρά λόγια («απατεώνας», «προδότης», «Φιλιππινέζα») κατά του Σαμαρά«Πολιτικός απατεώνας», «ηθικά ανάπηρος», «ασόβαρος», «πολιτικός παλιάνθρωπος», «χερουβείμ της ανοησίας», «μια φορά προδότης, άπαξ προδότης», «πραξικοπηματίας», «Φιλιππινέζα της τρόικας», «Τρελαντώνης». Είναι μερικοί μόνο από τους χαρακτηρισμούς που έχει αποδώσει κατά το προηγούμενο διάστημα ο Γιώργος Καρατζαφέρης στον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο τώρα, με μία ακόμα «κωλοτούμπα», επιχειρεί να προσεγγίσει εκ νέου προκειμένου να ανοίξει δίοδο επιστροφής στη Ν.Δ.: στο κόμμα που πολύ πρόσφατα αποκάλεσε «μπουρδέλο» και στο οποίο, όπως έλεγε μέχρι τώρα, δεν… πρόκειται να γυρίσει.

Επιδιώκοντας την προσωπική πολιτική επιβίωσή του και με παρακαταθήκη το 2,8% που εξασφάλισε στις πρόσφατες ευρωεκλογές, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, με τη βοήθεια και των συστημικών ΜΜΕ, αναζητά τρόπο επανόδου του στη «γαλάζια» παράταξη, 14 χρόνια μετά τη διαγραφή του. Το σενάριο αυτό, όμως, προκαλεί την οργή πολλών βουλευτών αλλά και απλών ψηφοφόρων, οι οποίοι σε κάθε ευκαιρία φροντίζουν να διαμηνύσουν προς την ηγεσία τη δυσφορία τους.

Και δεν είναι μόνο οι επιθέσεις του κ. Καρατζαφέρη προς τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και άλλες αντίστοιχες κατά του Κώστα Καραμανλή, οι οποίες κάνουν μια σειρά στελεχών να αντιδρούν στο ενδεχόμενο σύγκλισης των δύο πλευρών. Τυχόν επιστροφή του στη Ν.Δ., υποστηρίζουν, τελικά θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα λύσει.

Οι προσωπικές προσβολές του προέδρου του ΛΑΟΣ προς τους προσωπικούς αντιπάλους του είναι σύνηθες φαινόμενο, όπως αποτυπώνεται εύκολα και από μια σύντομη αναδρομή σε διάφορες τοποθετήσεις του εναντίον του πρωθυπουργού τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Οπως, για παράδειγμα, στις 31 Μαρτίου 2011, όταν μέσω του Ράδιο 9 είχε δηλώσει: «Ο κ. Σαμαράς έχει το βιολί του. Ούτε ξέρει πού πατάει ούτε πού βρίσκεται». Τρεις μήνες αργότερα, στις 19 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς, από το βήμα της Βουλής, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Μια φορά προδότης, άπαξ προδότης» τόνισε, ενώ, απαντώντας στις κατηγορίες του κ. Σαμαρά ότι είναι «εξαπτέρυγο της κυβέρνησης», σχολίασε: «Προτιμώ να είμαι εξαπτέρυγο της κυβέρνησης, παρά χερουβείμ της ανοησίας». Δεν δίστασε μάλιστα, με άκρατο κυνισμό και ειρωνεία, να δηλώσει ότι, επειδή συμπαθεί τον κ. Σαμαρά, θα του κάνει ένα δώρο: το βιβλίο της γιαγιάς του Πηνελόπης Δέλτα, τον «Τρελαντώνη».

Νέο κύμα επιθέσεων κατά του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ πριν από τις εθνικές εκλογές του 2012. Ετσι, στις 2 Απριλίου, επίσης από τη Βουλή, έκανε λόγο για «καπρίτσιο και ματαιοδοξία του κ. Σαμαρά, εξαιτίας των οποίων οι εκλογές έρχονται σε μια περίοδο που δεν πρέπει».

Λίγες μέρες αργότερα, στις 30 Απριλίου, σε ομιλία του στην Πάτρα, είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο διαλόγου με τον πρόεδρο της Ν.Δ., «διότι με υποταγμένους δεν μπορώ να μιλήσω».

Την ίδια περίοδο, σε συνέντευξή του στον Βήμα FM, ο κ. Καρατζαφέρης ανέφερε: «Δεν έχει την πολιτική ηθική που επιβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις ο κ. Σαμαράς… Ο άνθρωπος δεν είναι της σύνδεσης - είναι της αφαίρεσης». Ομως και σε άλλες δηλώσεις του, στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84, είχε πει ότι «ο Σαμαράς αναφέρεται στις λίστες της Siemens - είναι ξεκάθαρο. Το έλεγε και η γραμματέας του, είχε επικοινωνία με τον κ. Χριστοφοράκο».

Στις 28 Νοεμβρίου 2013, από τον τηλεοπτικό σταθμό Action24, χαρακτήρισε τον Αντώνη Σαμαρά «παλιάνθρωπο», προσθέτοντας ότι δεν του έχει «καμία εμπιστοσύνη». Οξεία ήταν η επίθεσή του στον πρωθυπουργό και τη φετινή χρονιά, πριν από τις ευρωεκλογές. Στις 13 Φεβρουαρίου τού απέδωσε τους χαρακτηρισμούς «προδότης και ασόβαρος», ενώ έναν μήνα αργότερα, στις 10 Μαρτίου, μέσω του Σκάι, τόνισε: «Από νεαρός δεν πλήρωσα ποτέ για να πάω με γυναίκα. Δεν θα πάω τώρα στα γεράματα σε μπουρδέλο».

Επειτα από δύο μέρες, στις 12 Μαρτίου, μιλώντας στη Χαλκίδα, ο κ. Καρατζαφέρης υποστήριξε: «Φιλιππινέζες της τρόικας και των Αμερικανών είναι ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Τους έχουμε έτοιμους για το εδώλιο της συνείδησης του ελληνικού λαού. Είναι κατηγορούμενοι, έχουν παραβεί το Σύνταγμα. Είναι πραξικοπηματίες. Θα τους καταστήσουμε υπόδικους εντός του 2014».

Σε άλλη δημόσια παρέμβασή του, εξάλλου, απέρριψε το ενδεχόμενο πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας του ΛΑΟΣ, επαναλαμβάνοντας ότι δεν μπορεί να συνυπάρξει με τους Ευάγγελο Βενιζέλο και Αντώνη Σαμαρά. «Πώς θα έβαζα την οικογένειά μου σε ένα αυτοκίνητο όπου και οι δύο οδηγοί είναι δεμένοι πισθάγκωνα;» διερωτήθηκε, συμπληρώνοντας: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι αφερέγγυοι. Δεν πρόκειται ποτέ εγώ να συνεργαστώ με αφερέγγυους».

Στις 16 Απριλίου κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Σακελλάκο, με την οποία ζητούσε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε πολιτική παρέμβαση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και των υπουργών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Χαράλαμπου Αθανασίου και Νίκου Δένδια αντίστοιχα, στο έργο της Δικαιοσύνης σχετικά με τις προφυλακίσεις βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Αφορμή για τη μηνυτήρια αναφορά αποτέλεσαν τα όσα είχε πει ο τέως γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου Παναγιώτης Μπαλτάκος στη γνωστή συνομιλία του με τον Ηλία Κασιδιάρη.

Δύο εβδομάδες μετά, στις 29 Απριλίου, στο Kontra, σημείωσε: «Δεν έχει το πολιτικό ανάστημα ο κ. Σαμαράς να κυβερνήσει τη χώρα. Είναι πολιτικός απατεώνας και πολιτικός παλιάνθρωπος».


«Ηθικά ανάπηρος»

Σκληρούς χαρακτηρισμούς χρησιμοποίησε ο κ. Καρατζαφέρης και στις 9 Μαΐου, από την Καλαμάτα: «Ο κ. Σαμαράς είναι παλιάνθρωπος - έχω μια σειρά πράξεων. Δεν μπορεί να είναι πρωθυπουργός, λόγω της ηθικής αναπηρίας του. Ο συμπολίτης σας διέλυσε και την Ελλάδα και την παράταξη». Για ένα «μοναδικό ταλέντο» του πρωθυπουργού μίλησε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ στον Alpha 96,5 FM Θεσσαλονίκης: «Να παράγει εχθρούς». Εκτίμησε μάλιστα ότι «θα πάει στην μπάντα σε λιγότερο από έξι μήνες».


Η (αμέριστη) συμπαράσταση του συγκροτήματος Μπόμπολα για το «προξενιό»!

Στις 31 Μαΐου, μετά τις ευρωεκλογές, γεμάτος έπαρση και... καβαλημένος στο «καλάμι» του, ο κ. Καρατζαφέρης δήλωσε: «Ο ελληνικός λαός μού έδωσε το ποσοστό αυτό για να βοηθήσω ενεργά στη σωτηρία της Ελλάδας και όχι για να συνεργαστώ με τον κ. Σαμαρά». Τοποθέτηση την οποία, πλέον, σχεδόν δύο μήνες αργότερα, αναιρεί, ομολογώντας ότι είναι θετικός σε μια ενδεχόμενη συνεργασία που θα συνδυαστεί με αλλαγή πολιτικής «Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου προκειμένου ο κ. Τσίπρας να μην έρθει στην εξουσία» δήλωσε την περασμένη εβδομάδα.

Κατά πολλούς, η κίνηση Καρατζαφέρη συνδέεται και με το πρόσφατο τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον Αντώνη Σαμαρά με αφορμή την περιπέτεια της υγείας του, κάτι που τον διευκόλυνε προκειμένου να αλλάξει την τακτική του και να έρθει πιο κοντά στο μείζον κυβερνών κόμμα. «Συζητώ συνεργασία με τη Ν.Δ. στο πλαίσιο άλλης πολιτικής» διεμήνυσε σε τηλεοπτική συνέντευξη, διευκρινίζοντας -για να θολώσει τα νερά και να κρατήσει τις απαραίτητες αποστάσεις προσώρας- ότι «αν πάμε, θα πάμε σε μια συνεργασία, συλλειτουργία, συνύπαρξη, αλλά κατά καμία έννοια σε απορρόφηση». Στάζοντας πλέον «μέλι» για τον πρωθυπουργό, δήλωσε ότι «πάμε να αλλάξουμε την πολιτική και να βοηθήσουμε. Πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς διαβλέπει ότι αυτή η πολιτική δεν έχει μακριά ποδάρια. Σε αυτή την προσπάθεια θα μπορούσα να βοηθήσω». Για να πετύχει τον σκοπό του, βέβαια, έχει την αμέριστη συμπαράσταση του συγκροτήματος Μπόμπολα, το οποίο, μέσω του Mega αλλά και του «Εθνους», φροντίζει να φιλοξενεί συνεχώς τις απόψεις του και να προωθεί το «προξενιό».

ΠΗΓΗ