ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Ο Άδωνις μοίραζε χιλιάρικα (δικά μας) στην δωδεκαμελή κουστωδία του...


Διαβάστε τι λεφτά μοίραζε ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης ως Υφυπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας...στην δωδεκαμελή κουστωδία του...αποτελούμενη από τέσσερις μετακλητούς, δύο αποσπασμένους υπαλλήλους, δύο συμβούλους – συνεργάτες του Γραφείου Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τέσσερα άτομα ασφάλεια κ. Υφυπουργού ΑΑΝ...

1. Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (12.800.00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα μας ΚΑΕ 35/120/0511 οικ. έτος 2012 για την πληρωμή δαπάνης που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης 20 ωρών απογευματινής εργασίας σε τέσσερις μετακλητούς και δύο αποσπασμένους υπαλλήλους και δύο συμβούλους – συνεργάτες του Γραφείου Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τέσσερα άτομα ασφάλεια κ. Υφυπουργού ΑΑΝ...

2. Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000.00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα μας ΚΑΕ 35/120/0512 οικ. έτος 2012 για την για την πληρωμή δαπάνης που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης 8 ωρών νυχτερινής υπερωριακής εργασίας και 12 ωρών για εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σε τέσσερις μετακλητούς και δύο αποσπασμένους υπαλλήλους και δύο συμβούλους – συνεργάτες του Γραφείου Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τέσσερα άτομα ασφάλεια κ. Υφυπουργού ΑΑΝ

Έρχεται και συνέχεια...                                                        ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: