ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Την Κυριακή 09.12.2012 τιμούμε τη μνήμη του Γρίβα και των πεσόντων της ‘Χ’

«Μην φοβηθείς αυτόν,
Που στήριξε την Πίστη επάνω στην ελπίδα.
Τον είδα στη ζωή να μάχεται
Μα πάντα ανίκητο τον είδα».
Ι. Πολέμης
GrivasTroodos
Την ερχόμενη Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου, στις 11:00, στον Άγιο Γεώργιο Καρύκη θα τελεστεί το ετήσιο ιερατικό μνημόσυνο για τους υπέρ πίστεως και πατρίδος πεσόντες Χίτες μαχητές, που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Μαχητών και Φίλων της Εθνικής Αντιστασιακής Οργανώσεως ‘Χ’.
Επτά σχεδόν δεκαετίες μετά την ηρωική θυσία των ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους για να μείνουμε ελεύθεροι, η κομμουνιστική ιστοριογραφική και όχι μόνο προπαγάνδα, εξακολουθεί να σπιλώνει τη μνήμη των ανθρώπων της ‘Χ’, που έπεσαν οι περισσότεροι στη διάρκεια της Μάχης της Αθήνας, τον Δεκέμβριο του 1944. Δεν φτάνει που τους κατέδιδαν κάποιοι στις κατοχικές αρχές, για να είναι καθαρό το πεδίο στη συνέχεια...
Όμως, τα ψέματα καταρρέουν. Και όχι στο πλαίσιο ενός αντιδραστικού αναθεωρητισμού, αλλά στο πλαίσιο της αποκάλυψης της αλήθειας. Αλλάζουν οι καιροί και πέφτουν τα τείχη που κάποιοι σήκωσαν για να κρύψουν την αλήθεια, αλλά και τη γύμνια τους.
Βιβλία όπως αυτό του Φάνη Χαμόδρακα, που είδε την οικογένειά του (και συγκεκριμένα τον πατέρα του Αριστείδη, ταγματάρχη, τα αδέλφια του Γιάννη, Κωνσταντίνο και Οδυσσέα) να σφαγιάζεται από τους «αντιστασιακούς» της απέναντι πλευράς, αποκαλύπτουν τι ήταν πραγματικά η ‘Χ’. Η οργάνωση που πλήρωσε με βαρύ φόρο αίματος την αφοσίωσή της στα εθνικά ιδανικά.
Η οργάνωση που είδε στελέχη της να καταδίδονται από τους κομμουνιστές του Βύρωνα και του Κολωνού, στην Γκεστάπο... Η οργάνωση που είδε στελέχη της, όπως ο Δημήτρης Κουρουπός και ο Αριστομένης Αντωνακέας, να συλλαμβάνονται από τον κατακτητή και να μεταφέρονται στη Γερμανία... Η οργάνωση που είδε το στέλεχός της Θεμιστοκλή Παπαδόπουλο να εκτελείται από τους Γερμανούς στις 10 Ιανουαρίου 1944. Αυτά για την αποκατάσταση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ, που είναι έννοια ιερή.
Ένας όρκος, μια δέσμευση για την ιερή Πατρίδα
«Πιστεύω: εις μίαν μεγάλη Τρισένδοξη, Ελευθέρα, Ευτυχισμένη Ελλάδα, Εις το κοινωνικόν καθεστώς το οποίο μας κληροδότησαν οι προγονοί μας, υπό το οποίον μεγαλούργησε η φυλή μας και το οποίον σέβεται –Την Ελευθερίαν του ατόμου-τας παραδόσεις της Πατρίδος-Θρησκείας-Οικογένειας. Εις μίαν κοινωνικήν Δικαιοσύνην στηριζομένην ουχί εις την πάλη των τάξεων και του ανταγωνισμού Κεφαλαίου και Εργασίας, αλλά εις την αρμονικήν συνεργασίαν τούτων. Εις το πολίτευμα της Βασιλευομένης Δημοκρατίας, ως ανταποκρινόμενης προς το χαρακτήρα και τας παραδόσεις του Έθνους, εξυπηρετούσης κάλλιον τα εθνικά συμφέροντα», έλεγε ο όρκος του Χίτη.
Ήταν φυσικό να μπει στο μάτι της απέναντι πλευράς. Στο βιβλίο του Φάνη Χαμόδρακα, με τίτλο «Θησείο-Ιούνιος 1941-Δεκέμβριος 1944» (Αθήνα 2009), παρατίθενται στοιχεία που καταρρίπτουν τους προπαγανδιστικούς και αβάσιμους ισχυρισμούς της αριστερής ιστοριογραφίας. Στο αρχείο του Εμμανουήλ Τσουδερού, σημειώνεται ότι η ‘Χ’, «διεξάγει έντονον αγώνα κατά του κατακτητού.
Εκ των 300-400 αξιωματικών της, αρκετοί ηγωνίσθησαν εις τας εθνικάς ανταρτικάς ομάδας. Έχει περί τα 3000 μέλη, ως επί το πλείστον μαχητικά». Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος (Φιλιππίδης, καθαιρέθηκε από την κατοχική ‘κυβέρνηση’ Τσολάκογλου), βεβαιώνει τον Ιούνιο του 1947, πως η ‘Χ’ του Γεωργίου Γρίβα, «ελάμβανε οδηγίας τας οποίας είχα εξ επαφών μου μετά της εν Καΐρω Ελληνικής Κυβερνήσεως και προς τας οποίας ούτος συνεμορφώθη.
Ωργάνωσε μαχητικά τμήματα εντός των πόλεων Αθηνών-Πειραιώς και εις τα περίχωρα δια δράσιν κατά του κατακτητού και ειδοποίησε τόσον την Ελληνικήν Κυβέρνησιν Καΐρου όσον και το Στρατηγείον Μ. Ανατολής ότι αύται ήσαν εις την διάθεσίν των δι’ οιανδήποτε αποστολήν... Απέστειλε αξιωματικούς της οργανώσεως δι’ ενίσχυσιν των ανταρτικών σωμάτων Ζέρβα και Ψαρρού. Συνεργάζετο μετά της εν Αθήναις μυστικής αγγλικής υπηρεσίας πληροφοριών ΚΟΔΡΟΣ, μετά της οποίας είχον θέσει τούτον εις επαφήν και εις την οποίαν διέθεσε προσωπικόν εξ αξιωματικών και πολιτών της οργανώσεως δια την συλλογήν πληροφοριών προς όφελος του Στρατηγείου της Μ. Ανατολής.
Παρέδωσε εις ενταύθα αγγλικήν υπηρεσίαν διάγραμμα των ναρκοπεδίων των λιμένων Πατρών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης προς αποστολήν τούτου εις το Γενικόν Στρατηγείον Μ. Ανατολής. Ηρνήθη οιανδήποτε συνεργασίαν της οργανώσεως μετά της Κυβερνήσεως Ράλλη, ου ένεκεν αρκετοί αξιωματικοί αυτής εκδιώχθησαν. Ο ίδιος δε ο αρχηγός της οργανώσεως κ. Γ. Γρίβας, διατεθείς εις τα Τάγματα Ασφαλείας δια διαταγής της Κυβερνήσεως Ράλλη, εκδιώχθη, επιχειρηθείσης μάλιστα υπό της Κυβερνήσεως Ράλλη συλλήψεώς του.
Λόγω της δράσεώς του ταύτης εδιώκετο απηνώς μετά των κυριοτέρων συνεργατών του υπό των Γερμανών από τον Μάρτιον 1943 μέχρι και της αποχωρήσεώς των εξ Ελλάδος». Οι Κ. Βεντήρης, Δ. Γυφτόπουλος και Π. Λυκουρέζος, μεταξύ πολλών άλλων, βεβαιώνουν, παραθέτοντας μάλιστα πληθώρα στοιχείων, την άριστη συνεργασία της ‘Χ’ με το συμμαχικό στρατηγείο της Μέσης Ανατολής.
Όμως, τα καλύτερα διαπιστευτήρια για τον Γρίβα, είναι η μετέπειτα εθνικοαπελευθερωτική και αντιαποικιακή δράση της ΕΟΚΑ στην Κύπρο, η οποία υμνήθηκε διεθνώς. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα γράφει για τον Γρίβα-Διγενή στο βιβλίο του «The War of the Flea» ή «Ο Πόλεμος του Ψύλλου» (Paladin, St. Albans 1972, υπάρχει και ελληνική έκδοση, εξαντλημένη), ο ειδικός σε θέματα ανταρτοπόλεμου,  Αμερικανός δημοσιογράφος Robert Taber.
Άξιος της Πατρίδος
«Άξιος της Πατρίδος» χαρακτηρίστηκε το 1959 από τη Βουλή στη συνεδρίαση της 8ης Μαρτίου 1959, ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής. Θα επισημάνω εδώ ότι ο μόνος πριν από αυτόν, που τιμήθηκε με αυτό τον τίτλο, ήταν ο ΤΙΤΑΝΑΣ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
Ας είμαστε λοιπόν όλοι εκεί. Για να τιμήσουμε τη μνήμη και της Ευγενίας Λύτρα (εγγονής του μεγάλου ζωγράφου μας Νικηφόρου Λύτρα), στελέχους της ‘Χ’, η οποία δολοφονήθηκε από την «προοδευτική» ΟΠΛΑ στη διάρκεια των Δεκεμβριανών. Για να τιμήσουμε τη μνήμη των 28 Χιτών που έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδος στη Μάχη του Θησείου. Τους οφείλουμε πολλά.

Νίκος Χιδίρογλου                                                                                                                                   ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: