ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

Χαίρε αθάνατε Δαίμονα !
Συ συνεργητής του Διός επί της τεύξεως της ζωής.
Χαιρετώ σοι Έρωτα, συ ποιείς την αγνότητα της ψυχής,
Συ μεστοίς ύπαρξιν δια της ιερότατης ριπής,
του βέλους ιμέρου ζωοποιίας,
Συ η ιερότατη ριπή Διός εκ της οποίας ανθρώπινες ψυχές ετέχθησαν.
Συ ει καθάρσιος Δαίμων της ψυχής,
Συ ποιείς την γλυκή ριπή ηδονής,
Συ οδηγέτη νυμφεύματος,
Συ θεμελιωτή εστίας,
Συ ει η αρχή της δημιουργίας ζωής,
Συ ποιείς τέκνα ανθρώπων,
Συ ψυχαγωγείς εις την γέννησιν,
Συ πολύμορφος αντιπλάσσει εις αγάπιν τλησίπονη
Συ ει πάσαν γλυκηθυμία αγάπης συντρόφων
Συ νικηφόρος δύναμις Διός εις τας ατυχίας υλαίου βίου
Συ Αλεξίκακος Δαίμων φυλάκτωρ ανθρώπων
Συ περιαιρείς κακίαν δια της ιερής δυνάμεως ζωής,
Συ ει ορμή Διός,
Συ ει ορμή Ζωής,
Συ η δύναμις αθανασίας,
Συ Σωτήρ δεινών Άδου,
Συ ο Αφέσιος Χθόνιος Ζευς,
Συ μεθίης τας αμαρτάδας και ψυχαγωγός αναστάσεως ψυχών εκ Άδου,
Συ η Ανάστασις ψυχών,
Συ ο Έρως ο ιερός,
Συ το πόθημα των σοφών,
Συ ενοποιείς Θεούς και ανθρώπους,
Συ ο Θεοποιός,
Συ άρρητη δύναμις του Ενός,
Συ το φως και η ευδαιμονία ψυχών,
Συ ανθοφορείς ηλιακό στεπτήριον,
Συ λάμπεις ως το φως της ανοίξεως,
Συ προπέμπεις ζωήν.
Συ η χαρά Θεών.
Συ διαπληροίς το Παν,
Χαίρε ιερέ Δαίμονα της ψυχής μου!

Δεν υπάρχουν σχόλια: