ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

ΑΔΩΝΙΣ: ΜΗΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

Τὸ τυπογραφικὸ τοῦ ἡμερολογίου 2007 τῶν Ἐκδόσεων Γεωργιάδη.


Ὁ ἱστορικὸς Ἄδωνις ΔΕΝ θέλει νὰ ξέρῃ τοὺς ἑβραίους!!!

Διακρίνεται ἡ χειρόγραφη ἐντολὴ τοῦ Ἀδώνιδος Γεωργιάδη «ὄχι ἀναφορὰ στοὺς ἑβραίους»  καὶ οἱ γενόμενες κατόπιν αὐτῆς ἀπὸ ἐμένα «ἀναγκαστικὲς διορθώσεις».

Τὸ παρὸν ἀφιερώνεται στὴν «Νέα Δημοκρατία» καὶ στοὺς ψηφοφόρους του, τοὺς ὁποίους θέτομε πρὸ τῶν εὐθυνῶν των. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ!

ΠΗΓΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια: